Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Морфология побеговых систем драцен (Dracaena Vand. ex L. - Dracaenaceae Salisb.) - Игорь Юрьевич Мальцов


Вдосконалення технологій вводу-виводу картографічної інформації в кадастрових геоінформаційних систе - К.О. Гермонова
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні О.Д. Вовчак 62.3 КБ
Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки О.А. Колодій 47.8 КБ
Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин І.І. Пасінович 50.0 КБ
Державне регулювання галузі туристичних послуг як стратегія розвитку національних конкурентних перев Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех 52.1 КБ
Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розви Ю.І. Турянський 39.8 КБ
Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці Ю.М. Джус 39.9 КБ
Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу О.А. Поліщук 46.6 КБ
Державне регулювання діяльності природних монополій В.В. Кривуцький 94.8 КБ
Державне регулювання доходів населення в Україні Н.В. Федірко 40.3 КБ
Державне регулювання економіки (соціально-економічний аспект) Л.І. Дмитриченко 57.3 КБ
Державне регулювання економіки та дія вмонтованих стабілізаторів в умовах ринку В.В. Похилюк 32.4 КБ
Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації В.В. Литвин 16.9 КБ
Державне регулювання економіки України у програмному аспекті Володимир Федорович Опанасенко 13.1 КБ
Державне регулювання економічного розвитку Д.М. Євдокимова 72.5 КБ
Державне регулювання економічного розвитку приватних агроформувань в Україні А.М. Кулик 85.7 КБ
Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості О.М. Кириченко 43.3 КБ
Державне регулювання енергозбереження в сільському районі (на матеріалах Грайворонського району Белг Дмитро Васильович Худаєв 17.9 КБ
Державне регулювання енергоспоживання в рекреаційній зоні мегаполіса (на прикладі Харківської област А.С. Руднєв 30.3 КБ
Державне регулювання збільшення експорту країни О. Мерхо 48.9 КБ
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Г.І. Філіна 38.8 КБ
Державне регулювання зовнішньої трудової міграції Яна Леонідівна Полянська 135.4 КБ
Державне регулювання інвестиційного забезпечення розвитку міжнародних транспортних коридорів в Украї В.В. Дикань 35.8 КБ
Державне регулювання інвестиційної взаємодії економічних суб'єктів України і міжнародних інвестиційн А.С. Слєпушкіна 20.9 КБ
Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери В.В. Ковальов 41.3 КБ
Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній А.В. Василенко 55.6 КБ
Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду Лі Цзіньбо 30.3 КБ
Державне регулювання інноваційних процесів в умовах глобалізації С.М. Нескородєв 33.1 КБ
Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм і його вдосконалення О.О. Лапко 34.6 КБ
Державне регулювання інноваційної сфери Г.І. Лазутін 31.1 КБ
Державне регулювання іноземного інвестування С.В. Захарін 28.8 КБ
Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні А.В. Яценко 40.5 КБ
Державне регулювання інфляційних процесів в перехідних економіках С.Ф. Черничко 76.2 КБ
Державне регулювання інфляційних процесів в Україні Ю.С. Семенова 66.0 КБ
Державне регулювання малого підприємництва в трансформаційній економіці І.М. Копченко 36.2 КБ
Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку А.В. Жеваго 35.1 КБ
Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України О.М. Зелінська 41.5 КБ
Державне регулювання оподатковування АПК Є.Я. Семенець 27.1 КБ
Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу в умовах глобалізації Еддауді Файсал 39.6 КБ
Державне регулювання перехідної економіки О.М. Комяков 20.4 КБ
Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень В.О. Котик 48.2 КБ
Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу В.І. Усик 55.4 КБ
Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг С.С. Дзезик 42.6 КБ
Державне регулювання пропорцій та темпів розвитку реального сектору економіки Д.В. Клюшин 34.3 КБ
Державне регулювання процесами формування акціонерної власності в перехідній економіці України Н.М. Ногінова 113.8 КБ
Державне регулювання результатів фінансово-економічної діяльності природних монополій Н.М. Галазюк 49.4 КБ
Державне регулювання ринку науково-технічних послуг в Україні Л.А. Шаповалова 50.4 КБ
Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення) Т.М. Степура 35.1 КБ
Державне регулювання ринку страхування життя в Україні О.М. Залєтов 47.1 КБ
Державне регулювання розвитку виноградарства та виноробства в Україні Ю.В. Тінтулов 33.9 КБ
Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні Д.В. Чеберкус 51.1 КБ
Державне регулювання розвитку кредитних послуг в Україні С.В. Єлейко 73.2 КБ
Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні Д.І. Берницька 39.1 КБ
Державне регулювання розвитку малого підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки Україн О.Ю. Червона 34.7 КБ
Державне регулювання розвитку малого підприємництва регіону Т.В. Светлична 43.4 КБ
Державне регулювання розвитку приватних агроформувань А.С. Герасимчук 35.7 КБ
Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України (галузево-тери О.М. Швець 44.9 КБ
Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика А.В. Лісовий 95.9 КБ
Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури Кристіна Анатоліївна Опрітова 31.1 КБ
Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні І.Б. Дутчак 59.6 КБ
Державне регулювання розміщення підприємств О.Е. Товкан 61.0 КБ
Державне регулювання системи страхування земель сільськогосподарського призначення О.А. Коваль 115.3 КБ
Державне регулювання сільськогосподарського виробництва А.Д. Діброва 129.2 КБ
Державне регулювання страхової діяльності в Україні А.Л. Самойловський 28.5 КБ
Державне регулювання страхової діяльності в Україні О.Й. Жабинець 47.0 КБ
Державне регулювання структурних зрушень в економіці України Л.М. Шаблиста 67.7 КБ
Державне регулювання та управління банківською діяльністю в Україні Г.Ф. Малашенко 76.0 КБ
Державне регулювання транскордонного економічного співробітництва С.Я. Кулина 40.6 КБ
Державне регулювання трудової міграції в умовах ринкової трансформації економіки України О.В. Нагорнова 40.7 КБ
Державне регулювання фінансового забезпечення розвитку освіти в Україні Н.Л. Шумар 39.7 КБ
Державне регулювання фінансової діяльності та ціноутворення природних монополій в Україні Я.А. Чураков 39.1 КБ
Державне регулювання фондового ринку в Україні Н.В. Блага 48.0 КБ
Державне регулювання формування та використання соціальних фондів в Україні М.В. Федорова 42.7 КБ
Державне регулювання цін на каву в Ефіопії Л.А. Айналем 58.5 КБ
Державне регулювання цін на продукцію соціального значення І.М. Посохов 51.8 КБ
Державне регулювання ціноутворення в АПК (на матеріалах Грайворонського району Бєлгородської області А.О. Сурков 17.3 КБ
Державне регулювання цукробурякового виробництва І.О. Гуща 158.9 КБ
Державне регулявання АПК в економіці перехідного періоду Чунг Хоа Нго 31.1 КБ
Державне соціальне страхування населення України на випадок безробіття Л.Ю. Петрученко 47.1 КБ
Державне соціальне страхування працівників аграрних підприємств О.В. Безкровний 117.4 КБ
Державне стимулювання інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці Т.В. Тарасенко 32.9 КБ
Державне управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України О.В. Філатова 55.3 КБ
Державне управління поводженням з твердими відходами Р.З. Берлінг 40.7 КБ
Державне управління розвитком природних монополій І.М. Талатура 50.2 КБ
Державне управління сільськогосподарським виробництвом Н.М. Міщенко 24.4 КБ
Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки А.С. Цумаєва 60.9 КБ
Державне управління спеціалізацією й кооперацією в національній економіці В.В. Круглікова 34.2 КБ
Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації Л.А. Кравченко 37.2 КБ
Державне фінансування соціальних гарантій населення України Л.Є. Момотюк 52.9 КБ
Державний борг України в умовах ринкової трансформації економіки Я.В. Онищук 38.2 КБ
Державний борг України у перехідній економіці В.В. Козюк 25.4 КБ
Державний борг України: механізм управління та обслуговування Т.Г. Бондарук 27.4 КБ
Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу) А.Ю. Дерлиця 104.1 КБ
Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання С.М. Соломенко 55.9 КБ
Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації О.М. Кадацька 26.5 КБ
Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель Т.О. Євсюков 27.8 КБ
Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління В.В. Лісовенко 34.8 КБ
Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України О.Д. Рожко 36.6 КБ
Державний механізм стимулювання економічної активності населення О.В. Правільєв 44.4 КБ
Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні Л.О. Соловйова 56.2 КБ
Державний сектор в умовах ринкової трансформації економіки України О.В. Кухар 58.9 КБ
Державний сектор сучасної економіки: питання теорії О.М. Головінов 81.9 КБ
Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні І.Б. Стефанюк 24.0 КБ
Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України І.В. Ващенко 84.7 КБ
Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу Сергій Михайлович Марченко 94.9 КБ
Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України І.О. Луніна 68.3 КБ
Держане регулювання економіки в Китаї Дяо Лі 23.4 КБ
Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах І.І. Мазур 68.8 КБ
Деякі закономірності розвитку сфери послуг в соціально орієнтованій економіці (порівняльний аналіз) Г.В. Максименко 41.6 КБ
Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промислов Г.В. Сілакова 57.8 КБ
Джерела поповнення та ефективність використання оборотних коштів промисловості (на прикладі легкої п Л.В. Пан 39.9 КБ
Джерела формування та ефективність використання інвестиційних ресурсів у залізорудній промисловості Ірина Геннадіївна Єгорова 49.2 КБ
Диверсифікаційна компонента адаптації харчової промисловості України до вимог СОТ А.Г. Ясько 52.5 КБ
Диверсифікація виробництва в аграрній сфері О.В. Зоренко 41.7 КБ
Диверсифікація виробництва і капіталу як фактор стабілізації фінансового стану підприємства В.М. Дереза 43.1 КБ
Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу Н.І. Степаненко 63.5 КБ