Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об'ємним стоком речовини - Р.О. Наришкін
Досліджено питання виникнення, розвитку та стабілізації нестійких гідродинамічних вихорових рухів у нестисливій рідині. Досліджено точні нестаціонарні розв'язки нелінійних рівнянь Нав'є - Стокса у циліндричній і сферичній системах координат. Описано основні механізми нестійкості (з урахуванням об'єктного стоку у багатокомпонентних системах з фазовими перетвореннями та вертикальних потоків з ненульовим градієнтом швидкості) та механізми її стабілізації. У цих системах досліджено особливості вихорового струму та розглянуто механізм виникнення об'ємного стоку. З'ясовано, що для певних випадків нестійкість вихорового руху допомагає пояснити одержані експериментальні результати чи спостережувані явища, а для інших - передбачити нові ефекти, які можна перевірити за умов досліду.

Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотр - І.В. Віршило
Досліджено питання виникнення, розвитку та стабілізації нестійких гідродинамічних вихорових рухів у нестисливій рідині. Досліджено точні нестаціонарні розв'язки нелінійних рівнянь Нав'є - Стокса у циліндричній і сферичній системах координат. Описано основні механізми нестійкості (з урахуванням об'єктного стоку у багатокомпонентних системах з фазовими перетвореннями та вертикальних потоків з ненульовим градієнтом швидкості) та механізми її стабілізації. У цих системах досліджено особливості вихорового струму та розглянуто механізм виникнення об'ємного стоку. З'ясовано, що для певних випадків нестійкість вихорового руху допомагає пояснити одержані експериментальні результати чи спостережувані явища, а для інших - передбачити нові ефекти, які можна перевірити за умов досліду.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 57, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці М.С. Орлів 35.0 КБ
Управлінський облік виробничих витрат: аспекти оцінки й оптимізації асортиментної політики (на прикл О.В. Турій 34.4 КБ
Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) Н.Р. Домбровська 41.0 КБ
Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України А.В. Озеран 69.9 КБ
Управлінський облік витрат основної діяльності на плодовоовочевих переробних підприємствах І.А. Білик 30.9 КБ
Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машинобудівної галузі: методологія і орга О.В. Вітренко 190.2 КБ
Управлінський облік експлуатації та оновлення сільськогосподарських машин та обладнання О.Г. Красота 60.6 КБ
Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервн Н.А. Морозова-Герасимович 38.3 КБ
Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві А.Г. Богач 34.4 КБ
Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві Н.І. Попова 56.6 КБ
Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепер І.А. Герасимович 19.4 КБ
Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльност Олена Анатоліївна Полянська 87.0 КБ
Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і витрат на підприємствах електролампово М.А. Костів 83.3 КБ
Управлінські процеси в господарюючих суб'єктах АПК України Г.М. Чорний 70.4 КБ
Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств Наталія Володимирівна Юдіна 65.5 КБ
Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного пі У.І. Когут 65.6 КБ
Утворення нових територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіону О.М. Мороз 81.9 КБ
Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації В.С. Білозубенко 56.0 КБ
Ф'ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні О.М. Сохацька 71.9 КБ
Фактор капіталу в моделях економічного розвитку О.С. Петровська 79.4 КБ
Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи Б.Ю. Лапчук 32.8 КБ
Фактори і тенденції розвитку економічних зв'язків прикордонних територій (на прикладі Чернівецької о Р.С. Білик 35.7 КБ
Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської про І.Г. Готліб 39.7 КБ
Фактори та механізми інтенсифікації економічного розвитку регіону (на матеріалах Львівської області) В.А. П'ятак 47.6 КБ
Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України С.О. Крук 30.0 КБ
Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки Л.П. Довгань 44.2 КБ
Фінанси банку: теорія, методологія, управління Л.В. Кузнєцова 119.9 КБ
Фінанси природокористування О.Л. Кашенко 72.3 КБ
Фінанси соціальної сфери в період переходу економіки України до ринкових відносин М.І. Казнова 54.3 КБ
Фінанси суб'єктів господарювання: основні засади та практика організації Ігор Володимирович Зятковський 95.5 КБ
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування М.В. Корнєєв 67.9 КБ
Фінансова база розвитку підприємств малого бізнесу в Україні О.О. Кундицький 31.2 КБ
Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України Т.М. Болгар 79.4 КБ
Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) О.І. Барановський 65.9 КБ
Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області) М.М. Медвідь 52.4 КБ
Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських формувань М.О. Мікуліна 42.8 КБ
Фінансова думка Заходу: генеза та еволюція В.Л. Андрущенко 48.6 КБ
Фінансова мотивація акціонування підприємств регіону І.М. Волик 40.4 КБ
Фінансова підтримка кредитними спілками малого бізнесу Р.Р. Коцовська 43.4 КБ
Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України О.Б. Яфінович 39.2 КБ
Фінансова реструктуризація підприємств (на прикладі підприємств гірничо- металургійного комплексу Ук Н.В. Волошанюк 50.4 КБ
Фінансова санація промислових підприємств Р.І. Грешко 35.7 КБ
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) В.М. Опарін 78.7 КБ
Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємств Є.В. Колесников 46.1 КБ
Фінансова стабілізація підприємств у трансформаційному періоді І.В. Дем'яненко 47.7 КБ
Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчов Н.А. Мамонтова 22.2 КБ
Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення Л.А. Клюско 27.4 КБ
Фінансова стійкість лізингових компаній М.М. Федірко 43.5 КБ
Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі Л.Ю. Наумова 81.9 КБ
Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної екон І.М. Бурденко 28.0 КБ
Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: діагноз, оцінка, прогноз О.Д. Шевчук 38.9 КБ
Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення Л.В. Шірінян 127.8 КБ
Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК М.С. Заюкова 36.7 КБ
Фінансова стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції Н.С. Меда 156.5 КБ
Фінансова траснаціоналізація як засіб перерозподілу світового багатства О.В. Татаренко 28.6 КБ
Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні В.М. Гельман 80.5 КБ
Фінансове забезпечення господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва О.Л. Кривоног 49.1 КБ
Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур М.Д. Бедринець 42.4 КБ
Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні С.М. Обушний 69.6 КБ
Фінансове забезпечення економічної політики в Україні М.К. Галабурда 62.4 КБ
Фінансове забезпечення збройних сил в умовах трансформації економіки України І.М. Семеніхін 72.6 КБ
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської обл В.М. Просяник 29.3 КБ
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Тетяна Вікторівна Дорошенко 33.2 КБ
Фінансове забезпечення інвестиційної програми (на прикладі Харківського регіону) Л.В. Васюренко 250.8 КБ
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України О.М. Юркевич 32.9 КБ
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств хімічної промисловості (на прикладі хіміч О.В. Кравченко 44.5 КБ
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України Г.В. Возняк 214.7 КБ
Фінансове забезпечення комунальної сфери М.М. Забаштанський 78.0 КБ
Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні О.І. Масна 108.1 КБ
Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг Н.І. Карпишин 41.4 КБ
Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища Г.Б. Погріщук 47.6 КБ
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної систем О.І. Тулай 45.9 КБ
Фінансове забезпечення підготовки кадрів Є.М. Бойко 26.5 КБ
Фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і вищої освіти П.М. Коваль 43.4 КБ
Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької обл О.І. Москаль 37.1 КБ
Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу Д.В. Завадська 71.9 КБ
Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні Т.М. Боголіб 158.8 КБ
Фінансове забезпечення розвитку інтегрованих структур суб'єктів господарювання Ю.В. Параніч 35.9 КБ
Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні О.В. Третякова 30.7 КБ
Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва) Валерія Леонідівна Бондаренко 39.5 КБ
Фінансове забезпечення розвитку підприємств водогосподарського комплексу регіону Д.В. Нехайчук 49.2 КБ
Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва Д.С. Олійник 39.8 КБ
Фінансове забезпечення розвитку страховика Ірина Михайлівна Нєнно 55.3 КБ
Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств В.Л. Пластун 34.2 КБ
Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробниц О.В. Товстиженко 30.2 КБ
Фінансове забезпечення соціального захисту населення України Л.М. Клівіденко 39.5 КБ
Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України в умовах їх реформування О.П. Голота 75.4 КБ
Фінансове забезпечення суб'єктів господарювання туристичної галузі В.В. Гуменюк 98.6 КБ
Фінансове забезпечення суспільного добробуту О.Д. Гордей 36.9 КБ
Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств Ю.М. Бурлака 43.3 КБ
Фінансове планування в банках Олександр Миколайович Калініченко 43.7 КБ
Фінансове планування в малому підприємництві І.Л. Ожерельєва 35.5 КБ
Фінансове планування діяльності промислових підприємств Олена Станіславівна Білоусова 48.2 КБ
Фінансове планування у страхових організаціях О.В. Баранова 47.4 КБ
Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні І.Г. Сердюк 33.0 КБ
Фінансове стимулювання економічного розвитку в трансформаційній економіці Ю.Б. Медведєв 28.0 КБ
Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України Д.О. Гуменюк 35.0 КБ
Фінансове управління вищими навчальними закладами I - II рівня акредитації О.В. Яришко 47.0 КБ
Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної п І.В. Данилюк 17.0 КБ
Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія О.М. Галенко 71.3 КБ
Фінансовий аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів А.І. Вергун 77.7 КБ
Фінансовий компонент розвитку глобальної торгівельної інтеграції О.В. Фурсова 31.4 КБ
Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугольної галузі В.В. Разумцев 50.1 КБ
Фінансовий лізинг в АПК Р.П. Саблук 36.1 КБ
Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки І.В. Колесник 92.5 КБ
Фінансовий менеджмент акціонерних товариств В.Г. Суржик 34.4 КБ
Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України Надія Миколаївна Давиденко 30.6 КБ
Фінансовий менеджмент в корпораціях С.І. Головко 43.7 КБ
Фінансовий менеджмент основних виробничих фондів підприємства (на прикладі асоціації "Сумим'ясопром" О.А. Скорба 36.5 КБ
Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків І.О. Карєва 49.4 КБ
Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) О.В. Бречко 47.4 КБ
Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування Г.Я. Ільницька-Гикавчук 44.6 КБ
Фінансовий механізм експорту та імпорту молочних продуктів в умовах вступу України до СОТ Н.М. Дробот 41.8 КБ
Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України М.В. Трохимченко 83.0 КБ
Фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків К.І. Старовойт-Білоник 42.7 КБ