Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 56, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах при поширенн - Я.І. Лепіх
Встановлено закономірності електрофізичних та адсорбційних явищ у кристалічних діелектриках і шаруватих структурах, що виникають у процесі поширення поверхневих акустичних хвиль (ПАХ) і розроблено на їх основі ефективні фізичні методи керування характеристиками акустоелектронних пристроїв (АЕП). Одержано нові дані електрофізичних параметрів і акустичних характеристик для хвиль Релея, їх температурні та частотні залежності ряду перспективних діелектриків, що можуть бути використані в акустоелектроніці. Запропоновано новий аналітичний метод аналізу впливу випадкових відхилень топології зустрічно-штирових перетворювачів (ЗШП) на характеристики АЕП на ПАХ. Виведено і досліджено вагову функцію для аподизації ЗШП.

Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення - І.Ф. Марченко
Встановлено закономірності електрофізичних та адсорбційних явищ у кристалічних діелектриках і шаруватих структурах, що виникають у процесі поширення поверхневих акустичних хвиль (ПАХ) і розроблено на їх основі ефективні фізичні методи керування характеристиками акустоелектронних пристроїв (АЕП). Одержано нові дані електрофізичних параметрів і акустичних характеристик для хвиль Релея, їх температурні та частотні залежності ряду перспективних діелектриків, що можуть бути використані в акустоелектроніці. Запропоновано новий аналітичний метод аналізу впливу випадкових відхилень топології зустрічно-штирових перетворювачів (ЗШП) на характеристики АЕП на ПАХ. Виведено і досліджено вагову функцію для аподизації ЗШП.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 56, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управління соціальною підсистемою торговельного підприємства В.М. Білявський 91.5 КБ
Управління споживчим попитом населення України І.І. Баранчик 22.4 КБ
Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: теорія та практика І.А. Маркіна 68.4 КБ
Управління створенням державних холдінгових компаній М.І. Тополь 28.3 КБ
Управління стивідорною діяльністю в морських торговельних портах І.М. Олефір 38.8 КБ
Управління стійким функціонуванням підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності С.В. Каляка 50.5 КБ
Управління стратегією сталого розвитку підприємства О.М. Крайнік 101.8 КБ
Управління стратегічним потенціалом підприємства О.О. Колесніков 41.3 КБ
Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі П.О. Шаповалов 29.7 КБ
Управління стратегічним розвитком інтегрованих аграрно-промислових формувань О.В. Ємельяненко 45.6 КБ
Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств О.В. Новак 88.5 КБ
Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України М.В. Ситницький 67.8 КБ
Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва) М.Ю. Карпіщенко 46.7 КБ
Управління стратегіями розвитку підприємства Л.Г. Квасній 42.2 КБ
Управління страховим портфелем А.Л. Баранов 48.8 КБ
Управління страховими резервами страховика О.С. Рабий 36.6 КБ
Управління страховими ризиками при вирощуванні культур в сільськогосподарських підприємствах Г.А. Матвієнко 196.8 КБ
Управління структурою джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств Анастасія Євгенівна Качура 1.15 МБ
Управління техніко-технологічним оновленням промислового підприємства в умовах перехідної економіки С.В. Радованов 45.0 КБ
Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу К.В. Ларіна 88.9 КБ
Управління технічним розвитком промислових підприємств (за матеріалами цегельних підприємств України В.М. Кужель 36.2 КБ
Управління товарним портфелем підприємств хлібопекарної промисловості Т.В. Полінчик-Ярова 61.2 КБ
Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах Н.М. Богацька 32.0 КБ
Управління торговельним підприємством на засадах системного підходу В.М. Приймак 39.2 КБ
Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства С.М. Махнуша 40.8 КБ
Управління трансакційними витратами в агробізнесі О.П. Власенко 182.3 КБ
Управління трансакційними витратами в економіці України О.В. Шепеленко 96.1 КБ
Управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств Л.М. Болдирєва 40.6 КБ
Управління транспортно-логістичними системами підприємств АПК О.В. Перебийніс 35.0 КБ
Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах О.В. Кам'янська 270.1 КБ
Управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві А.О. Мельник 57.4 КБ
Управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості Р.М. Набока 35.6 КБ
Управління трудовими ресурсами в сільському господарстві регіону О.П. Мартинюк 35.7 КБ
Управління трудовими ресурсами за багатоукладної економіки в АПК (на матеріалах Полтавської області) С.М. Іванюта 40.9 КБ
Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності промислового підприємства О.С. Попов 51.5 КБ
Управління трудовою мобільністю персоналу промислових підприємств Юрченко 64.9 КБ
Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізне Н.В. Водницька 57.8 КБ
Управління фінансами державних підприємств Марія Дмитрівна Білик 50.4 КБ
Управління фінансами комерційних банків М.Г. Дмитренко 59.4 КБ
Управління фінансами міста в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів О.М. Андронов 120.6 КБ
Управління фінансами підприємств в умовах ринкової конкуренції Р.В. Овчаренко 28.1 КБ
Управління фінансовим потенціалом підприємств П.В. Пузирьова 60.1 КБ
Управління фінансовим потенціалом підприємств П.В. Комарецька 49.9 КБ
Управління фінансовим результатом промислового підприємства О.О. Вороніна 118.4 КБ
Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств Г.М. Александрова 45.4 КБ
Управління фінансовими інвестиціями Ю.М. Коваленко 43.1 КБ
Управління фінансовими потоками аграрних підприємств Л.В. Петіна 41.5 КБ
Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах логістики О.В. Іньшина 140.6 КБ
Управління фінансовими потоками підприємства О.В. Майборода 34.0 КБ
Управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств Л.І. Есманова 140.0 КБ
Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України М.Я. Яструбський 288.1 КБ
Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості Р.М. Безус 56.0 КБ
Управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств в умовах інноваційного розвитку Л.І. Редько 82.3 КБ
Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області Л.М. Єріс 42.8 КБ
Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи В.М. Колесникова 95.0 КБ
Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств В.І. Казакова 55.8 КБ
Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств Б.О. Бєлов 82.6 КБ
Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств І.П. Заіка 1.7 КБ
Управління фінансовими ресурсами суб'єктів малого підприємництва В.В. Виговська 41.6 КБ
Управління фінансовими ризиками в комерційних банках України Вікторія Анатоліївна Фурсова 44.9 КБ
Управління фінансово-господарською діяльністю рекреаційного комплексу (на матеріалах Автономної Респ Д.С. Астаф'єв 65.1 КБ
Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її регулювання в ринк Н.М. Заярна 147.5 КБ
Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства М.В. Гугля 79.7 КБ
Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі Л.М. Докієнко 34.3 КБ
Управління фінансовою стійкістю як складовою економічної політики санації (за матеріалами підприємст О.В. Іваницька 56.2 КБ
Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств А.Г. Балдинюк 95.6 КБ
Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства Оксана Вікторівна Гамова 60.0 КБ
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості Л.В. Юрчишена 100.3 КБ
Управління формуванням власного капіталу банку В.В. Бондаренко 48.0 КБ
Управління формуванням галузевої структури сільськогосподарських підприємств Іван Олександрович Олійник 47.8 КБ
Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств (за матеріалами машинобудівних підприє Н.В. Шевчук 34.9 КБ
Управління формуванням інноваційної стратегії підприємств в умовах технологічних змін І.А. Тульпа 46.0 КБ
Управління формуванням інформаційних ресурсів підприємства В.В. Огурцов 30.2 КБ
Управління формуванням капіталу виноробних підприємств Л.А. Козаченко 46.9 КБ
Управління формуванням конкурентного середовища підприємств сфери послуг Вікторія Вікторівна Готра 41.7 КБ
Управління формуванням місцевих бюджетів в перехідній економіці Ю.В. Сисой 41.3 КБ
Управління формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету В.М. Чайка 37.9 КБ
Управління формуванням оборотного капіталу промислового підприємства О.В. Авраменко 40.4 КБ
Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах Н.А. Герасимчук 84.6 КБ
Управління формуванням потенціалу стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств С.М. Судомир 51.9 КБ
Управління формуванням прибутку в процесі господарської діяльності підприємств машинобудування Є.Ю. Ткаченко 52.7 КБ
Управління формуванням та використанням інвестиційного потенціалу промислових підприємств Р.М. Бойчук 34.2 КБ
Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування Н.Ю. Мельничук 51.9 КБ
Управління формуванням та організація виконання місцевих бюджетів В.В. Моісєєнков 26.9 КБ
Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацев Т.О. Соболєва 31.0 КБ
Управління формуванням фінансових результатів судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтов Ю.В. Хаймінова 44.3 КБ
Управління функціонуванням акціонерного фармацевтичного об'єднання Ф.І. Жебровська 16.2 КБ
Управління цільовою структурою капіталу підприємства Р.С. Квасницька 72.9 КБ
Управління цінністю авіатранспортної послуги К.О. Калда 63.4 КБ
Управління ціновою політикою підприємства С.В. Безкоровайна 64.6 КБ
Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту О.П. Заруцька 45.1 КБ
Управління ціною як фактором підтримання конкурентоспроможності підприємства Н.О. Костевич 48.9 КБ
Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні О.М. Теліженко 160.3 КБ
Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві К.С. Безгін 59.2 КБ
Управління якістю внутрішньофірмового планування у торгівлі Л.Л. Стасюк 27.1 КБ
Управління якістю діяльності торговельного підприємства Л.Є. Калиновська 34.6 КБ
Управління якістю молока та продуктів його переробки О.Д. Костюк 31.2 КБ
Управління якістю на підприємствах харчової промисловості Л.М. Стиренко 39.1 КБ
Управління якістю послуг пасажирських підприємств автомобільного транспорту Т.Є. Василенко 128.2 КБ
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства М.В. Босовська 99.9 КБ
Управління якістю праці в умовах конкуренції М.М. Гуменюк 53.3 КБ
Управління якістю праці робочих на промислових підприємствах В.П. Кравченко 30.0 КБ
Управління якістю продукції молокопереробних підприємств С.Д. Скуртол 43.7 КБ
Управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Н.І. Процюк 35.3 КБ
Управління якістю продукції птахівництва Р.І. Буряк 46.2 КБ
Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення (на прикладі текстильних підприємств) Ю.О. Джерелюк 62.5 КБ
Управління якістю трудового життя персоналу промислового підприємста В.В. Томах 109.9 КБ
Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища І.О. Сидоренко 248.4 КБ
Управління якістю цукру в умовах глобалізації світової економіки В.А. Рафальська 40.2 КБ
Управлінська результативність в ТНК В.А. Білошапка 73.3 КБ
Управлінське консультування (на прикладі інформаційно-консультаційних служб АПК) В.М. Тебенко 27.8 КБ
Управлінське консультування аграрних формувань і шляхи його вдосконалення Галина Вікторівна Ольхова 54.4 КБ
Управлінський облік в державних вищих навчальних закладах Т.М. Кондрашова 40.0 КБ
Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств Л.В. Нападовська 42.7 КБ
Управлінський облік виробництва та переробки хмелю в хмелегосподарствах Олександр Йосипович Юрківський 47.2 КБ