Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Флюктуації температури реліктового випромінювання та формування великомасштабної структури в інфляці - С.Є. Апуневич
Розроблено напіваналітичний підхід до обчислення кутового спектр потужності на великих масштабах, для точного й ефективного здійснення процедури нормування. Визначено локалізацію накопичення внеску до пізнього інтегрального ефекту Сакса - Вольфа у часовому інтервалі. Вдосконалено та розширено аналітичні апроксимації, використані для передбачення положень та амплітуд акустичних особливостей кутового спектра залежно від космологічних параметрів. Проаналізовано дані експериментів з вимірювання флюктуацій температури BOOMERanG, MAXIMA та DASI, модельно-незалежним методом встановлено присутність акустичних особливостей у дослідженому спектрі, оцінено достовірність їх визначення та його похибки. Тестовано інфляційну космологічну модель щодо відповідності проаналізованим даним. Визначено обмеження на значення космологічних параметрів: густини енергії речовини, густини енергії баріонів, нахилу післяінфляційного спектра потужності збурень густини, вмісту густини енергії космологічної константи, сталої Габбла.

Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону - Г.І. Хлопов
Розроблено напіваналітичний підхід до обчислення кутового спектр потужності на великих масштабах, для точного й ефективного здійснення процедури нормування. Визначено локалізацію накопичення внеску до пізнього інтегрального ефекту Сакса - Вольфа у часовому інтервалі. Вдосконалено та розширено аналітичні апроксимації, використані для передбачення положень та амплітуд акустичних особливостей кутового спектра залежно від космологічних параметрів. Проаналізовано дані експериментів з вимірювання флюктуацій температури BOOMERanG, MAXIMA та DASI, модельно-незалежним методом встановлено присутність акустичних особливостей у дослідженому спектрі, оцінено достовірність їх визначення та його похибки. Тестовано інфляційну космологічну модель щодо відповідності проаналізованим даним. Визначено обмеження на значення космологічних параметрів: густини енергії речовини, густини енергії баріонів, нахилу післяінфляційного спектра потужності збурень густини, вмісту густини енергії космологічної константи, сталої Габбла.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 51, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон'юнктури П.Д. Каминський 42.3 КБ
Удосконалення механізму стимулювання персоналу корпоративного підприємства в умовах трансформації ек Л.Є. Сухомлин 40.2 КБ
Удосконалення механізму страхового захисту підприємств аграрного сектора АПК Н.О. Долгошея 30.1 КБ
Удосконалення механізму управління авіакомпанією в умовах конкуренції Р.Е. Мерхеж 99.6 КБ
Удосконалення механізму управління оборотним капіталом в харчовій промисловості Н.М. Купріна 44.6 КБ
Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємств залізнич Л.В. Костюченко 42.2 КБ
Удосконалення механізму фінансово-економічного управління пасажирськими перевезеннями на залізницях В.П. Гудкова 114.7 КБ
Удосконалення механізму формування поточних витрат в промисловості С.І. Тарасенко 29.8 КБ
Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні І.С. Волохова 39.5 КБ
Удосконалення національної системи іпотеки в умовах посилення інтеграційних процесів О.В. Пилипець 207.8 КБ
Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умова С.О. Синянський 43.9 КБ
Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства О.А. Лукашова 24.8 КБ
Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах Ю.Ю. Корнієнко 31.9 КБ
Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств К.С. Сурніна 44.6 КБ
Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах Е.А. Гуторова 28.9 КБ
Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів І.О. Лукашова 37.0 КБ
Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії Н.В. Сєкіріна 33.2 КБ
Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавсь М.М. Зюкова 26.0 КБ
Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського Союзу С.А. Матюх 98.5 КБ
Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства С.В. Щеголькова 28.2 КБ
Удосконалення організації корпоративного управління у великих акціонерних товариствах Е.Н. Коренєв 32.3 КБ
Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах О.В. Коваленко 38.7 КБ
Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємс В.Б. Люткевич 131.3 КБ
Удосконалення організації та підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в сільськогос І.І. Андросович 30.9 КБ
Удосконалення організації технологічних процесів як фактора поліпшення економічних показників гірнич С.В. Курашов 28.0 КБ
Удосконалення організації управління процесами енергозбереження Наталія Олегівна Кондратенко 439.1 КБ
Удосконалення організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації І.В. Бондаренко 39.6 КБ
Удосконалення організаційно-економічних структур судноплавних компаній Ірина Михайлівна Москвіченко 43.9 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму використання рекреаційних ресурсів об'єктів приро Н.В. Овсяннікова 37.9 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисл О.О. Шеремет 27.2 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення техногенної та екологічної безпеки ( Н.С. Лисенко 37.1 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності в промисловості (на прик Г.Л. Арнаутов 18.1 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфр Л.І. Калачевська 92.5 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму матеріального стимулювання на підприємствах ГМК Ф. Паннір 41.2 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму оновлення основних засобів підприємства в умовах Н.Д. Свірідова 25.1 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання комплексу соціалізації національної е І.О. Стеблянко 60.0 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства Р.А. Галгаш 39.9 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму створення технопарків Ю.Г. Симоненко 40.2 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на п С.С. Бєляєва 32.0 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління банкрутством Н.Ю. Возіянова 32.7 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на вугільних шахтах В.Ю. Звенячкіна 46.6 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону Є.М. Гелеверя 52.4 КБ
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення О.О. Комліченко 44.8 КБ
Удосконалення організаційно-методичного механізму формування кластерів нерудних будівельних матеріал Д.О. Пруненко 95.8 КБ
Удосконалення організаційного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві О.В. Кірейцева 203.2 КБ
Удосконалення організаційного механізму розвитку лізингу Ю.Є. Холодна 18.0 КБ
Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах М.В. Кондратюк 65.2 КБ
Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства Н.Г. Калюжна 33.2 КБ
Удосконалення орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств І.В. Кошкалда 35.6 КБ
Удосконалення оцінки ефективності управління підприємством Л.М. Христенко 28.0 КБ
Удосконалення оцінних показників ефективності господарюючого суб'єкта (на прикладі рибної галузі Кри С.С. Серьогін 26.1 КБ
Удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів на регіональному рівні (на прикладі Кіровоградської о О.А. Комарова 26.5 КБ
Удосконалення планування діяльності підприємств на основі реалізації маркетингових можливостей І.В. Терехова 59.5 КБ
Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства С.М. Шаповалова 41.0 КБ
Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання П.В. Кривуля 26.6 КБ
Удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку як фактор забезпечення економічно В.В. Баліцька 65.7 КБ
Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних осіб О.І. Білик 179.7 КБ
Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті В.В. Матвєєв 27.1 КБ
Удосконалення реального інвестування підприємств харчової промисловості на основі системи кредитних О.В. Михайленко 48.2 КБ
Удосконалення регіональних земельних відносин у процесі здійснення земельної реформи (на прикладі Ль О.Ф. Ковалишин 67.5 КБ
Удосконалення регіональної системи розвитку біржового ринку в Україні Ольга Станіславівна Мограб 33.9 КБ
Удосконалення регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі регіону О.М. Шинкаренко 46.8 КБ
Удосконалення розвитку житлового господарства міст України Ю.М. Манцевич 95.3 КБ
Удосконалення розподільчої економічної системи регіону в умовах ринкових перетворень О.О. Папаіка 47.4 КБ
Удосконалення систем підтримки прийняття рішень в організації Н.Л. Сапельнікова 29.3 КБ
Удосконалення системи державного регулювання діяльності вільних економічних зон в Йорданії Мамун Халаф Ахмад Халахля 36.8 КБ
Удосконалення системи матеріального стимулювання в сільськогосподарських підприємствах О. Д. Балан 32.5 КБ
Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства Н.Є. Скоробогатова 72.2 КБ
Удосконалення системи оцінки нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах Світлана Валеріївна Позднякова 57.9 КБ
Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів О.П. Біницька 24.4 КБ
Удосконалення системи регулювання економічних процесів регіонального сегмента фондового ринку В.В. Журавель 50.1 КБ
Удосконалення системи стимулювання праці персоналу виробничих підрозділів машинобудівних підприємств А.В. Остафійчук 34.6 КБ
Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної С.М. Погорєлов 46.4 КБ
Удосконалення системи управління витратами машинобудівних підприємств Т.В. Назарчук 81.8 КБ
Удосконалення системи управління основними засобами в умовах реструктуризації (на прикладі машинобуд О.І. Фурсов 94.5 КБ
Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграрних підприємствах І.А. Денисенко 55.2 КБ
Удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємствах машинобудування В.В. Івата 65.9 КБ
Удосконалення спеціалізації сільськогосподарського виробництва Н.І. Колишкіна 38.0 КБ
Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства Р.О. Горбенко 47.9 КБ
Удосконалення стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств Н.В. Войтович 68.1 КБ
Удосконалення та підвищення ефективності спеціалізації господарств зернового напрямку І.О. Банєва 77.0 КБ
Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів України Н.І. Корецька 605.8 КБ
Удосконалення територіальної організації продовольчого комплексу Придніпров'я С.М. Зеленський 33.0 КБ
Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону А.Г. Охріменко 32.5 КБ
Удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні О.В. Неборачко 35.1 КБ
Удосконалення управління високоліквідними оборотними коштами підприємств хлібопекарської промисловос Н.В. Осадчук 41.5 КБ
Удосконалення управління витратами на підприємствах вугільної промисловості Л.Ю. Хлапьонов 29.6 КБ
Удосконалення управління діяльністю вугільних підприємств на основі трирівневої системи бюджетування Я.П. Бондаренко 39.4 КБ
Удосконалення управління діяльністю гірничо-збагачувальних комбінатів на основі реорганізації сервіс О.О. Клименко 71.2 КБ
Удосконалення управління діяльністю інформаційних підприємств Н.Ш. Пономаренко 31.0 КБ
Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу О.В. Гуськова 27.4 КБ
Удосконалення управління залізничним транспортом України Т.А. Мукмінова 31.2 КБ
Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі Д.О. Карлюка 44.8 КБ
Удосконалення управління інноваційними процесами на промислових підприємствах Н.І. Ніронович 47.1 КБ
Удосконалення управління міжгалузевими промисловими комплексами Г.М. Сичов 93.3 КБ
Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи Л.М. Ємельяненко 21.3 КБ
Удосконалення управління оборотними коштами на підприємствах автомобільного транспорту В.В. Бойко 22.6 КБ
Удосконалення управління підприємствами громадського харчування О.Р. Сватюк 36.2 КБ
Удосконалення управління підприємствами малого бізнесу в регіоні О.В. Ульяницька 31.6 КБ
Удосконалення управління підприємством на основі розвитку інформаційних систем Катерина Володимирівна Харіна 32.8 КБ
Удосконалення управління природокористуванням шляхом екологічної амортизації Я.В. Долгіх 44.7 КБ
Удосконалення управління промислово-фінансовими групами в умовах становлення сучасних фінансових інс Н.В. Зайцева 46.6 КБ
Удосконалення управління розвитком підприємств будівельної індустрії В.Я. Проценко 31.3 КБ
Удосконалення управління соціально-економічними процесами (на прикладі Луганської області) Є.М. Ахромкин 39.6 КБ
Удосконалення управління фінансами підприємств ринкової інфраструктури Артюш Сергійович Мартіросян 65.2 КБ
Удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємств харчової промисловості Л.В. Пельтек 82.6 КБ
Удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств залізничного транспорту на основі О.В. Чала 624.9 КБ
Удосконалення управлінського обліку та аналізу на агропромислових підприємствах (на прикладі галузі Н.Д. Ордіховська 37.4 КБ
Удосконалення фінансово-господарської діяльності вугледобувних підприємств з обмеженими запасами на Я.В. Дробот 28.8 КБ
Удосконалення фінансово-економічного механізму управління промисловим підприємством Л.О. Цибульська 44.7 КБ
Удосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК Криму О.В. Логвіна 23.1 КБ
Удосконалення фінансового механізму забезпечення сталого розвитку України О.С. Бадрак 94.4 КБ
Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки К.В. Савченко 57.8 КБ
Удосконалення форм і методів економічного управління промисловими підприємствами В.О. Андрющенко 116.2 КБ
Удосконалення форм та методів державної підтримки національного морського судноплавства в Україні О.А. Липинська 56.4 КБ