Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 60, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Цитогенетичні ефекти як біологічний індикатор дії іонізувальної радіації в низьких дозах у ранні та - Н.О. Мазник
Досліджено цитогенетичні ефекти у репрезентативних вибірках осіб, які зазнали пролонгованого радіаційного впливу у зоні аварії на ЧАЕС. Визначено особливості формування цитогенетичних ефектів у евакуйованого населення залежно від тривалості перебування у зоні ЧАЕС, а також ліквідаторів - від документованих доз опромінення та термінів роботи у зоні аварії. Одержано детальні відомості про перебіг частоти аберації хромосом і геномних порушень у ліквідаторів та евакуйованих осіб за ранніх та віддалених строків після перебування у зоні ЧАЕС. Показано принципову можливість одночасного врахування стохастичності індукції аберації та рандомізованості розподілів індивідуальних частот аберацій за цитогенетичної біодозиметрії. Одержано біологічні оцінки доз, одержаних ліквідаторами й евакуйованими особами, побудовано ймовірність розподілів поглинутих доз їх пролонгованого та еквівалентно-гострого опромінення. Визначено ступінь відповідності документованих доз опромінення результатам біодозиметрії у ліквідаторів. Одержано задовільну відповідність оцінок доз за рівнем стабільних хромосомних обмінів і даних біодозиметрії за частотою нестабільних аберацій в евакуйованих осіб, ліквадаторів і мешканців радіоактивно забруднених територій. Установлено кількісні параметри елімінації аберантних лімфоцитів у людини з плином часу після пролонгованого опромінення у низьких дозах. Вірогідно показано розвиток віддаленої нестабільності геному в соматичних клітинах ліквідаторів. Установлено співпадіння виходу незбалансованих і збалансованих хромосомних обмінів і даними біодозиметрії за частотою нестабільних аберацій в евакуйованих осіб, ліквідаторів і мешканців радіоактивно забруднених територій. Визначено кількісні параметри елімінації аберантних лімфоцитів у людини з плином часу після пролонгованого опромінення у низьких дозах. Вірогідно показано розвиток віддаленої нестабільності геному у соматичних клітинах ліквідаторів. Виявлено співпадіння виходу незбалансованих і збалансованих хромосомних обмінів на одиницю поглинутої дози in vitro. Оцінено інформативність методу FISH для ретроспективної детекції променевого впливу у низьких дозах за наявності позитивної залежності "вік - ефект" для спонтанної частоти стабільних аберацій.

Індукційні установки для електромагнітної обробки металів і сплавів (розробка, дослідження, впровадж - Ю.М. Гориславець
Досліджено цитогенетичні ефекти у репрезентативних вибірках осіб, які зазнали пролонгованого радіаційного впливу у зоні аварії на ЧАЕС. Визначено особливості формування цитогенетичних ефектів у евакуйованого населення залежно від тривалості перебування у зоні ЧАЕС, а також ліквідаторів - від документованих доз опромінення та термінів роботи у зоні аварії. Одержано детальні відомості про перебіг частоти аберації хромосом і геномних порушень у ліквідаторів та евакуйованих осіб за ранніх та віддалених строків після перебування у зоні ЧАЕС. Показано принципову можливість одночасного врахування стохастичності індукції аберації та рандомізованості розподілів індивідуальних частот аберацій за цитогенетичної біодозиметрії. Одержано біологічні оцінки доз, одержаних ліквідаторами й евакуйованими особами, побудовано ймовірність розподілів поглинутих доз їх пролонгованого та еквівалентно-гострого опромінення. Визначено ступінь відповідності документованих доз опромінення результатам біодозиметрії у ліквідаторів. Одержано задовільну відповідність оцінок доз за рівнем стабільних хромосомних обмінів і даних біодозиметрії за частотою нестабільних аберацій в евакуйованих осіб, ліквадаторів і мешканців радіоактивно забруднених територій. Установлено кількісні параметри елімінації аберантних лімфоцитів у людини з плином часу після пролонгованого опромінення у низьких дозах. Вірогідно показано розвиток віддаленої нестабільності геному в соматичних клітинах ліквідаторів. Установлено співпадіння виходу незбалансованих і збалансованих хромосомних обмінів і даними біодозиметрії за частотою нестабільних аберацій в евакуйованих осіб, ліквідаторів і мешканців радіоактивно забруднених територій. Визначено кількісні параметри елімінації аберантних лімфоцитів у людини з плином часу після пролонгованого опромінення у низьких дозах. Вірогідно показано розвиток віддаленої нестабільності геному у соматичних клітинах ліквідаторів. Виявлено співпадіння виходу незбалансованих і збалансованих хромосомних обмінів на одиницю поглинутої дози in vitro. Оцінено інформативність методу FISH для ретроспективної детекції променевого впливу у низьких дозах за наявності позитивної залежності "вік - ефект" для спонтанної частоти стабільних аберацій.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 60, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону) М.М. Кусяк 152.1 КБ
Формування і розвиток регіонального плодоовочевого підкомплексу А.Х. Іляшенко 38.3 КБ
Формування і розвиток регіонального ринку зерна О.Р. Шпік 44.7 КБ
Формування і розвиток регіонального ринку плодів Л.О. Болтянська 119.2 КБ
Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції В.Т. Дудар 65.6 КБ
Формування і розвиток ринку молока і молокопродукції на регіональному рівні О.В. Макаринська 69.7 КБ
Формування і розвиток ринку прісноводної риби Тетяна Юріївна Андросович 51.0 КБ
Формування і розвиток ринку продовольчої продукції АПК Л.М. Васільєва 144.4 КБ
Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні О.М. Піхоцька 51.1 КБ
Формування і розвиток спільних підприємств у сільському господарстві Юлія Олександрівна Нестерчук 34.4 КБ
Формування і розподіл доходів населення в умовах трансформації економіки О.З. Стожок 61.7 КБ
Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону Т.М. Савельєва 60.0 КБ
Формування і функціонування регіонального агропромислового комплексу в ринкових умовах І.А. Миндра 53.4 КБ
Формування і функціонування регіонального ринку овочевої продукції Г.П. Атамась 41.1 КБ
Формування і функціонування регіонального ринку плодів О.В. Рибакова 46.2 КБ
Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби О.П. Комарніцька 50.9 КБ
Формування і функціонування ринку ягід в Україні І.А. Сало 82.9 КБ
Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах Т.В. Швець 49.7 КБ
Формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств небанківськими фінансовими організаціями С.І. Бессонова 40.5 КБ
Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі Черкаської області) А.В. Бойко 174.5 КБ
Формування інвестиційних чинників раціонального землекористування Н.М. Ступень 33.6 КБ
Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки Н.В. Сербіненко 37.3 КБ
Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки С.О. Гуткевич 100.0 КБ
Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК Г.П. Лайко 42.8 КБ
Формування інвестиційної стратегії підприємств промисловості Я.М. Деренська 31.5 КБ
Формування інвестиційної стратегії промислового виробництва (на прикладі машинобудування) С.С. Шаповал 37.1 КБ
Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону Л.В. Вербівська 43.3 КБ
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні Л.О. Гришина 31.9 КБ
Формування інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності Ельвіра Григорівна Жнакіна 52.9 КБ
Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики Н.І. Чухрай 72.4 КБ
Формування інноваційної інфраструктури в Україні М.О. Канаєва 31.4 КБ
Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону І.Г. Онищук 51.3 КБ
Формування інноваційної політики розвитку регіонів та механізми її реалізації О.Б. Жихор 94.2 КБ
Формування інноваційної стратегії великих машинобудівних підприємств В.І. Ландик 70.2 КБ
Формування інноваційної стратегії використання шахтних вод Олена Олександрівна Глухова 38.8 КБ
Формування інноваційної стратегії металургійного підприємства І.В. Феофанова 58.1 КБ
Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості А.Р. Ганієва 83.0 КБ
Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства О.М. Загорулькін 30.3 КБ
Формування інститутів ринку цінних паперів України О.В. Баула 77.7 КБ
Формування інституційного середовища підприємницької діяльності в Україні Ю.В. Райта 37.7 КБ
Формування інституційного середовища підприємства в трансформаційній економіці Роберт Фрідріхович Пустовійт 60.1 КБ
Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки В.В. Вірченко 32.0 КБ
Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин: теорія та прак В.А. Голян 95.9 КБ
Формування інтегративної фіскальної моделі в Європейському Союзі Є.С. Хорошаєв 36.4 КБ
Формування інтеграційної моделі акціонування в промисловості України К.І. Ткач 40.0 КБ
Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями Н.Є. Стрельбіцька 696.8 КБ
Формування інтелектуального капіталу підприємства О.О. Стрижак 164.1 КБ
Формування інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільчих О.М. Полякова 71.8 КБ
Формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва З.Л. Бандура 31.6 КБ
Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств Н.І. Бойко 63.9 КБ
Формування інформаційного ринку в перехідній економічній системі Ю.С. Щербініна 32.6 КБ
Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на підставі сегментації зовнішнь М.Г. Слоква 31.5 КБ
Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку Світлана Михайлівна Лихолат 32.4 КБ
Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів З.Я. Лапішко 182.0 КБ
Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) І.В. Лантух 27.7 КБ
Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області) Т.М. Ліщенюк 42.3 КБ
Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України В.О. Москаленко 436.2 КБ
Формування капіталу акціонерного товариства А.М. Котов 48.8 КБ
Формування капітальних вкладень в розвиток агропромислового виробництва (теоретичні і практичні аспе Р.А. Аксьонов 24.9 КБ
Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області) В.В. Гоблик 51.4 КБ
Формування компетенцій інноваційно активного фахівця в системі професійної освіти С.В. Харабуга 57.4 КБ
Формування комплексної інформаційної системи управління на підприємстві (на прикладі машинобудування Мухавиш Саламех Алі Аль-Аудат 35.4 КБ
Формування комплексної системи управління господарськими ризиками (за матеріалами підприємств олійно О.С. Дуброва 37.7 КБ
Формування комплексу маркетингових комунікацій банківських установ І.І. Гончарова 32.5 КБ
Формування комплексу маркетингового впливу підприємства на цільовий ринок Н.О. Держак 26.3 КБ
Формування комплексу маркетингу на підприємствах-виробниках продукції плодоовочевої переробки Т.А. Капустіна 60.0 КБ
Формування комплексу продажів на підприємствах харчової промисловості Ю.К. Федорова 32.3 КБ
Формування комплексу системних оцінок інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі підприємс С.Д. Супрун 45.2 КБ
Формування комунального господарства міста в сучасних умовах господарювання Л.П. Шаповал 46.4 КБ
Формування комунікаційної структури управління грошовими потоками суб'єктів господарювання в Україні Ю.В. Селіванова 83.5 КБ
Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі О.В. Кузнецов 8.8 КБ
Формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу О.А. Гайворонський 21.8 КБ
Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України Т.В. Сива 61.5 КБ
Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу О.В. Дикий 38.4 КБ
Формування конкурентних переваг аудиторських фірм О.Е. Лубенченко 38.8 КБ
Формування конкурентних переваг комерційно-посередницьких організацій ринку газу К.П. Попов 31.0 КБ
Формування конкурентних переваг підприємств хлібопродуктів на засадах реінжинірингу процесу управлін І.О. Кузнецова 105.1 КБ
Формування конкурентного середовища в економіці України Т.А. Щербакова 40.8 КБ
Формування конкурентного середовища в торгівлі О.Р. Процишин 20.3 КБ
Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці Г.М. Лозова 35.3 КБ
Формування конкурентного середовища на ринку праці Л.С. Лісогор 179.6 КБ
Формування конкурентного середовища у сфері послуг суспільного сектора економіки в умовах ринкової т В.В. Семоненко 31.3 КБ
Формування конкурентної стратегії підприємства Ю.Г. Ковальська 32.8 КБ
Формування конкурентної стратегії підприємства О.В. Юринець 56.8 КБ
Формування конкурентоздатності підприємств АПК в ринкових умовах В.А. Ільяшенко 36.4 КБ
Формування конкурентоспроможного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Олена Миколаївна Литвинова 92.9 КБ
Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні Ю.О. Коваленко 62.0 КБ
Формування конкурентоспроможної оплати праці Т.А. Костишина 73.3 КБ
Формування конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств сфери послуг Т.В. Луцька 64.6 КБ
Формування конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу на рівні регіону В.А. Носенко 43.9 КБ
Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світо М.Ю. Шкарпетіна 35.9 КБ
Формування контрактної системи оплати праці в Україні Н.Б. Ільченко 36.1 КБ
Формування контролінгу операційної діяльності підприємств машинобудування Лідія Леонідівна Дякон 64.1 КБ
Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половин О.М. Кудласевич 39.3 КБ
Формування корпоративних відносин в системі малого підприємництва В.Н. Парсяк 72.4 КБ
Формування корпоративних відносин у перехідній економіці С.І. Пішпек 32.7 КБ
Формування корпоративних недержавних пенсійних фондів підприємств легкої промисловості Н.В. Бахмач 59.0 КБ
Формування корпоративного сектора економіки і корпоративне управління в акціонерних товариствах (на Микола Васильович Сірош 44.5 КБ
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві Т.Г. Кицак 43.1 КБ
Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості О.Б. Гірна 39.1 КБ
Формування лізингових відносин у племінному скотарстві О.В. Кругляк 65.8 КБ
Формування логістичних систем на ринку меблів І.С. Луценко 35.9 КБ
Формування логістичних систем підприємств М.А. Окландер 141.3 КБ
Формування логістичної системи металургійного підприємства Т.В. Щолокова 34.6 КБ
Формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості Г.В. Євсєєва 65.6 КБ
Формування логістичної стратегії авіакомпанії Г.С. Гуріна 61.3 КБ
Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки О.А. Грішнова 53.7 КБ
Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень С.Г. Климко 33.1 КБ
Формування малого підприємництва в умовах регіоналізації економіки О.Л. Фіщук 97.2 КБ
Формування малого підприємництва у розвитку сільськогосподарського виробництва С.В. Долинський 149.7 КБ
Формування маркетингових каналів розповсюдження продукції підприємствами легкої промисловості І.О. Полєжаєва 44.3 КБ
Формування маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації ринків Т.В. Співаковська 83.7 КБ
Формування маркетингових стратегій меблевих підприємств С.П. Усик 55.1 КБ
Формування маркетингових стратегій росту підприємства В.М. Полонець 63.6 КБ
Формування маркетингово-логістичного механізму функціонування ринку робочої сили М.П. Калиниченко 77.8 КБ