Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 52, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Утворення і рекомбінаційні властивості неоднорідностей в твердих розчинах n-CdHgTe - Зоя Костянтинівна Власенко


Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового ву - О.В. Вашерук
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 52, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалювання державного регулювання транспортної інфраструктури Марина Артурівна Потєєва 91.0 КБ
Удосконалювання методики грошової оцінки землі і шляхи її використання у сільському господарстві Кри О.В. Тіпакова 55.4 КБ
Удосконалювання методів стимулювання, розробки і впровадження системи енергозбереження на підприємст І.М. Мигас 26.4 КБ
Удосконалювання податкового менеджменту (на прикладі сільськогосподарських підприємств Криму) О.І. Лєхно 18.0 КБ
Удосконалювання системи стимулювання ефективної роботи колективів підприємств залізничного транспорт О.О. Євсєєва 74.8 КБ
Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням М.В. Костель 89.3 КБ
Узгодження ліквідності будівельних об'єктів та платоспроможності інвестора С.П. Стеценко 325.8 КБ
Узгодження мотиваційних впливів на ефективність механізму управління телекомунікаціями регіону А.В. Кузьмінов 48.2 КБ
Українська школа фізичної економії Л.В. Воробйова 28.1 КБ
Український ринок праці у системі сучасного світового господарства Т.Є. Мірошниченко 28.4 КБ
Українсько-польські економічні відносини в процесі загальноєвропейської інтеграції Я.М. Ошуркевич 41.5 КБ
Українсько-російське економічне співробітництво в контексті реалізації національних інтересів А.М. Порох 44.2 КБ
Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції С.О. Пилипенко 28.2 КБ
Умови забезпечення макроекономічної збалансованості та їх застосування в регулюванні банківської сис В.М. Кудрявський 30.0 КБ
Умови та параметри нормалізації розвитку морських транспортних підприємств України С.О. Машканцева 70.6 КБ
Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств О.А. Журан 76.1 КБ
Універсальні акцизи на сучасному етапі економічного розвитку М.А. Науменко 44.8 КБ
Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України І.Ю. Ходикіна 41.5 КБ
Упорядкування і підвищення ефективності використання земель у господарствах Передкарпаття В.Л. Любчик 29.0 КБ
Управление инвестиционной деятельностью холдинговой компании Реньи Габор 24.4 КБ
Управління агролізингом при здійсненні інвестиційної діяльності аграрних підприємств А.В. Подік 55.7 КБ
Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах А.О. Касич 27.2 КБ
Управління активами страхових компаній А.А. Супрун 32.5 КБ
Управління акціонерним капіталом підприємств в агропромисловому виробництві О.Г. Борщ 39.6 КБ
Управління акціонерним промисловим об'єднанням в сучасних умовах Я.І. Пижинський 80.9 КБ
Управління акціонерними товариствами Е.Р. Камілова 62.5 КБ
Управління акціонерними товариствами в торгівлі в умовах становлення ринкових відносин В.О. Хижняк 18.7 КБ
Управління антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств Б.В. Сидяга 38.0 КБ
Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах Л.С. Лаврентьєва 78.0 КБ
Управління банківським портфелем активів Т.Г. Іванова 37.1 КБ
Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні Л.Г. Кльоба 57.0 КБ
Управління борговими зобов'язаннями сільськогосподарських підприємств І.П. Шиндирук 47.7 КБ
Управління валютним ризиком в банках України К.В. Уваров 29.8 КБ
Управління валютним ризиком: політекономічний аспект Л.В. Репа 61.9 КБ
Управління валютними ризиками в нефінансовому секторі країн з ринковою економікою Я.Є. Камінський 24.0 КБ
Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості Г.Й. Островська 89.9 КБ
Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства В.А. Панков 62.1 КБ
Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти О.Г. Мендрул 114.5 КБ
Управління вексельним обігом промислового підприємства Р.М. Стрєльніков 67.6 КБ
Управління вексельним оборотом торговельного підприємства О.В. Корольова-Казанська 30.1 КБ
Управління венчурними організаціями в машинобудуванні І.В. Литвин 154.9 КБ
Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазобудівних І.М. Мазур 44.9 КБ
Управління використанням інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем В.П. Петренко 108.8 КБ
Управління використанням трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах Т.П. Житник 45.2 КБ
Управління виробництвом в умовах конкурентного середовища І.М. Охабський 20.6 КБ
Управління виробничим потенціалом при модернізації господарського комплексу О.С. Шаріпова 33.2 КБ
Управління виробничим потенціалом промислових підприємств Оксана Любомирівна Горяча 40.7 КБ
Управління виробничим потенціалом фермерських господарств регіону Ю.А. Воюєва 36.5 КБ
Управління виробничими витратами на металургійному підприємстві Ірина Миколаївна Герасименко 122.8 КБ
Управління виробничими витратами на підприємствах в умовах ринку Н.І. Руденко 20.8 КБ
Управління виробничими запасами на підприємстві І.О. Бондарєва 68.8 КБ
Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу Л.М. Киба 50.2 КБ
Управління виробничими потужностями в машинобудуванні В.А. Мощинська 35.1 КБ
Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі Р.С. Распопов 44.3 КБ
Управління виробничо-господарськими комплексами на засадах використання інтелектуально-ресурсного по Є.А. Ревтюк 67.0 КБ
Управління витратами авіакомпаній при здійсненні регулярних внутрішніх пасажирських перевезень І.І. Висоцька 194.8 КБ
Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства Олег Леонідович Гарін 105.1 КБ
Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування) Л.П. Радецька 32.3 КБ
Управління витратами виробництва в забезпеченні конкурентоспроможності промислової продукції (на при І.Д. Півоварчук 41.9 КБ
Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування Л.Б. Прокопович 45.9 КБ
Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарсько Н.П. Скригун 44.2 КБ
Управління витратами і ефективність виробництва у підприємствах цукровобурякового підкомплексу І.І. Рагуліна 159.7 КБ
Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування) Світлана Миколаївна Ксьондз 66.5 КБ
Управління витратами на забезпечення якості промислової продукції Г.П. Коц 94.7 КБ
Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу О.С. Кравченко 52.1 КБ
Управління витратами підприємств залізничного транспорту Тетяна Валеріївна Полішко 38.0 КБ
Управління витратами підприємств машинобудування Т.О. Мокроусова 85.0 КБ
Управління витратами підприємств у системі логістики О.О. Радецька 131.0 КБ
Управління витратами підприємств харчової промисловості в ринкових умовах господарювання А.В. Череп 677.5 КБ
Управління витратами підприємства в ринковій економіці Л.О. Меренкова 41.9 КБ
Управління витратами у машинобудівних корпораціях А.М. Дідик 75.9 КБ
Управління витратами функціонально-інфраструктурних підрозділів підприємств (на прикладі машинобудів А.М. Рибіна 133.8 КБ
Управління втратами залізорудної сировини як чинник підвищення економічної ефективності гірничо-збаг А.О. Кривошеєва 37.5 КБ
Управління газотранспортними компаніями на засадах маркетингу та логістики О.Є. Шандрівська 49.6 КБ
Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект Т.В. Божидарнік 28.8 КБ
Управління грошовими потоками банківського сектора України в системі міжнародних платежів М.О. Долгальова 36.5 КБ
Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах В.І. Драч 40.6 КБ
Управління грошовими потоками вугільних шахт В.А. Харченко 64.6 КБ
Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств) К.О. Крічевець 33.0 КБ
Управління грошовими потоками торговельного підприємства Г.В. Ковальчук 44.2 КБ
Управління грошовими потоками хлібопекарських підприємств О.О. Олійник 117.8 КБ
Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах Л.В. Черненко 43.1 КБ
Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства Н.М. Новікова 51.7 КБ
Управління державним боргом Г.В. Кучер 31.3 КБ
Управління державним боргом України (регулювання діяльності із здійснення запозичень) С.С. Коба 52.3 КБ
Управління державним сектором національного господарства в ринковій системі України М.В. Шашина 519.3 КБ
Управління державним сектором промисловості в Україні Г.А. Дорофєєва 50.2 КБ
Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень Ніна Олександрівна Полянська 137.3 КБ
Управління диверсифікацією виробництва промислових підприємств Віктор Олександрович Шишкін 98.5 КБ
Управління діяльністю автотранспортних підприємств спеціального призначення О.А. Чигринець 41.7 КБ
Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки Л.П. Артеменко 81.4 КБ
Управління діяльністю інноваційних фондів Л.Я. Золотаревська 38.0 КБ
Управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях С.В. Максим'юк 76.8 КБ
Управління діяльністю підприємства на засадах ситуаційного менеджменту Г.І. Фролова 38.9 КБ
Управління діяльністю промислових підприємств в процесі інтеграції В.В. Жданов 37.2 КБ
Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств А.В. Колодій 57.3 КБ
Управління діяльністю транспортного вузла Н.Д. Волканова 90.8 КБ
Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні Ю.В. Сибірянська 285.1 КБ
Управління доходами від основної діяльності страхових компаній Т.О. Зінькевич 46.0 КБ
Управління екологічною безпекою промислових підприємств К.В. Низькодубова 32.3 КБ
Управління еколого-економічними трансформаціями суспільного виробництва Ю.С. Конопліна 181.7 КБ
Управління економікою підприємств з виробництва і переробки соняшнику в умовах ринку Ю.О. Романченко 88.6 КБ
Управління економічними реформами в Україні А.Г. Ігольников 58.7 КБ
Управління економічними ризиками в енергозбутовій діяльності В.В. Розсоха 36.2 КБ
Управління економічними ризиками підприємств 37.9 КБ
Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства О.В. Прокопішина 65.1 КБ
Управління економічною безпекою підприємництва в Україні Н.Й. Реверчук 115.5 КБ
Управління економічною ефективністю інноваційних проектів Т.І. Пархоменко 63.5 КБ
Управління економічною стійкістю підприємства С.О. Тхор 31.5 КБ
Управління економічною стійкістю торговельного підприємства О.В. Сергєєва 52.7 КБ
Управління експортним потенціалом підприємства Л.П. Сєрова 31.6 КБ
Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матеріалах українських това О.П. Скрипніченко 31.3 КБ
Управління енергетичними ресурсами у виробництві О.В. Захарова 114.8 КБ
Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі сортиментної політики М.М. Жибак 84.2 КБ
Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу В.Й. Килимнюк 56.4 КБ