Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 55, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем - Є.О. Клоц
Розроблено загальний спосіб синтезу N-ацилокси-N-алкоксисполук, досліджено аніонну рухливість ацилоксигрупи даних сполук на прикладі реакції алкоголізу. Взаємодією відповідних N-хлор-N-алкоксисполук з натрієвими та калієвими солями карбонових кислот одержано наступні N-ацилокси-N-алкоксигемінальні системи: N-ацилокси-N-алкоксисечовини, N-ацилокси-N-алкокси-N-трет-алкіламіни, N-ацилокси-N-алкоксибензаміди та N-ацилокси-N-алкоксикарбамати. Досліджено взаємодію N-хлор-N-алкоксикарбаматів з деякими типами нуклеофілів у протонних та апротонних розчинниках. Знайдено, що у випадку алкоголізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин, N-ацилокси-N-алкокси-трет-алкіламінів і N-ацилокси-N-алкоксикарбаматів відбувається нуклеофільне заміщення біля атому азоту з утворенням відповідних N,N-діалкоксисполук, а в разі взаємодії N-ацетокси-N-етоксибензаміду з метанолом або метилатом натрію утворюються ефіри бензойної кислоти.

Діагностика поверхні силікатного скла з використанням явища активованої термоемісії - Ярослав Йосипович Кучера
Розроблено загальний спосіб синтезу N-ацилокси-N-алкоксисполук, досліджено аніонну рухливість ацилоксигрупи даних сполук на прикладі реакції алкоголізу. Взаємодією відповідних N-хлор-N-алкоксисполук з натрієвими та калієвими солями карбонових кислот одержано наступні N-ацилокси-N-алкоксигемінальні системи: N-ацилокси-N-алкоксисечовини, N-ацилокси-N-алкокси-N-трет-алкіламіни, N-ацилокси-N-алкоксибензаміди та N-ацилокси-N-алкоксикарбамати. Досліджено взаємодію N-хлор-N-алкоксикарбаматів з деякими типами нуклеофілів у протонних та апротонних розчинниках. Знайдено, що у випадку алкоголізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин, N-ацилокси-N-алкокси-трет-алкіламінів і N-ацилокси-N-алкоксикарбаматів відбувається нуклеофільне заміщення біля атому азоту з утворенням відповідних N,N-діалкоксисполук, а в разі взаємодії N-ацетокси-N-етоксибензаміду з метанолом або метилатом натрію утворюються ефіри бензойної кислоти.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 55, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управління плануванням діяльності підприємств харчової промисловості Г.М. Тарасюк 253.5 КБ
Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств) В.В. Войтко 112.6 КБ
Управління поведінкою персоналу виробничої організації В.І. Ковальова 69.3 КБ
Управління поведінкою персоналу підприємства в умовах інтелектуалізації капіталу А.В. Доронін 65.2 КБ
Управління податковим навантаженням підприємства К.П. Проскура 53.3 КБ
Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виро І.М. Цуркан 37.7 КБ
Управління податковими платежами малого підприємства К.В. Петросянц 74.0 КБ
Управління податковими платежами підприємства В.А. Горб 31.6 КБ
Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації З Ю.В. Білан 48.8 КБ
Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства О.М. Олефіренко 72.6 КБ
Управління портфелем цінних паперів підприємства С.П. Черничинець 76.6 КБ
Управління портфельними інвестиціями в банках України О.К. Малютін 62.6 КБ
Управління портфельними інвестиціями комерційних банків в Україні І.В. Борщук 28.5 КБ
Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості Укра О.І. Олексюк 34.3 КБ
Управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств Ю.С. Шипуліна 74.2 КБ
Управління потенціалом розвитку промислових підприємств Олег Вікторович Коренков 46.4 КБ
Управління поточними витратами торговельного підприємства В.П. Лисенко 10.8 КБ
Управління поточними пасивами банку О.О. Грищенко 50.8 КБ
Управління прибутком торговельних підприємств В.В. Худа 35.8 КБ
Управління прийнятими на страхування ризиками Т.А. Ротова 59.6 КБ
Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємства Т.І. Лепейко 81.6 КБ
Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку В.П. Фещенко 45.8 КБ
Управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв (на прикладі машинобудівних І.С. Мірошниченко 57.8 КБ
Управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв (на прикладі машинобудівних Інга Станіславівна Мірошниченко 70.6 КБ
Управління продуктивністю праці на промислових підприємствах В.О. Цесарук 74.4 КБ
Управління промисловим підприємством (на прикладі Республіки Ангола) А.Ф. Жуніор 35.3 КБ
Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальн Н.В. Чорнописька 29.3 КБ
Управління промисловістю регіону в умовах перехідної економіки В.В. Краснова 93.4 КБ
Управління процентним ризиком банку О.М. Пожар 53.3 КБ
Управління процентними активами і пасивами комерційних банків (на матеріалах банківського сектора За Є.А. Тарнай 243.6 КБ
Управління процесами інформаційного забезпечення гірничорудних підприємств корпоративної структури І.П. Фоміченко 46.9 КБ
Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремон Л.М. Хоменко 76.3 КБ
Управління процесами підвищення професійної компетенції персоналу в підприємницьких організаціях Л.О. Люльчак 41.3 КБ
Управління процесами подолання платіжної кризи в економіці України А.Г. Гончарук 24.4 КБ
Управління процесами реструктуризації промислового підприємства (на прикладі взуттєвої галузі) Т.Р. Луцик 53.5 КБ
Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні В.А. Зеленко 67.6 КБ
Управління процесом адаптації промислових підприємств до ринкових умов господарювання І.І. Грибик 52.3 КБ
Управління процесом компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві М.С. Пашкевич 120.8 КБ
Управління процесом організації та функціонування спільного підприємництва в економіці України в умо К.Д. Гурова 21.2 КБ
Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки Т.В. Бауліна 54.9 КБ
Управління процесом становлення та розвитку регіонального ринку земельних ресурсів Мар'яна Георгіївна Москва 38.2 КБ
Управління процесом створення нового товару: маркетинговий аспект Н.К. Гіковата 131.8 КБ
Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворе І.В. Басанцов 30.5 КБ
Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України Р.О. Матвієнко 37.0 КБ
Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України В.П. Павленко 68.5 КБ
Управління регіональними інвестиційними процесами в АПК Ю.В. Герасименко 35.7 КБ
Управління результативністю науково-технічної діяльності в корпоративному секторі економіки О.О. Глушко 58.8 КБ
Управління результативністю функціонування сільськогосподарських підприємств Н.В. Гайдамак 23.7 КБ
Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів Д.В. Яцюк 40.3 КБ
Управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві Т.В. Балеха 76.2 КБ
Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства Н.П. Воробйова 35.7 КБ
Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності господарювання О.А. Добрянська 39.1 КБ
Управління реструктуризацією великих акціонерних товариств А.В. Галушко 37.4 КБ
Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика А.І. Ковальов 58.0 КБ
Управління реструктуризацією підприємств торгівлі І.В. Височина 34.9 КБ
Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств (за матеріалами харчових Т.О. Крючковська 49.9 КБ
Управління ресурсним потенціалом банку І.М. Федосік 34.9 КБ
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі О.В. Ульянченко 68.1 КБ
Управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу І.Я. Іпполітова 137.7 КБ
Управління ризиками в платіжних системах Анатолій Стефанович Савченко 35.9 КБ
Управління ризиками виробничих підприємств в процесі інтеграції Б.Б. Шестопалов 40.4 КБ
Управління ризиками інвестиційних проектів О.Б. Шевчук 36.2 КБ
Управління ризиками інвестиційної діяльності будівельних організацій (на прикладі холдингової компан Н.Б. Сердюченко 71.9 КБ
Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Т.О. Смірнова 59.2 КБ
Управління ризиками інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту Ксенія Олексіївна Попкова 101.2 КБ
Управління ризиками інвестиційної діяльності природоохоронного напрямку О.В. Загорій 47.2 КБ
Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища В.Г. Лопатовський 52.0 КБ
Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів І.М. Кривцун 43.2 КБ
Управління ризиками платіжних систем в умовах ринкового реформування економіки України В.П. Страхарчук 38.8 КБ
Управління ризиками промислових підприємств І.А. Шиянов 849.1 КБ
Управління ризиком інноваційних проектів Д.К. Воронков 37.8 КБ
Управління ризиком на малих підприємствах легкої промисловості О.Є. Соломенко 133.1 КБ
Управління ринковою вартістю торговельних підприємств Т.В. Котуранова 91.8 КБ
Управління розвитком виробничо-господарського комплексу міста В.Я. Швець 125.1 КБ
Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу і логістики А.М. Лялюк 40.1 КБ
Управління розвитком гнучкості підприємства О.В. Грачов 718.1 КБ
Управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів АР Крим А.К. Ганієва 103.4 КБ
Управління розвитком діяльності промислових підприємств О.В. Іванісов 27.4 КБ
Управління розвитком економіки на основі активізації бюджетно-інвестиційних процесів К.Л. Ткаченко 39.5 КБ
Управління розвитком і реформуванням житлово-комунального господарства регіону А.Л. Шутенко 30.9 КБ
Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і п В.П. Ільчук 98.4 КБ
Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі Л.М. Ганущак-Єфіменко 85.0 КБ
Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств хлібопекарної промисловості І.В. Федулова 66.4 КБ
Управління розвитком інфраструктури великого промислового регіону В.Ф. Янукович 62.1 КБ
Управління розвитком малого бізнесу регіону (на матеріалах Закарпатської області) Г.М. Кампо 42.4 КБ
Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні Н.А. Азьмук 27.0 КБ
Управління розвитком молочного скотарства в аграрних підприємствах Л.М. Бойко 33.1 КБ
Управління розвитком організацій невиробничої сфери в ринкових умовах О.І. Черниш 25.1 КБ
Управління розвитком підприємств малого бізнесу О.І. Карпова 34.4 КБ
Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу І.В. Димеденко 35.9 КБ
Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) І.О. Богатирьов 84.9 КБ
Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти) Т.І. Решетняк 38.9 КБ
Управління розвитком природно-заповідних територій регіону О.Ю. Коваленко 63.9 КБ
Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів Ю.М. Ковальова 74.7 КБ
Управління розвитком рекреаційної діяльності в природних парках Л.О. Кобанець 49.8 КБ
Управління розвитком ринку цукру України О.А. Кречко 28.1 КБ
Управління розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформаційної економіки А.В. Світлична 58.3 КБ
Управління розвитком суб'єктів страхового підприємництва Г.Л. Піратовський 49.6 КБ
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства В.Л. Смолюк 56.3 КБ
Управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону (на прикладі Закарпатської області) О.С. Молнар 40.6 КБ
Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств Г.О. Маренкова 44.3 КБ
Управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства М.Ю. Шевцова 7.9 КБ
Управління системою бізнес-взаємодії металургійних підприємств О.О. Шубін 73.5 КБ
Управління системою економічної оцінки екологічного ризику в металургійній промисловості Г.М. Коваленко 76.2 КБ
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств Н.І. Ведмідь 69.9 КБ
Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності І.Ю. Гайдай 30.5 КБ
Управління системою соціального захисту населення в умовах трансформаційної економіки Г.А. Пікалова 124.1 КБ
Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машиноб Л.Г. Гулько 43.2 КБ
Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості І.В. Христофорова 66.8 КБ
Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області) В.В. Лепа 25.8 КБ
Управління соціальним розвитком колективів промислових підприємств Н.А. Космарова 40.8 КБ
Управління соціальним розвитком колективу підприємства (на прикладі залізничного транспорту) О.М. Пшенична 81.9 КБ
Управління соціальним розвитком промислових підприємств М.В. Боровик 55.9 КБ
Управління соціальним розвитком трудового колективу А.В. Литвиненко 71.3 КБ
Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськ О.П. Гаража 136.8 КБ