Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Біологічні науки » Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої - Т.В. Герасько

Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої - Т.В. Герасько

 
Назва: Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої
Автор: Т.В. Герасько
Категорія: Біологічні науки
Рік: 2008
Викачано: 0
Опис: Досліджено вплив передпосівної обробки антиоксидантами насіння м'якого та твердого різновидів пшениці озимої (Triticum aestivum L. Triticum durum Desf.) на фізіолого-біохімічні показники та продуктивність рослин, а також споживчі якості зерна. Встановлено, що комплекс антиоксидантів іонолу та диметилсульфоксиду з плівкоутворювачем (препарат АОК-М) у концентрації 0,004 % стимулює ростові процеси та підвищує продуктивність пшениці озимої, стійкість до хвороб, покращує якість зерна. Доведено, що посилення ростових процесів у рослин в результаті передпосівної інкрустації насіння АОК-М обумовлено стимулювальною дією антиоксидантів на ферментативну активність супероксиддисмутази, каталази, пероксидази та зниженням інтенсивності процесів ліпопероксидації. Встановлено, що передпосівна інкрустація насіння препаратом АОК-М разом з протруйником забезпечує зниження собівартості зерна на 61 грн/т або на 10 % та підвищення рентабельності вирощування пшениці озимої на 13 %.
Файл: 49.5 КБ
Скачати дисертацію