Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки » Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах - М.В. Москалець

Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах - М.В. Москалець

 
Назва: Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах
Автор: М.В. Москалець
Категорія: Фізико-математичні науки
Рік: 2007
Викачано: 0
Опис: На базі матриці розсіювання Флоке розроблено теорію транспортних явищ у мезоскопічних провідних системах, на які впливає збурення, періодичне у часі та локальне у просторі. У таких системах навіть за відсутності зовнішньої напруги може існувати сталий струм, який виникає внаслідок залежності ймовірності проходження крізь зразок від напрямку руху електрона, що є наслідком ефекту квантово-механічної інтерференції фотон-індукованих амплітуд розсіювання. Сформульвано адіабатичне наближення до матриці розсіювання Флоке. Детально проаналізовано кореляційні властивості генерованих струмів. На підставі аналізу багаточастинкових функцій розподілу для розсіяних електронів показано, що динамічний розсіювач генерує багаточастинкові кореляції, які можуть бути досліджені за допомогою вимірювання вищих корелятів генерованих струмів. Проаналізовано залежність від температури величини генерованого струму. Досліджено генерування та напрямок теплових потоків у двозв'язних системах, який виникає внаслідок динамічного збурення та/або магнітного потоку. Розглянуто вплив температури на транспортні явища у стаціонарних мезоскопічних системах і показано їх відмінність від динамічних систем.
Файл: 352.9 КБ
Скачати дисертацію