Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Генеза і еволюція антропогенно-трансформованих дерново-підлозистих грунтів Західного Полісся - Ю.М. Ковалець
Викладено теоретичні основи генези та агрогенної еволюції дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу Західного Полісся України. Проведено аналіз і оцінку чинників грунтоутворення в Західному Поліссі України. Вибрано модальні ділянки в межах Західного Полісся з метою вивчення генези і еволюції антропогенно-трансформованих дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу, застосовуючи порівняльно-географічний, профільний, порівняльно-аналітичний методи. Встановлено тенденцію змін морфологічних, фізичних та фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу під впливом сільськогосподарського використання та осушувальної меліорації. Виявлено характер інтенсифікації та напрям процесів внутрішньогрунтового вивітрювання.

Дослідження компонентів захисних систем печінки і крові щурів при опроміненні та канцерогенезі - Ігор Дмитрович Николюк
Викладено теоретичні основи генези та агрогенної еволюції дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу Західного Полісся України. Проведено аналіз і оцінку чинників грунтоутворення в Західному Поліссі України. Вибрано модальні ділянки в межах Західного Полісся з метою вивчення генези і еволюції антропогенно-трансформованих дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу, застосовуючи порівняльно-географічний, профільний, порівняльно-аналітичний методи. Встановлено тенденцію змін морфологічних, фізичних та фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих грунтів легкого гранулометричного складу під впливом сільськогосподарського використання та осушувальної меліорації. Виявлено характер інтенсифікації та напрям процесів внутрішньогрунтового вивітрювання.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850 - 1936) Т.М. Тороповська 32.1 КБ
Громадянська злагода як необхідна умова розвитку сучасного українського суспільства І.О. Кумкін 28.8 КБ
Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні В.О. Скворець 26.4 КБ
Громадянське суспільство і особистість: форми взаємодії Ю.А. Рожкова 34.0 КБ
Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ - середині ХІХ ст. Ю.В. Хитровська 33.4 КБ
Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії З.Е. Скринник 73.2 КБ
Гуманізація суб'єкт-суб'єктних відносин в економічних структурах технократичного суспільства Л.С. Іванова 45.7 КБ
Гуманістична ідея в філософії стародавності Г.В. Гіоргадзе 30.0 КБ
Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій (соціально-філософський аспект) В.І. Зуєва 26.5 КБ
Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації М.С. Кириченко 29.7 КБ
Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П.Сартр та Н.Аббаньяно О.О. Беслюбняк 31.6 КБ
Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності Н.Ф. Юхименко 31.9 КБ
Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) П.М. Грицаєнко 45.0 КБ
Гуманітарна політика України в контексті суспільної модернізації (соціально-філософський аналіз) Віталіна Олексіївна Дзоз 40.0 КБ
Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій К.В. Пашков 43.2 КБ
Девіантне мислення як фактор культурної динаміки Д.В. Гордевський 25.5 КБ
Девіантність особистості в умовах комп'ютеризації суспільства: соціально-філософський аспект І.І. Соловйова 30.0 КБ
Девіантність творчої особистості С.Д. Клюєва 31.4 КБ
Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу Л.П. Котляров 37.0 КБ
Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації М.Г. Яцейко 51.0 КБ
Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст. А.Р. Кукурудза 30.4 КБ
Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок Т.Д. Антонюк 2.3 КБ
Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку Р.А. Черноног 31.5 КБ
Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття Н.М. Лопацька 38.2 КБ
Детермінація суспільного розвитку і свободи вибору в історії України В.В. Лісіцин 31.3 КБ
Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі Абу Емад Мустафа Алруб 39.4 КБ
Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади І.С. Рижова 53.0 КБ
Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) О.А. Пушонкова 28.7 КБ
Динаміка формування ціннісного світу молодіжної культури України Ю.Ю. Сугробова 33.1 КБ
Дитинство і дитячість у філософсько-антропологічному контексті Л.В. Українець 31.3 КБ
Діалектика естетичного та економічного у соціокультурних проявах людської життєтворчості Т.В. Лугуценко 31.2 КБ
Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної Л.О. Волова 31.1 КБ
Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості Сергій Володимирович Красавін 27.3 КБ
Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації публічної сфери С.О. Стебльов 31.4 КБ
Діалог у контексті без/основності О.А. Перепелицина 33.0 КБ
Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції О.П. Котовська 40.9 КБ
Діалог: логіко-філософський аналіз Н.А. Колотілова 16.3 КБ
Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти О.П. Чорба 93.3 КБ
Ділове спілкування як феномен соціальної дійсності М.Й. Дмитренко 30.4 КБ
Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів у п Т.І. Малєєва 31.8 КБ
Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 - 19 О.С. Іщук 27.6 КБ
Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті ії державної політики (20 - 30- Р.А. Сітарчук 30.7 КБ
Діяльність Семена Жука у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний пер І.Б. Скакальська 28.4 КБ
Дмитро Чижевський як історик філософії Андрій Олександрович Погорілий 30.3 КБ
Доля як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномена) Є.В. Болотіна 27.6 КБ
Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX - XX століть М.А. Мінаков 47.8 КБ
Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз) М.Г. Мурашкін 123.3 КБ
Досвід самосвідомості людського буття: пізнання часу, свободи і необхідності (філософсько-історичний Сергій Миколайович Ковальов 85.9 КБ
Дослідження сутності живої сили в еволюції людської тілесності (методолого-синергетичний аналіз) А.П. Возний 41.1 КБ
Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917 - 1921 років Я.М. Файзулін 38.4 КБ
Духові засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) А.П. Дербак 30.5 КБ
Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз) С.Л. Йосипенко 50.8 КБ
Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку О.М. Перехейда 33.8 КБ
Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20 В.Б. Курило 36.4 КБ
Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини І.М. Бондаревич 35.0 КБ
Духовний потенціал збройних сил України: методологія системного вивчення і регулювання В.І. Абрамов 47.1 КБ
Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах соціокультурних трансформацій (соціально-філосо В.А. Кротюк 43.3 КБ
Духовні цінності християнського людинознавства XX століття А.І. Яковенко 29.5 КБ
Духовність як чинник самовизначення людини Н.В. Караульна 27.2 КБ
Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в етносі А.П. Алексеєнко 59.1 КБ
Духовно-практична природа ділового спілкування Ірина Михайлівна Ушно 29.9 КБ
Духовно-символічний аспект філософської культури Київської Русі: історико-філософський аналіз О.Г. Гудзенко-Александрук 28.6 КБ
Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій Е.Б. Проценко 30.4 КБ
Духовные ценности человека в философии и практике буддизма Ду Хон Вей 31.2 КБ
Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології С.В. Кравець 36.3 КБ
Еволюція концепції справедливості у соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект) Хумуд Аль Сувейлан 28.8 КБ
Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі XIX - XX ст. Д.М. Скринник-Миська 42.4 КБ
Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії І.Д. Денисенко 65.6 КБ
Еволюція філософських поглядів В.Лесевича Б.К. Матюшко 28.8 КБ
Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти В.Л. Хромець 31.9 КБ
Екзистенціали людського буття С.В. Копилова 110.1 КБ
Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення Г.Д. Омелаєнко 32.5 КБ
Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості Т.В. Кононенко 19.8 КБ
Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз) А.В. Зуєв 32.9 КБ
Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії О.В. Петрів 27.3 КБ
Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця XIX - першо О.О. Базалук 62.3 КБ
Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди О.П. Шикула 32.2 КБ
Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва Є.В. Козлов 34.3 КБ
Екзистенційні виміри риторики М.П. Препотенська 36.2 КБ
Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В.Винниченка Г.П. Бежнар 32.9 КБ
Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В.Шинкарука О.О. Фаріон 39.6 КБ
Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у творчості М.Гайдеггера і Г.-Г.Гадаме Ю.О. Лобода 34.4 КБ
Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу І.І. Ліпич 36.9 КБ
Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) М.М. Гончаренко 34.0 КБ
Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи Ю.С. Тагліна 32.2 КБ
Екологічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки Л.І. Юрченко 71.4 КБ
Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів Геннадій Васильович Ярчук 36.0 КБ
Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства О.М. Варго 34.2 КБ
Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі І.В. Книш 28.8 КБ
Екологічне знання та його вплив на формування стилю мислення в сучасній науці А.В. Матвійчук 32.1 КБ
Екологічні параметри свободи особистості А.С. Філатов 35.3 КБ
Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства І.І. Маслікова 29.5 КБ
Економічні знання у дискурсі становлення глобалізованого світу: соціально-філософський аналіз Е.М. Герасимова 66.7 КБ
Екстремалізм як соціокультурний феномен С.Е. Шведовський 32.6 КБ
Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві Н.В. Чудіна 20.7 КБ
Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально - філософський аналіз) К.К. Баранцева 33.7 КБ
Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз В.Ю. Крикун 30.7 КБ
Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції Ірина Валеріївна Овчаренко 35.5 КБ
Естетика І.Канта: продуктивна уява і принцип доцільності О.Г. Смігунова 26.8 КБ
Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України О.А. Вячеславова 31.2 КБ
Естетика музичного постмодернізму (на матеріалі творчості К.Штокгаузена та М.Кагеля) С.Ю. Балакірова 34.9 КБ
Естетика українського іконопису XIV - XV ст. Я.С. Мороз 33.3 КБ
Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю Т.М. Тепенчак 45.1 КБ
Естетико-психологічний потенціал ідентифікації О.Л. Шульган 24.0 КБ
Естетична доцільність як феномен імперативності (на аналізі економічної діяльності) М.А. Журба 48.8 КБ
Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні І.К. Сацик 41.7 КБ
Естетична природа постмодерністського "німого кіно" Я.Д. Пруденко 62.5 КБ
Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно-інформаційног Наталія Григорівна Богданова 28.0 КБ
Естетичне виховання і гуманізація особи В.А. Бітаєв 60.1 КБ
Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) Т.І. Андрущенко 58.0 КБ
Естетичне як тип духовності О.П. Наконечна 49.9 КБ
Естетичний досвід як онтологічна проблема О.Ю. Павлова 84.4 КБ
Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття Д.М. Скальська 57.7 КБ
Естетичні засади "Живої Етики" Миколи Реріха Ю.С. Сабадаш 17.0 КБ
Естетичні засади національно-культурних традицій Н.М. Баранова 30.1 КБ