Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Юридичні науки » Державно-правові погляди Павла Скоропадського - А.Я. Хитра

Державно-правові погляди Павла Скоропадського - А.Я. Хитра

 
Назва: Державно-правові погляди Павла Скоропадського
Автор: А.Я. Хитра
Категорія: Юридичні науки
Рік: 2003
Викачано: 15
Опис: Досліджено погляди гетьмана на суверенітет держави, соціальну функцію, форму держави, проблему примусу, законотворчості, що дало можливість визначити відношення П.Скоропадського до державно-правових явищ в контексті української та зарубіжної державно-правової думки. Запропоновано новий концептуальний підхід, з виокремленням трьох основних етапів формування, розвитку та еволюції державно-правових поглядів П.Скоропадського. Виявлено основні концептуальні положення державно-правових поглядів П.Скоропадського, визначальними серед яких є концепція інституційного суверенітету (суверенітету гетьмана), концепція трудової монархії та концепція охоронної системи, побудована на понятті необхідних обмежень прав людини, державному примусі та верховенстві закону. З'ясовано основні трансформації поглядів на державу П.Скоропадського, який пройшов шлях від прихильника автономії України у складі Росії до федерації з Росією, і до визнання історичної необхідності самостійної України. Розкрито роль і місце державно-правових поглядів П.Скоропадського у формуванні та реалізації ідей українського консерватизму та монархізму. Доповнено положення про взаємозалежність ідеології консерватизму і монархії як форми держави. Зроблено висновок, що у державотворчій діяльності П.Скоропадський реалізував перший етап становлення монархії, який можна в умовах української революції визначити як непослідовний авторитаризм. Вперше встановлено зв'язок поглядів П.Скоропадського з фундаментальними науковими засадами теорії правової держави. Досліджено і проаналізовано вихідні засади законотворчої діяльності як необхідної передумови формування правової держави, забезпечення верховенства закону.
Файл: 30.0 КБ
Скачати дисертацію