Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Археогастроподи сарматських відкладів України (фауна, систематика, стратиграфічне значення) - О.Ю. Аністратенко
Проведено фауно-систематичну ревізію викопних черевоногих молюсків групи Archaeogastropoda сарматських відкладів України, досліджено їх палеогеографічне поширення та можливості їх застосування в біостратиграфічних та кореляційних цілях. Вивчено фауністичний склад сарматських археогастропод Західної та Південної України, Молдови та Польщі. Складено описи 120 видів. Вперше систематику сарматських представників групи наведено відповідно до сучасної системи гастропод. Побудовано філогенетичні схеми для окремих родів і груп видів. За фауною археогастропод здійснено палеозоогеографічне районування дослідженої частини басейну. Реконструйовано палеоекологічні умови його ділянок. Визначено можливості застосування археогастропод для стратиграфічного розчленування сарматського ярусу та кореляції сарматських відкладів. Доведено, що за фауною археогастропод можливе виділення тільки сармату sensu Suess.

Методи та засоби підвищення ефективності застосування контрольних сум, ехоплексу та циклічних кодів - Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді
Проведено фауно-систематичну ревізію викопних черевоногих молюсків групи Archaeogastropoda сарматських відкладів України, досліджено їх палеогеографічне поширення та можливості їх застосування в біостратиграфічних та кореляційних цілях. Вивчено фауністичний склад сарматських археогастропод Західної та Південної України, Молдови та Польщі. Складено описи 120 видів. Вперше систематику сарматських представників групи наведено відповідно до сучасної системи гастропод. Побудовано філогенетичні схеми для окремих родів і груп видів. За фауною археогастропод здійснено палеозоогеографічне районування дослідженої частини басейну. Реконструйовано палеоекологічні умови його ділянок. Визначено можливості застосування археогастропод для стратиграфічного розчленування сарматського ярусу та кореляції сарматських відкладів. Доведено, що за фауною археогастропод можливе виділення тільки сармату sensu Suess.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем О.В. Пешко 21.9 КБ
Економіко-методичні основи реструктуризації морських торговельних портів України С.М. Мінакова 50.8 КБ
Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста В.В. Величко 26.2 КБ
Економіко-організаційне забезпечення розвитку комунальної містообслуговуючої сфери О.О. Лук'янченко 143.7 КБ
Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру Н.В. Кузьминчук 67.6 КБ
Економіко-організаційне забезпечення системи оптової реалізації агропродовольчих ресурсів АПК О.І. Шалева 41.6 КБ
Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості С.В. Знахур 63.1 КБ
Економіко-організаційний механізм державного регулювання лізингу О.М. Левковець 34.1 КБ
Економіко-організаційний механізм державного регулювання розвитку банківської системи О.В. Панасенко 37.1 КБ
Економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств О.В. Тимошенко 111.0 КБ
Економіко-організаційний механізм становлення ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні Олександр Анатолійович Галич 62.8 КБ
Економіко-організаційний механізм управління податками на промисловому підприємстві Т.М. Рева 55.7 КБ
Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації Юлія Вадимівна Сєрік 86.9 КБ
Економіко-організаційний механізм функціонування оптової торгівлі О.П. Близнюк 100.5 КБ
Економіко-організаційний механізм функціонування особистих селянських господарств Т.В. Лютик 89.3 КБ
Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в морських торговельних портах України О.О. Лосікова 32.4 КБ
Економіко-організаційні засади екологізації міського землекористування О.М. Слюсаренко 39.0 КБ
Економіко-організаційні засади орендних відносин у морських торговельних портах Е.В. Тростянецька 24.2 КБ
Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною допомогою і охороною здоров'я Ю.В. Скляренко 90.2 КБ
Економіко-організаційні засади розвитку нафтоналивного флоту України С.Г. Нікулін 35.8 КБ
Економіко-організаційні засади функціонування маркетингових структур на підприємствах молочного підк О.Я. Гримак 38.6 КБ
Економіко-організаційні основи оптимізації зрошуваного і богарного землеробства Автономної Республік В.В. Миронов 30.3 КБ
Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами В.М. Калашніков 34.4 КБ
Економіко-організаційні умови входження українського флоту у міжнародні транспортні коридори Л.П. Суворова 51.9 КБ
Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах Л.М. Ткачук 38.5 КБ
Економіко-правові засади регулювання господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості Ук М.А. Міненко 32.3 КБ
Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій І.Г. Мішина 38.2 КБ
Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки Г.Ю. Дарнопих 20.3 КБ
Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні В.В. Кузьменко 35.9 КБ
Економічна безпека торговельного підприємства Г.Є. Дем'яненко 32.1 КБ
Економічна безпека України в регіональному вимірі А.М. Сундук 37.2 КБ
Економічна влада як фактор ринкової трансформації Т.О. Тюняєва 30.1 КБ
Економічна динаміка та механізм відтворення в сільському господарстві Т.В. Калашнікова 27.6 КБ
Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства Н.О. Сагалакова 44.5 КБ
Економічна діагностика і вибір інвестиційно привабливих рішень у промисловості України С.В. Ісаєва 30.2 КБ
Економічна діагностика та багатокритеріальна оптимізація портфелю будівельних інвестицій Г.М. Рижакова 49.8 КБ
Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг Ю.Б. Забалдіна 792.8 КБ
Економічна діагностика та управління фінансовим забезпеченням підприємства І.Г. Сокиринська 40.9 КБ
Економічна діяльність промислових підприємств в контексті людського розвитку (на прикладі легкої про Ю.О. Таран 38.9 КБ
Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок В.М. Фещенко 55.2 КБ
Економічна ефективність агрохімічного обслуговування рослинництва на регіональному рівні С.В. Березюк 35.4 КБ
Економічна ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу І.М. Нацюк 37.3 КБ
Економічна ефективність використання виробничих ресурсів в умовах ринкового механізму господарювання С.О. Краснощок 37.2 КБ
Економічна ефективність використання основних виробничих фондів у сільському господарстві та шляхи ї Олександр Іванович Дацій 34.8 КБ
Економічна ефективність використання сільськогосподарських угідь і розвиток земельних відносин у рег О.Є. Новіков 95.7 КБ
Економічна ефективність використання сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах Т.С. Івашків 140.5 КБ
Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування М.О. Лишенко 100.1 КБ
Економічна ефективність виробництва зерна і шляхи її підвищення в господарствах півдня України (на м О.В. Воронянська 47.7 КБ
Економічна ефективність виробництва і переробки яловичини (на матеріалах підприємств Миколаївської о Л.В. Назарова 27.4 КБ
Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока (на прикладі підприємств приміської зо Т.А. Гуцул 63.1 КБ
Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності і господарювання А.О. Погорілий 42.6 КБ
Економічна ефективність виробництва м'яса в сільськогосподарських підприємствах та формування його р В.В. Степаненко 77.6 КБ
Економічна ефективність виробництва молока та шляхи ії підвищення Ю.В. Великий 26.0 КБ
Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту О.І. Лебединська 36.0 КБ
Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК І.В. Левицька 36.9 КБ
Економічна ефективність виробництва плодів кісточкових культур і основні організаційно-економічні чи Н.Ю. Захарова 63.1 КБ
Економічна ефективність виробництва свинини Т.В. Алексійчук 114.5 КБ
Економічна ефективність виробництва свинини на комбікормах із різними білковими добавками В.Т. Маковецький 34.6 КБ
Економічна ефективність виробництва свинини та шляхи її підвищення в умовах переходу до ринку (на ма М.П. Талавиря 23.4 КБ
Економічна ефективність виробництва та переробки продукції молочного скотарства в умовах переходу до Л.Х. Рибак 30.7 КБ
Економічна ефективність виробництва та переробки сировини в АПК України (методика і аналіз) О.В. Яценко 27.9 КБ
Економічна ефективність виробництва та формування ринку продукції скотарства Л.М. Степасюк 37.4 КБ
Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління В.В. Прядко 57.0 КБ
Економічна ефективність виробництва яловичини та шляхи її підвищення (на матеріалах господарств раді М.А. Мартинюк 20.6 КБ
Економічна ефективність виробництва, переробки і реалізації плодів у сільськогосподарських формуванн Н.В. Трусова 57.7 КБ
Економічна ефективність виробництва, переробки та реалізації м'ясо-молочної продукції І.Є. Якушева 33.3 КБ
Економічна ефективність відтворення в сільському господарстві В.В. Макогон 166.1 КБ
Економічна ефективність відтворення і продуктивного використання плодових і ягідних насаджень у сіль О.А. Полюхович 37.1 КБ
Економічна ефективність галузі скотарства в сільськогосподарських підприємствах Північно-Західного П О.А. Мартинчик 615.9 КБ
Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів О.Г. Булуй 77.4 КБ
Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах О.Є. Шмигель 169.4 КБ
Економічна ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств і податкова складова її Н.М. Сапич 57.8 КБ
Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності виноградарсько-виноробних підприємств Криму Т.І. Ломаченко 24.2 КБ
Економічна ефективність інвестицій у сільськогосподарські підприємства К.В. Ілляшенко 489.6 КБ
Економічна ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві регіону О.В. Сухоруко 63.2 КБ
Економічна ефективність інтеграції виробництва та переробки свинини в Запорізькому регіоні С.А. Нестеренко 31.3 КБ
Економічна ефективність комерційних операцій підприємств на ринку товарів Т.П. Яхно 39.3 КБ
Економічна ефективність лізингових угод на промислових підприємствах І.В. Вишнякова 45.0 КБ
Економічна ефективність молочного скотарства степової зони Автономної Республіки Крим в умовах інтен В.С. Паштецький 44.2 КБ
Економічна ефективність підприємств регіонального молокопродуктового підкомплексу (на матеріалах Хме Д.Г. Толстопятова 40.8 КБ
Економічна ефективність поліпшення використання електроресурсного потенціалу підприємств АПК (за мат М.В. Черкашина 113.8 КБ
Економічна ефективність реконструкції залізничних мостів України М.І. Міщенко 51.9 КБ
Економічна ефективність реконструкції і нового будівництва комплексів по вирощуванню молодняку велик Ю.С. Глєбова 70.7 КБ
Економічна ефективність розвитку підприємств харчової промисловості (на прикладі Закарпатської облас Н.А. Шекмар 30.2 КБ
Економічна ефективність садівництва та оптимізація породно-сортового складу плодових насаджень (на м О.В. Кравець 55.7 КБ
Економічна ефективність систем утримання м'ясної худоби в Поліссі України О.В. Пономаренко 29.0 КБ
Економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу М.Ф. Плотнікова 201.7 КБ
Економічна ефективність цукробурякового виробництва М.Ю. Мироненко 54.6 КБ
Економічна інтеграція як засіб посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств І.Л. Дибач 92.6 КБ
Економічна культура в умовах ринкової трансформації А.В. Сур'як 32.1 КБ
Економічна оцінка варіантів організації взаємодії суб'єктів енергетичного ринку Д.Я. Оріча 27.7 КБ
Економічна оцінка впливу авіатранспортних процесів в Україні на навколишнє середовище Ю.В. Макаренко 44.9 КБ
Економічна оцінка впливу екологічних імперативів на рівень суспільного виробництва М.В. Брюханов 105.9 КБ
Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: теорія і практика Я.С. Витвицький 102.7 КБ
Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку І.В. Одотюк 70.5 КБ
Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних втрат О.Ю. Древаль 63.0 КБ
Економічна оцінка засобів підтримки потужності вугільних шахт у регіонах з обмеженими запасами І.І. Павленко 42.3 КБ
Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій Н.Б. Савіна 83.7 КБ
Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово-фінансових груп М.К. Колісник 30.8 КБ
Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів Н.О. Шпак 38.0 КБ
Економічна оцінка інноваційних управлінських рішень в енергетиці І.П. Частоколенко 64.0 КБ
Економічна оцінка інноваційного потенціалу О.П. Косенко 58.1 КБ
Економічна оцінка інноваційного потенціалу вугледобувних підприємств І.А. Фесенко 26.8 КБ
Економічна оцінка інноваційної діяльності в садівництві Г.В. Панасенко 58.1 КБ
Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємства Ю.В. Сотнікова 206.0 КБ
Економічна оцінка конкурентоспроможності машин на стадії технологічної підготовки виробництва О.В. Горбач 30.9 КБ
Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах З.І. Осадца 1.7 КБ
Економічна оцінка організаційного розвитку підприємств промисловості М.М. Кучер 31.6 КБ
Економічна оцінка ризиків у зовнішньоекономічній діяльності промислового підприємства М.М. Салун 23.6 КБ
Економічна оцінка рівня інноваційного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів та їх структурних п О.А. Зінченко 42.0 КБ
Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників О.М. Ковальова 31.8 КБ
Економічна оцінка споживацької привабливості інноваційних товарів Д.В. Райко 55.1 КБ
Економічна оцінка та визначення прийнятного рівня операційно-фінансового ризику у підприємствах розд М.А. Дядюк 45.7 КБ
Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об'єктів (на прикладі гідроенергокомпаній) О.В. Акіншина 24.7 КБ
Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємс О.В. Попко 40.5 КБ