Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез нітридів молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості - Л.Є. Ісаєва
Розроблено умови синтезу нітридів молібдену за методом внутрішнього азотування. Вивчено їх хімічні властивості (на прикладі нітридів, вилучених зі сплавів Fe - Mo, які містять 0,53 %, 2,16 % і 5,72 % Mo). Установлено, що нітриди молібдену як фази змінного складу можуть містити, окрім молібдену та нітрогену, інші елементи і, отже, мають нові хімічні властивості. Для вилучення нітридів застосовано електрохімічний потенціометричний метод. Установлено, що основною стадією гетерогенного процесу є хімічна взаємодія. З'ясовано порядок реакції за молібденом і установлено причини різної поведінки нітридів. Одержані відомості про хімічні властивості нітриду молібдену дозволяють оптимізувати хімічний склад легованих сталей з урахуванням можливості їх використання в агресивних середовищах.

Антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноденних курчат за різного складу раціону - І.В. Карпа
Розроблено умови синтезу нітридів молібдену за методом внутрішнього азотування. Вивчено їх хімічні властивості (на прикладі нітридів, вилучених зі сплавів Fe - Mo, які містять 0,53 %, 2,16 % і 5,72 % Mo). Установлено, що нітриди молібдену як фази змінного складу можуть містити, окрім молібдену та нітрогену, інші елементи і, отже, мають нові хімічні властивості. Для вилучення нітридів застосовано електрохімічний потенціометричний метод. Установлено, що основною стадією гетерогенного процесу є хімічна взаємодія. З'ясовано порядок реакції за молібденом і установлено причини різної поведінки нітридів. Одержані відомості про хімічні властивості нітриду молібдену дозволяють оптимізувати хімічний склад легованих сталей з урахуванням можливості їх використання в агресивних середовищах.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на прикладі Західного регіону Н.С. Дворяшина 51.6 КБ
Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях О.П. Жук 35.6 КБ
Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств В.М. Дворянин 109.3 КБ
Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах Д.І. Бабміндра 51.8 КБ
Еколого-економічні засади розвитку прикордонних регіонів України та Угорщини Д. Філеп 27.7 КБ
Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель О.М. Гарнага 32.3 КБ
Еколого-економічні засади трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах І.О. Новаковська 55.5 КБ
Еколого-економічні засади удосконалення земельних відносин в ринкових умовах (на прикладі Автономної Валентина Миколаївна Вітвіцька 36.2 КБ
Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики А.М. Польовський 70.1 КБ
Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської обл У.З. Ватаманюк-Зелінська 30.7 КБ
Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину В.З. Холявка 47.2 КБ
Еколого-економічні компоненти глобалізації Ю.С. Вербицький 28.4 КБ
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів Б.О. Сидорук 47.4 КБ
Еколого-економічні основи сталого розвитку Закарпаття В.В. Химинець 31.8 КБ
Еколого-економічні основи управління енергозбереженням І.М. Сотник 108.6 КБ
Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель Й.М. Дорош 36.8 КБ
Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва О.А. Лукаш 402.5 КБ
Еколого-економічні основи формування та використання рекреаційних територій в умовах міських агломер І.М. Петренко 43.6 КБ
Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання м З.В. Герасимчук 111.9 КБ
Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в Поліській зоні Житомирської області Р.В. Глібов 38.8 КБ
Еколого-економічні пріоритети реабілітації гірничопромислових регіонів О.М. Сухіна 31.5 КБ
Еколого-економічні пріоритети розвитку лісоресурсного комплексу України О.М. Дзюбенко 42.0 КБ
Еколого-економічні проблеми будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів (на прикладі басе А.М. Іванченко 33.9 КБ
Еколого-економічні проблеми використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (на прикладі В.М. Будзяк 21.3 КБ
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі земель водного і лісового ф М.В. Степчин 30.0 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України В.В. Мельник 33.9 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Північного Причорномор'я О.В. Ольшанська 27.6 КБ
Еколого-економічні проблеми розвитку рибогосподарського комплексу України Катерина Іванівна Рижова 85.5 КБ
Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах Л.А. Гунько 45.4 КБ
Еколого-орієнтоване управління розвитком нафтогазовидобувного комплексу Автономної Республіки Крим Т.Л. Чернова 720.8 КБ
Економетричні та організаційні основи управління ціною будівельного контракту О.М. Євдоченко 404.6 КБ
Економіка інтенсивного гусівництва в умовах формування ринкових відносин Т.П. Погорєлова 20.6 КБ
Економіко- екологічне обгрунтування стійких лісостепових агроландшафтів в умовах реформування земель В.О. Леонець 24.0 КБ
Економіко- екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Полісся Д.В. Клиновий 20.3 КБ
Економіко- організаційний механізм аграрного землекористування І. В. Шалигіна 37.6 КБ
Економіко- організаційний механізм створення громадсько- державної системи підтримки підприємництва Ю.А. Авксентьєв 21.5 КБ
Економіко-екологічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в умовах ре О.М. Подлевська 41.0 КБ
Економіко-екологічна оцінка систем водопідготовки та водовідведення Ю.Г. Чередніченко 54.7 КБ
Економіко-екологічне обгрунтування притипаводкових заходів у Карпатському регіоні І.Р. Петрук 134.8 КБ
Економіко-екологічне обгрунтування раціонального природокористування в умовах інтенсивного техногенн В.Г. Чабан 19.4 КБ
Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності захисту навколишнього середовища від шкідливи Е.В. Роздобудько 38.1 КБ
Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством О.Б. Балакай 29.4 КБ
Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні О.П. Ігнатенко 34.4 КБ
Економіко-екологічні аспекти раціоналізації природокористування (на прикладі АПК Київського регіону) Е.І. Шелудько 222.7 КБ
Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь у степовій зоні В.В. Тимошевський 49.8 КБ
Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західни О.І. Відоменко 30.9 КБ
Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку М.І. Бідило 42.7 КБ
Економіко-екологічні основи відтворення родючості та охорони еродованих земель І.О. Шилепницький 32.4 КБ
Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологі В.М. Будзяк 55.0 КБ
Економіко-екологічні основи нетрадиційних стратегій в освоєнні природних енергетичних ресурсів (на п Д.В. Холодов 37.3 КБ
Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів В.П. Прадун 95.9 КБ
Економіко-екологічні передумови та механізми запобігання негативних наслідків зміни клімату Д.В. Волошин 29.8 КБ
Економіко-екологічні проблеми ефективного розвитку м'ясопромислового виробництва (на матеріалах Київ В.В. Бриштіна 29.9 КБ
Економіко-екологічні проблеми розвитку агропромислового виробництва на радіаційно забруднених терито Л.В. Головко 77.0 КБ
Економіко-екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу регіону (на матеріалах Київської обла Е.Т. Суханова 38.2 КБ
Економіко-екологічні проблеми та перспективи розвитку золотовидобувної промисловості України О.М. Бойко 38.6 КБ
Економіко-екологічні складові розвитку АПК регіону Н.М. Проскуріна 72.8 КБ
Економіко-експертна оцінка основних засобів підприємства в системі управління їх відтворенням Л.Д. Шурда 33.8 КБ
Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві Людмила Борисівна Штефан 46.4 КБ
Економіко-енергетичні і екологічні основи інтенсифікації сільського господарства Західного Казахстан Х.Х. Кусаїнов 42.2 КБ
Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності М.С. Алексієнко 93.9 КБ
Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів Ю.І. Бистрякова 64.5 КБ
Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного в І.П. Купріянчик 34.8 КБ
Економіко-математичне моделювання бюджетів інституційних секторів на основі системи національних рах В.В. Кулик 95.7 КБ
Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери Ю.В. Павлішак 40.2 КБ
Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в умовах перехідного періоду О.В. Кривда 47.5 КБ
Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України О.Л. Тоцька 64.3 КБ
Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та а В.М. Кобець 124.6 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності багатопрофільних фірм О.Г. Кононенко 76.8 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу В.В. Іванова 41.0 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок Л.А. Негребецька 28.5 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності суб'єктів паливно-енергетичного комплексу України Р.Т. Грищук 72.5 КБ
Економіко-математичне моделювання діяльності флоту судноплавної компанії (на прикладі АСК "Укррічфло Л.О. Дідківська 69.6 КБ
Економіко-математичне моделювання екологічно збалансованого розвитку економіки А.М. Онищенко 67.0 КБ
Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України Олена Володимирівна Баженова 62.2 КБ
Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами І.М. Дурицький 62.5 КБ
Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп О.В. Луняков 128.7 КБ
Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації Я.В. Смолій 56.7 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі при реалізації А.І. Бабенко 62.5 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в електроенергетиці О.Л. Золотарьова 31.7 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації Г.О. Харламова 50.9 КБ
Економіко-математичне моделювання інвестиційної діяльності на водному транспорті І.П. Підлісний 57.3 КБ
Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством Г.Г. Чмерук 37.8 КБ
Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні Н.О. Колесніченко 29.2 КБ
Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків Олексій Юрійович Мінц 41.1 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів відтворення у сільському господарстві В.М. Кравченко 73.7 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів координації в системі управління проектами В.В. Руденська 51.2 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів прийняття рішень з матеріального забезпечення Збройних Си Б.O. Плужніков 42.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів управління проектами на основі теорії нечітких множин Т.А. Тищук 80.2 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно збалансованій економіці А.В. Верстяк 63.0 КБ
Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів Н.Л. Іващук 62.4 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів В.В. Карцева 66.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності О.Г. Белз 57.9 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу реструктуризації підприємства (на прикладі ВАТ "Луцький пі Р.В. Красюк 69.6 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу розвитку малих підприємств І.В. Никифорчин 60.1 КБ
Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів М.В. Сільченко 61.6 КБ
Економіко-математичне моделювання раціоналізації транспортно-економічних зв'язків у системі нафтопос О.В. Тутова 93.3 КБ
Економіко-математичне моделювання ризиків при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності на автотра Н.В. Кудрицька 139.7 КБ
Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України В.В. Лаговський 190.2 КБ
Економіко-математичне моделювання розміщення вільних фінансових ресурсів С.В. Архипова 56.2 КБ
Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів Л.П. Якимова 86.9 КБ
Економіко-математичне моделювання системи управління підприємством по охороні рухомих об'єктів В.О. Мальцев 63.6 КБ
Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва Н.К. Васильєва 154.5 КБ
Економіко-математичне моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми К.Н. Нгуєн 78.4 КБ
Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів Л.А. Маліч 55.2 КБ
Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків А.Б. Камінський 76.8 КБ
Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ Ю.А. Стадник 53.9 КБ
Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство Ю.П. Клочков 41.1 КБ
Економіко-математичне моделювання функціонування системи контейнерних перевезень В.П. Корнієнко 31.7 КБ
Економіко-математичне обгрунтування ефективності рішень в управлінні підприємствами транспорту О.А. Рожок 347.7 КБ
Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством О.П. Степаненко 48.4 КБ
Економіко-математичні моделі оцінки впливу погодних умов на ефективність авіатранспорту Е.В. Майкова 45.0 КБ
Економіко-математичні моделі планування основної виробничої діяльності судноплавних компаній О.І. Шумлянська 83.6 КБ
Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку сільського господарства України С.В. Цюпко 26.3 КБ
Економіко-математичні моделі у виробничому менеджменті деревообробних підприємств Л.Д. Загвойська 71.0 КБ