Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки » Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем - Д.А. Гаврюшенко

Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем - Д.А. Гаврюшенко

 
Назва: Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем
Автор: Д.А. Гаврюшенко
Категорія: Фізико-математичні науки
Рік: 2008
Викачано: 0
Опис: Досліджено вплив просторової обмеженості та радіаційного опромінення на термодинамічну поведінку рівноважних і нерівноважних властивостей рідинних систем. Узагальнено теорію обмежених неоднорідних рідин, яка дозволяє враховувати кореляційні властивості таких систем для випадку бінарного розчину. Обгрунтовано можливість проведення обчислення просторового розподілу концентрації бінарної рідинної системи у широкому інтервалі зміни термодинамічних параметрів. На базі фундаментальних положень статистичної фізики та рівноважної термодинаміки у межах гратчастої моделі розроблено загальний підхід, який дозволяє визначити енергію міжмолекулярної взаємодії адсорбованих молекул і критичну температуру двовимірного фазового переходу на поверхні адсорбенту шляхом виявлення стрибка концентраційної залежності коефіцієнта адсорбції. Для температур однорідного розчину, які значно перевищують критичну температуру двовимірного фазового переходу, встановлено зв'язок між концентраційною залежністю коефіцієнта адсорбції й активністю бінарного розчину. Запропоновано підхід, який дозволяє визначити параметри міжмолекулярної взаємодії у випадку одношарової адсорбції на циліндричну поверхню. Виявлено зсув параметрів точок фазових переходів першого роду для рідинних систем під опроміненням та описано зміну розчинності в таких системах. На підставі загальних принципів термодинаміки нерівноважних процесів сформульовано рівняння дифузії, які коректно враховують концентраційну залежність її коефіцієнта. Запропоновано спосіб виробництва ентропії для розчинів різних типів у процесах полегшеної стаціонарної дифузії. Розроблено термодинамічну теорію стаціонарного процесу полегшеної дифузії в обмежених системах, яка дозволяє враховувати існуючі звортні хімічні реакції шляхом розгляду відповідних коефіцієнтів активності розчину. Для дифузійного процесу випаровування краплини запропоновано підхід, який дозволяє обчислити виробництво ентропії як функцію градієнта концентрації речовини. Показано, що в околі критичної точки рідина-пара вздовж кривої співіснування температурна поведінка дельта-поправки Толмена описується скейлінговим законом, встановлено значення відповідного критичного індексу.
Файл: 78.5 КБ
Скачати дисертацію