Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Філологічні науки » Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові - О.В. Виноградова

Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові - О.В. Виноградова

 
Назва: Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові
Автор: О.В. Виноградова
Категорія: Філологічні науки
Рік: 2001
Викачано: 12
Опис: Визначено статус функціонально-семантичної категорії (ФСК) локативності, її місце серед інших мовних категорій, виявлено функціональний потенціал категорії, розглянуто антропоцентричний характер локативів. Диференційовано ядро ФСК локативності, її напівпериферію та власне периферію. У межах ядра визначено параметри суб'єктної та об'єктної локативності. Встановлено парадигму локативних форм, серед яких вичленовано коло статичних і динамічних, контактних і дистантних форм. На підставі аналізу локативних одиниць з'ясовано синтагматичні чинники творення локативних форм та потенційні сили дієслівного, іменного, прикметникового протичленів. Досліджено текстотвірний потенціал локативів та радіальну, послідовну, тематичну, суб'єктно-орієнтовану реалізацію локативності в тексті.
Файл: 28.9 КБ
Скачати дисертацію