Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Технічні науки » Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штучному інтелекті - І.Д. Вечірська

Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штучному інтелекті - І.Д. Вечірська

 
Назва: Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штучному інтелекті
Автор: І.Д. Вечірська
Категорія: Технічні науки
Рік: 2007
Викачано: 3
Опис: Розроблено метод визначення степеня лінійного логічного перетворення, який характеризується прямою залежністю кінцевого вектора лише від розмірності вхідного вектора. Це забезпечує підвищення швидкості та точності пошуку розв'язку системи предикатних рівнянь логічною мережею як засобом реалізації відношень довільної природи за рахунок зменшення кількості кроків під час обробки інформації. Удосконалено метод обчислення лінійних логічних перетворень, що враховує способи надання області визначення ядра лінійного логічного перетворення множиною, універсумом і функцією. Це дозволяє збільшити розмірність ядра лінійних логічних перетворень і тим самим розширити клас задач, які мають розв'язуватися за допомогою логічних мереж. Розвинуто метод розв'язання рівнянь алгебри скінченних предикатів з параметрами, який дозволяє одержати розв'язок задачі ідентифікації та оберненої задачі для довільних лінійних логічних перетворень. Це дає змогу усунути неоднозначність під час пошуку рішень логічною мережею за рахунок введення додаткових параметрів.
Файл: 76.7 КБ
Скачати дисертацію