Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Філософські науки » Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу - О.М. Юрченко

Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу - О.М. Юрченко

 
Назва: Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу
Автор: О.М. Юрченко
Категорія: Філософські науки
Рік: 2007
Викачано: 1
Опис: Запропоновано новий ракурс осмислення біблійного символізму, зокрема біблеїзмів як лінгвокультурологічних одиниць, що мають не лише мовне наповнення, а і зберігають у часі інформацію культурно-національного характеру. Здійснено порівняльний аналіз біблеїзмів, що побутують у російській і французькій мовах, що дозволило розкрити механізм творення та збереження етнокультурної специфіки окремої нації, формування рис національної самобутності та толерантності, що базуються на засадах християнського етносу. Висвітлено формування основних концептів простору біблійної культури у аспекті семіотики. Зроблено висновок, що сучасні культурно-національні картини світу активно використовують вирази, джерелом яких є Біблія, незалежно від того, чи відбувся процес фразеологізації біблеїзму на рівні тексту-джерела (Біблії) або у більш пізніших текстах. Свідомість людини сприймає їх у готовому вигляді або переосмислює, надаючи їм нові значення. Зазначено щодо позанаціональної схильності людської свідомості до збереження "заповітних смислів" у вигляді сталих мовних виразів, що використовується у сфері інформаційних технологій (ЗМІ, телевізійних новинах, рекламі). Зауважено, що факти асиметрії складу біблеїзмів у кожній культурно-національній картині світу відображають особливості культурної свідомості французького, російського й українського соціуму, які зумовлюють різницю їх культурних традицій.
Файл: 41.7 КБ
Скачати дисертацію