Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження пилового хвоста комети Веста 1976 VI методами поверхневої фотометрії - Ю.В. Сизоненко
Спостереження комети Веста було використано для одержання розподілу поверхневої яскравості пилового хвоста. Викладено методики поверхневої фотометрії та врахування редукцій фотометрії. Виконано модельні розрахунки розподілу поверхневої яскравості. Результати розрахунків співставлено з розподілом поверхневої яскравості, одержаним по результатам поверхневої фотометрії. Знайдено основні характеристики сукупності кометних пилових часток у хвості комети Веста. Пилоутворення ядер комети під час активних процесів перевищує звичайне в 10 разів. Кращі результати моделювання одержано для анізотропної моделі викиду пилу. Досліджено, що процес підвищеного виділення пилу тривав близько 8 годин.

Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся Украї - І.Д. Іванюк
Спостереження комети Веста було використано для одержання розподілу поверхневої яскравості пилового хвоста. Викладено методики поверхневої фотометрії та врахування редукцій фотометрії. Виконано модельні розрахунки розподілу поверхневої яскравості. Результати розрахунків співставлено з розподілом поверхневої яскравості, одержаним по результатам поверхневої фотометрії. Знайдено основні характеристики сукупності кометних пилових часток у хвості комети Веста. Пилоутворення ядер комети під час активних процесів перевищує звичайне в 10 разів. Кращі результати моделювання одержано для анізотропної моделі викиду пилу. Досліджено, що процес підвищеного виділення пилу тривав близько 8 годин.порно- хаб- Список DC хабов.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Метафізичні виміри української дохристиянської міфології В.Ф. Ятченко 49.1 КБ
Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки О.В. Халапсіс 83.6 КБ
Метафорична схема обжитого простору: місце іншого, чужого, відторгненого О.А. Довгополова 48.1 КБ
Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти Ігор Зенонович Дуцяк 57.4 КБ
Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції у розв'язанні глобальних проблем сучасності В.Є. Карпенко 29.9 КБ
Методологічна роль кількісного підходу в дослідженні біологічних об'єктів В.М. Гвоздяк 28.5 КБ
Методологічна функція категорії "рівність" при аналізі перехідних процесів у суспільстві В.В. Левкулич 31.2 КБ
Методологічний аналіз події в філософії історії Д.Є. Муза 34.9 КБ
Методологічні засади виховання духовності Н.А. Іордакі 35.4 КБ
Методологічні засади лінгвістичного часу в контексті філософії освіти І.Г. Мисик 81.6 КБ
Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту М.О. Нестерова 46.1 КБ
Методологічні можливості релятивістської реконструкції динаміки розвитку науки О.П. Мартиненко 55.4 КБ
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль С.О. Кар'єва 32.3 КБ
Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф.Гегеля до комуні О.Б. Горгота 25.8 КБ
Механізми несвідомого соціального спотворення феноменології архетипу А.Г. Некита 27.0 КБ
Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії В.В. Ковалевич 33.0 КБ
Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців Я.І. Білас 29.6 КБ
Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально- філософський аналіз) Ірина Юріївна М'язова 32.1 КБ
Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу К.С. Мальцева 35.9 КБ
Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз О.І. Авєріна 35.6 КБ
Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя Т.І. Любасюк 31.4 КБ
Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена Г.П. Подолян 27.8 КБ
Містичний досвід як антропологічний модус Л.В. Теліженко 30.6 КБ
Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму) Г.О. Неня 76.1 КБ
Місце і значення міфу як елемента онтології науки О.В. Білокобильський 34.2 КБ
Міф та музика як структуротвірний компонент культури О.В. Рочняк 37.6 КБ
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві Д.В. Усов 30.6 КБ
Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини С.Д. Судак 45.5 КБ
Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття С.П. Стоян 29.8 КБ
Міфологічні елементи в трансформації новоєвропейської моделі суб'єкта в сучасній культурі Людмила Миколаївна Козименко 32.0 КБ
Міфопоетичне відтворення архетипу О.С. Колесник 29.5 КБ
Мова як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості А.О. Кургузов 26.9 КБ
Мова як трансценденція О.О. Блуд 28.5 КБ
Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин І.В. Балашенко 26.3 КБ
Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у європейському просторі (соціально-філософський Т.С. Скубашевська 33.2 КБ
Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури) Ю.М. Коротченко 29.4 КБ
Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна Володимир Анатолійович Єрмоленко 36.7 КБ
Модерна та постмодерна перспективи в філософії культури О.І. Хома 40.8 КБ
Модернізація як соціально-історичний феномен В.Г. Погосян 74.0 КБ
Молода сім'я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз Т.П. Руденко 31.5 КБ
Молодь як об'єкт і суб'єкт суспільних відносин в сучасній Україні С.Р. Оленич 171.6 КБ
Монастирі та собори України як уособлення християнської письменної культури Лариса Миколаївна Яковець 36.4 КБ
Мораль в інформаційному суспільстві В.М. Семиколенов 28.3 КБ
Мораль в системі економічної життєдіяльності людини і суспільства (соціально-філософський аспект) Л.А. Овсянкіна 30.1 КБ
Мораль та право як регулятори відносин у сучасному українському соціумі І.О. Хрімлі 29.9 КБ
Мораль та суспільний прогрес Н.М. Федорук 36.1 КБ
Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса Н.І. Гринчишин 45.2 КБ
Моральна цінність праці: філософсько-культурологічний аналіз Т.Г. Бордюгова 33.4 КБ
Моральний вектор освіти як ціннісно-смисловий імператив духовного буття особистості П.Ю. Козленко 54.2 КБ
Моральний потенціал постнекласичної науки О.Ю. Мошинська 31.6 КБ
Моральні цінності як основи взаємодії суспільства з природою О.Є. Висоцька 33.4 КБ
Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) Т.Г. Аболіна 42.5 КБ
Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття М.М. Фляк 33.6 КБ
Морально-етичні погляди українського народу за фольклорними джерелами: аксіологічний аспект Г.І. Разумцева 31.0 КБ
Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз) В.Г. Акопян 29.0 КБ
Морально-правовий конформізм як соціально-філософський феномен П.Г. Давидов 36.9 КБ
Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів Світлана Миколаївна Гуменюк 35.8 КБ
Мотиваційна сфера й світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді у релігійному вимірі І.В. Войтюк 48.0 КБ
Музика - як метамистецтво в ірраціоналістичній естетиці XIX століття Г.Г. Макаренко 20.2 КБ
Музика як складова духовно-культурного ядра суспільства П.В. Гончаренко 37.0 КБ
Музична ментальність: соціально-філософський аналіз Г.А. Джулай 30.7 КБ
Музична подія як естетичний феномен О.В. Рябініна 57.4 КБ
Музичний естезис в контексті концепції діалогу культур О.О. Капічіна 27.3 КБ
Мультикультуралізм: соціально-методологічний аспект Т.М. Кулікова 30.6 КБ
Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен М.В. Лубська 62.2 КБ
Народна мудрість як фактор духовної єдності суспільства Г.П. Макушинська 30.8 КБ
Народна художня творчість: проблематика, ретроспекція наукового осмислення, концептуальні основи С.В. Євтушенко 88.3 КБ
Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939 - 1950 рр.) Ю.М. Сорока 59.6 КБ
Наука і освіта в ноосферній концепції В.І.Вернадського В.М. Поздняков 36.2 КБ
Наука і релігія у парадигмальному вимірі Л.О. Шашкова 81.5 КБ
Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття І.В. Клочков 24.8 КБ
Наукове і художнє пізнання: їх специфіка і взаємодія Т.В. Количева 31.0 КБ
Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства: методологічний і соціокультурний аспекти С.М. Ягодзінський 30.5 КБ
Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) Л.В. Рижко 63.9 КБ
Національна ідея як головний фактор національного відродження України Оксана Миколаївна Тимошенко 24.1 КБ
Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина ХІХ - п А.Р. Наконечний 28.5 КБ
Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз П.А. Ющенко 54.6 КБ
Національна самосвідомість як чинник державотворення С.О. Мофа 25.2 КБ
Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності у С.А. Брижицька 29.8 КБ
Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму О.Я. Надибська 26.5 КБ
Національне як екзистенційний проект і рух екзистенції у предметному полі Празької поетичної школи С.Я. Українець 35.1 КБ
Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу А.В. Швецова 37.9 КБ
Націософська інтенційність у теоретичній спадщині представників української діаспори Т.В. Коломієць 37.1 КБ
Неокласичний філософський підхід до розуміння історичного процесу О.В. Панченко 34.5 КБ
Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу XIX - XX століть М.В. Каранда 30.7 КБ
Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) О.Б. Гуцуляк 38.5 КБ
Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції Т.В. Грибков 31.8 КБ
Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-філософський аспект Віта Володимирівна Заріцька 37.8 КБ
Нормативність в конституюванні лінгвістичних одиниць: філософський аналіз А.В. Лактіонова 42.1 КБ
Нормативність і свобода в структурі методологічного потенціалу наукового пізнання О.В. Турко 33.3 КБ
Норми життя православного мирянина та їх трансформація за умов секуляризованого суспільства: в конте Ю.К. Недзельська 137.7 КБ
Нумерологія піфагорійців та її інтерпретація в філософії Платона О.І. Демчик 40.3 КБ
Об'єктивність ідеального в соціально-економічній реальності Б.І. Молодцов 55.2 КБ
Обгрунтування категорій гносеології засобами системного підходу В.І. Павлов 27.9 КБ
Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології О.В. Комар 29.7 КБ
Обгрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики О.М. Тимохін 31.4 КБ
Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз) Ніна Миколаївна Авер'янова 34.5 КБ
Олександр Кульчицький в контексті світової філософії Т.В. Гончарук 60.0 КБ
Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу І.А. Фур'єр 29.2 КБ
Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" С.Л. Зайцева 29.6 КБ
Онтологічні засади мови в комунікативному просторі суспільства Г.А. Балута 34.9 КБ
Онтологічні засади політики: особливості соціально-філософської концептуалізації В.О. Гурбич 30.0 КБ
Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського Лариса Віталіївна Діденко 45.5 КБ
Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект І.О. Солярська 25.9 КБ
Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена К.В. Братко 37.3 КБ
Онтологія в сучасній французькій філософії С.В. Куцепал 55.5 КБ
Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л.Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя Г.Є. Аляєв 64.2 КБ
Онтологія ідеалу у просторі естетичної свідомості О.С. Ухов 43.6 КБ
Онтологія ментальності: філософсько-культурологічний аналіз Т.Є. Гетало 21.9 КБ
Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі К.В. Семчинський 44.5 КБ
Онтологія техніки в соціокультурному контексті О.Г. Алієва 44.2 КБ
Оподаткування як фактор розвитку суспільства: соціально-філософський аналіз Ю.В. Дука 28.5 КБ
Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х - 80-ті роки XX століття) О.П. Лахно 42.2 КБ
Оптимізація процесів самоорганізації сучасного суспільства Н.В. Спиця 30.3 КБ
Організаційна свідомість: діалектика індивідуального і суспільного Г.В. Козловська 31.8 КБ