Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Статистичні закономірності в зоряних системах - В.А. Захожай
Обгрунтовано доцільність використання графів для статистичного опису розвитку відокремлених зоряних систем. Проведено теоретичний розрахунок аналітичного спектра мас компонентів зоряної системи. Надано інтерпретацію спостережним числам галактик-сателітів сімейства Чумацького Шляху, асоціацій і зоряних систем У Місцевій зоряній системі у контексті первинної фрагментації у відповідних протосистемах. Розроблено статистичну модель еволюціонуючих зірок з урахуванням їх елементного складу. Обгрунтовано можливість використання комплексного статистичного методу для оцінювання астрофізичних параметрів найближчих зірок. Розроблено нову еволюційну модель субзірок, що базується на залежності рівняння стану речовини від параметра виродження електронів і ступеня іонізації атомів. Виявлено загальні статистичні закономірності між основними фізичними характеристиками субзірок на стадії охолодження та зірками головної послідовності. Одержано зоряно-субзоряну функцію мас, сумарний спектр мас протозірок попереднього зореутворення та оцінено частковий вклад субзірок серед зоряно-субзоряної популяції. Уперше ототожнено зорі з інфрачервоними потоками та виділено зорі з загальними особливостями у власних рухах (які виділилися у кластери) у радіусі 10 пк від Сонця. Виконано комплексне визначення віку найближчих до Сонця зірок і субзірок на підставі даних, одержаних завдяки проведеним дослідженням.

Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю - Д.В. Полковніченко
Обгрунтовано доцільність використання графів для статистичного опису розвитку відокремлених зоряних систем. Проведено теоретичний розрахунок аналітичного спектра мас компонентів зоряної системи. Надано інтерпретацію спостережним числам галактик-сателітів сімейства Чумацького Шляху, асоціацій і зоряних систем У Місцевій зоряній системі у контексті первинної фрагментації у відповідних протосистемах. Розроблено статистичну модель еволюціонуючих зірок з урахуванням їх елементного складу. Обгрунтовано можливість використання комплексного статистичного методу для оцінювання астрофізичних параметрів найближчих зірок. Розроблено нову еволюційну модель субзірок, що базується на залежності рівняння стану речовини від параметра виродження електронів і ступеня іонізації атомів. Виявлено загальні статистичні закономірності між основними фізичними характеристиками субзірок на стадії охолодження та зірками головної послідовності. Одержано зоряно-субзоряну функцію мас, сумарний спектр мас протозірок попереднього зореутворення та оцінено частковий вклад субзірок серед зоряно-субзоряної популяції. Уперше ототожнено зорі з інфрачервоними потоками та виділено зорі з загальними особливостями у власних рухах (які виділилися у кластери) у радіусі 10 пк від Сонця. Виконано комплексне визначення віку найближчих до Сонця зірок і субзірок на підставі даних, одержаних завдяки проведеним дослідженням.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки С.М. Попова 89.0 КБ
Диверсифікація інвестиційної діяльності банків Д.В. Василенко 64.3 КБ
Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості К.В. Білецька 94.6 КБ
Диверсифікація промислового виробництва України в умовах міжнародної економічної інтеграції (на прик В.О. Котляренко 41.1 КБ
Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн В.С. Карп 35.5 КБ
Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку Наталія Георгіївна Пігуль 61.6 КБ
Динаміка трансакційних витрат країни в процесі її регіональної інтеграції (на прикладі Європейського М.В. Вергуненко 47.0 КБ
Дитинство як об'єкт соціально-демографічної політики в Україні І.Є. Голубєва 37.3 КБ
Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання А.Г. Гвелесіані 39.2 КБ
Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні Н.С. Вавдіюк 52.4 КБ
Діагностика загроз діяльності промислового підприємства О.Й. Сулима 43.4 КБ
Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону (на матеріалах Закарпатської області) Г.Г. Губані 60.5 КБ
Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за А.І. Дмитренко 44.8 КБ
Діагностика комплексу маркетингу промислового підприємства О.Є. Шапран 32.9 КБ
Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств Л.О. Норік 32.1 КБ
Діагностика кризових ситуацій в процесі управління реструктуризацією підприємства Татяна Анатоліївна Істоміна 37.6 КБ
Діагностика підприємницького ризику та прогнозування тенденцій його чинників у будівництві (на прикл Г.І. Кизилов 96.3 КБ
Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств Ш.А. Омаров 39.0 КБ
Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави Н.І. Горшкова 51.2 КБ
Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств Людмила Пилипівна Коваль 89.9 КБ
Діагностика та оцінка кризового стану суб'єктів підприємницької діяльності Т.О. Бобришева-Шкарлет 45.1 КБ
Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами Н.Ю. Єршова 42.4 КБ
Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління О.А. Сметанюк 44.5 КБ
Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу Світлана Вікторівна Приймак 56.5 КБ
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі Ю.Є. Чирва 190.6 КБ
Діагностування впливу ринку нерухомості на розвиток національної економіки Р.В. Манн 53.4 КБ
Дієвість кредитного механізму в економіці України І.С. Гуцал 52.5 КБ
Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи О.М. Кузьмак 48.2 КБ
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом М.В. Колдовський 55.7 КБ
Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади Т.А. Васильєва 103.6 КБ
Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України (мотивація і регулювання) А.В. Портнов 34.3 КБ
Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування Г.І. Андрєєва 43.1 КБ
Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України В.М. Кремень 72.8 КБ
Добробут як фактор економічного зростання в національній економіці Тетяна Михайлівна Фертікова 47.2 КБ
Добровільне особисте страхування: соціально-економічні ризики та шанси О.С. Славіна 62.4 КБ
Довгострокове банківське кредитування підприємств: інституціональний аспект І.В. Анненков 54.5 КБ
Довгострокове кредитування населення в умовах ринкової економіки О.М. Олійник 67.3 КБ
Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності пі І.А. Франів 32.9 КБ
Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання О.В. Купець 71.1 КБ
Довірче управління майном в системі житлового будівництва І.Г. Чалий 107.5 КБ
Договірне регулювання і управління витратами на робочу силу Н.М. Самолюк 150.6 КБ
Договірне регулювання оплати праці в Україні О.М. Чала 87.8 КБ
Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської обла О.М. Петрук 90.6 КБ
Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія Т.А. Бутинець 79.5 КБ
Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії Віктор Миколайович Мельник 68.4 КБ
Домогосподарство в умовах перехідної економіки інверсійного типу М.Л. Литвак 60.4 КБ
Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України О.Р. Марець 47.0 КБ
Домогосподарство як суб'єкт економіки, яка трансформується Н.В. Можайкіна 33.8 КБ
Дослідження рівня монополізму та вдосконалення методів регулювання ринків металопродукції В.В. Сиченко 50.4 КБ
Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації Д.В. Гризоглазов 38.9 КБ
Доходи і видатки сільського населення Й.П. Гнатишин 41.9 КБ
Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах О.О. Сунцова 60.4 КБ
Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання Н.І. Вовна 89.3 КБ
Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині XIX- першій третині XX століть Л.П. Горкіна 59.2 КБ
Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства С.А. Циганов 83.6 КБ
Еволюція ролі і механізмів залучення науки до процесу трансформації економічних систем В.Є. Лазаренко 45.3 КБ
Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України С.В. Климчук 81.4 КБ
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної М.А. Кузнєцова 43.0 КБ
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. Ю.В. Ущаповський 64.9 КБ
Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України С.В. Герасимова 16.9 КБ
Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки А.В. Бохан 56.7 КБ
Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення О.А. Діденко 35.7 КБ
Екологізація управління та економічне зростання: моделювання і аналіз взаємозв'язку Р.В. Корпан 60.2 КБ
Екологізація управління теплоенергетичним комплексом в умовах корпоратизації Б.В. Ященко 32.1 КБ
Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської Л.І. Новосельська 283.6 КБ
Екологічна складова в ціноутворенні на підприємствах теплоенергетичної галузі України В.О. Новосад 27.4 КБ
Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого економічного зростання Є.Ю. Какутич 37.8 КБ
Екологічний аудит в системе інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств У.П. Новак 81.3 КБ
Екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації Н.І. Данилюк 36.7 КБ
Екологічний контролінг в системі управління підприємством Т.О. Кірсанова 40.7 КБ
Екологічний менеджмент в енергетичних господарствах машинобудівних підприємств Г.О. Швіндіна 54.7 КБ
Екологічний менеджмент в системі ринкової конкурентоспроможності підприємства В.Ю. Петруня 34.8 КБ
Екологічний менеджмент в системі територіального управління О.А. Лук'янихіна 25.6 КБ
Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регулярного впливу на природокористування О.Л. Камбур 36.6 КБ
Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств Л.А. Хромушина 57.3 КБ
Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою О.В. Гряник 27.9 КБ
Еколого-економічна ефективність використання еродованих земель (на прикладі Львівської області) О.В. Федько 50.0 КБ
Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України О.Я. Петренко 31.4 КБ
Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформув О.І. Котикова 64.0 КБ
Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні (на Руслан Вікторович Тихенко 42.0 КБ
Еколого-економічна ефективність осушувальних меліорацій в Поліському регіоні України (на прикладі Рі Н.Е. Ковшун 22.1 КБ
Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності О.О. Павленко 60.8 КБ
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейні р.Південний Буг Н.Б. Закорчевна 22.6 КБ
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України О.В. Яроцька 163.6 КБ
Еколого-економічна оцінка ефективності використання і охорони лісових ресурсів І.Я. Антоненко 44.6 КБ
Еколого-економічна оцінка ефективності переводу теплоенергетики України на вугільну стратегію розвит В.І. Яструбинський 31.7 КБ
Еколого-економічна оцінка зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств України О.В. Максимець 72.7 КБ
Еколого-економічна оцінка інвестицій у лісогосподарське виробництво (на прикладі підприємств Львівсь О.В. Дячишин 275.3 КБ
Еколого-економічна оцінка інвестиційної привабливості територій туристично-рекреаційної спрямованост О.О. Сударкін 133.2 КБ
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах Євген Володимирович Бутенко 44.5 КБ
Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку О.В. Шкарупа 141.0 КБ
Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні О.О. Захаркін 42.8 КБ
Еколого-економічна стратегія розвитку вугільної промисловості Н.Л. Недодаєва 79.8 КБ
Еколого-економічне моделювання в розрізі основних видів економічної діяльності України О.М. Єдинак 96.4 КБ
Еколого-економічне обгрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій О.М. Волк 763.5 КБ
Еколого-економічне обгрунтування зрошення в південному регіоні Н.В. Стратічук 43.4 КБ
Еколого-економічне обгрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах реформування зем А.М. Шаповал 26.7 КБ
Еколого-економічне обгрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України І.М. Кирпач 44.7 КБ
Еколого-економічне обгрунтування розвитку інформаційних технологій на прикладі мобільного зв'язку Е.В. Гончаренко 40.9 КБ
Еколого-економічне обгрунтування формування сільськогосподарського землекористування О.В. Кустовська 41.4 КБ
Еколого-економічне обгрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку Л.В. Старченко 586.7 КБ
Еколого-економічне обгрутування раціонального землекористування територіальних соціально-природних к Н.М. Бавровська 41.7 КБ
Еколого-економічне оцінювання меліоративних проектів Н.А. Фроленкова 54.1 КБ
Еколого-економічне регулювання процесів ресурсозбереження С.О. Скоков 38.0 КБ
Еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті Г. Гауффе 35.6 КБ
Еколого-економічний механізм планування використання обласного фонду охорони навколишнього природног М.І. Проскурня 46.9 КБ
Еколого-економічний механізм раціонального використання і відтворення лісового фонду сільськогоспода С.Є. Шутка 45.1 КБ
Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних територій І.С. Міщук 109.9 КБ
Еколого-економічний механізм формування раціонального використання і охорони земельних ресурсів (на Р.М. Курильців 40.1 КБ
Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні Л.В. Паламарчук 31.6 КБ
Еколого-економічні аспекти організації використання земель сільськогосподарського призначення в ероз Н.Є. Стойко 69.9 КБ
Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України С.О. Мельник 51.4 КБ
Еколого-економічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду України Б.М. Гірний 68.1 КБ
Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної діяльності в сучасних умовах Н.М. Нілова 19.5 КБ
Еколого-економічні відносини в системі суспільного вибору В.А. Євтушенко 30.5 КБ