Пошук по сайту by Google
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки » Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі - Т.І. Фролова

Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі - Т.І. Фролова

 
Назва: Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі
Автор: Т.І. Фролова
Категорія: Фізико-математичні науки
Рік: 2005
Викачано: 0
Опис: Уперше розроблено тривимірну багатоперіодичну математичну модель двокаскадного магнетронного автогенератора з використанням методу великих часток в одновидовому й одночастотному наближеннях. Здійснено математичне моделювання нелінійної взаємодії двох замкнених електронних потоків з високочастотним полем резонансної сповільнюючої системи двокаскадного магнетрона та проаналізовано електричні режими такої взаємодії. Вивчено динаміку електронного потоку, а саме процеси фазового угрупування у магнетронних системах оберненого типу у широкому діапазоні вхідних електричних параметрів з урахуванням дії сил просторового заряду. Досліджено енергетичні (вольт-амперні, вихідної потужності, коефіцієнт корисної дії) і частотні (електронного зсуву частоти) характеристики двокаскадного магнетронного автогенератора та визначено ефективні режими його роботи. Розроблено загальний підхід до візуалізації обчислювального експерименту, що є віртуальною лабораторією та дозволяє проводити дослідження динамічного режиму роботи традиційних (звичайних і обернених) і нетрадиційних магнетронних автогенераторів.
Файл: 79.3 КБ
Скачати дисертацію