Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 63, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання рухів зображення джерела у гравітаційно-лінзових системах - С.А. Салата
Досліджено рух центру яскравості зображення джерела з урахуванням його розмірів під час проходження однієї точкової маси поблизу променя зору. Вперше показано, що під час проходження мікролінзи на фоні неточкового джерела траєкторія центру яскравості його зображення має вигляд трипелюсткової кривої, з якої можна одержати інформацію про розмір джерела. Одержано траєкторії для різних розмірів симетричного джерела. Визначено, що розмір джерела (квазара) є різним у різних діапазонах спектра. Вперше одержано траєкторії центру яскравості зображення джерела у разі мікролінзування однією масою за наявності зовнішнього фонового поля, яке може виникати за наявності інших мас у площині лінзи. Показано, що фонове поле суттєво впливає на якісний вид траєкторії. У випадку мікролінзування з великою кількістю мікролінз без фонового поля (нульовий зсув у рівнянні лінзи) вперше одержано залежність статистичних характеристик руху мікролінзованого зображення від оптичної густини за різних розмірів джерела. Визначено, що середня швидкість центру яскравості зображення суттєво залежить від крайових ефектів у процесі моделювання, але одержані результати щодо варіацій швидкості слабо залежать від далекодіючих ефектів. За наявності фонового поля (ненульовий зсув) одержано залежності статистичних характеристик руху центру яскравості зображення від зсуву та внеску неперервної компоненти речовини, яка моделює можливий внесок темної речовини.

Автоматизація проектування технологічної оснастки: теорія і практика - Г.М. Жолткевич
Досліджено рух центру яскравості зображення джерела з урахуванням його розмірів під час проходження однієї точкової маси поблизу променя зору. Вперше показано, що під час проходження мікролінзи на фоні неточкового джерела траєкторія центру яскравості його зображення має вигляд трипелюсткової кривої, з якої можна одержати інформацію про розмір джерела. Одержано траєкторії для різних розмірів симетричного джерела. Визначено, що розмір джерела (квазара) є різним у різних діапазонах спектра. Вперше одержано траєкторії центру яскравості зображення джерела у разі мікролінзування однією масою за наявності зовнішнього фонового поля, яке може виникати за наявності інших мас у площині лінзи. Показано, що фонове поле суттєво впливає на якісний вид траєкторії. У випадку мікролінзування з великою кількістю мікролінз без фонового поля (нульовий зсув у рівнянні лінзи) вперше одержано залежність статистичних характеристик руху мікролінзованого зображення від оптичної густини за різних розмірів джерела. Визначено, що середня швидкість центру яскравості зображення суттєво залежить від крайових ефектів у процесі моделювання, але одержані результати щодо варіацій швидкості слабо залежать від далекодіючих ефектів. За наявності фонового поля (ненульовий зсув) одержано залежності статистичних характеристик руху центру яскравості зображення від зсуву та внеску неперервної компоненти речовини, яка моделює можливий внесок темної речовини.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 63, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування системи управління прямими виробничими витратами на автотранспортних підприємствах І.О. Карлова 98.1 КБ
Формування системи управління ресурсами автотранспортного підприємства Д.В. Дорошкевич 36.6 КБ
Формування системи управління трудовим потенціалом промислового підприємства А.І. Данилюк 36.5 КБ
Формування системи управління якістю продукції підприємств ливарного виробництва О.Г. Лищенко 248.3 КБ
Формування системи управління якістю споживчої кооперації України Л.А. Рибалко 41.9 КБ
Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств Л.М. Біла 50.5 КБ
Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна Н.В. Ковальчук 48.8 КБ
Формування собівартості пасажирських залізничних перевезень далекого сполучення в тарифних цілях М.В. Андрєєва 55.9 КБ
Формування соціально орієнтованої фінансової політики в хлібопекарській промисловості О.В. Нікішина 42.1 КБ
Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій О.М. Ціхановська 110.7 КБ
Формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення населення України Г.Р. Свєтлова 36.0 КБ
Формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу Н.Л. Гавкалова 66.4 КБ
Формування соціально-трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах С.В. Шемавньов 36.8 КБ
Формування соціальної політики підприємства В.А. Вовк 26.3 КБ
Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні У.Я. Садова 259.0 КБ
Формування споживчого ринку взуття М.Г. Безпарточний 36.0 КБ
Формування сталої конкурентної позиції підприємства Т.М. Чечетова-Терашвілі 55.7 КБ
Формування стратегії акціонованого підприємства на фондовому ринку М.М. Головащенко 23.0 КБ
Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства О.Б. Гевко 60.9 КБ
Формування стратегії диверсифікації розвитку вуглезбагачувальних підприємств Е.А. Прутнік 34.5 КБ
Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств м'ясної промисловості А.М. Ніколаєва 88.2 КБ
Формування стратегії економічного розвитку авіатранспортних підприємств І.П. Садловська 43.0 КБ
Формування стратегії економічного розвитку пасажирського терміналу аеропорту Ю.А. Паламарчук 195.9 КБ
Формування стратегії економічної безпеки підприємства авіаційного транспорту С.А. Демінський 52.7 КБ
Формування стратегії запобігання банкрутства у промисловості (на прикладі машинобудування) Г.А. Албул 98.4 КБ
Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств Н.І. Костецька 46.8 КБ
Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства О.П. Кісь 33.8 КБ
Формування стратегії інноваційного розвитку коксохімічних підприємств Д.О. Тишенко 112.3 КБ
Формування стратегії комерціалізації державних підприємств України Є.А. Удовицька 45.9 КБ
Формування стратегії маркетингу рибних товарів Айяд Рйяд Абдулла Антар 21.5 КБ
Формування стратегії підприємства на основі пріоритетів розвитку О.М. Таряник 34.5 КБ
Формування стратегії прискореного економічного розвитку України Дмитро Петрович Єфремов 36.2 КБ
Формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств І.В. Шевченко 108.6 КБ
Формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств О.П. Левченко 37.1 КБ
Формування стратегії розвитку вуглевидобувних підприємств Р.В. Бєлозерцев 33.4 КБ
Формування стратегії розвитку економіки малих міст в контексті ринкових реформ Н.І. Склярук 37.2 КБ
Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств А.О. Фатенок-Ткачук 87.7 КБ
Формування стратегії розвитку і підвищення ефективності аграрних підприємств регіону Б.В. Сіленков 55.1 КБ
Формування стратегії розвитку міні-заводів в ринкових умовах (на прикладі чорної металургії) Л.В. Дорохова 52.0 КБ
Формування стратегії розвитку оборонної промисловості в контексті державного регулювання національно І.В. Барановська 55.1 КБ
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства М.Г. Бойко 37.3 КБ
Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства Г.Т. П'ятницька 89.8 КБ
Формування стратегії розвитку промислового виробництва Л.А. Некрасова 30.9 КБ
Формування стратегії розвитку торговельної діяльності промислового підприємства О.І. Чайкова 43.5 КБ
Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості Т.М. Гамма 106.8 КБ
Формування стратегії управління персоналом підприємства О.Ю. Славгородська 53.1 КБ
Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону Н.Б. Петрова 42.2 КБ
Формування стратегії фінансування інвестиційних програм птахівницьких підприємств С.М. Вязовик 34.0 КБ
Формування стратегій диверсифікації діяльності підприємств автомобільного транспорту Д.О. Власенко 77.8 КБ
Формування стратегій економічного розвитку промислового виробництва О.І. Продіус 28.7 КБ
Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств Т.Н. Шкода 127.8 КБ
Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні В.І. Воськало 149.0 КБ
Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон'юнктури ринку В.В. Левицький 86.2 КБ
Формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підпр Я.В. Котляревський 46.3 КБ
Формування стратегічних напрямків розвитку ремонтних підприємств вугільного машинобудування В.О. Ланговой 36.9 КБ
Формування стратегічного потенціалу підприємства О.А. Сущенко 23.6 КБ
Формування страхового ринку України Д.А. Навроцький 34.7 КБ
Формування суб'єкта підприємницької діяльності Т.В. Сьомкіна 47.5 КБ
Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирськог О.О. Карась 102.4 КБ
Формування та використання виробничо-технічного потенціалу в молочному скотарстві В.Д. Хурдей 237.6 КБ
Формування та використання вітчизняних і світових високобілкових рослинних ресурсів А.А. Бабич-Побережна 56.8 КБ
Формування та використання експортного потенціалу харчової промисловості України Т.В. Пепа 33.6 КБ
Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп В.О. Мельник 40.0 КБ
Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення Т.Р. Власова 49.7 КБ
Формування та використання людських ресурсів аграрного сектору України Н.О. Бочарова 47.2 КБ
Формування та використання менеджерського персоналу сільськогосподарських підприємств А.О. Линдюк 58.9 КБ
Формування та використання місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин І.В. Руденко 251.3 КБ
Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки Г.Д. Безкровна 28.2 КБ
Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся Т.С. Гайдучок 36.7 КБ
Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств Н.І. Василенька 43.7 КБ
Формування та використання прибутку підприємств О.Є. Ширягіна 48.4 КБ
Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки М.А. Коротєєв 151.8 КБ
Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону Л.М. Курбацька 47.9 КБ
Формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства Т.В. Синиця 45.6 КБ
Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області) І.М. Кравець 46.0 КБ
Формування та використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Криму Т.Н. Каджаметова 55.3 КБ
Формування та використання трудового потенціалу у вищих навчальних закладах А.М. Рибніков 76.7 КБ
Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації еконо А.А. Марченко 28.1 КБ
Формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств І.В. Хлівна 79.2 КБ
Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах Ю.О. Терлецька 55.5 КБ
Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні О.Г. Гаврилюк 107.2 КБ
Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприєм В.І. Чорнодон 38.2 КБ
Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні М.Б. Найчук-Хрущ 69.6 КБ
Формування та ефективне використання виробничого потенціалу молочної промисловості регіону І.Б. Золотих 64.6 КБ
Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем Ю.О. Кахович 48.2 КБ
Формування та ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств Л.А. Демчук 39.6 КБ
Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах А.В. Бугай 70.9 КБ
Формування та ефективне використання трудового потенціалу молоді в умовах реформування сільського го А.І. Уланчук 30.3 КБ
Формування та ефективне функціонування продовольчого ринку (на прикладі Херсонської області) А.І. Соловйов 64.1 КБ
Формування та ефективний розвиток машинно-технологічних станцій у сільському господарстві В.С. Ніценко 252.4 КБ
Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві В.Г. Крячко 35.9 КБ
Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості А.А. Шевченко 379.5 КБ
Формування та ефективність використання кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств В.А. Бортник 56.9 КБ
Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах В.П. Бечко 33.2 КБ
Формування та ефективність використання оборотних засобів у сільському господарстві (на матеріалах с М.М. Коваленко 25.0 КБ
Формування та ефективність використання оборотного капіталу торговельних підприємств Р.С. Сорока 51.4 КБ
Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств З.В. Григорова 32.3 КБ
Формування та ефективність використання технічних засобів рослинництва в сільськогосподарських підпр М.В. Шпак 39.5 КБ
Формування та ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві І.В. Рудченко 92.5 КБ
Формування та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств І.І. Чернега 89.0 КБ
Формування та ефективність використання управлінського персоналу сільськогосподарських підприємств М.М. Тимошенко 128.9 КБ
Формування та ефективність розвитку малого бізнесу на селі в регіоні І.О. Шаповалова 91.1 КБ
Формування та ефективність функціонування регіонального ринку овочевої продукції В.П. Рудь 40.9 КБ
Формування та ефективність функціонування ринку цукру (на прикладі Вінницької області) С.Ю. Соколюк 43.7 КБ
Формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств А.Г. Гольдфарб 37.2 КБ
Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу М.О. Лугова 51.7 КБ
Формування та напрями реалізації стратегії оновлення парку повітряних суден О.В. Коба 30.0 КБ
Формування та напрямки регулювання товарного потенціалу землеробства сільськогосподарських підприємс С.І. Мельник 17.8 КБ
Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу Ольга Анатоліївна Пробоїв 80.9 КБ
Формування та організаційно-економічне обгрунтування раціонального використання трудового потенціалу М.Г. Саєнко 32.8 КБ
Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств Д.П. Пілова 66.4 КБ
Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону К.В. Іоненко 62.1 КБ
Формування та підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємств (на матеріалах С.А. Соколов 103.7 КБ
Формування та підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу агроформувань В.С. Кропивко 40.1 КБ
Формування та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу сільськогосподарських підпри Н.В. Прижигалінська 62.0 КБ