Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки » Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісм - Б.П. Бахматюк

Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісм - Б.П. Бахматюк

 
Назва: Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісм
Автор: Б.П. Бахматюк
Категорія: Фізико-математичні науки
Рік: 2002
Викачано: 0
Опис: Проведено систематичний аналіз впливу концентрації впроваджених іонів літію на кінетику та термодинаміку електрохімічної інтеркаляції моноселеніду індію та галію, а також телуриду та селеніду вісмуту. Досліджено кінетику літій-іонної інтеркаляції дисульфіду титану методом імпедансної спектроскопії на монокристалічних зразках. Визначено основні фактори, які справляють визначальний вплив на зміну термодинамічних і кінетичних параметрів у процесі інтеркаляції.Пояснено механізм процесу комбінованого інтеркалювання InSe та досліджено електрохімічну природу впливу інтеркалювання іонами протилежними за окисно-відновною дією на фото-е.р.с. контакту напівпровідник-електроліт. Визначено за електрохімічною методикою вплив впровадження іонів літію та хлору на положення рівня Фермі вихідної матриці та оцінено енергію відштовхування гостьових компонентів у міжшарових прошарках. Досліджено закономірності поляризації подвійного електричного шару у взаємозв'язку з експлуатаційними характеристиками літієвих джерел струму та конденсаторів з подвійним електричним шаром. Вивчено закономірності дифузійних процесів у фторованих катодах селеніду вісмуту.
Файл: 39.9 КБ
Скачати дисертацію