Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 65, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості діелектричних властивостей та фазових діаграм сегнетоелектричних плівок та релаксорів - Є.А. Єлісєєв
У межах статистичної теорії випадкових полів у сильно поляризованих матеріалах одержано функцію розподілу радіуса кореляції в релаксорних сегнетоелектриках, досліджено її залежність від температури для різних станів сегнетоелектрика, впорядкований стан, мішаний стан сегнетоелекричного скла та фазу дипольного скла). Запропоновано метод розрахунку фазових діаграм твердих розчинів релаксорних та порядкованих сегнетоелектриків. З використанням феноменології Ландау - Гінзбурга - Девоншира доведено, що корокозамкнуті монодоменні сегнетоелектричні плівки можна з високою точністю описувати вільною енергією об'ємного матеріалу з перенормованими коефіцієнтами, залежними від температури, товщини плівки та екстраполяційних довжин. Показано, що врахування поля деполяризації не призводить до суттєвих змін, якщо екстраполяційні довжини набагато більші, ніж кореляційна довжина. Показано, що низькочастотна сприйнятливість сегнетоелектричних плівок описується подібно до такої ж величини для об'ємної системи, однак статична сприйнятливість та власна частота суттєво залежать від товщини плівки. Аналітично досліджено залежність частоти м'якої моди коливань такої системи від товщини.

Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразиновог - С.О. Журавльов
У межах статистичної теорії випадкових полів у сильно поляризованих матеріалах одержано функцію розподілу радіуса кореляції в релаксорних сегнетоелектриках, досліджено її залежність від температури для різних станів сегнетоелектрика, впорядкований стан, мішаний стан сегнетоелекричного скла та фазу дипольного скла). Запропоновано метод розрахунку фазових діаграм твердих розчинів релаксорних та порядкованих сегнетоелектриків. З використанням феноменології Ландау - Гінзбурга - Девоншира доведено, що корокозамкнуті монодоменні сегнетоелектричні плівки можна з високою точністю описувати вільною енергією об'ємного матеріалу з перенормованими коефіцієнтами, залежними від температури, товщини плівки та екстраполяційних довжин. Показано, що врахування поля деполяризації не призводить до суттєвих змін, якщо екстраполяційні довжини набагато більші, ніж кореляційна довжина. Показано, що низькочастотна сприйнятливість сегнетоелектричних плівок описується подібно до такої ж величини для об'ємної системи, однак статична сприйнятливість та власна частота суттєво залежать від товщини плівки. Аналітично досліджено залежність частоти м'якої моди коливань такої системи від товщини.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 65, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва І.І. Набок 54.2 КБ
Ціноутворення на регіональних ринках житлової нерухомості В.С. Рейкін 43.2 КБ
Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в системі ф'ючерсного ринку (на прикладі ринку зерно Г.В. Немченко 44.9 КБ
Чинники регулятивного впливу на конкурентні відносини між операторами електрозв'язку Л.В. Шостак 62.9 КБ
Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості р В.Д. Попова 60.8 КБ
Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації О.С. Сотнічук 20.8 КБ
Шляхи вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні Т.Р. Яроцька 40.9 КБ
Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат С.І. Белей 77.4 КБ
Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар'єрами О.О. Кириченко 44.1 КБ
Шляхи зниження собівартості за рахунок впровадження інноваційної діяльності Х.Б. Гринчишин 62.1 КБ
Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону О.М. Федорчук 186.8 КБ
Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності (на прикладі рибодобувних і рибопереробних М.В. Меркушева 33.7 КБ
Шляхи підвищення ефективності розвитку переробних галузей агропромислового комплексу в регіоні С.В. Обіход 34.5 КБ
Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту О.Ю. Чередниченко 48.1 КБ
Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах Н.П. Мищишин 86.5 КБ
Шляхи підвищення тривалості життя для населення похилого віку в Україні Н.А. Фойгт 42.1 КБ
Шляхи реформування податкової системи України в трансформаційний період Ю.В. Чередніченко 30.4 КБ
Шляхи розвитку особистих селянських господарств Л.Я. Балаш 47.7 КБ
Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одесь О.І. Лайко 63.2 КБ
Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі Львівської області) Н.Г. Мазій 160.8 КБ
Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі О.В. Маковоз 356.2 КБ
Шляхи формування економічної стійкості галузей рослинництва сільськогосподарських підприємств А.М. Брагінець 119.0 КБ
Якісна складова конкурентоспроможності продукції агросфери Т.В. Сокольська 73.0 КБ
Якість життя населення в перехідній економіці України Л. В. Ноздріна 65.7 КБ
Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення В.В. Стефінін 52.3 КБ
Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства О.В. Хістєва 47.4 КБ
Якість продукції в системі факторів конкурентоспроможності підприємства Т.Б. Харченко 30.4 КБ
Якість управління персоналом сільськогосподарських підприємств Г.Є. Бєсєдіна 59.9 КБ