Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень - Н.М. Пилипенко


Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських - А.І. Котиш
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на прикладі Західного регіону Н.С. Дворяшина 51.6 КБ
Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях О.П. Жук 35.6 КБ
Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств В.М. Дворянин 109.3 КБ
Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах Д.І. Бабміндра 51.8 КБ
Еколого-економічні засади розвитку прикордонних регіонів України та Угорщини Д. Філеп 27.7 КБ
Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель О.М. Гарнага 32.3 КБ
Еколого-економічні засади трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах І.О. Новаковська 55.5 КБ
Еколого-економічні засади удосконалення земельних відносин в ринкових умовах (на прикладі Автономної Валентина Миколаївна Вітвіцька 36.2 КБ
Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики А.М. Польовський 70.1 КБ
Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської обл У.З. Ватаманюк-Зелінська 30.7 КБ
Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину В.З. Холявка 47.2 КБ
Еколого-економічні компоненти глобалізації Ю.С. Вербицький 28.4 КБ
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів Б.О. Сидорук 47.4 КБ
Еколого-економічні основи сталого розвитку Закарпаття В.В. Химинець 31.8 КБ
Еколого-економічні основи управління енергозбереженням І.М. Сотник 108.6 КБ
Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель Й.М. Дорош 36.8 КБ
Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва О.А. Лукаш 402.5 КБ
Еколого-економічні основи формування та використання рекреаційних територій в умовах міських агломер І.М. Петренко 43.6 КБ
Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання м З.В. Герасимчук 111.9 КБ
Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в Поліській зоні Житомирської області Р.В. Глібов 38.8 КБ
Еколого-економічні пріоритети реабілітації гірничопромислових регіонів О.М. Сухіна 31.5 КБ
Еколого-економічні пріоритети розвитку лісоресурсного комплексу України О.М. Дзюбенко 42.0 КБ
Еколого-економічні проблеми будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів (на прикладі басе А.М. Іванченко 33.9 КБ
Еколого-економічні проблеми використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (на прикладі В.М. Будзяк 21.3 КБ
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі земель водного і лісового ф М.В. Степчин 30.0 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України В.В. Мельник 33.9 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Північного Причорномор'я О.В. Ольшанська 27.6 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку рибогосподарського комплексу України Катерина Іванівна Рижова 85.5 КБ
Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах Л.А. Гунько 45.4 КБ
Еколого-орієнтоване управління розвитком нафтогазовидобувного комплексу Автономної Республіки Крим Т.Л. Чернова 720.8 КБ
Економетричні та організаційні основи управління ціною будівельного контракту О.М. Євдоченко 404.6 КБ
Економіка інтенсивного гусівництва в умовах формування ринкових відносин Т.П. Погорєлова 20.6 КБ
Економіко- екологічне обгрунтування стійких лісостепових агроландшафтів в умовах реформування земель В.О. Леонець 24.0 КБ
Економіко- екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Полісся Д.В. Клиновий 20.3 КБ
Економіко- організаційний механізм аграрного землекористування І. В. Шалигіна 37.6 КБ
Економіко- організаційний механізм створення громадсько- державної системи підтримки підприємництва Ю.А. Авксентьєв 21.5 КБ
Економіко-екологічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в умовах ре О.М. Подлевська 41.0 КБ
Економіко-екологічна оцінка систем водопідготовки та водовідведення Ю.Г. Чередніченко 54.7 КБ
Економіко-екологічне обгрунтування притипаводкових заходів у Карпатському регіоні І.Р. Петрук 134.8 КБ
Економіко-екологічне обгрунтування раціонального природокористування в умовах інтенсивного техногенн В.Г. Чабан 19.4 КБ
Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності захисту навколишнього середовища від шкідливи Е.В. Роздобудько 38.1 КБ
Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством О.Б. Балакай 29.4 КБ
Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні О.П. Ігнатенко 34.4 КБ
Економіко-екологічні аспекти раціоналізації природокористування (на прикладі АПК Київського регіону) Е.І. Шелудько 222.7 КБ
Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь у степовій зоні В.В. Тимошевський 49.8 КБ
Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західни О.І. Відоменко 30.9 КБ
Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку М.І. Бідило 42.7 КБ
Економіко-екологічні основи відтворення родючості та охорони еродованих земель І.О. Шилепницький 32.4 КБ
Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологі В.М. Будзяк 55.0 КБ
Економіко-екологічні основи нетрадиційних стратегій в освоєнні природних енергетичних ресурсів (на п Д.В. Холодов 37.3 КБ
Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів В.П. Прадун 95.9 КБ
Економіко-екологічні передумови та механізми запобігання негативних наслідків зміни клімату Д.В. Волошин 29.8 КБ
Економіко-екологічні проблеми ефективного розвитку м'ясопромислового виробництва (на матеріалах Київ В.В. Бриштіна 29.9 КБ
Економіко-екологічні проблеми розвитку агропромислового виробництва на радіаційно забруднених терито Л.В. Головко 77.0 КБ
Економіко-екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу регіону (на матеріалах Київської обла Е.Т. Суханова 38.2 КБ
Економіко-екологічні проблеми та перспективи розвитку золотовидобувної промисловості України О.М. Бойко 38.6 КБ
Економіко-екологічні складові розвитку АПК регіону Н.М. Проскуріна 72.8 КБ
Економіко-експертна оцінка основних засобів підприємства в системі управління їх відтворенням Л.Д. Шурда 33.8 КБ
Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві Людмила Борисівна Штефан 46.4 КБ
Економіко-енергетичні і екологічні основи інтенсифікації сільського господарства Західного Казахстан Х.Х. Кусаїнов 42.2 КБ
Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності М.С. Алексієнко 93.9 КБ
Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів Ю.І. Бистрякова 64.5 КБ
Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного в І.П. Купріянчик 34.8 КБ
Економіко-математичне моделювання бюджетів інституційних секторів на основі системи національних рах В.В. Кулик 95.7 КБ
Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери Ю.В. Павлішак 40.2 КБ
Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в умовах перехідного періоду О.В. Кривда 47.5 КБ
Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України О.Л. Тоцька 64.3 КБ
Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та а В.М. Кобець 124.6 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності багатопрофільних фірм О.Г. Кононенко 76.8 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу В.В. Іванова 41.0 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок Л.А. Негребецька 28.5 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності суб'єктів паливно-енергетичного комплексу України Р.Т. Грищук 72.5 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності флоту судноплавної компанії (на прикладі АСК "Укррічфло Л.О. Дідківська 69.6 КБ
Економіко-математичне моделювання екологічно збалансованого розвитку економіки А.М. Онищенко 67.0 КБ
Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України Олена Володимирівна Баженова 62.2 КБ
Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами І.М. Дурицький 62.5 КБ
Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп О.В. Луняков 128.7 КБ
Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації Я.В. Смолій 56.7 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі при реалізації А.І. Бабенко 62.5 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в електроенергетиці О.Л. Золотарьова 31.7 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації Г.О. Харламова 50.9 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційної діяльності на водному транспорті І.П. Підлісний 57.3 КБ
Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством Г.Г. Чмерук 37.8 КБ
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні Н.О. Колесніченко 29.2 КБ
Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків Олексій Юрійович Мінц 41.1 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів відтворення у сільському господарстві В.М. Кравченко 73.7 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів координації в системі управління проектами В.В. Руденська 51.2 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів прийняття рішень з матеріального забезпечення Збройних Си Б.O. Плужніков 42.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів управління проектами на основі теорії нечітких множин Т.А. Тищук 80.2 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно збалансованій економіці А.В. Верстяк 63.0 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів Н.Л. Іващук 62.4 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів В.В. Карцева 66.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності О.Г. Белз 57.9 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу реструктуризації підприємства (на прикладі ВАТ "Луцький пі Р.В. Красюк 69.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу розвитку малих підприємств І.В. Никифорчин 60.1 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів М.В. Сільченко 61.6 КБ
Економіко-математичне моделювання раціоналізації транспортно-економічних зв'язків у системі нафтопос О.В. Тутова 93.3 КБ
Економіко-математичне моделювання ризиків при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності на автотра Н.В. Кудрицька 139.7 КБ
Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України В.В. Лаговський 190.2 КБ
Економіко-математичне моделювання розміщення вільних фінансових ресурсів С.В. Архипова 56.2 КБ
Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів Л.П. Якимова 86.9 КБ
Економіко-математичне моделювання системи управління підприємством по охороні рухомих об'єктів В.О. Мальцев 63.6 КБ
Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва Н.К. Васильєва 154.5 КБ
Економіко-математичне моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми К.Н. Нгуєн 78.4 КБ
Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів Л.А. Маліч 55.2 КБ
Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків А.Б. Камінський 76.8 КБ
Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ Ю.А. Стадник 53.9 КБ
Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство Ю.П. Клочков 41.1 КБ
Економіко-математичне моделювання функціонування системи контейнерних перевезень В.П. Корнієнко 31.7 КБ
Економіко-математичне обгрунтування ефективності рішень в управлінні підприємствами транспорту О.А. Рожок 347.7 КБ
Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством О.П. Степаненко 48.4 КБ
Економіко-математичні моделі оцінки впливу погодних умов на ефективність авіатранспорту Е.В. Майкова 45.0 КБ
Економіко-математичні моделі планування основної виробничої діяльності судноплавних компаній О.І. Шумлянська 83.6 КБ
Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку сільського господарства України С.В. Цюпко 26.3 КБ
Економіко-математичні моделі у виробничому менеджменті деревообробних підприємств Л.Д. Загвойська 71.0 КБ