Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Рекомбінаційні, фотоелектричні і фотохімічні явища в широкозонних шаруватих кристалах і структурах, - В.Д. Бондар
Фізично обгрунтовано та розроблено комплекс методів отримання плівкових люмінофорів оксидів і нітридів. Для плівкових і кристалічних люмінофорів встановлено закономірності рекомбінаційних процесів і розроблено фізичні моделі передачі збудження та рекомбінації, зумовлених складними та взаємодіючими дефектами. Розроблено матеріали та пристрої відображень інформації та реєстрації випромінювання та встановлено механізми фізичних процесів, що зумовлюють їх дію та функціональні параметри.

Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності у індиків та їх корекція - Є.М. Лівощенко
Фізично обгрунтовано та розроблено комплекс методів отримання плівкових люмінофорів оксидів і нітридів. Для плівкових і кристалічних люмінофорів встановлено закономірності рекомбінаційних процесів і розроблено фізичні моделі передачі збудження та рекомбінації, зумовлених складними та взаємодіючими дефектами. Розроблено матеріали та пристрої відображень інформації та реєстрації випромінювання та встановлено механізми фізичних процесів, що зумовлюють їх дію та функціональні параметри.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 53, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управління ефективним розвитком промислових підприємств Д.В. Солоха 31.5 КБ
Управління ефективним функціонуванням машинобудівних підприємств М.В. Макаренко 28.0 КБ
Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції Ю.О. Мельник 56.8 КБ
Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку К.В. Грицик 44.3 КБ
Управління ефективністю інвестиційної діяльності промислових підприємств О.Ю. Попова 39.4 КБ
Управління ефективністю функціонування нафтогазовидобувного комплексу України В.І. Артемов 101.3 КБ
Управління ефективною адаптацією промислового підприємства до змін ринкового середовища Наталія Валеріївна Нагорянська 104.9 КБ
Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері (на матеріалах Вінницької області) Т.І. Павлюк 62.1 КБ
Управління закупівельною діяльністю роздрібного торговельного підприємства В.М. Коноваленко 68.2 КБ
Управління залученням інвестицій у підприємства видавничої галузі О.М. Свінцицька 146.5 КБ
Управління запасами сировини та товарів в підприємствах ресторанного господарства В.А. Тупчій 35.1 КБ
Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств (за матеріалами підприємств обробної Світлана Василівна Кошеленко 66.3 КБ
Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України О.В. Кривешко 51.0 КБ
Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств- виробників О.М. Вороніна 54.9 КБ
Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу О.М. Проволоцька 29.8 КБ
Управління земельними ресурсами міста (на прикладі м. Києва) Ю.П. Кулаковський 93.6 КБ
Управління знаннями при формуванні конкурентних переваг підприємства Р.З. Вєчорковскі 35.6 КБ
Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на О.В. Дегтярев 34.8 КБ
Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки Ук О.П. Жук 39.7 КБ
Управління золотовалютними резервами Національного банку України О.Б. Лупін 50.6 КБ
Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств О.М. Ліпич 36.3 КБ
Управління і регулювання факторами та наслідками курсової динаміки акцій В.Ю. Височанський 39.6 КБ
Управління інвестиційним забезпеченням підприємства І.П. Таранський 42.5 КБ
Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику М.М. Дорошенко 18.6 КБ
Управління інвестиційним процесом на підприємстві О.М. Синіговець 65.5 КБ
Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні Ю.І. Горбачова 45.4 КБ
Управління інвестиційним процесом при формуванні конкурентних переваг підприємства О.М. Салов 32.5 КБ
Управління інвестиційним процесом та вибір ефективних інвестиційних проектів в умовах ризику (на мат Василь Васильович Папп 76.8 КБ
Управління інвестиційним розвитком регіону І.П. Колот 24.0 КБ
Управління інвестиційними проектами підприємств в умовах ринкової трансформації економіки І.В. Юлегіна 40.0 КБ
Управління інвестиційними процесами в період виходу економіки з рецесії О.Г. Махмудов 81.8 КБ
Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки І.Г. Скоморович 31.4 КБ
Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток виробничого потенціалу промисловості ре О.В. Колянко 39.1 КБ
Управління інвестиційними процесами країн, що розвиваються Аль Хазалех М. 32.5 КБ
Управління інвестиційними процесами на підприємстві в умовах ризику Н.В. Глєбова 129.6 КБ
Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України О.В. Остафіль 39.8 КБ
Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках О.М. Підхомний 106.8 КБ
Управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств О.М. Вовк 291.9 КБ
Управління інвестиційними ресурсами в умовах трансформації економіки К.А. Заславська 47.9 КБ
Управління інвестиційними ресурсами промислово-фінансових об'єднань Надія Василівна Лобачова 60.4 КБ
Управління інвестиційними ризиками у виробничо-господарських системах О.А. Лактіонова 44.9 КБ
Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств машинобудування О.В. Прокопець 63.0 КБ
Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки С.В. Герасимова 67.2 КБ
Управління інвестиційною діяльністю в промисловому регіоні О.О. Удалих 41.2 КБ
Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері В.Я. Гавран 133.1 КБ
Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки Л.А. Сиволап 27.7 КБ
Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової трансформації економіки регіону (на матеріалі Я.П. Дроздовський 35.9 КБ
Управління інвестиційною діяльністю залежних підприємств міжнародних холдингових компаній Ю.Б. Голляк 497.5 КБ
Управління інвестиційною діяльністю малих підприємств О.М. Селінкова 40.7 КБ
Управління інвестиційною діяльністю підприємств агропромислового комплексу С.Д. Федюніна 37.0 КБ
Управління інвестиційною діяльністю підприємств з формування роздрібної торговельної мережі О.В. Ольшанський 38.0 КБ
Управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування К.П. Покатаєва 94.4 КБ
Управління інвестиційною діяльністю підприємств України П.В. Кухта 26.2 КБ
Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пр О.М. Анісімова 45.7 КБ
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу А.С. Завербний 37.5 КБ
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства В.В. Жуков 99.1 КБ
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства Н.П. Дребот 88.6 КБ
Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств А.А. Денисенко 38.5 КБ
Управління інвестиціями в машинобудуванні А.В. Комаріст 22.7 КБ
Управління інвестиціями у людський капітал О.В. Левчук 42.5 КБ
Управління інноваційним кредитуванням промислових підприємств О.С. Боєнко 242.1 КБ
Управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва О.М. Кушніренко 77.3 КБ
Управління інноваційним підприємництвом у машинобудівному комплексі Н.В. Костенко 34.6 КБ
Управління інноваційним потенціалом регіону Т.І. Городиський 38.2 КБ
Управління інноваційним розвитком підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської І.С. Капарулін 41.0 КБ
Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу Анна Олександрівна Князевич 83.7 КБ
Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування С.В. Лютий 63.9 КБ
Управління інноваційним розвитком суб'єктів господарської діяльності у нестабільному ринковому серед С.М. Ілляшенко 68.4 КБ
Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної галузі регіону І.А. Косач 38.3 КБ
Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК М.А. Садиков 66.1 КБ
Управління інноваційними процесами в агропромисловому виробництві В.І. Покотилова 93.0 КБ
Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств Л.І. Мельник 40.7 КБ
Управління інноваційними процесами на підприємствах кольорової металургії Т.О. Безземельна 46.3 КБ
Управління інноваційними процесами на підприємстві О.М. Кузьменко 37.6 КБ
Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом фінансово-промислових груп В.О. Кузьмінський 277.1 КБ
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства В.Р. Жуков 27.8 КБ
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підпирємств Т.С. Овчаренко 43.1 КБ
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства Л.І. Бєлоусова 44.3 КБ
Управління інноваційною діяльністю малого та середнього бізнесу України З.К. Шмігельська 102.5 КБ
Управління інноваційною діяльністю на засадах формування фінансових потоків А.Ю. Присяжнюк 39.3 КБ
Управління інноваційною діяльністю на підприємствах газодобувної галузі України В.П. Світалка 166.4 КБ
Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості О.М. Паливода 49.0 КБ
Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості О.В. Бражко 33.4 КБ
Управління інноваційною діяльністю підприємства В.В. Власенко 32.5 КБ
Управління інноваційною діяльністю підприємства А.А. Абдаллах 81.1 КБ
Управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу Ігор Борисович Капітан 38.8 КБ
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (на прикладі машинобудування) Ю.Ю. Бурєнніков 57.6 КБ
Управління інноваціями в організаціях Г.С. Черноіванова 22.9 КБ
Управління інноваціями на етапах життєвого циклу програмного забезпечення В.В. Колдовський 79.6 КБ
Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України Ю.Г. Левченко 46.4 КБ
Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва П.В. Ковалишин 38.1 КБ
Управління інтелектуальною власністю підприємства Т.О. Гусаковська 66.2 КБ
Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємств легкої промисловості С.М. Гаман 50.5 КБ
Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва І.Б. Галюк 53.4 КБ
Управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку В.Ф. Голуб 53.4 КБ
Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України О.Є. Чорна 159.9 КБ
Управління капіталом підприємства на основі узгодженості його складових О.В. Лебідь 78.0 КБ
Управління капіталом приватного вищого навчального закладу А.М. Гончаренко 91.6 КБ
Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу Алла Миколаївна Германчук 22.2 КБ
Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції В.В. Кривещенко 59.8 КБ
Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного за Н.О. Макухіна 42.3 КБ
Управління кон'юнктурою трудових ресурсів підприємств О.Г. Зима 154.8 КБ
Управління конкурентним потенціалом торговельної марки Т.О. Загорна 40.9 КБ
Управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції М.А. Терещенко 71.6 КБ
Управління конкурентними перевагами підприємства Є.О. Полтавська 71.4 КБ
Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі) Д.О. Барабась 44.8 КБ
Управління конкурентною раціональністю: теорія і методологія Ірина Василівна Балабанова 105.9 КБ
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства Г.С. Бондаренко 21.5 КБ
Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки І.П. Волощук 46.1 КБ
Управління конкурентоспроможністю банку в умовах фінансової лібералізації Ю.П. Пікуш 74.6 КБ
Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу Л.Р. Прус 50.6 КБ
Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу Н.І. Верхоглядова 64.3 КБ
Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (н А.В. Шаравська 43.9 КБ
Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку О.О. Голосов 31.3 КБ
Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств Олексій Олександрович Охтень 73.0 КБ