Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Біологічні науки » Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів - Н.І. Руснак

Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів - Н.І. Руснак

 
Назва: Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів
Автор: Н.І. Руснак
Категорія: Біологічні науки
Рік: 2008
Викачано: 0
Опис: Вивчено внутрішньоклітинні особливості метаболізму рубцевих змішаних мікробних популяцій, сформованих на менш і більш доступних біосубстратах, та комплексі мікроорганізмів сліпої кишки свиней і кролів та чистих штамів бактерій за умов асиміляції ними різних джерел поживних речовин, а також за дії дуже поширеного у довкіллі біоциду пентахлорофенолу (ПХФ) з застосуванням природного адсорбенту кліноптилоліту (Кл). Показано посилення аналічних процесів у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів травного тракту та цілому організмі тварини-господаря за умов засвоєння більш доступних субстратів (у порівнянні з менш доступними), вірогідно підвищену стійкість їх до токсичної дії різних доз ПХФ, передусім, за присутності адсорбенту Кл. Виявлено, що у клітинах цукролітичної бактерії Butyrivibrio fibrisolvens 787 відсутня фосфокетолазна реакція, але ця бактерія інтенсивно утилізує альдози різної молекулярної маси (глюкозу й ксилозу) та пектин, використовуючи метаболічні шляхи Ентена - Дудорова та Ембдена - Мейєргофа - Парнаса, на що вказують дуже висока активність 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконатальдолази та значно нижча - фруктозодифосфатальдолази. Активність виявлених ензимів гальмується навіть за низьких доз ПХФ (10 - 40 мкМ), вірогідно послаблюється інгібуюча дія токсиканта за присутності Кл.
Файл: 46.6 КБ
Скачати дисертацію