Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Спектрофотометричні дослідження атмосфер Урана і Нептуна - М.С. Дементьєв


Анодні реакції в розчинах солей хрому (III) - Л.В. Борщевич
Смотрите здесь обувь из белоруссии в самаре каталог.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 64, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування та реалізація економічного кадрового потенціалу в аграрній сфері Ігор Феліксович Зінов'єв 90.6 КБ
Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) Ю.М. Корецький 88.6 КБ
Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства В.М. Чубай 68.5 КБ
Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування О.В. Бойко 64.4 КБ
Формування та реалізація міжнародних маркетингових стратегій на ринку туристичних послуг України І.С. Пурська 38.9 КБ
Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери М.В. Глядіна 161.1 КБ
Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карп П.В. Самольотов 105.7 КБ
Формування та реалізація стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону Н.В. Коленда 51.9 КБ
Формування та регулювання інтегрованих корпоративних систем О.В. Хом'як 49.1 КБ
Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках Н.Л. Михальчишин 36.6 КБ
Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-екон Л.В. Дробиш 40.5 КБ
Формування та регулювання ринку корпоративних облігацій України І.В. Білоус 64.2 КБ
Формування та регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою в економіці України Т.І. Коробчук 43.8 КБ
Формування та регулювання цін підприємств - природних монополістів Олександра Борисівна Іванова 63.8 КБ
Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін О.О. Кобзиста 118.9 КБ
Формування та розвиток державного регулювання сільського господарства А.М. Собченко 46.8 КБ
Формування та розвиток економічної структури великого міста В.В. Сальдо 84.0 КБ
Формування та розвиток зернового ринку України С.М. Чмирь 75.5 КБ
Формування та розвиток зовнішньоеокномічної діяльності регіонів України в умовах глобалізації (на пр Т.П. Сисоєва 36.0 КБ
Формування та розвиток інтегрованих суб'єктів господарювання в Україні Г.В. Миськів 44.3 КБ
Формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону Ірина Іванівна Проданова 74.7 КБ
Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону О.Г. Гуменюк 65.2 КБ
Формування та розвиток маркетингу страхових компаній В.В. Тринчук 49.7 КБ
Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму А.В. Вершицький 128.9 КБ
Формування та розвиток національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформаці С.В. Василевич 36.8 КБ
Формування та розвиток національної системи соціального страхування найманих працівників М.Г. Олієвська 54.8 КБ
Формування та розвиток податкового менеджменту на підприємстві Ю.В. Півняк 35.5 КБ
Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні О.В. Шебаніна 108.4 КБ
Формування та розвиток регіонального ринку м'яса С.Ф. Яців 38.1 КБ
Формування та розвиток регіонального ринку насіння озимої пшениці та ярового ячменю Н.Ю. Єгорова 42.4 КБ
Формування та розвиток регіональної інноваційної політики М.О. Макаров 32.9 КБ
Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції А.М. Лисенко 84.1 КБ
Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції в регіоні (на матеріалах Вінницької област О.А. Козак 170.1 КБ
Формування та розвиток роздрібної торговельної мережі в умовах ринкової економіки В.О. Соболєв 30.9 КБ
Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації Г.Г. Музиченко 64.3 КБ
Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції інди І. Петецький 152.0 КБ
Формування та розвиток системи збуту машинобудівних підприємств І.Г. Гончаренко 126.0 КБ
Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) О.А. Приятельчук 34.0 КБ
Формування та розвиток системи реалізації продукції скотарства Н.Г. Копитець 111.7 КБ
Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн із перехідною економікою (на ма Шамседдін Гуммет огли Гаджиєв 85.8 КБ
Формування та розвиток трудових ресурсів як складової капіталу АПК Л.І. Михайлова 273.0 КБ
Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин О.В. Сорока 41.3 КБ
Формування та розвиток управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах І.О. Криворотько 46.2 КБ
Формування та розвиток фінансового ринку України в системі макроекономічної стабілізації Аліна Леонідівна Свечкіна 51.3 КБ
Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств Т.В. Мирончук 39.5 КБ
Формування та розподіл доходів підприємств із сезонним характером виробництва: обліково-аналітичний В.П. Гаврилюк 109.5 КБ
Формування та структура витрат на відтворення робочої сили Ю.О. Мірясов 19.9 КБ
Формування та удосконалення конкурентоспроможності фермерських господарств регіону Олександр Станіславович Пристемський 58.0 КБ
Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні С.П. Барановська 73.0 КБ
Формування та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні А.В. Розгон 82.3 КБ
Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку: регіональний аспект Л.М. Климюк 44.5 КБ
Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції І.О. Корчинський 128.1 КБ
Формування та функціонування капіталу підприємств України Валентина Володимирівна Баліцька 88.0 КБ
Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства І.Г. Брітченко 72.1 КБ
Формування та функціонування регіонального ринку молока С.П. Ткачук 112.8 КБ
Формування та функціонування ринку молока і молокопродуктів в Україні О.М. Одінцов 42.4 КБ
Формування та функціонування ринку продукції бджільництва в Україні С.А. Чехов 39.6 КБ
Формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції Анатолій Олександрович Павленчик 90.6 КБ
Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі Р.В. Романів 83.0 КБ
Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспект Г.В. Махова 36.7 КБ
Формування та шляхи підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в умовах аграрної Т.В. Арестенко 36.5 КБ
Формування тарифів на автотранспортні вантажні перевезення Т.Г. Тохтар 59.8 КБ
Формування тарифів на змішані перевезення вантажів О.О. Карпенко 127.9 КБ
Формування тарифів при взаємодії транспортно-експедиційного підприємства із суб'єктами ринку авіацій Т.В. Ревуцька 77.4 КБ
Формування тарифної політики на нові види послуг в галузі телекомунікацій на сучасному етапі техноло Г.Г. Головко 68.6 КБ
Формування товарної політики торговельного підприємства Д.М. Пшеслінський 143.7 КБ
Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки А.С. Криклій 50.7 КБ
Формування трудового потенціалу рекреаційних зон України (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець") О.А. Ковенська 46.8 КБ
Формування трудового потенціалу суб'єктів господарювання С.М. Самойленко 51.5 КБ
Формування умов стійкого розвитку економіко-екологічних систем (на прикладі Сірійської Арабської Рес Мілад Туркмані 48.4 КБ
Формування управління ефективністю приміського комплексу залізничного транспорту К.М. Шерепа 50.5 КБ
Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК В.Б. Клевець 43.7 КБ
Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України М.Я. Рупняк 30.8 КБ
Формування фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємств спиртової галузі України) О.М. Угляренко 47.2 КБ
Формування фінансових стратегій промислових підприємств Г.Б. Веретенникова 31.1 КБ
Формування фінансово-економічного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в С.М. Кваша 173.1 КБ
Формування фінансово-кредитного забезпечення та інвестиційної політики аграрних підприємств в сучасн М.І. Стегней 84.7 КБ
Формування фінансової життєздатності коксохімічних підприємств В.В. Шпілєвський 27.7 КБ
Формування фінансової стійкості аграрних підприємств Є.Ю. Лагода 49.7 КБ
Формування фінансової стратегії розвитку підприємства поштового зв'язку Ю.О. Жаданова 69.0 КБ
Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобуд О.В. Савченко 95.7 КБ
Формування цінової політики автобусобудівних підприємств Н.С. Тимошик 94.4 КБ
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі Л.М. Філіпішина 41.2 КБ
Формування цінової стратегії підприємств легкої промисловості Р.Х. Іванова 54.9 КБ
Формування чинників ефективної реалізації експортного потенціалу вуглевидобувних підприємств України І.А. Астапова 30.9 КБ
Формування, використання та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворе В.Г. Щербак 71.4 КБ
Формування, економічна роль і регулювання зовнішнього боргу Т.П. Вахненко 55.8 КБ
Формування, реструктуризація і використання виробничого потенціалу в нових умовах господарювання (на Таміла Юріївна Білоусько 24.7 КБ
Формування, тенденції та особливості функціонування територіального аграрного ринку О.С. Бондар 98.3 КБ
Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації О.М. Трушенко 39.9 КБ
Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі Н.А. Сиротенко 42.1 КБ
Функціональний підхід до формування системи управління персоналом підприємства (на матеріалах легкої А.Г. Лизанець 56.5 КБ
Функціонально-вартісний аналіз у підвищенні результативності управління виробництвом продукції росли Р.О. Савченко 51.6 КБ
Функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефективності управління діяльністю машинобудівного п М.В. Височина 42.9 КБ
Функціонально-цільовий механізм перерозподілу пайових фондів працівників у корпоративному управлінні Г.В. Астапова 1,012.3 КБ
Функціонування малих підприємств в економіці України І.В. Власенко 60.3 КБ
Функціонування підприємств-виробників морозива на структурованих ринках В.М. Трокоз 43.0 КБ
Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України Ігор Григорович Благун 77.8 КБ
Функціонування податку на додану вартість в сільському господарстві Н.М. Ущапівська 86.9 КБ
Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання Ю.М. Захарченко 34.0 КБ
Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій І.В. Сембай 137.7 КБ
Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції м'ясного скотарства А.В. Гримак 51.0 КБ
Функціонування та розвиток інформаційно-консультаційних формувань в аграрному секторі економіки Ю.В. Плакса 40.3 КБ
Функціонування та розвиток маркетингової інфраструктури ринку тваринницької продукції В.А. Туржанський 56.2 КБ
Функціонування фінансів неприбуткових організацій в умовах ринкових перетворень О.В. Позняк 52.6 КБ
Центральний банк в системі валютного регулювання Б.Б. Сас 55.7 КБ
Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національ В.В. Козюк 61.7 КБ
Центральні статистичні класифікації України (методичне забезпечення побудови) Ю.Г. Жуковська 41.2 КБ
Цільова функція економічної політики держави: питання теорії М.В. Гордон 29.3 КБ
Ціна інформаційного товару в умовах структурної трансформації економіки О.О. Стойчев 65.0 КБ
Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку нерухомості України Г.І. Ясинський 48.6 КБ
Цінні папери ділових підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України М.М. Самбірський 97.7 КБ
Цінова кон'юнктура та стратегія входження виробників насіння соняшника в зовнішній ринок С.І. Пластун 54.4 КБ
Цінова політика підприємств у системі маркетингу О.В. Сардак 18.6 КБ
Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопост Н.М. Матвєєва 44.5 КБ