Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 50, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжж - Мар'яна Іванівна Колісник


Несприятливі ефекти при роботі з комп'ютером: електрофізіологічні кореляти та можливості немедикамен - Володимир Леонідович Тюнін
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 50, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Трансформація земельних відносин в аграрній сфері І.А. Колесник 47.2 КБ
Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств П.Ф. Цигікал 186.7 КБ
Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації Наталія Леонідівна Кочергіна 31.8 КБ
Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі М.В. Диха 181.6 КБ
Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці С.Г. Бабенко 55.3 КБ
Трансформація корпоративних стратегій іноземних комерційних банків в умовах глобалізації В.М. Кутовенко 41.3 КБ
Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС М.М. Відякіна 48.1 КБ
Трансформація міжнародної підприємницької діяльності в умовах волатильності глобальних ринків П.О. Маляренко 44.2 КБ
Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників А.Ю. Жуковська 112.1 КБ
Трансформація національного ринку праці в сучасних умовах С.В. Кривенко 46.2 КБ
Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг В.М. Бобровник 61.2 КБ
Трансформація організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності продукції мет В.М. Осипов 77.1 КБ
Трансформація організаційно-економічного статусу підприємства (на прикладі текстильної галузі) Д.І. Коваленко 94.7 КБ
Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми соціально-еконо О.М. Свінцов 95.2 КБ
Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу Р.Є. Зварич 46.9 КБ
Трансформація приватних заощаджень в інвестиції в транзитивній економіці Я.В. Петренко 116.1 КБ
Трансформація процесів управління реалізації готової продукції в умовах переходу до ринку Н.П. Мешко 33.9 КБ
Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг Р.Р. Августин 84.3 КБ
Трансформація роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості в умовах ринкової переорієнтації В.І. Місюкевич 90.1 КБ
Трансформація розселення населення регіону: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Полтавськ Т.Г. Кравцова 37.6 КБ
Трансформація світового ринку капіталу в умовах глобалізації М.І. Голубов 49.5 КБ
Трансформація світової фінансової системи в контексті економічної глобалізації Ольга Іванівна Гапонюк 56.6 КБ
Трансформація системи реалізації зерна в Україні до ринкових умов Т.Г. Гайдук 74.4 КБ
Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень (на матеріалах Ч О.В. Зибарева 68.6 КБ
Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки І.О. Курило 96.1 КБ
Трансформація споживчого ринку та його регулювання в перехідній економіці Т.М. Гродецька 28.3 КБ
Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Х О.Є. Цісецький 101.8 КБ
Трансформація структури людської діяльності у сучасному господарському розвитку І.В. Колупаєва 37.3 КБ
Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки Ван Пен 73.1 КБ
Трансформація управління підприємствами портової діяльності України С.В. Крижановський 38.3 КБ
Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації Г.В. Бережна 131.0 КБ
Трансформація фондових ринків країн Центральної та Східної Європи С.Л. Котляров 29.7 КБ
Трансформація форм власності і господарювання та розвиток орендних відносин у сільськогосподарських О.А. Роєнко 46.3 КБ
Трансформація функцій управління в АПК за ринкових умов В.М. Гречаний 44.0 КБ
Трансформування та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств С.М. Колач 77.2 КБ
Трудовий потенціал і зайнятість населення України в умовах ринкової трансформації економіки С.Ю. Трубич 55.4 КБ
Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров'я: демографічний та працересурсний ви Л.А. Чвертко 35.9 КБ
Трудовий потенціал України та ефективність його використання Л.М. Ільїч 32.2 КБ
Трудові ресурси та формування ринку робочої сили в аграрному секторі економіки (на матеріалах сільсь Н.М. Суліма 27.5 КБ
Трудомісткість послуг з працевлаштування: методологія визначення та практика використання О.І. Кравчук 34.8 КБ
Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємс Г.Б. Асмолова 112.6 КБ
Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах В. Є. Житний 37.4 КБ
Удосконалення аналізу фінансового стану фармацевтичних установ Л.Є. Шульженко 35.5 КБ
Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних підприємств Т.В. Малаєва 29.6 КБ
Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні Н.Я. Зінько 126.6 КБ
Удосконалення банківської діяльності та пом'якшення ризиків у форматі регіональних кластерів О.І. Скічко 54.7 КБ
Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банк В.А. Малишенко 52.6 КБ
Удосконалення вантажних залізничних тарифів на основі врахування попиту на перевезення Л.Є. Ревуцька 32.9 КБ
Удосконалення венчурного інвестування металургійних підприємств Л.А. Шило 57.7 КБ
Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах О.І. Довганюк 54.2 КБ
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств А.В. Непран 46.7 КБ
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарського виробництва в умовах його реструктуризації Н.В. Статівка 45.5 КБ
Удосконалення депозитної політики в банках України Н.О. Кожель 42.7 КБ
Удосконалення державних програм соціально-економічного розвитку вугільної промисловості Анастасія Володимирівна Петенко 73.3 КБ
Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект Н.М. Іларіонова 48.9 КБ
Удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств Т.М. Чернякова 39.0 КБ
Удосконалення економічних відносин на залізничному транспорті України в умовах транспортно-промислов Г.М. Піонтковська 21.9 КБ
Удосконалення економічних відносин як шлях підвищення прибутку підприємств, що взаємодіють у гірничо М.І. Іщенко 52.9 КБ
Удосконалення економічних методів управління інноваційною діяльністю вуглевидобувного підприємства Анна Володимирівна Кириченко 79.5 КБ
Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні К.В. Смірнова 85.8 КБ
Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських п Т.П. Михайлова 41.9 КБ
Удосконалення економічного механізму використання природних ресурсів (на прикладі водних ресурсів Ук О.В. Пономаренко 69.5 КБ
Удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності В.Г. Подлєсна 42.2 КБ
Удосконалення економічного механізму забезпечення охорони та якості атмосферного повітря Олександра Миколаївна Яворська 152.8 КБ
Удосконалення економічного механізму залучення інвестицій в природоохоронну діяльність З.Н. Жарамані 35.4 КБ
Удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності О.М. Саксонова 91.7 КБ
Удосконалення економічного механізму регулювання екологічної безпеки В.С. Луцько 28.9 КБ
Удосконалення економічного механізму управління процесом відтворення технічних ресурсів підприємств О.Б. Павлюченкова 45.7 КБ
Удосконалення економічного механізму функціонування регіонального ринку цукру А.М. Ужва 79.7 КБ
Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машинобудівними підприємствами за допомогою цінних па Тетяна Вячеславівна Перекрест 39.5 КБ
Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу Ю.В. Цьомик 48.5 КБ
Удосконалення інноваційного менеджменту на машинобудівному підприємстві І.Ю. Білоброва 66.9 КБ
Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації В.В. Прозоров 52.8 КБ
Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт О.В. Варяниченко 38.4 КБ
Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду Д.М. Русак 139.2 КБ
Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві Г.І. Пиріг 76.3 КБ
Удосконалення кредитних відносин комерційних банків із позичальниками Т.С. Стубайло 21.3 КБ
Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока Наталя Олександрівна Грабко 51.0 КБ
Удосконалення методики ефективного управління робочим часом на підприємствах залізничного транспорту В.Є. Чупир 66.8 КБ
Удосконалення методики ринкової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні Т.В. Хромяк 56.9 КБ
Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць О.Л. Васильєв 53.6 КБ
Удосконалення методів виробничо-господарської діяльності підприємств на основі контролінгу (на прикл О.О. Дегтярьова 28.7 КБ
Удосконалення методів економічної роботи на підприємствах з метою підвищення ефективності їх діяльно Л.В. Таратута 49.1 КБ
Удосконалення методів обгрунтування розміру мінімальної заробітної плати Н.С. Шалімова 35.8 КБ
Удосконалення методів оцінки економічної ефективності господарської діяльності промислових підприємс К.С. Салига 161.2 КБ
Удосконалення методів оцінки ефективності прийняття інвестиційних рішень на підприємствах залізнично В.Ф. Мінка 90.2 КБ
Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств О.В. Лукашенко 36.3 КБ
Удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорт К.В. Журавель 72.0 КБ
Удосконалення методів управління оборотними коштами підприємства Д.В. Василичев 55.5 КБ
Удосконалення методів ціноутворення в умовах невизначеності ринкової кон'юнктури О.М. Скачков 27.3 КБ
Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу технологій в Україні О.Б. Саліхова 66.1 КБ
Удосконалення методологічних та методичних основ економічної оцінки природних ресурсів Н.В. Збагерська 46.7 КБ
Удосконалення механізмів державного регулювання інституційних змін у вугільній промисловості А.Ф. Телюков 59.5 КБ
Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків (на матеріалах Вінницької області О.Г. Підвальна 61.9 КБ
Удосконалення механізмів управління заповідними територіями північного Причорномор'я Д.В. Крилов 118.3 КБ
Удосконалення механізмів управління розвитком венчурного бізнесу в Україні М.М. Долішня 54.0 КБ
Удосконалення механізму аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства Сергій Володимирович Єкімов 18.4 КБ
Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики Н.Є. Скрипник 69.1 КБ
Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються В.В. Галасюк 38.2 КБ
Удосконалення механізму визначення економічної доцільності використання основних виробничих фондів п А.В. Вишневська 31.2 КБ
Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної г Д.В. Кабаченко 57.1 КБ
Удосконалення механізму зниження заборгованості за електроенергію електропостачальних підприємств Г.О. Куденко 40.0 КБ
Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту О.О. Іваніна 34.2 КБ
Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів Ірина Олегівна Губарєва 88.8 КБ
Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств Ю.О. Тараруєв 71.7 КБ
Удосконалення механізму оцінки та регулювання соціального розвитку регіонів України І.Е. Польська 77.1 КБ
Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств М.Ю. Карпушенко 57.5 КБ
Удосконалення механізму підвищення ефективності використання рибогосподарського ресурсу С.О. Козій 40.6 КБ
Удосконалення механізму планування виробничої програми малих підприємств в умовах невизначеності сер Н.М. Романюк 51.2 КБ
Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави О.В. Балабенко 75.0 КБ
Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах Т.О. Савостенко 77.3 КБ
Удосконалення механізму регулювання потоків робочої сили на фіксованому ринку праці промислового рег Т.А. Федотова 45.0 КБ
Удосконалення механізму регулювання регіонального ринку готельних послуг (на прикладі Автономної Рес М.К. Ільясова 87.5 КБ
Удосконалення механізму регулювання ринку праці монофункціональних міст України І.М. Жабінець 30.3 КБ
Удосконалення механізму реструктуризації підприємств вугільної промисловості Т.В. Гулик 43.3 КБ