Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 61, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-хімічні основи флотоекстракційного виділення ПАР - А.Ф. Тимчук
Містяться результати теоретичних та експериментальних досліджень процесу флотоекстракційного виділення поверхнево-активних речовин (ПАР). Були встановлені основні фізико-хімічні закономірності флотоекстракційного виділення ПАР, розроблені теоретичні основи очистки стічних вод цим методом.

Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра - Ю.С. Кузьмінчук
Містяться результати теоретичних та експериментальних досліджень процесу флотоекстракційного виділення поверхнево-активних речовин (ПАР). Були встановлені основні фізико-хімічні закономірності флотоекстракційного виділення ПАР, розроблені теоретичні основи очистки стічних вод цим методом.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 61, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі О.В. Жегус 173.0 КБ
Формування маркетингового механізму кредитування підприємств АПК Т.М. Левшукова 42.1 КБ
Формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу П.А. Петриченко 45.7 КБ
Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства Т.С. Мельник 46.9 КБ
Формування маркетингової системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів О.В. Вотченікова 37.7 КБ
Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України І.О. Жарська 54.6 КБ
Формування маркетингової стратегії збуту продукції підприємствами АПК О.В. Кучер 89.8 КБ
Формування маркетингової стратегії конкурентоспроможності підприємств АПК у сучасних умовах В.В. Деркачова 61.3 КБ
Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств О.Ф. Присяжнюк 266.0 КБ
Формування маркетингової стратегії підприємства І.Л. Решетнікова 34.3 КБ
Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації Н.М. Буняк 82.5 КБ
Формування маркетингової стратегії управління кадровим потенціалом О.В. Бєлоусов 24.3 КБ
Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг З.Б. Живко 46.6 КБ
Формування маркетингу підприємства на ринку титану України І.А. Луговська 33.1 КБ
Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Т.М. Остапенко 42.1 КБ
Формування матеріальної основи мотивації праці в сільському господарстві Н.М. Гончарова 118.8 КБ
Формування менеджменту на підприємствах зв'язку: праксеологічні засади Ю.В. Богоявленська 44.3 КБ
Формування механізмів державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків Т.Є. Гайдай 68.7 КБ
Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону Н.З. Головченко 56.6 КБ
Формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств О.О. Школьний 57.1 КБ
Формування механізмів управління розвитком малого підприємництва Й.С. Ситник 63.3 КБ
Формування механізму активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України Л.В. Лисяк 36.5 КБ
Формування механізму взаємодії сторін при страхуванні авіаційного транспорту Н.В. Соловей 521.6 КБ
Формування механізму господарювання у реформованих сільськогосподарських підприємствах (на матеріала О.В. Домахіна 21.6 КБ
Формування механізму діагностування та прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів Т.С. Максимова 90.1 КБ
Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону Володимир Семенович Габор 52.0 КБ
Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на прикладі роздрібної торг О.І. Белей 50.3 КБ
Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства В.П. Пономарьов 30.2 КБ
Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва В.В. Чернега 292.2 КБ
Формування механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі швейних підприємст Н.В. Чаленко 63.0 КБ
Формування механізму комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва з використанням обслуг Н.М. Чернікова 47.3 КБ
Формування механізму менеджменту в корпоративному секторі банківської системи Л.М. Хміль 37.3 КБ
Формування механізму міжнародного регулювання іноземних інвестицій у процесі глобалізації економіки Лиу Конг Тхань 30.3 КБ
Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання О.М. Колмакова 48.0 КБ
Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної активності Н.М. Далевська 30.4 КБ
Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємс Л.В. Шелудько 63.5 КБ
Формування механізму оновлення високотехнологічної продукції на підприємстві О.М. Костючек 53.3 КБ
Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки Г.Я. Кучер 27.3 КБ
Формування механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств Т.Є. Одаренко 94.1 КБ
Формування механізму податково-субсидіарного регулювання вугільної промисловості І.В. Фокіна 82.9 КБ
Формування механізму промислової іпотеки Ольга Олександрівна Бассова 46.5 КБ
Формування механізму регулювання оплати праці робітників у сучасних умовах господарювання М.Д. Ведерніков 76.1 КБ
Формування механізму регулювання розвитку малого підприємництва в Україні О.Г. Кошелєва 66.0 КБ
Формування механізму реструктуризації підприємств важкої промисловості Д.Є. Брусніцин 81.2 КБ
Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України О.Є. Мазур 44.9 КБ
Формування механізму санаційного управління підприємством С.О. Степуріна 61.0 КБ
Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства О.В. Толстікова 52.2 КБ
Формування механізму стійкості підприємств малого бізнесу В.В. Назаров 50.7 КБ
Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним розвитком акціонерного товариств Ю.О. Леонова 44.2 КБ
Формування механізму управління економічною безпекою підприємства С.С. Григорук 39.5 КБ
Формування механізму управління конкурентоздатністю підприємств Л.М. Очеретько 124.6 КБ
Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості Ук С.В. Гресь 38.0 КБ
Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин А.О. Кобець 50.3 КБ
Формування механізму управління прибутком підприємства О.М. Отпущєннікова 28.7 КБ
Формування механізму управління стійким розвитком підприємства Р.А. Єремейчук 31.5 КБ
Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації О.П. Гребельник 85.7 КБ
Формування міжнародних економічних відносин управління процесом трудової еміграції в умовах України О.П. Шиманська 115.8 КБ
Формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг України В.Б. Борунов 36.0 КБ
Формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів України Г.В. Карп 55.7 КБ
Формування місцевих бюджетів області у механізмі бюджетного регулювання Л.П. Максимова 326.9 КБ
Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках А.Ф. Баторшина 39.2 КБ
Формування мотивації і підвищення ефективності праці в молочному скотарстві О.І. Крутоус 40.7 КБ
Формування мотивації праці в аграрних підприємствах Н.О. Петренко 51.5 КБ
Формування мотивації праці персоналу аграрних господарств І.А. Білоткач 58.3 КБ
Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним соціально-економічним розв Ю.О. Леонова 48.0 КБ
Формування мотивів і стимулів інноваційної діяльності підприємства В.Л. Карпенко 38.2 КБ
Формування національної моделі фондового ринку в перехідній економіці інверсійного типу І.В. Шкодіна 29.2 КБ
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систе С.Д. Щеглюк 41.4 КБ
Формування оборотних коштів промислових підприємств Н.В. Петрова 32.1 КБ
Формування оптимального складу основних виробничих фондів аграрних підприємств та підвищення ефектив В.В. Лагодієнко 27.9 КБ
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі Л.І. Безгінова 37.3 КБ
Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств О.В. Гурнак 41.9 КБ
Формування організаційних систем маркетингового менеджменту в птахівничому підкомплексі АПК І.Г. Кушнір 30.2 КБ
Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку Ю.Т. Боровик 68.1 КБ
Формування організаційних умов розвитку малого бізнесу у регіоні О.В. Гайдатов 31.4 КБ
Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах Н.С. Ілляшенко 909.4 КБ
Формування організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємства при т Л.К. Безменко 48.4 КБ
Формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства Ю.Ф. Ярошенко 89.6 КБ
Формування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації В.В. Самсонова 120.6 КБ
Формування організаційно-економічного механізму процесного управління діяльністю комбікормових підпр О.А. Козаченко 62.3 КБ
Формування організаційно-економічного механізму створення стратегічного потенціалу підприємств легко Ю.А. Романовська 27.5 КБ
Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої к В.Ю. Горчаков 62.2 КБ
Формування організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку вантажних портів Сергій Володимирович Бойко 37.0 КБ
Формування організаційно-методичного забезпечення досліджень конкурентоспроможності підприємств маши С.З. Весперіс 43.8 КБ
Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (на прикладі франчай Тарас Олександрович Демура 35.1 КБ
Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств С.О. Ареф'єв 65.5 КБ
Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві І.М. Павленко 49.0 КБ
Формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону Л.А. Янковська 129.2 КБ
Формування освітнього потенціалу суспільства: методологія, методика, практика О.А. Комарова 86.3 КБ
Формування персоналу підприємства на основі маркетингових досліджень ринку праці В.І. Крупко 23.0 КБ
Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері Т.С. Гузенко 48.1 КБ
Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах (на прикладі легкої промисловості) В.В. Подольна 34.7 КБ
Формування політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах його ринкової трансформації Г.А. Смоквіна 36.9 КБ
Формування портфелів міжнародних інвестицій в умовах інтеграції України до світового фондового ринку Г.В. Бардакова 223.1 КБ
Формування портфеля облігацій з урахуванням випадкової зміни характеристик І.В. Стешенко 57.0 КБ
Формування портфеля реальних інвестицій підприємства на основі ранжирування інвестиційних проектів ( П.А. Знахуренко 110.4 КБ
Формування прибутку підприємств у ринкових умовах О.Р. Кривицька 68.3 КБ
Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі О.Д. Гоєр 51.5 КБ
Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціо І.О. Бочан 68.4 КБ
Формування пріоритетів у розвитку підприємств регіону І.Є. Дмитренко 22.7 КБ
Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною Яо Фен 34.8 КБ
Формування промислово-аграрних структур у господарському комплексі регіону І.А. Жерновий 63.2 КБ
Формування раціонального польового кормовиробництва та забезпечення його ефективного функціонування Т.Я. Іваненко 74.6 КБ
Формування раціональної структури землекористування в аграрних підприємствах В.О. Олексюк 55.4 КБ
Формування раціональної товарної стратегії промислового підприємства О.М. Дроб 38.6 КБ
Формування регіональних фінансів Л.М. Калашнікова 35.2 КБ
Формування регіонального м'ясопродуктового підкомплексу АПК М.П. Гарасим 50.6 КБ
Формування регіонального ринку м'яса великої рогатої худоби О.Д. Ковальчук 44.6 КБ
Формування регіонального ринку м'ясної продукції М.В. Місюк 38.9 КБ
Формування регіонального ринку м'ясної продукції М.В. Місюк 39.7 КБ
Формування регіонального ринку праці: теорія, методологія та інтегральна оцінка (на прикладі Дніпроп І.С. Чорноморченко 57.9 КБ
Формування регіонального ринку продукції скотарства Т.Б. Каляндрук 21.7 КБ
Формування регіональної аграрної політики продовольчої безпеки О.В. Скидан 37.8 КБ
Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації) Н.Т. Пак 129.1 КБ
Формування регіональної інфраструктури аграрного ринку В.П. Бралатан 55.3 КБ