Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Біологічні науки » Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної с - М.А. Мельник

Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної с - М.А. Мельник

 
Назва: Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної с
Автор: М.А. Мельник
Категорія: Біологічні науки
Рік: 2004
Викачано: 0
Опис: Виявлено нелінійну залежність ефектів лазерного випромінювання від застосовуваної дози. Виявлено чутливість антиоксидантної системи ембріонів до лазерного світла, що проявляється у зміні інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та активності каталази, церулоплазміну, глутатіонпероксидази та супероксиддисмутази (залежно від довжини хвилі та дози застосовуваного випромінювання). Відзначено, що складний характер змін показників стану антиоксидантної системи ембріонів під впливом лазерного випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів обумовлений можливістю безпосереднього впливу монохроматичного світла та перебіг реакцій пероксидного окиснення та активність ферментів-антиоксидантів, а також взаємним регуляторним впливом цих систем. Виявлено зростання кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну наприкінці ембріогенезу (15-та доба інкубації) під дією інфрачервоного та червоного випромінювання. Установлено збільшення виведення молодняку за дії випромінювання густиною енергії <$E0,3~ roman мДж/см sup 2>
Файл: 24.8 КБ
Скачати дисертацію