Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 62, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження фотоядерних реакцій на ядрах 238U, 237Np, 232Th, 123Sb, 121Sb, 118Sn з використанням мет - Олег Анатолійович Безшийко


Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних сер - О.С. Воронова
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 62, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування регіональної моделі ефективного господарювання Т.О. Бутенко 42.6 КБ
Формування регіональної політики соціально-орієнтованого розвитку економіки Л.В. Стрижеус 41.1 КБ
Формування регіональної промислової політики в умовах конкурентної економіки О.В. Балахонова 34.7 КБ
Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва Н.П. Захаркевич 44.7 КБ
Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва О.А. Осовський 79.2 КБ
Формування регульованого національного ринку праці в перехідній економіці Ши Хун 35.1 КБ
Формування режимів валютних курсів у країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, Укр І.В. Співак 33.8 КБ
Формування рекламного звернення у маркетинговій діяльності підприємств Т.Г. Діброва 106.1 КБ
Формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг І.О. Ковшова 77.9 КБ
Формування рекламної стратегії підприємства С.Б. Романишин 41.0 КБ
Формування ресурсів комерційних банків С.М. Павлюк 42.1 КБ
Формування ресурсного потенціалу металургійного підприємства Н.П. П'яткова 36.7 КБ
Формування ресурсної стратегії підприємства О.М. Кудіна 49.9 КБ
Формування ринків економічних ресурсів в Україні О.М. Мартин 35.2 КБ
Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки на основі кооперації М.С. Бех 106.4 КБ
Формування ринково адаптованих підприємств промисловості В.П. Скубенко 52.9 КБ
Формування ринково орієнтованої системи регіонального продовольчого комплексу (на прикладі Черкасько О.В. Коломицева 71.8 КБ
Формування ринково-орієнтованої стратегії розвитку лісоресурсного комплексу України А.І. Карпук 43.9 КБ
Формування ринкової економіки В'єтнаму Тхі Тху Хионг Чінь 26.2 КБ
Формування ринкової інфраструктури аграрних підприємств М.М. Степанова 79.3 КБ
Формування ринкової стратегії соціально-економічного розвитку села І.О. Чорна 36.3 КБ
Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України Л.О. Кібальник 27.7 КБ
Формування ринку акцій у перехідній економіці В.О. Опришко 31.3 КБ
Формування ринку альтернативних джерел енергії з біомаси в Україні Н.О. Передерій 87.3 КБ
Формування ринку ветеринарних послуг Л.В. Бабич 119.1 КБ
Формування ринку екологічних послуг в економіці України Л.В. Селезньова 33.0 КБ
Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації І.М. Кадикова 66.9 КБ
Формування ринку зерна в трансформаційний період О.В. Захаріна 42.1 КБ
Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві І.В. Агєєва 39.4 КБ
Формування ринку інформаційних послуг в Україні В.Л. Плескач 107.8 КБ
Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки Т.А. Бутенко 50.7 КБ
Формування ринку конкурентоспроможного зерна Р.В. Волошин 56.7 КБ
Формування ринку конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Л.В. Козак 52.9 КБ
Формування ринку матеріально-технічних ресурсів агропромислового комплексу Крима В.М. Сілкін 51.6 КБ
Формування ринку медичних послуг на регіональному рівні (організаційно-економічний аспект) Т.М. Носуліч 47.7 КБ
Формування ринку молока та молокопродуктів у Черкаській області Р.П. Мудрак 32.3 КБ
Формування ринку насіння зернових колосових культур Т.Ю. Приймачук 67.9 КБ
Формування ринку нерухомості на регіональному рівні в Україні І.М. Крекотень 78.5 КБ
Формування ринку обладнання для переробки зерна О.О. Красноруцький 81.6 КБ
Формування ринку організаційно-управлінських інновацій в регіоні М.В. Кірносова 34.9 КБ
Формування ринку послуг в трансформаційній економіці Л.С. Співак 30.7 КБ
Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний і соціально-економічний аспекти) О.В. Босак 44.4 КБ
Формування ринку продовольчих товарів України (на прикладі кондитерської промисловості) Т.В. Лагода 69.6 КБ
Формування ринку ріпака та продукції його переробки в Україні О.О. Митченок 31.6 КБ
Формування ринку робочої сили суб'єктами господарювання в аграрній сфері Г.І. Лукіна 858.6 КБ
Формування ринку робочої сили та її ціни в аграрному секторі регіону А.Д. Чикуркова 21.2 КБ
Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні О.В. Бєляєв 46.3 КБ
Формування ринку страхових послуг в Україні І.В. Фисун 76.3 КБ
Формування ринку цінних паперів в трансформаційній економіці О.М. Шевченко 35.3 КБ
Формування ринку цінних паперів в умовах приватизаційних процесів І.В. Кривов'язюк 28.5 КБ
Формування ринку чорних металів в Україні І.П. Подмаркова 48.3 КБ
Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні О.В. Мукан 63.9 КБ
Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу Н.Г. Георгіаді 28.1 КБ
Формування систем раціонального розміщення продуктивних сил по забезпеченню синергізму регіонального Чжун Лінь 709.8 КБ
Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту Н.Ю. Подольчак 45.7 КБ
Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні Л.В. Синяєва 85.5 КБ
Формування системи антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств М.О. Плескач 44.7 КБ
Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств В.В. Смачило 40.9 КБ
Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства з безперервним характером виробництва С.В. Борзенков 26.0 КБ
Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та об'єднань С.В. Поздняков 47.6 КБ
Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування Ігор Васильович Несторишен 83.2 КБ
Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці Н.Ф. Колесник 35.3 КБ
Формування системи державного регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників В.М. Онегіна 162.2 КБ
Формування системи дитячого оздоровлення і туризму Я.М. Кашуба 52.7 КБ
Формування системи добровільного медичного страхування в умовах ринкової економіки Н.Г. Нагайчук 93.5 КБ
Формування системи екологічного менеджменту на машинобудівних підприємствах Ю.В. Чала 39.5 КБ
Формування системи екологобезпечного сільськогосподарського землекористування Р.Б. Таратула 50.1 КБ
Формування системи економічних взаємозв'язків підприємств з виробництва та переробки молока Н.Г. Фатюха 97.3 КБ
Формування системи економічної інформації підприємницьких структур В.І. Ричаківська 28.8 КБ
Формування системи забезпечення ефективного використання енергоресурсів у промисловості В.В. Микитенко 67.7 КБ
Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств О.В. Гук 61.1 КБ
Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення П.Я. Хомин 55.3 КБ
Формування системи інвестування підприємств в умовах ринкових відносин К.М. Гнедов 30.8 КБ
Формування системи інтеграційних відносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу І.І. Долженко 40.5 КБ
Формування системи інтегрованого управління морським природокористуванням К.В. Степанова 137.4 КБ
Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні Ю.Г. Корнєв 27.9 КБ
Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств М.Й. Романчукевич 33.1 КБ
Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника торговельного підп А.Ю. Тривайло 31.4 КБ
Формування системи керівництва на промислових підприємствах Н.Т. Мала 57.6 КБ
Формування системи корпоративного управління акціонерними товариствами машинобудування О.Є. Попов 111.3 КБ
Формування системи корпоративної безпеки підприємства П.Я. Кравчук 49.6 КБ
Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в ланцюгу поставок Н.І. Хтей 37.2 КБ
Формування системи маркетингових комунікацій на підприємствах споживчої кооперації Н.І. Яловега 54.5 КБ
Формування системи маркетингового менеджменту на туристичних підприємствах АРК В.В. Харичев 49.8 КБ
Формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах Світлана Сергіївна Нагорнова 253.1 КБ
Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві Л.В. Пащук 52.2 КБ
Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону В.М. Колесник 34.2 КБ
Формування системи маркетингу у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах О.В. Макушок 40.7 КБ
Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах М.І. Сулима 41.3 КБ
Формування системи мотивації праці в сільському господарстві Т.С. Греськів 40.9 КБ
Формування системи мотивації праці персоналу підприємства Н.С. Пасенко 132.3 КБ
Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства Н.О. Мазур 101.7 КБ
Формування системи норм і нормативів праці у рослинництві А.А. Нечипорук 171.7 КБ
Формування системи обов'язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення П.М. Боровик 72.7 КБ
Формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом К.М. Таньков 57.2 КБ
Формування системи оподаткування нерухомого майна в Україні В.Д. Чекіна 76.9 КБ
Формування системи оцінки і регулювання соціального захисту населення Т.В. Боярчук 47.7 КБ
Формування системи податкового планування на підприємстві В.В. Карпова 40.8 КБ
Формування системи податкової амортизації основних засобів в Україні О.В. Вієцька 65.9 КБ
Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів О.Ю. Агафоненко 66.3 КБ
Формування системи послуг у готельному господарстві України Ю.Я. Опанащук 59.2 КБ
Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств І.Я. Мендела 45.8 КБ
Формування системи реалізації молока та молокопродуктів в умовах ринку Г.Т. Дудар 54.9 КБ
Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці К.Г. Губін 32.5 КБ
Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація) О.М. Мозговий 33.0 КБ
Формування системи сприяння вищим навчальним закладом зайнятості випускників О.В. Кир'янова 52.6 КБ
Формування системи стратегічного маркетингу на промислових підприємствах І.А. Каланджи 109.6 КБ
Формування системи управління виробничими запасами великого машинобудівного підприємства Р.Л. Савон 47.1 КБ
Формування системи управління інноваційним розвитком підприємств легкої промисловості Ю.Ю. Ямко 3.2 КБ
Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту О.Є. Соколова 422.9 КБ
Формування системи управління оборотними коштами аграрних підприємств як капіталом В.І. Фролов 144.1 КБ
Формування системи управління персоналом підприємств машинобудування Н.А. Стеценко 68.2 КБ
Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства М.Д. Крамчанінова 29.2 КБ
Формування системи управління промисловими підприємствами на засадах контролінгу О.В. Козуб 108.6 КБ
Формування системи управління промисловою власністю П.П. Крайнєв 27.2 КБ