Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик - В.В. Козаченко
Запропоновано теоретичну модель фототермоакустичного ефекту у шаруватій структурі: тверде тіло - п'єзоелектрик для найбільш загального випадку - без обмежень на оптичні та теплові властивості твердого тіла. Проаналізовано фототермоакустичний (ФТА) ефект для випадків твердих тіл з суттєво різними тепловими й оптичними властивостями. З метою уникнення впливу фотоопромінювання напівпровідника у разі фототермоакустичних досліджень на термопружні параметри зразка запропоновано у відповідній шаруватій структурі збуджувати фототермоакустичні коливання опроміненням п'єзоелектрика. Показано, що у вільній п'єзоелектричній пластині ФТА ефект визначається тільки первинним піроелектричним ефектом. На базі запропонованої моделі ФТА ефекту у шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик створено методи визначення деяких пружних, теплових і електричних параметрів твердих тіл.

Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів - Л.М. Усаченко
Запропоновано теоретичну модель фототермоакустичного ефекту у шаруватій структурі: тверде тіло - п'єзоелектрик для найбільш загального випадку - без обмежень на оптичні та теплові властивості твердого тіла. Проаналізовано фототермоакустичний (ФТА) ефект для випадків твердих тіл з суттєво різними тепловими й оптичними властивостями. З метою уникнення впливу фотоопромінювання напівпровідника у разі фототермоакустичних досліджень на термопружні параметри зразка запропоновано у відповідній шаруватій структурі збуджувати фототермоакустичні коливання опроміненням п'єзоелектрика. Показано, що у вільній п'єзоелектричній пластині ФТА ефект визначається тільки первинним піроелектричним ефектом. На базі запропонованої моделі ФТА ефекту у шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик створено методи визначення деяких пружних, теплових і електричних параметрів твердих тіл.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен В.О. Гайденко 31.5 КБ
Феномен "двовір'я" у вітчизняній релігійній культурі С.В. Работкіна 28.7 КБ
Феномен "Я" як динамічний символ: історико-філософський аналіз І.В. Донець 37.7 КБ
Феномен агресії у людському досвіді: соціально-філософський вимір Н.В. Чеботарьова 35.5 КБ
Феномен відчуження в умовах сучасного соціуму О.В. Запорожченко 36.0 КБ
Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі XX - XXI ст. (історико-філософський Д.Б. Свириденко 30.6 КБ
Феномен влади в культурі Р.В. Зимовець 32.5 КБ
Феномен власності як об'єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса Р.В. Михайленко 28.8 КБ
Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка О.В. Крисенко 28.5 КБ
Феномен духовної музики в українській православній традиції І.М. Харитон 50.0 КБ
Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз О.С. Кисельов 34.9 КБ
Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти Б.Ю. Мазницький 46.9 КБ
Феномен ідентичності у контексті соціально-філософського дискурсу О.В. Попова 43.8 КБ
Феномен континуїтивності нації в українському історико- філософському вимірі Анатолій Олександрович Астаф'єв 28.4 КБ
Феномен культурної ідентичності в контексті сучасної філософської антропології К.М. Шелупахіна 55.4 КБ
Феномен культурної ідентичності: філософсько-методологічний аналіз С.С. Бойчук 35.1 КБ
Феномен людства та його соціально-філософська концептуалізація Т.О. Андрєєва 62.7 КБ
Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному суспільстві (соціально-філ Петро Миколайович Лісовський 46.5 КБ
Феномен маргінальності у генезисі сітьового суспільства А.Л. Свящук 35.4 КБ
Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади Г.М. Куц 33.9 КБ
Феномен національного у буденній свідомості суспільства, що трансформується Н.А. Імамвердієв 27.6 КБ
Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму Н.Б. Адаменко 31.8 КБ
Феномен планетарної свідомості: філософсько-антропологічний аспект Д.Д. Беттельгейзе 38.7 КБ
Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз Т.М. Пригода 29.4 КБ
Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі В.М. Кочан 33.0 КБ
Феномен політичного міфу в соціальному просторі сучасності В.С. Безнісько 35.4 КБ
Феномен православного храму в соціокультурному просторі В.В. Проценко 26.7 КБ
Феномен релігії в філософії Г.В.Ф.Гегеля Д.І. Кірюхін 37.8 КБ
Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі М.М. Мовчан 40.2 КБ
Феномен свідомості в інтеракціях "життєвого світу" людини І.М. Кутняк 33.6 КБ
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості В.М. Слюсар 28.2 КБ
Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму О.М. Лосик 37.9 КБ
Феномен священного: його сутність і світоглядна природа В.В. Токман 28.6 КБ
Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз Т.І. Біленко 72.7 КБ
Феномен соціального відчуження та шляхи його подолання в сучасній Україні Л.Г. Ткаченко 48.2 КБ
Феномен соціального хаосу: філософський аналіз Н.О. Омельченко 27.6 КБ
Феномен соціальної свободи І.М. Мухін 36.7 КБ
Феномен справедливості у контексті соціальної комунікації Л.І. Верецька 35.6 КБ
Феномен страху: соціокультурні репрезентації С.А. Кухарський 37.9 КБ
Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії О.О. Осетрова 54.5 КБ
Феномен тероризму в умовах глобалізаційної динаміки (соціально-філософський аналіз) А.М. Деменко 43.5 КБ
Феномен терроризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз) Г.В. Завіруха 35.5 КБ
Феномен технократичної свідомості в соціально-філософському вимірі Р.С. Мартинов 42.6 КБ
Феномен тілесності О.Є. Гомілко 109.2 КБ
Феномен трансгресій модерну: соціально-філософський аналіз В.В. Гусаченко 54.7 КБ
Феномен української мови у творчій спадщині А.Ю.Кримського Світлана Михайлівна Петькун 40.3 КБ
Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження) Л.Г. Дротянко 59.1 КБ
Феноменологічна онтологія тілесності М.О. Плющева 27.6 КБ
Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного І.О. Голуб 25.8 КБ
Феноменологічні імплікації в сучасному соціально-філософському дискурсі: досвід транспарентності О.В. Садоха 46.2 КБ
Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії О.В. Марчук 31.4 КБ
Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців Л.Б. Костюк 44.5 КБ
Філософія "героїчної особистості" в художній літературі ХХ століття А.А. Іщук 37.6 КБ
Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності А.Ф. Карась 76.2 КБ
Філософія демократичної державності М.І. Гаврилов 57.5 КБ
Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції О.А. Шульга 40.4 КБ
Філософія духовного оновлення І.О. Ільїна О.С. Руденко 33.0 КБ
Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глобалізації та інформаційної революції Н.В. Семенюк 38.2 КБ
Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз Т.П. Глушко 28.7 КБ
Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С.Кіркегора і sola fide Л. Шестова В.М. Петрушов 70.1 КБ
Філософія Іншого у ХХ сторіччі: раса, нація, гендер В.А. Суковата 76.8 КБ
Філософія історії Й.Г.Фіхте В.В. Приходько 28.4 КБ
Філософія історії Михайла Грушевського В.П. Будз 28.9 КБ
Філософія історії Ф.В.Й.Шеллінга Н.М. Бобошко 29.3 КБ
Філософія музики в контексті європейської музичної культури ХІХ-ХХ ст. Анастасія Миколаївна Тормахова 48.2 КБ
Філософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення ринкових відносин М.І. Бахтін 39.2 КБ
Філософія польського романтизму: "ідеальна людина" А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького І.П. Цимбалій 37.8 КБ
Філософія природи в системі сучасного знання С.О. Волковинський 26.7 КБ
Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини Оксана Вікторівна Чаплінська 28.0 КБ
Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину О.С. Петриківська 31.2 КБ
Філософська комунікація як чинник структурування культурно-освітнього простору на Слобожанщині у XIX Н.В. Радіонова 66.3 КБ
Філософська модель саморозгортання соціального світу: гносеологічний аналіз Ю.В. Бех 37.7 КБ
Філософська освіта в полі культури: філософсько-антропологічний аналіз О.В. Романенко 30.8 КБ
Філософське осмислення трансформації держави (історико-філософський аналіз) С.В. Ставченко 30.7 КБ
Філософський аналіз морально-світоглядних мотивацій насильства і терору В.В. Остроухов 47.9 КБ
Філософський аналіз наукового передбачення у військовій сфері С.О. Гудков 28.9 КБ
Філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ ст. І.В. Малик 46.9 КБ
Філософські аспекти модернізму в контексті українського соціокультурного дискурсу О.В. Максимович 27.1 КБ
Філософські дискурси маргінальних хронотопів А.Ю. Кузнецов 52.1 КБ
Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових тр Г.Ф. Москалик 39.9 КБ
Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій А. Гофрон 51.8 КБ
Філософські інтенції картини світу у творчості К. Богаєвського та М. Волошина (у контексті закономір В.Г. Шевчук 35.2 КБ
Філософські інтенції творчості Г.І.Челпанова Світлана Анатоліївна Чайка 38.4 КБ
Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р.Якобсона Ірина Віталіївна Глухоман 34.4 КБ
Філософські погляди Гавриїла Костельника І.Л. Мірчук 30.9 КБ
Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму А.Г. Супрун 32.9 КБ
Філософські рефлексії виховання: парадигмальні зміни у контексті соціальних практик В.В. Корженко 57.7 КБ
Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Л.Д. Владиченко 31.5 КБ
Філософські та соціально-політичні погляди "громадівців" (історико-філософський аспект) Л.Б. Трубенко 24.8 КБ
Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології Анатолій Миколайович Землянський 40.1 КБ
Філософсько-антропологічне осмислення мови сміху Г.О. Коробка 43.8 КБ
Філософсько-антропологічний аналіз "нерозумного" Т.В. Лютий 73.3 КБ
Філософсько-антропологічний зміст феномену "повсякденність" в горизонті життєвого світу М.М. Галушко 36.8 КБ
Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя Н.В. Радіонова 29.6 КБ
Філософсько-етичні засади екологічної освіти Т.М. Чорноштан 36.7 КБ
Філософсько-історичне переосмислення європейського гуманізму М.М. Черенков 30.6 КБ
Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відрод Г.В. Вдовиченко 29.9 КБ
Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та принципів біоетики С.В. Пустовіт 146.2 КБ
Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров'я В.Л. Кулініченко 59.4 КБ
Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду О.М. Молотова 37.5 КБ
Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики С.М. Цимбал 41.6 КБ
Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики Ю.П. Ющенко 61.1 КБ
Філософсько-методологічні засади ущільнення інформації в історичній освіті В.І. Мудрак 30.9 КБ
Філософсько-методологічні основи гуманістичної психології К.Роджерса С.С. Світашев 30.9 КБ
Філософсько-методологічні передумови перекладознавства І.А. Янушевич 30.6 КБ
Філософсько-освітні виміри самосвідомості І.А. Муратова 31.1 КБ
Філософсько-освітні погляди С.Русової (соціально-філософський аналіз) О.М. Пеньковець 29.8 КБ
Філософсько-педагогічна думка України в контексті світової: цивілізаційна взаємодія А.В. Найчук 29.1 КБ
Філософсько-педагогічна концепція П.Д.Юркевича С.Л. Кузьміна 32.9 КБ
Філософсько-правова концепція метафізичного вчення Вол. Соловйова М.О. Резникова 58.8 КБ
Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики Л.М. Литвиненко 34.2 КБ
Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки Г.Ю. Смирнова 30.3 КБ
Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії Т.В. Гаврилюк 34.5 КБ
Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к. XIX - поч. XX ст.) І.Л. Лещенко 46.2 КБ
Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б.Кістяківського Н.В. Жукова 34.4 КБ