Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен - О.В. Корольова
Встановлено видову різноманітність грибів у кількості 237 видів, з яких 79 видів вперше знайдено для Лівобережного Злакового Степу, 39 - для Степової зони, 3 - взагалі для України. Розглянуто особливості таксономічної та екологічної структури. Вивчено консортивні зв'язки грибів відділу з судинними рослинами, в тому числі - з ендемічними, рідкісними, синантропними. Всебічно досліджено видові комплекси грибів відділу Ascomycota s.1. у рослинних угрупованнях. Визначено вплив еколого-фітоценотичних умов рослинних угруповань трьох типів рослинності та морфологічні ознаки 10 видів аскових грибів, а також видовий склад грибів відділу Ascomycota s.1. двох ділянок Чорноморського біосферного заповідника та територій, зарезервованих для створення природоохоронних об'єктів.

Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена білка секурину - Є.З. Філяк
Встановлено видову різноманітність грибів у кількості 237 видів, з яких 79 видів вперше знайдено для Лівобережного Злакового Степу, 39 - для Степової зони, 3 - взагалі для України. Розглянуто особливості таксономічної та екологічної структури. Вивчено консортивні зв'язки грибів відділу з судинними рослинами, в тому числі - з ендемічними, рідкісними, синантропними. Всебічно досліджено видові комплекси грибів відділу Ascomycota s.1. у рослинних угрупованнях. Визначено вплив еколого-фітоценотичних умов рослинних угруповань трьох типів рослинності та морфологічні ознаки 10 видів аскових грибів, а також видовий склад грибів відділу Ascomycota s.1. двох ділянок Чорноморського біосферного заповідника та територій, зарезервованих для створення природоохоронних об'єктів.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 65, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва І.І. Набок 54.2 КБ
Ціноутворення на регіональних ринках житлової нерухомості В.С. Рейкін 43.2 КБ
Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в системі ф'ючерсного ринку (на прикладі ринку зерно Г.В. Немченко 44.9 КБ
Чинники регулятивного впливу на конкурентні відносини між операторами електрозв'язку Л.В. Шостак 62.9 КБ
Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості р В.Д. Попова 60.8 КБ
Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації О.С. Сотнічук 20.8 КБ
Шляхи вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні Т.Р. Яроцька 40.9 КБ
Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат С.І. Белей 77.4 КБ
Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар'єрами О.О. Кириченко 44.1 КБ
Шляхи зниження собівартості за рахунок впровадження інноваційної діяльності Х.Б. Гринчишин 62.1 КБ
Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону О.М. Федорчук 186.8 КБ
Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності (на прикладі рибодобувних і рибопереробних М.В. Меркушева 33.7 КБ
Шляхи підвищення ефективності розвитку переробних галузей агропромислового комплексу в регіоні С.В. Обіход 34.5 КБ
Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту О.Ю. Чередниченко 48.1 КБ
Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах Н.П. Мищишин 86.5 КБ
Шляхи підвищення тривалості життя для населення похилого віку в Україні Н.А. Фойгт 42.1 КБ
Шляхи реформування податкової системи України в трансформаційний період Ю.В. Чередніченко 30.4 КБ
Шляхи розвитку особистих селянських господарств Л.Я. Балаш 47.7 КБ
Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одесь О.І. Лайко 63.2 КБ
Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі Львівської області) Н.Г. Мазій 160.8 КБ
Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі О.В. Маковоз 356.2 КБ
Шляхи формування економічної стійкості галузей рослинництва сільськогосподарських підприємств А.М. Брагінець 119.0 КБ
Якісна складова конкурентоспроможності продукції агросфери Т.В. Сокольська 73.0 КБ
Якість життя населення в перехідній економіці України Л. В. Ноздріна 65.7 КБ
Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення В.В. Стефінін 52.3 КБ
Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства О.В. Хістєва 47.4 КБ
Якість продукції в системі факторів конкурентоспроможності підприємства Т.Б. Харченко 30.4 КБ
Якість управління персоналом сільськогосподарських підприємств Г.Є. Бєсєдіна 59.9 КБ