Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделі і методи розв'язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій - К.М. Коба
Розглянуто прикладні задачі оцінки обстановки й оптимізації планів евакуації та проведення аварійних робіт з урахуванням вимог, затверджених законами України та державними нормами, що стосуються техногенних аварій. Побудовано математичну модель основної задачі оцінки обстановки та маршрутизації (ООМ). Для задач оцінки обстановки розроблено ефективні (за витратами пам'яті та трудомісткістю) числову модель і методи розв'язання такої задачі за даними аварійного моніторингу від нерегулярної мережі датчиків змінної структури. Для задач маршрутизації сформульовано основні обмеження та критерії, що враховують мінімаксні та середні показники часу та дози, з'ясовано їх типові комбінації, зокрема лексикографічні критерії. Розроблено методи розв'язання базових задач оптимізації маршрутів для аварійних бригад і евакуації населення, що передбачають їх зведення до задач пошуку оптимальних маршрутів і транспортних задач різного типу. Одержано лінійні залежності витрат пам'яті, а оцінки трудомісткості не перевищують кубічної залежності від числа бригад і пунктів евакуації, що доводить обчислювальну ефективність запропонованих моделей і методів оптимізації.

Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного - Ю.В. Квач
Розглянуто прикладні задачі оцінки обстановки й оптимізації планів евакуації та проведення аварійних робіт з урахуванням вимог, затверджених законами України та державними нормами, що стосуються техногенних аварій. Побудовано математичну модель основної задачі оцінки обстановки та маршрутизації (ООМ). Для задач оцінки обстановки розроблено ефективні (за витратами пам'яті та трудомісткістю) числову модель і методи розв'язання такої задачі за даними аварійного моніторингу від нерегулярної мережі датчиків змінної структури. Для задач маршрутизації сформульовано основні обмеження та критерії, що враховують мінімаксні та середні показники часу та дози, з'ясовано їх типові комбінації, зокрема лексикографічні критерії. Розроблено методи розв'язання базових задач оптимізації маршрутів для аварійних бригад і евакуації населення, що передбачають їх зведення до задач пошуку оптимальних маршрутів і транспортних задач різного типу. Одержано лінійні залежності витрат пам'яті, а оцінки трудомісткості не перевищують кубічної залежності від числа бригад і пунктів евакуації, що доводить обчислювальну ефективність запропонованих моделей і методів оптимізації.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств Р.В. Шуляр 74.5 КБ
Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Пол Т.Р. Яхіна 83.3 КБ
Економічна оцінка трудового потенціалу території І.О. Джаін 24.7 КБ
Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічн Т.Ю. Туниця 151.1 КБ
Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах О.В. Алейнікова 37.9 КБ
Економічна привабливість потенційного учасника промислово-фінансової групи Ю.В. Федорова 120.2 КБ
Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці Л.В. Овчаренко 32.1 КБ
Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України І.С. Каленюк 58.6 КБ
Економічна регіоналізація в контексті глобалізації світогосподарських зв'язків Е.Ю. Молчанова 78.7 КБ
Економічна роль держави у формуванні українсько-російських торговельних відносин в агропродовольчій С.Л. Ганначенко 86.2 КБ
Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфері О.В. Глущенко 114.9 КБ
Економічна синергетика реалізації ринкового потенціалу інституціональних систем В.П. Решетило 55.4 КБ
Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності О.С. Харитонова 47.8 КБ
Економічна стійкість садівництва Криму В.М. Соченко 66.2 КБ
Економічна стратегія багатопрофільних будівельно-комерційних об'єднань в умовах ринку І.В. Лисов 24.3 КБ
Економічна стратегія вищого навчального закладу за умов демографічної кризи І.С. Кочарян 81.2 КБ
Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції І.Г. Неделько 27.2 КБ
Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища О.О. Шубін 75.2 КБ
Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ століття С.П. Мартова 136.3 КБ
Економічна та еколого-ландшафтна типологія земель в Україні: теорія і практика Ю.Г. Гуцуляк 82.2 КБ
Економічна та енергетична ефективність виробництва молока при різних системах утримання корів у літн Ольга Михайлівна Кравченко 57.0 КБ
Економічна та енергетична оцінка інтенсивних типів насаджень яблуні в умовах Центрального Лісостепу Л.А. Костюк 36.8 КБ
Економічна та соціальна оцінка розвитку підприємництва в промисловості Фанг Мочінь 52.5 КБ
Економічне відтворення природного ресурсного потенціалу АПК В.А. Борисова 172.7 КБ
Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства машинобудівного підприємства О.Б. Андрушко 38.0 КБ
Економічне зростання виноробної галузі регіонального АПК на основі її інтенсивного розвитку В.С. Горбачов 45.8 КБ
Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень) О.В. Жубржицька 29.8 КБ
Економічне обгрунтування адаптивної цінової політики (на прикладі електромашинобудівних підприємств) І.А. Юр'єва 37.3 КБ
Економічне обгрунтування вибору організаційно-правової форми підприємств ресторанного господарства О.П. Ткаченко 39.3 КБ
Економічне обгрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини Л.В. Клименко 66.7 КБ
Економічне обгрунтування впровадження елементів точних технологій рослинництва у систему управління Т.М. Болотова 129.4 КБ
Економічне обгрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових куль О.К. Крайняк 90.2 КБ
Економічне обгрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств Л.І. Кирилова 403.8 КБ
Економічне обгрунтування інвестиційної діяльності в сільському господарстві Л.П. Рудь 68.4 КБ
Економічне обгрунтування інноваційних проектів С.І. Кравченко 152.3 КБ
Економічне обгрунтування мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого управління підприємством М.М. Петрушенко 48.5 КБ
Економічне обгрунтування напрямів інтенсивного розвитку молочного скотарства в ринкових умовах В.В. Мерчанський 40.6 КБ
Економічне обгрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств Т.В. Кожемякіна 31.1 КБ
Економічне обгрунтування процесу інвестиційного проектування в промисловості В.О. Євдокимов 97.8 КБ
Економічне обгрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки Л.М. Таранюк 43.0 КБ
Економічне обгрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств О.С. Максимова 75.4 КБ
Економічне обгрунтування розвитку виробництва труб в Україні В.В. Сергєєв 54.2 КБ
Економічне обгрунтування якості продукції вугільних підприємств для енергетики К.П. Пілова 46.0 КБ
Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі Т.А. Коцко 54.2 КБ
Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств машинобудування В.В. Войцеховська 122.0 КБ
Економічне оцінювання та організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу О.А. Сороківська 64.7 КБ
Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобу Т.М. Борисова 38.2 КБ
Економічне оцінювання та регулювання процесів трансформацій підприємств Л.В. Марчук 44.8 КБ
Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території О.В. Музиченко-Козловська 56.6 КБ
Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами А.О. Босак 74.8 КБ
Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств О.І. Бала 81.4 КБ
Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства Н.І. Подольчак 90.1 КБ
Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств С.Є. Хрупович 35.0 КБ
Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, м І.Б. Скворцов 120.7 КБ
Економічне оцінювання та управління інноваційними впровадженнями підприємств М.І. Керницька 81.5 КБ
Економічне оцінювання та формування взаємозв'язків підприємства-виробника із споживачами продукції З.О. Коваль 47.5 КБ
Економічне регулювання використання територіальних ресурсів І.А. Педько 42.2 КБ
Економічне регулювання господарської діяльності підприємницьких структур промислової сфери Юрій Олегович Шаповалов 31.4 КБ
Економічне регулювання земельних відносин в сільському господарстві С.О. Корецька 28.7 КБ
Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва Г.В. Дурицька 50.4 КБ
Економічне регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві Н.Г. Лялькова 62.9 КБ
Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості М.Ф. Мельник 45.0 КБ
Економічне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві К.А. Пріб 23.7 КБ
Економічне регулювання монополізму в трансформаційній економіці С.О. Ломака 37.7 КБ
Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах (на прикладі АПК) І.А. Тернова 29.8 КБ
Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промислово В.О. Мандрик 53.2 КБ
Економічне регулювання розвитку залізорудного гірничо-збагачувального виробництва О.В. Матюшин 42.6 КБ
Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації О.М. Бурак 65.8 КБ
Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг А.Б. Гайдук 39.1 КБ
Економічне регулювання розвитку тваринницько-продуктового комплексу О.О. Жовтанецька 33.0 КБ
Економічне регулювання формування і використання виробничих ресурсів підприємницьких структур Г.В. Бондарчук-Грита 28.5 КБ
Економічне регулювання фунціонування електроенергетики в умовах конкуренції (на прикладі енергосисте Г.Б. Гасанов 88.4 КБ
Економічне стимулювання підвищення ефективності виробництва Т.Є. Рубан 33.4 КБ
Економічне стимулювання підприємств у поводженні з твердими відходами (на прикладі Сірійської Арабсь Марван Ісмаїл Слика 29.0 КБ
Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів України В.Р. Ковалишин 40.8 КБ
Економічне стимулювання розвитку природно-заповідного фонду (на прикладі Північного регіону України) А.Ю. Якимчук 101.8 КБ
Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезп С.М. Шкарлет 34.0 КБ
Економічне управління ринковою поведінкою підприємства (на прикладі підприємств вовняної промисловос О.М. Малиш 39.7 КБ
Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м'ясокомбінатів України) С.В. Драч 27.7 КБ
Економічний аналіз маркетингової діяльності підприємств: теоретико-методичні та організаційні засади Л.Й. Юрківська 61.2 КБ
Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію І.Д. Голяш 56.8 КБ
Економічний аналіз та обгрунтування напрямків розвитку технологічних процесів в ливарному виробництв Т.В. Семенова 41.9 КБ
Економічний аналіз фінансового стану підприємства І.В. Головко 69.3 КБ
Економічний аналіз формування і функціонування ринку картоплі Л.М. Мех 53.3 КБ
Економічний аналіз: теорія, методологія, практика І.Д. Лазаришина 122.2 КБ
Економічний зміст мотиваційного механізму корпоративного управління В.Б. Мішура 63.6 КБ
Економічний і валютний союз як форма загальноєвропейської економічної інтеграції С.Л. Селінков 19.3 КБ
Економічний і соціальний розвиток села в перехідний період до ринку Р.П. Андрушко 31.8 КБ
Економічний інструментарій обгрунтування виробництва та споживання продукції екологічного призначенн О.С. Литвиненко 94.2 КБ
Економічний інструментарій формування екологічного підприємництва Г.І. Шоган 23.2 КБ
Економічний критерій підвищення ефективності технічних засобів транспортного обслуговування на заліз О.М. Тройнікова 98.9 КБ
Економічний механізм біржової торгівлі в управлінні ціновим ризиком О.В. Лактіонова 60.1 КБ
Економічний механізм визначення та прогнозування витрат підприємств гірничорудної промисловості В.І. Геналюк 41.5 КБ
Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами В.В. Ткаченко 58.5 КБ
Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості В.В. Мортіков 46.4 КБ
Економічний механізм господарювання в сільському господарстві Н.В. Сурженко 68.1 КБ
Економічний механізм державного регулювання доходів населення в ринкових умовах О.Л. Савенко 32.9 КБ
Економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки О.В. Кальмук 38.4 КБ
Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств Н.Ю. Брюховецька 68.2 КБ
Економічний механізм забезпечення ефективності діяльності авіаційного навчального центру Л.О. Сулима 181.5 КБ
Економічний механізм забезпечення надійності інвестиційних проектів на промисловому підприємстві Т.С. Яровенко 780.9 КБ
Економічний механізм залучення іноземних інвестицій в Україну І.В. Ландарь 22.1 КБ
Економічний механізм збуту зерна аграрними підприємствами Г.В. Ортіна 664.7 КБ
Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві О.П. Бондарчук 42.2 КБ
Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості Т.О. Карпіщенко 30.7 КБ
Економічний механізм інноваційної активності Р.М. Романінець 130.0 КБ
Економічний механізм кредитування виробничої діяльності агроформувань В.П. Мироненко 29.1 КБ
Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господ Л.В. Кравцова 37.6 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності використання земель Л.П. Альошкіна 768.2 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємства Ю.В. Чепуль 40.1 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності діяльності енергопостачальних підприємств В.Т. Плакіда 58.2 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства Н.А. Согомонова 57.9 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств В.А. Худавердієва 99.2 КБ
Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості В.В. Кравченко 36.9 КБ
Економічний механізм підвищення прибутку підприємств харчової промисловості Л.М. Карпенко 44.7 КБ