Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мікрохвильовий відгук надпровідників при ковзних кутах падіння хвилі - О.І. Губін
Обгрунтовано можливості дослідження комплексної провідності надпровідників за допомогою вимірювання коефіцієнта відбиття паралельно поляризованої хвилі за ковзних кутів падіння. Досліджено електродинамічні властивості хвилеводних секцій 6 мм діапазону довжин хвиль, що реалізують падіння під ковзними кутами. Вивчено характерні особливості даних секцій, зокрема максимум на температурній залежності поглинання в секції з похилою короткозамикальною площиною об'ємного зразка YBCO за наявності мікроканалу. З метою підтвердження достовірності проведено дослідження кількох зразків методом вимірювання коефіцієнта відбиття за ковзних кутів падіння та за допомогою застосування квазіоптичного діелектричного резонатора з хвилями шепочучої галереї, які дають задовільну відповідність даних у межах похибок обох методів. Досліджено об'ємні властивості текстурованого зразка YBCO і показано кореляцію властивостей у нормальному стані у площині, що містить вісь c та площині ab з властивостями у надпровідному стані в площині c, що свідчить про можливіть тестування зразка за результатами вимірювання за кімнатної температури. Досліджено провідність плівки YBCO методом вимірювання коефіцієнта відбиття за ковзних кутів падіння паралельно поляризованої хвилі у нормальному стані у широкому температурному діапазоні. Знайдено наявність парапровідності в діапазоні температур 92 - 115 К. Виявлено, що дані про парапровідність відповідають відомій моделі 2D флуктуаційної провідності в інтервалі температур від 115 К до критичної температури переходу, за якої зв'язок між надпровідними шарами плівки зростає і провідність трансформується у тривимірну.

Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження - М.В. Бородій
Обгрунтовано можливості дослідження комплексної провідності надпровідників за допомогою вимірювання коефіцієнта відбиття паралельно поляризованої хвилі за ковзних кутів падіння. Досліджено електродинамічні властивості хвилеводних секцій 6 мм діапазону довжин хвиль, що реалізують падіння під ковзними кутами. Вивчено характерні особливості даних секцій, зокрема максимум на температурній залежності поглинання в секції з похилою короткозамикальною площиною об'ємного зразка YBCO за наявності мікроканалу. З метою підтвердження достовірності проведено дослідження кількох зразків методом вимірювання коефіцієнта відбиття за ковзних кутів падіння та за допомогою застосування квазіоптичного діелектричного резонатора з хвилями шепочучої галереї, які дають задовільну відповідність даних у межах похибок обох методів. Досліджено об'ємні властивості текстурованого зразка YBCO і показано кореляцію властивостей у нормальному стані у площині, що містить вісь c та площині ab з властивостями у надпровідному стані в площині c, що свідчить про можливіть тестування зразка за результатами вимірювання за кімнатної температури. Досліджено провідність плівки YBCO методом вимірювання коефіцієнта відбиття за ковзних кутів падіння паралельно поляризованої хвилі у нормальному стані у широкому температурному діапазоні. Знайдено наявність парапровідності в діапазоні температур 92 - 115 К. Виявлено, що дані про парапровідність відповідають відомій моделі 2D флуктуаційної провідності в інтервалі температур від 115 К до критичної температури переходу, за якої зв'язок між надпровідними шарами плівки зростає і провідність трансформується у тривимірну.Тут точки проституток москвы смотрите здесь.
как написать диплом без плагиата
периметр офтальмологический полуавтоматический.
мужской кошелек портмоне bogesi.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні М.В. Ольховик 28.7 КБ
"Допозитивістський" етап філософії науки (історико-філософський аналіз) О.В. Руденко 32.5 КБ
"Ісе моногатарі" як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан С.В. Капранов 30.1 КБ
"Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз О.Я. Голець 26.5 КБ
"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття Є.В. Миропольська 35.1 КБ
Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) Т.В. Ємельянова 27.5 КБ
Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитивному" екзистенціалізмі С.Л. Шевченко 67.4 КБ
Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії: історико-політичний аспект Р.А. Сітарчук 87.4 КБ
Аквакультура як чинник соціальної динаміки О.О. Китаєва 30.0 КБ
Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів ХХ ст. В.А. Кьопке 46.4 КБ
Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання Н.В. Буруковська 29.8 КБ
Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації М.Г. Марчук 59.1 КБ
Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу І.Р. Григорків 31.4 КБ
Аксіологічні основи екологічної етики С.Я. Михайлюк 39.2 КБ
Аксіологічні основи критики парадигмальної науки М.В. Савостьянова 57.4 КБ
Аксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб'єкта культурно-освітньої діяльн І.В. Кузнєцова 35.9 КБ
Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті Г.С. Лозко 66.7 КБ
Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність П.К. Ситник 45.5 КБ
Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) В.І. Кушерець 67.0 КБ
Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект) О.І. Хромова 34.4 КБ
Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі Т.О. Кривошея 27.4 КБ
Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму К.М. Узбек 81.1 КБ
Антропологізм і когнітивна семантика А.В. Шарипін 50.8 КБ
Антропологізм у культурі "срібного віку" Таїсія Вікторівна Гермаш 38.1 КБ
Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації К.Б. Іл'янович 26.1 КБ
Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка В.А. Вершина 34.0 КБ
Антропологічний вимір віртуальної реальності Г.М. Горячковська 25.3 КБ
Антропологічні виміри німецького містицизму: Мехтільда Магдебурзька та Майстер Екхарт В.В. Степанов 38.4 КБ
Антропологічні основи християнського проповідування А.С. Жаловага 31.5 КБ
Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу О.В. Федотова 38.2 КБ
Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності О.М. Суховій 27.8 КБ
Антропологія музичної тілесності О.М. Полтавцева 42.2 КБ
Антропологія східної патристики Ю.П. Чорноморець 29.7 КБ
Антропологія та поетика тривалості у контексті філософії іншого Д.А. Зіборова 45.4 КБ
Антропомірність контекстів ствердження ідеї раціональності О.Д. Піркова 38.1 КБ
Арабо-мусульманський світогляд у вимірі повсякденного буття особистості Ель Гуессаб Карім 27.8 КБ
Арістотелізм у Києво-Могилянській академії Л.З. Черник 27.7 КБ
Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз) М.П. Требін 59.8 КБ
Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості В.Е. Закревський 27.1 КБ
Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства Ю.С. Фігурний 24.0 КБ
Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст Н.М. Ковтун 31.7 КБ
Архетипові образи Сходу в масовій культурі Заходу В.О. Лебедєв 26.3 КБ
Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості Л.М. Сідак 30.8 КБ
Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософсь О.П. Розумна 27.1 КБ
Багатомірність рольової реальності: соціально-філософський аналіз Н.С. Корабльова 51.2 КБ
Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності О.В. Титар 30.6 КБ
Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу О.М. Юрченко 41.7 КБ
Біографія як соціокультурний феномен (філософсько-методологічний аналіз) І.В. Голубович 63.6 КБ
Біосоціальні засади мистецтва в контексті коеволюційної парадигми О.В. Денісова 38.9 КБ
Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів Т.Ф. Бірюкова 32.8 КБ
Буденно-музична свідомість як предмет філософсько-естетичного аналізу Н.В. Назаренко 29.8 КБ
Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі М.А. Скринник 71.0 КБ
Буттєвісне укорінення людини як соціально-філософська проблема Т.В. Цимбал 34.9 КБ
Буття людини в геномній перспективі М.О. Шевченко 32.8 КБ
Буття людини в інтерпретації "гуманістичної психології" (історико-філософський аналіз) Р.В. Самчук 33.1 КБ
Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз М.О. Мегрелішвілі 30.1 КБ
Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти С.М. Горбунова 27.9 КБ
Ваххабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку Л.Б. Маєвська 32.6 КБ
Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації Д.В. Білозор 66.7 КБ
Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз) Т.В. Євдокимова 35.1 КБ
Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції Р.М. Татаров 30.8 КБ
Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз) А.С. Зубенко 35.3 КБ
Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу Н.Г. Діденко 35.3 КБ
Взаємозв'язок оптимізму та песимізму: проблема соціальної перспективи М.А. Лепський 60.5 КБ
Взаємозв'язок соціальної екології, економіки і права: соціально-філософський аналіз М.К. Григор'єв 29.8 КБ
Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д.Юркевича Г.О. Чередніченко 30.9 КБ
Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження В.В. Білецький 27.5 КБ
Висвітлення проблем історії церкви України-Русі (Православ'я давньоруського періоду) на сторінках жу С.М. Гузенко 38.9 КБ
Витоки української духовної культури у творчій спадщині М.Ю.Брайчевського О.О. Балагура 29.2 КБ
Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда Л.В. Ільницька 26.3 КБ
Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) Є.В. Дніпровська 27.0 КБ
Відношення "аномалія" - "норма" в структуралістській концепції Мішеля Фуко (історико-філософський ан О.Л. Творіна 31.7 КБ
Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії І.В. Шамша 39.5 КБ
Відношення "людина і світ" у творчості Т.Г.Шевченка (на матеріалах західної української діаспори) О.В. Кулєшов 30.3 КБ
Відповідальність в управлінні (соціально-філософський аналіз) О.Г. Тітаренко 32.5 КБ
Відповідальність соціального суб'єкта: філософський аналіз Ю.С. Осокіна 31.3 КБ
Відповідальність у сучасних соціальних практиках Н.О. М'ясникова 54.6 КБ
Відродження патристичної традиції в українській духовно-академічній філософії Ю.М. Кравченко 33.3 КБ
Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі О.О. Бурлакова 28.8 КБ
Візуальний переклад літературного тексту В.В. Савченко 29.3 КБ
Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз) Н.М. Ліхацька 27.8 КБ
Вірменська апостольська церква як специфічний феномен християнського світу І.Я. Гаюк 32.2 КБ
Віртуальна реальність: онтологічний статус О.М. Каріна 30.0 КБ
Влада як феномен екзистенції І.В. Вербицька 26.7 КБ
Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства (20 - 60-ті рр. XX І.Й. Краснодемська 49.1 КБ
Внутрішньофірмова ідеологія: соціально-філософський аналіз В.В. Волобуєв 34.4 КБ
Внутрішньофірмова система цінностей: соціально-філософський аналіз А.В. Гашенко 27.3 КБ
Внутрішня форма як категорія філософсько-гуманітарного пізнання Г.В. Рабокоровка 43.8 КБ
Воєнна політика держави в умовах трансформаційних процесів (соціально-філософський аналіз) Е.А. Кальницький 43.3 КБ
Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української націона А.А. Жив'юк 34.1 КБ
Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства В.Ю. Жарких 70.6 КБ
Вплив релігійного фактору на становлення громадянського суспільства Л.М. Гарас 26.7 КБ
Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект Т.Г. Горбаченко 57.0 КБ
Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля А.С. Пашков 27.3 КБ
Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди О.П. Кравченко 42.1 КБ
Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV - XV століть С.О. Побуцький 40.3 КБ
Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України Д.О. Коновалов 40.8 КБ
Гендерна компонента сучасного українського суспільства (соціально-філософський аспект) Ю.В. Стребкова 38.7 КБ
Гендерний вимір екологічної комунікації К.І. Карпенко 65.2 КБ
Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності О.О. Артем'єва 28.0 КБ
Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання І.Б. Починок 32.7 КБ
Генезис інформаційної цивілізації С.Є. Мартинюк 31.8 КБ
Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз) Л.Р. Самарова 38.1 КБ
Геополітичні знання як системна основа формування суспільної свідомості (соціально-філософський аспе М.М. Шевченко 27.7 КБ
Герменевтика культурної форми розуміння О.М. Юркевич 55.4 КБ
Герменевтична феноменологія вчинку як апріорі морального пізнання О.В. Зарапін 37.5 КБ
Герменевтичний потенціал норми в контексті філософії науки І.О. Роман 30.1 КБ
Герменевтичні практики і проблема їх філософського осмислення Н.В. Попова 30.1 КБ
Глобалізація як вимір сучасності: соціально-філософський аналіз О.Л. Мозговий 72.6 КБ
Гносеологічний аналіз історичних і філософських основ генеративно-трансформаційної лінгвістики О.В. Шиліна 26.7 КБ
Гносеологічний аспект філософського символізму П.В. Кретов 18.8 КБ
Гносеологічні проблеми космології раннього Всесвіту Я.В. Тарароєв 29.1 КБ
Гра та комунікація в соціальній віртуальній реальності О.О. Сотникова 31.1 КБ
Границі предметності у феноменології С.М. Нєфєдєв 25.9 КБ
Гранична стимуляція екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина І.С. Яцик 34.5 КБ