Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив розмірів системи і градієнта концентрації у дифузійній зоні на термодинаміку зародкоутворення - А.С. Шірінян
Теоретично досліджено термодинаміку фазових перетворень першого роду в аморфних сплавах, дрібнодисперсних системах і бінарній парі у разі реакційної дифузії в полі градієнта концентрації. Описано процес колективного зародкоутворення та розпаду у сплаві з випаданням однієї фази з урахуванням збіднення середовища. Запропоновано кількісний опис процесу зародкоутворення одного зародка та розпаду в малій ізольованій частинці. Показано, що існують три можливості: розпад, повна заборона розпаду та метастабільний стан неповного розпаду. Вміщено діаграму стану малих частинок та висвітлено залежність температури розпаду від розміру частинки. Проведено аналіз конкурентного зародкоутворення двох проміжних фаз і розпаду в малій частинці. Розглянуто зародкоутворення нової фази у разі взаємодії дифузії у бінарній парі шляхом флуктуації, що враховує зміну концентраційного складу зародка у порівнянні зі складом материнської фази. Вдосконалено методи(поздовжній, поперечний, поліморфний) опису зародкоутворення нової фази в бінарній дифузійній парі. Отримано формули залежності зміни термодинамічного потенціалу Гіббса системи для всіх мод нуклеації у разі утворення зародку нової фази від його об'єму, форми, а також градієнтів концентрацій компонентів.

Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського - С.В. Шевченко
Теоретично досліджено термодинаміку фазових перетворень першого роду в аморфних сплавах, дрібнодисперсних системах і бінарній парі у разі реакційної дифузії в полі градієнта концентрації. Описано процес колективного зародкоутворення та розпаду у сплаві з випаданням однієї фази з урахуванням збіднення середовища. Запропоновано кількісний опис процесу зародкоутворення одного зародка та розпаду в малій ізольованій частинці. Показано, що існують три можливості: розпад, повна заборона розпаду та метастабільний стан неповного розпаду. Вміщено діаграму стану малих частинок та висвітлено залежність температури розпаду від розміру частинки. Проведено аналіз конкурентного зародкоутворення двох проміжних фаз і розпаду в малій частинці. Розглянуто зародкоутворення нової фази у разі взаємодії дифузії у бінарній парі шляхом флуктуації, що враховує зміну концентраційного складу зародка у порівнянні зі складом материнської фази. Вдосконалено методи(поздовжній, поперечний, поліморфний) опису зародкоутворення нової фази в бінарній дифузійній парі. Отримано формули залежності зміни термодинамічного потенціалу Гіббса системи для всіх мод нуклеації у разі утворення зародку нової фази від його об'єму, форми, а також градієнтів концентрацій компонентів.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 59, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах Тетяна Василівна Марена 41.4 КБ
Формування витрат виробництва в сільському господарстві Т.А. Крушельницька 60.9 КБ
Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств О.Я. Лотиш 50.2 КБ
Формування витрат у рибоконсервному виробництві Л.Г. Шевченко 39.4 КБ
Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність С.Ю. Пахомов 45.8 КБ
Формування власника землі як суб'єкта господарювання у сільськогосподарському виробництві Петро Єгорович Матковський 76.5 КБ
Формування внутрігосподарських економічних відносин в процесі реструктуризації аграрних підприємств О.Г. Покотілова 37.2 КБ
Формування глобального внутрішньофірмового менеджменту транснаціональних корпорацій М.О. Чорноусова 47.7 КБ
Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства А.В. Рибчук 61.3 КБ
Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією Л.М. Білозір 30.8 КБ
Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства З.О. Луцишин 83.5 КБ
Формування господарського механізму в умовах транзиції О.В. Шкурупій 27.8 КБ
Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової О.В. Акіліна 42.1 КБ
Формування господарського механізму стабілізації середовища підприємства В.М. Пристюк 27.9 КБ
Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України Є.М. Крячко 49.5 КБ
Формування джерел інвестицій в розвиток промислового виробництва М.В. Котова 40.7 КБ
Формування дивідендної політики акціонерного товариства на прикладі автотранспортних підприємств К.О. Федотова 77.5 КБ
Формування довгострокової програми розвитку системи управління економічними процесами в олійно-жиров І.В. Рузмайкіна 70.2 КБ
Формування доходів державного бюджету від операцій з капіталом С.О. Коваленко 41.3 КБ
Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання В.Д. Макогон 49.7 КБ
Формування доходів населення в період становлення ринкових відносин С.В. Полякова 57.6 КБ
Формування доходів населення в умовах ринкової трансформації економіки інверсійного типу С.В. Тютюнникова 35.4 КБ
Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів О.А. Джусов 58.4 КБ
Формування доходів сільськогосподарських підприємств та підвищення економічної ефективності їх госпо С.В. Юшко 110.6 КБ
Формування доходної частини місцевих бюджетів на прикладі бюджету АР Крим В.В. Бєляєв 43.9 КБ
Формування еколого-економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів І.Є. Лозинський 43.7 КБ
Формування еколого-економічного механізму використання і відтворення лісоресурсного потенціалу регіо З.М. Ривак 44.6 КБ
Формування еколого-економічної системи, життєзабезпечення на регіональному рівні О.Є. Купцова 35.8 КБ
Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням О.В. Лазарєва 31.6 КБ
Формування економіко-організаційних механізмів управління підприємствами АПК на зрошенні Л.В. Олійник 45.0 КБ
Формування економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі О.А. Іванилова 49.5 КБ
Формування економічних взаємовідносин у сфері аграрного технічного сервісу Т.Д. Микицей 52.6 КБ
Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві О.В. Зигрій 47.0 КБ
Формування економічних інститутів ринкового типу в аграрній економіці М.М. Руженський 31.4 КБ
Формування економічних умов функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в сте В.Ф. Невлад 69.9 КБ
Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприє О.В. Короткова 52.0 КБ
Формування економічного механізму господарювання в сільськогосподарських товариствах О.М. Супрун 34.1 КБ
Формування економічного механізму екологічної трансформації народного господарства Китаю Лі Жуй 146.9 КБ
Формування економічного механізму енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами Т.М. Афонченкова 89.4 КБ
Формування економічного механізму ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарських підп А.Д. Остапчук 105.5 КБ
Формування економічного механізму лізингових відносин в інвестиційній діяльності Н.І. Мужук 36.0 КБ
Формування економічного механізму оновлення основних фондів морських торговельних портів України С.М. Заволока 141.7 КБ
Формування економічного механізму оперативного управління аеропортом В.М. Парій 41.7 КБ
Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду у ринкових умовах (на прикладі Т.Г. Молодченко-Серебрякова 36.7 КБ
Формування економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі (на матеріалах Закар В.І. Варцаба 262.5 КБ
Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку С.М. Шкарлет 69.0 КБ
Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством І.М. Білецька 87.5 КБ
Формування економічної поведінки підприємств Г.В. Капленко 57.5 КБ
Формування економічної стійкості аграрних підприємств С.В. Матейко 97.2 КБ
Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості О.М. Кудирко 39.0 КБ
Формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловос О.Г. Дерев'янко 79.6 КБ
Формування експортних ресурсів зерна в сільськогосподарських підприємствах А.В. Гордійчук 47.2 КБ
Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК І.М. Волкова 40.3 КБ
Формування експортного потенціалу обробної промисловості України Ірина Вікторівна Скорнякова 38.5 КБ
Формування експортної політики України на світовому ринку зернових О.Є. Литвин 46.3 КБ
Формування ефективних механізмів господарювання в агропромисловому комплексі Криму Ф.В. Зінов'єв 63.1 КБ
Формування ефективних ринкових земельних відносин в аграрних підприємствах М.М. Бабич 58.9 КБ
Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями А.А. Грищенко 29.9 КБ
Формування ефективного механізму використання інноваційного потенціалу в промисловості О.В. Побережець 31.8 КБ
Формування ефективного механізму регулювання національної економіки Е.Б. Адельсеітова 85.0 КБ
Формування ефективного механізму розробки та реалізації результативної стратегії О.І. Зайцева 58.7 КБ
Формування ефективного механізму управління виставковими підприємствами В.І. Фарберов 40.3 КБ
Формування ефективного механізму управління фінансами великого металургійного комплексу П.І. Узбек 40.2 КБ
Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприєм С.В. Балко 40.8 КБ
Формування ефективного механізму функціонування сільського трудового потенціалу Н.Р. Зіятдінова 66.8 КБ
Формування ефективного податкового середовища господарювання підприємств Б.В. Бурлуцький 65.7 КБ
Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції Н.І. Рудик 67.8 КБ
Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки М.І. Сайкевич 39.4 КБ
Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах Ю.В. Пічугіна 30.5 КБ
Формування ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України О.І. Давидович 45.3 КБ
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі Ю.В. Пономарьова 40.2 КБ
Формування ефективної організації управління в регіональних підрозділах комерційних банків І.Л. Огородник 30.5 КБ
Формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств в умовах рин Т.І. Костюченко 36.7 КБ
Формування ефективної структури виробництва сільськогосподарських підприємств Г.Г. Зорін 174.8 КБ
Формування ефективної структури цукрової промисловості України В.В. Лиськов 26.8 КБ
Формування ефективності структури фінансового сектору України С.В. Міщенко 56.6 КБ
Формування житлової політики регіону Т.М. Завора 73.4 КБ
Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу І.В. Ярошенко 39.5 КБ
Формування зборів за проходження суднами шлюзів р.Дніпро С.М. Боняр 27.2 КБ
Формування земель комунальної власності територіальних громад А.М. Муховиков 29.3 КБ
Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-економічна та соціальна ефективність Н.В. Кузін 38.6 КБ
Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами Д.А. Ковалевич 70.6 КБ
Формування і використання виробничого потенціалу регіону в умовах ринкових перетворень (на прикладі С.А. Товканець 80.8 КБ
Формування і використання електронних інформаційних ресурсів підприємствами О.О. Бондаренко 38.1 КБ
Формування і використання платежів за недеревні рослинні ресурси для реалізації лісової політики Л.О. Малик 31.4 КБ
Формування і використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах трансформації відносин Л.М. Газуда 61.6 КБ
Формування і використання сільського соціально-трудового потенціалу регіону (на матеріалах Івано-Фра Т.Й. Сус 39.6 КБ
Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств С.В. Тищенко 48.2 КБ
Формування і використання трудового потенціалу сільських територій В.К. Міга 76.2 КБ
Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Харк В.В. Ярова 32.2 КБ
Формування і використання управлінського потенціалу машинобудівних підприємств Л.М. Прокопишин 85.0 КБ
Формування і відтворення засобів виробництва в сільському господарстві О.М. Білоусов 42.6 КБ
Формування і економічний механізм функціонування інтегрованих структур АПК Л.А. Сахно 61.8 КБ
Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві Н.В. Дацій 103.9 КБ
Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК А.П. Гарасим 30.6 КБ
Формування і ефективність функціонування регіонального плодопродуктового підкомплексу К.В. Мазур 43.3 КБ
Формування і забезпечення ефективного функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції Н.А. Васько 75.8 КБ
Формування і застосування фондових індексів в Україні І.І. Нескородєва 37.3 КБ
Формування і підвищення економічної стійкості фермерських господарств С.М. Плєсняєва 42.4 КБ
Формування і раціональне використання фінансових ресурсів аграрних підприємств Анатолій Іванович Потриваєв 57.1 КБ
Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регул А.І. Єгоров 33.3 КБ
Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами Леся Йосифівна Топоровська 63.4 КБ
Формування і реалізація маркетингових стратегій в кондитерській промисловості України Ю.М. Карпенко 32.7 КБ
Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці С.С. Ковальчук 52.8 КБ
Формування і регулювання ринку праці сфери фінансових послуг в Україні О.В. Склярова 116.5 КБ
Формування і розвиток аграрного підприємництва в регіоні С.І. Плачков 53.3 КБ
Формування і розвиток агропромислового виробництва в регіоні Ю.В. Шпак 31.3 КБ
Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами Я.Ю. Криворучко 50.4 КБ
Формування і розвиток виробничо-технічного обслуговування аграрних підприємств в ринкових умовах Н.О. Шевченко 42.3 КБ
Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської обла Р.В. Ціщик 82.1 КБ
Формування і розвиток економічних відносин в сільському господарстві Є.В. Намлієв 40.8 КБ
Формування і розвиток інвестиційних процесів у регіоні І.С. Шкура 153.1 КБ
Формування і розвиток кооперованих зв'язків підприємств спиртової промисловості М.С. Сапачова 52.9 КБ
Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному виробництві В.О. Проценко 91.4 КБ
Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки України В.Ю. Ільїн 401.2 КБ