Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні механізми взаємодії ультразвуку з біологічними структурами та їх моделями - С.А. Гірник
З використанням методів вимірювання електропровідності бішарової ліпідної мембрани та ультразвукового доплерівського методу досліджено фізичні механізми впливу ультразвуку на біологічні структури та їх моделі. Показано, що ультразвук терапевтичної потужності призводить до зміни товщини навколомембранних неперемішуваних шарів електроліту. Встановлено, що зазначений ефект обумовлений збудженням мікропотоків. Досліджено фізичні ефекти впливу радіаційної сили фокусованого ультразвукового випромінювання на біологічні тканини. Експериментально здійснено ультразвукову доплерівську реєстрацію індукованих зсувних деформацій в'язкопружнього середовища. Вивчено динаміку релаксації зсувних деформацій у фантомах тканин на тканинах in vitro. Визначено особливості формування акустичних полів та досліджено просторовий розподіл зсувних деформацій, які виникають внаслідок поширення індукованих зсувних хвиль. Здійснено візуалізацію неоднорідного пружнього включення за допомогою ультразвукового доплерівського методу.

Фізіологічний стан організму курей-несучок другої фази продуктивності на тлі дії біологічно активних - Є.О. Лосєва
З використанням методів вимірювання електропровідності бішарової ліпідної мембрани та ультразвукового доплерівського методу досліджено фізичні механізми впливу ультразвуку на біологічні структури та їх моделі. Показано, що ультразвук терапевтичної потужності призводить до зміни товщини навколомембранних неперемішуваних шарів електроліту. Встановлено, що зазначений ефект обумовлений збудженням мікропотоків. Досліджено фізичні ефекти впливу радіаційної сили фокусованого ультразвукового випромінювання на біологічні тканини. Експериментально здійснено ультразвукову доплерівську реєстрацію індукованих зсувних деформацій в'язкопружнього середовища. Вивчено динаміку релаксації зсувних деформацій у фантомах тканин на тканинах in vitro. Визначено особливості формування акустичних полів та досліджено просторовий розподіл зсувних деформацій, які виникають внаслідок поширення індукованих зсувних хвиль. Здійснено візуалізацію неоднорідного пружнього включення за допомогою ультразвукового доплерівського методу.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 54, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації Г.В. Кривенко 28.9 КБ
Управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування Т.І. Малихіна 420.5 КБ
Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки Н.І. Осиченко 65.5 КБ
Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного підходу А.В. Котлик 43.2 КБ
Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили Л.П. Кондрацька 59.0 КБ
Управління конкурентоспроможністю підприємства на світових ринках М.А. Янковський 101.3 КБ
Управління конкурентоспроможністю ресторанів А.М. Расулова 58.4 КБ
Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку Н.П. Тарнавська 72.6 КБ
Управління конкурентоспроможністю технічних систем транспортного машинобудування О.О. Плахотнік 39.3 КБ
Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств О.Р. Трофімчук 58.1 КБ
Управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства на основі системи менеджменту якості О.Г. Шаля 46.5 КБ
Управління конфліктами інтересів в процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК К С.М. Хименко 109.7 КБ
Управління коопераційними зв'язками підприємства С.В. Добринь 65.9 КБ
Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України А.В. Гречко 89.6 КБ
Управління кредитним портфелем комерційного банку В.М. Голуб 50.7 КБ
Управління кредитним портфелем комерційному банку в ринкових умовах господарювання Ю.В. Бугель 49.3 КБ
Управління кредитним ризиком банку В.Ю. Подчесова 66.8 КБ
Управління кредитними потоками банку О.М. Христофорова 47.9 КБ
Управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах України В.Ю. Бодаковський 169.8 КБ
Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки Я.Я. Благодир 42.0 КБ
Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу В.В. Корнєєв 74.9 КБ
Управління кредитуванням сільськогосподарських підприємств О.В. Черниш 113.9 КБ
Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід Р.Б. Сивак 32.3 КБ
Управління лізингом на промислових підприємствах Олена Аркадіївна Сапліна 90.0 КБ
Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки О.В. Деркач 31.1 КБ
Управління ліквідністю грошового ринку на основі моделювання попиту на банківські резерви О.В. Костюк 40.7 КБ
Управління ліквідністю комерційного банку Геннадій Володимирович Загорій 167.4 КБ
Управління ліквідністю як складова конкурентноспроможності банку М.В. Марущак 48.7 КБ
Управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах Н.Б. Писар 47.7 КБ
Управління логістичними процесами на підприємствах з дискретним характером виробництва Г.А. Плахута 33.3 КБ
Управління логістичною діяльністю підприємств машинобудування І.Г. Климова 118.1 КБ
Управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості О.П. Кошулько 44.3 КБ
Управління людським капіталом підприємства А.В. Кудлай 30.9 КБ
Управління людськими ресурсами на підприємстві Л.Й. Аведян 47.3 КБ
Управління майновими ризиками підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки І.Г. Аберніхіна 87.8 КБ
Управління маркетинговим потенціалом металургійних підприємств Н.М. Маркова 81.0 КБ
Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг О.В. Дубовик 217.4 КБ
Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства І.С. Пипенко 53.8 КБ
Управління маркетинговими процесами в АПК (на матеріалах сільськогосподарських та переробних підприє В.В. Рябенко 36.2 КБ
Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Євро В.В. Платонова 35.2 КБ
Управління маркетинговою діяльністю автотранспортного підприємства І.В. Федотова 52.5 КБ
Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств Л.М. Мілаш 421.5 КБ
Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки Н.М. Гуржій 31.0 КБ
Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємтсв Ю.Б. Чаплінський 69.7 КБ
Управління маркетингом банківських установ у країнах Європейського Союзу (на матеріалах німецької ба К.С. Савін 43.3 КБ
Управління маркетингом на підприємствах сфери послуг Н.В. Погожа ???
Управління маркетингом некомерційних суб'єктів Є.П. Смірнова 32.3 КБ
Управління маркетингом освітніх послуг в організаціях навчально-курсової мережі АПК С.Г. Чигасов 63.7 КБ
Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств Г.Ю. Шульга 75.4 КБ
Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах М. Васелевський 38.5 КБ
Управління матеріальними потоками на підприємствах вугільної промисловості України Ганна Петрівна Омельченко 37.9 КБ
Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу І.В. Сіренко 72.1 КБ
Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства М.М. Бурмака 39.2 КБ
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та реінжиніринговий підхід) Юлія Юріївна Лола 43.8 КБ
Управління матеріальними ресурсами промислових підприємств М.В. Дроботова 23.9 КБ
Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства Л.С. Войтків 31.6 КБ
Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу Г.В. Баранець 45.8 КБ
Управління механізмом залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор економіки України О.М. Дуфенюк 37.6 КБ
Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні Л.Б. Євтух 85.8 КБ
Управління міжнародними інвестиційними ризиками М.В. Дамаскіна 48.6 КБ
Управління міжнародною діяльністю підприємств на світових ринках високотехнологічної продукції М.Я. Стадник 28.1 КБ
Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу Лі Хуа 46.3 КБ
Управління мотивацією інноваційної діяльноcті підприємства К.В. Мельникова 35.3 КБ
Управління навчанням керівників та спеціалістів у системі менеджменту персоналу підприємства Н.А. Балтачеєва 53.0 КБ
Управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства в умовах глобальної конкуренції Т.П. Гончаренко 1.02 МБ
Управління науково-технічним прогресом на основі створення системи показників термінів служби технік С.В. Лєонов 47.4 КБ
Управління науково-технічним прогресом на основі удосконалення системи ризик-менеджменту інновацій О.М. Діденко 46.0 КБ
Управління недохідними активами банку на основі удосконалення їх оцінки Р.М. Набок 43.5 КБ
Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК Л.Ю. Мельник 67.2 КБ
Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) О.П. Швидка 40.6 КБ
Управління оборотним капіталом промислових підприємств О.М. Зборовська 42.2 КБ
Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базі харчово В.Г. Маргасова 41.3 КБ
Управління оборотним капіталом торгової організації С.О. Ткаченко 31.5 КБ
Управління оборотними активами підприємств Н.В. Ізмайлова 53.8 КБ
Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України) А.М. Карбовник 38.0 КБ
Управління оборотними активами та джерелами їх фінансування на промисловому підприємстві Л.Г. Соляник 81.7 КБ
Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу) С.П. Лобов 43.9 КБ
Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції Ольга Олександрівна Кононова 70.8 КБ
Управління оборотними коштами підприємства О.В. Лиса 36.5 КБ
Управління операційним прибутком на прикладі підприємств харчової промисловості Л.Г. Олейнікова 156.3 КБ
Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту О.О. Котеленець 32.5 КБ
Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах А.В. Кваско 63.0 КБ
Управління організацією на основі стратегічних зон господарювання Н.Л. Кусик 33.6 КБ
Управління організаційними змінами підприємства Н.Є. Бєляєва 105.3 КБ
Управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства І.Г. Сивицька 40.7 КБ
Управління організаційно-економічним розвитком корпорації в умовах реформування економіки Ірина Олександрівна Золотарьова 39.2 КБ
Управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємства Д.О. Ріпка 48.0 КБ
Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону О.М. Ложачевська 42.2 КБ
Управління основним капіталом морських торговельних портів М.В. Матвієнко 31.4 КБ
Управління основними фондами торговельного підприємства О.В. Воскобоєва 48.3 КБ
Управління паливно-енергетичним комплексом України О.Г. Дейнека 100.2 КБ
Управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт О.В. Трифонова 40.9 КБ
Управління парком повітряних суден авіакомпанії В.О. Миронюк 136.8 КБ
Управління пенсійними системами в Україні В.М. Ішков 76.9 КБ
Управління персоналом акціонерних товариств торгівлі О.Л. Артюшина 39.3 КБ
Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин А.М. Гамаль 33.1 КБ
Управління персоналом на малих та середніх підприємствах В.В. Поєдинцева 37.0 КБ
Управління персоналом промислового підприємства в умовах ринкових відносин С.П. Оксененко 36.3 КБ
Управління підготовкою та перепідготовкою працівників промислового підприємства в системі менеджмент Л.А. Янковська 34.4 КБ
Управління підготовчим етапом реструктуризації промислових підприємств М.В. Новікова 86.6 КБ
Управління підприємницьким ризиком в агробізнесі А.П. Минка 59.6 КБ
Управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства Н.М. Яркіна 41.5 КБ
Управління підприємницькими ризиками в умовах економічної діяльності (на прикладі підприємницьких ст І.Г. Черданцева 34.2 КБ
Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю О.М. Николюк 171.2 КБ
Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму К.В. Гапотченко 65.2 КБ
Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань Н.Є. Василишина 48.6 КБ
Управління підприємствами готельного господарства різних форм господарювання Т.П. Марущак 25.5 КБ
Управління підприємствами друкованих ЗМІ: маркетингово-орієнтований підхід В.В. Брадов 38.5 КБ
Управління підприємствами споживчої кооперації на засадах функціонального підходу В.П. Сторожук 39.3 КБ
Управління підприємствами у післяприватизаційний період (на матеріалах підприємств сільськогосподарс Ю.П. Гришан 77.4 КБ
Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції Г.В. Гейєр 53.7 КБ
Управління підприємством в умовах конкуренції О.Б. Чернега 50.0 КБ
Управління підприємством в умовах кризи В.В. Цурік 31.6 КБ
Управління підприємством на основі бюджетування А.А. Фендрікова 48.5 КБ
Управління підприємством на основі стратегічного аналізу зовнішнього середовища І.М. Тесленок 194.0 КБ