Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 58, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації - А.С. Ревенко
Одержано нові типи гетеропереходів GaN/por - GaAs/GaAs. Наведено результати досліджень їх властивостей. Розроблено математичну модель конвертації поверхневих шарів GaAs у GaN за рахунок дифузії атомів азоту у GaAs за механізмом kick-out. Установлено, що за температур, менших 800 К, інтенсивність конвертації недостатня для формування плівок GaN, внаслідок чого утворюється потрійна сполука GaAsN. За температур, вищих 1 000 К відбувається погіршення морфології плівок, зумовлене інтенсивною декомпозицією матеріалу підкладки GaAs. Досліджено властивості плівок GaN/por-GaAs. Доведено позитивний вплив використання поруватих підкладок GaAs на їх оптичні, структурі та морфологічні властивості. Визначено вплив параметрів нітридизації поруватих підкладок GaAs на формування напівпровідникової потрійної сполуки GaNAs. Показано можливість керування концентрацією азоту та миш'яку, що надає можливість одержувати структури з межовим випромінюванням у діапазоні від інфрачервоної до ультрафіолетової області. Визначено значущість поруватості підкладки GaAs для типу кристалічної гратки плівок GaN. З'ясовано, що за величини поруватості 30 % підкладок GaAs на базі монокристалічного GaAs (III) формується переважно кубічна модифікація GaN з включеннями кристалітів гексагонального GaN. З'ясовано позитивний вплив відпалення гетероепітаксійних плівок GaN у радикалах азоту на склад власних дефектів, а саме: зменшення концентрації точкових дефектів вакансій азоту та донно-акцепторних пар, поліпшення стахіометрії у плівках GaN. На підставі результатів проведених досліджень оптимізовано фізико-технологічні аспекти нітридизації поруватих підкладок GaAs для формування якісних напівпровідникових гетероструктур GaN/por - GaAs/GaAs.

Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі - Є.В. Мартиш
Одержано нові типи гетеропереходів GaN/por - GaAs/GaAs. Наведено результати досліджень їх властивостей. Розроблено математичну модель конвертації поверхневих шарів GaAs у GaN за рахунок дифузії атомів азоту у GaAs за механізмом kick-out. Установлено, що за температур, менших 800 К, інтенсивність конвертації недостатня для формування плівок GaN, внаслідок чого утворюється потрійна сполука GaAsN. За температур, вищих 1 000 К відбувається погіршення морфології плівок, зумовлене інтенсивною декомпозицією матеріалу підкладки GaAs. Досліджено властивості плівок GaN/por-GaAs. Доведено позитивний вплив використання поруватих підкладок GaAs на їх оптичні, структурі та морфологічні властивості. Визначено вплив параметрів нітридизації поруватих підкладок GaAs на формування напівпровідникової потрійної сполуки GaNAs. Показано можливість керування концентрацією азоту та миш'яку, що надає можливість одержувати структури з межовим випромінюванням у діапазоні від інфрачервоної до ультрафіолетової області. Визначено значущість поруватості підкладки GaAs для типу кристалічної гратки плівок GaN. З'ясовано, що за величини поруватості 30 % підкладок GaAs на базі монокристалічного GaAs (III) формується переважно кубічна модифікація GaN з включеннями кристалітів гексагонального GaN. З'ясовано позитивний вплив відпалення гетероепітаксійних плівок GaN у радикалах азоту на склад власних дефектів, а саме: зменшення концентрації точкових дефектів вакансій азоту та донно-акцепторних пар, поліпшення стахіометрії у плівках GaN. На підставі результатів проведених досліджень оптимізовано фізико-технологічні аспекти нітридизації поруватих підкладок GaAs для формування якісних напівпровідникових гетероструктур GaN/por - GaAs/GaAs.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 58, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами водно-каналізаційного господарства М.О. Лисенко 30.4 КБ
Фінансовий механізм організації економіки України О.М. Ковалюк 81.4 КБ
Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків О.О. Солодка 37.8 КБ
Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку Ю.О. Заруба 26.3 КБ
Фінансовий механізм покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві І.Д. Самошкіна 102.8 КБ
Фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників Наталія Валеріївна Папуніцька 40.1 КБ
Фінансовий механізм реалізації демографічної політики в Україні О.М. Волкова 46.8 КБ
Фінансовий механізм регулювання діяльності державних вищих навчальних закладів М. Ванієва 44.1 КБ
Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку С.Г. Арбузов 83.2 КБ
Фінансовий механізм санації підприємства К.В. Багацька 37.8 КБ
Фінансовий механізм стимулювання регіонального розвитку С.О. Бойко 32.2 КБ
Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю Ю.Л. Борко 55.0 КБ
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку Ю.С. Серпенінова 79.2 КБ
Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах Ю.Б. Слободяник 49.3 КБ
Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика Н.Л. Правдюк 57.2 КБ
Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств Є.Ю. Шара 33.4 КБ
Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України О.А. Зоріна 38.2 КБ
Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів (на прикладі підприємств промисловості) О.В. Таран 33.6 КБ
Фінансовий стан підприємства та його прогнозування О.Ю. Клементьєва 42.0 КБ
Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах В.В. Сопко 41.0 КБ
Фінансові домінанти тіньової економіки О.А. Фрадинський 48.8 КБ
Фінансові засади розвитку комунальної власності Т.Г. Барабаш 39.0 КБ
Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення В.А. Король 19.0 КБ
Фінансові інститути у суспільному відтворенні Д.М. Морозов 38.6 КБ
Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності Н.І. Версаль 105.5 КБ
Фінансові методи стимулювання ринкових трансформацій в суспільстві з перехідною економікою А.Г. Косолапов 32.0 КБ
Фінансові методи управління інвестиційними проектами О. М. Гончаренко 27.4 КБ
Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів А.Д. Войцещук 70.6 КБ
Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління Г.М. Азаренкова 85.3 КБ
Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України О.В. Хавтур 71.3 КБ
Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС О.М. Сущенко 44.2 КБ
Фінансові пріоритети приватизації в Україні в умовах суспільного вибору О.П. Процків 488.4 КБ
Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка і прогнозування Т.О. Білик 56.3 КБ
Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика Я.В. Лебедзевич 58.4 КБ
Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використання О.Л. Шашкевич 59.2 КБ
Фінансові ресурси державного соціального страхування А.А. Сидорчук 50.0 КБ
Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей З.М. Лободіна 48.2 КБ
Фінансові ресурси місцевих органів влади Л.В. Панасюк 55.4 КБ
Фінансові ресурси місцевого самоврядування С.І. Варга 32.5 КБ
Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств Ю.В. Нетесаний 74.2 КБ
Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в сільськогосподарських підприємствах О.І. Зуєва 105.6 КБ
Фінансові реформи в країнах Центральної та Східної Європи в процесі євроінтеграції О.А. Голубцова 34.1 КБ
Фінансові ризики в системі банківських ризиків О.Б. Фінкельштейн 84.5 КБ
Фінансові ризики лізингових компаній України Ольга Вікторівна Дорофєєва 52.3 КБ
Фінансові ризики у банківській діяльності Андрій Іванович Граділь 35.8 КБ
Фінансово-господарські відносини держава - підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку) С.В. Медведчук 83.7 КБ
Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини О.В. Жемойда 41.0 КБ
Фінансово-економічне регулювання імпорту риби та морепродуктів А.В. Литовченко 39.9 КБ
Фінансово-економічне регулювання розвитку агропромислового виробництва Т.В. Кравченко 30.0 КБ
Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України А.В. Шлапак 69.7 КБ
Фінансово-економічний механізм відтворення земельних ресурсів сільскогосподарського призначення О.М. Мельник 51.6 КБ
Фінансово-економічний механізм екологізації виробничої діяльності Н.В. Савчук 82.9 КБ
Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництва І.М. Кобушко 38.3 КБ
Фінансово-економічний механізм модернізації суднобудування в Україні Д.В. Пашко 42.8 КБ
Фінансово-економічний механізм регулювання державного боргу України В.Ю. Дудченко 64.0 КБ
Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства О.М. Грабчук 41.2 КБ
Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК С.В. Лукаш 51.0 КБ
Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів) С.О. Кропельницька 60.3 КБ
Фінансово-інвестиційні ризики підприємницької діяльності в Україні В.В. Брижатий 35.9 КБ
Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності О.А. Іващенко 68.4 КБ
Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрямки підвищення йо Я.М. Гончарук 49.6 КБ
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківс І.В. Пасічник 46.5 КБ
Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств Н.Ю. Няньчук 69.3 КБ
Фінансово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (на матеріалах Черкаської об С.А. Назаренко 34.8 КБ
Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічн Л.Б. Колінець 89.7 КБ
Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні Богдан Іванович Кабаці 76.8 КБ
Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України М.І. Крупка 65.8 КБ
Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку підприємництва Олександра Миколаївна Шевчук 66.8 КБ
Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні В.Є. Бербека 236.8 КБ
Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств В.І. Славінський 58.7 КБ
Фінансово-кредитні інституції національного господарського руху в Західній Україні впродовж 1848 - 1 М.В. Вербовий 36.3 КБ
Фінансування екологічно безпечного виробництва та шляхи його вдосконалення (на матеріалах підприємст Л.І. Зятковська 91.7 КБ
Фінансування інвестиційних проектів в умовах економічних трансформацій Л.І. Губанова 90.4 КБ
Фінансування малих інноваційних підприємств у перехідній економіці М.Е. Сорокін 32.6 КБ
Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва Т.Р. Ващук 35.4 КБ
Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств С.А. Власюк 110.9 КБ
Фінансування підприємств за рахунок випуску облігацій Т.П. Якимчук 49.7 КБ
Фінансування сільськогосподарських підприємств: стан та удосконалення В.В. Чепка 36.8 КБ
Фіскальна політика в перехідній економіці України О.М. Жовтанецький 31.9 КБ
Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному процесі Р.І. Копич 46.6 КБ
Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці Д.В. Нікитенко 35.7 КБ
Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва В.В. Білоцерківець 52.8 КБ
Фіскальна політика України на регіональному рівні Н.Є. Кульчицька 54.2 КБ
Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні В.Б. Тропіна 90.9 КБ
Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України О.О. Завгородня 28.3 КБ
Фіскальний механізм у системі державного регулювання С.О. Масліченко 34.8 КБ
Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків І.М. Таранов 69.7 КБ
Фіскальні інструменти регулювання доходів населення в економіці України Х.І. Щерба 108.0 КБ
Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту А.І. Луцик 121.7 КБ
Фіскально-економічна політика в перехідних умовах С.С. Гринкевич 42.2 КБ
Фондовий ринок у системі економічні відносин О.А. Куліш 67.3 КБ
Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку О.В. Любкіна 31.1 КБ
Фондовий ринок як фактор підприємницького середовища в умовах перехідної економіки Нгуєн Мінь Дик 42.8 КБ
Форми агропромислової інтеграції в садівництві і підвищення економічної ефективності їх функціонуван О.О. Яцух 31.4 КБ
Форми господарювання підприємств в умовах ринку І.О. Буцька 59.2 КБ
Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг Ростислав Анатолійович Крамченко 50.5 КБ
Форми інтеграції українських підприємств до світового ринку інвестицій А.Л. Чередник 455.3 КБ
Форми та методи регулювання технічної озброєності як основи підвищення продуктивності праці В.В. Шалімов 27.6 КБ
Форми фінансово-кредитної підтримки підприємства в Україні О.В. Люта 35.5 КБ
Форми фінансової взаємодії банків і підприємств Р.І. Лепак 149.8 КБ
Формування адаптивного управління підприємствами вугільного машинобудування С.Б. Алєксєєв 33.3 КБ
Формування адаптивної системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств М.М. Аксентюк 53.9 КБ
Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах І.С. Гращенко 68.0 КБ
Формування адаптивної системи управління якістю продукції вовнопереробних підприємств О.В. Мартинова 62.7 КБ
Формування амортизаційної політики оператора телекомунікацій з урахуванням корисності основних фонді С.С. Новицька 55.7 КБ
Формування амортизаційної політики підприємства В.І. Рошило 34.8 КБ
Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств Укра В.П. Кукоба 27.9 КБ
Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі Т.С. Мазепа 44.2 КБ
Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України) Н.В. Ревуцька 117.6 КБ
Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу Юлія Романівна Кулик 62.3 КБ
Формування бізнесового клімату як фактору управління економікою регіону (на матеріалах Закарпатської Н.М. Гапак 65.4 КБ
Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової трансформації економіки (теорія і практика) Ю.І. Ляшенко 28.5 КБ
Формування бюджетної стратегії економічного зростання В.А. Копилов 39.9 КБ
Формування бюджету Автономної Республіки Крим Н.Л. Кремпова 36.4 КБ
Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом Ю.А. Атаманюк 100.2 КБ