Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 49, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м'язової ді - О.К. Дудник
Виявлено особливості функціональної організації психофізіологічних станів організму людини на підставі вивчення зв'язків між рівнем психофізіологічного стану людини та ступенем адаптації до напруженої м'язової діяльності. Показано, що за умов адаптації до даної діяльності наявне покращання системи сприйняття та переробки зорової інформації в людини. Виявлено, що зростання швидкісних характеристик переробки інформації у динаміці адаптації до напруженої м'язової діяльності відбувається з напруженням регуляторних механізмів за рахунок посилення симпатичного відділу вегетативної регуляції ритму серця. За цього динаміка процесу адаптації до напруженої м'язової діяльності характеризується узгодженістю збалансованості механізмів вагусно-симпатичного тонусу системи вегетативної регуляції ритму серця зі збільшенням можливостей системи сприйняття та переробки зорової інформації внаслідок зростання детермінованості функціональної організації психофізіологічного стану людини. На підставі результатів проведеного дослідження встановлено, що рівень прояву психофізіологічних станів зумовлений якістю переробки інформації у спортсменів і визначається часом центральної затримки. Зниження рівня зазначених станів у них призводить до збільшення тривалості переробки інформації на рівні кори головного мозку і, як наслідок, може негативно впливати на ефективність спортивної діяльності. Характер реакції ритму серця на ортостатичне навантаження визначається ступенем напруження регуляторних систем організму. Встановлено, що серед осіб обстеженої вибірки 34 % мають оптимальний тип реакції на ортостатичне навантаження, 52 % - помірне напруження та 14 % - перенапруження регуляції ритму серця.

Інтенсифікація процесів очищення дифузійного соку цукрового виробництва із застосуванням кавітації - А.М. Матиящук
Виявлено особливості функціональної організації психофізіологічних станів організму людини на підставі вивчення зв'язків між рівнем психофізіологічного стану людини та ступенем адаптації до напруженої м'язової діяльності. Показано, що за умов адаптації до даної діяльності наявне покращання системи сприйняття та переробки зорової інформації в людини. Виявлено, що зростання швидкісних характеристик переробки інформації у динаміці адаптації до напруженої м'язової діяльності відбувається з напруженням регуляторних механізмів за рахунок посилення симпатичного відділу вегетативної регуляції ритму серця. За цього динаміка процесу адаптації до напруженої м'язової діяльності характеризується узгодженістю збалансованості механізмів вагусно-симпатичного тонусу системи вегетативної регуляції ритму серця зі збільшенням можливостей системи сприйняття та переробки зорової інформації внаслідок зростання детермінованості функціональної організації психофізіологічного стану людини. На підставі результатів проведеного дослідження встановлено, що рівень прояву психофізіологічних станів зумовлений якістю переробки інформації у спортсменів і визначається часом центральної затримки. Зниження рівня зазначених станів у них призводить до збільшення тривалості переробки інформації на рівні кори головного мозку і, як наслідок, може негативно впливати на ефективність спортивної діяльності. Характер реакції ритму серця на ортостатичне навантаження визначається ступенем напруження регуляторних систем організму. Встановлено, що серед осіб обстеженої вибірки 34 % мають оптимальний тип реакції на ортостатичне навантаження, 52 % - помірне напруження та 14 % - перенапруження регуляції ритму серця.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 49, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Теоретико-методичні засади регіонального маркетингу як інструмента соціально-економічного розвитку т Г.П. Горбань 53.1 КБ
Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності (на прик Р.П. Жарко 61.2 КБ
Теоретико-методичні засади формування конкурсної системи оцінювання і прогнозування фундаментальних Б.Р. Кияк 91.1 КБ
Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків О.М. Віленчук 99.6 КБ
Теоретико-методичні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств (на Н.С. Скопенко 48.5 КБ
Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (на прикладі О.В. Станіславик 46.0 КБ
Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу Н.С. Маркова 56.6 КБ
Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств С.В. Вовчок 45.1 КБ
Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами О.В. Дьяченко 68.1 КБ
Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності Н.М. Андрєєва 52.9 КБ
Теоретико-методологічні засади екологічного маркетингу О.В. Садченко 64.8 КБ
Теоретико-методологічні засади економічного зростання в Україні: регіональні аспекти Л.О. Петкова 68.9 КБ
Теоретико-методологічні засади моделювання економічної динаміки В.М. Тимохин 65.3 КБ
Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону М.І. Мельник 71.8 КБ
Теоретико-методологічні засади оцінки та оптимізації використання потенціалу промислового підприємст Н.І. Рябикіна 123.2 КБ
Теоретико-методологічні засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності О.В. Прокопенко 125.2 КБ
Теоретико-методологічні засади та механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів (н Лі Шуан 114.7 КБ
Теоретико-методологічні засади управління земельними ресурсами приміських зон великих міст Шаміль Ільдусович Ібатуллін 84.2 КБ
Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту (на прикладі пі С.І. Лебедевич 87.8 КБ
Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки Л.С. Гринів 61.7 КБ
Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечен І.М. Вахович 87.9 КБ
Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів у сфері підприємництва П.Ю. Буряк 123.6 КБ
Теоретико-методологічні основи природокористування в зонах поліфункціонального призначення (на прикл Л.М. Грановська 57.5 КБ
Теоретико-методологічні основи продуктивності економіки України: регіональні аспекти О.П. Сологуб 32.5 КБ
Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фіна І.М. Писаревський 47.0 КБ
Теоретико-методологічні основи системного аналізу сталого розвитку еколого-економічних систем Є.М. Борщук 73.2 КБ
Теоретико-методологічні основи та інструментальні засоби системного управління підприємствами Б.М. Мізюк 85.0 КБ
Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем Р.Р. Ларіна 68.8 КБ
Теоретико-методологічні основи функціонування будівельних організацій в конкурентному середовищі В.І. Анін 242.5 КБ
Теоретико-методологічні та методичні основи оцінки інвестиційних параметрів регіонального розвитку ( А.А. Вдовічен 66.0 КБ
Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці ефективності реального інвестування О.М. Шерепа 53.0 КБ
Теоретичні засади дослідження енергоринку України та його суб'єктів в умовах трансформації економіки Л.В. Щербина 39.4 КБ
Теоретичні засади стратегії підприємства А.П. Наливайко 61.7 КБ
Теоретичні засади формування зернового підкомплексу Причорноморського регіону України Володимир Миколайович Ганганов 58.4 КБ
Теоретичні основи відтворення людського капіталу Д.В. Маляр 228.8 КБ
Теоретичні основи державного регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного типу Кирило Леонідович Бондар 35.7 КБ
Теоретичні основи ефективності стратегічного планування І.Л. Леонідов 38.6 КБ
Теоретичні основи збалансованого розвитку національних судноплавних компаній у глобальному ринку мор Л.Л. Ніколаєва 74.5 КБ
Теоретичні основи конкурентоспроможності та розвитку інтегрованих структур бізнесу В.М. Горбатов 106.0 КБ
Теоретичні основи організації використання і охорони земель населених пунктів в умовах реформування М.Г. Ступень 65.0 КБ
Теоретичні основи формування структури банківського капіталу Лілія Іванівна Чернишова 51.6 КБ
Теоретичні та методичні основи визначення ціни науково-технічної продукції в будівництві Н.П. Івлєва 86.9 КБ
Теорія грошового обігу у спадщині М.І.Тугана-Барановського С.П. Кучин 32.1 КБ
Теорія і практика сільськогосподарської кооперації в Україні у контексті її світового розвитку Л.В. Дідківська 88.6 КБ
Теорія структурного реформування національної економіки С.А. Єрохін 181.8 КБ
Теорія та методологія бухгалтерського обліку і аналізу діяльності корпорацій О.М. Брадул 85.7 КБ
Теорія та методологія ціноутворення в сфері портової діяльності України О.М. Кібік 62.9 КБ
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х.Бунге В.Я. Кудлак 34.3 КБ
Територіальна модель децентралізованого управління міжбюджетними трансфертами О.В. Пильтяй 48.1 КБ
Територіальна організація агропромислового комплексу України: методологія, практика та механізм регу С.В. Коляденко 84.2 КБ
Територіальна організація агропромислової інтеграції України Т.Я. Олійник 34.1 КБ
Територіальна організація житлово-комунального господарства України: методологія, практика та механі Т.М. Качала 52.9 КБ
Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону Ю.В. Машика 55.3 КБ
Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону і напрями її удосконалення (на матеріа В.М. Ціхановська 36.4 КБ
Територіальна організація продовольчого ринку регіону та напрями її удосконалення (на матеріалах Він В.М. Бондаренко 40.3 КБ
Територіальна організація промисловості та шляхи її удосконалення (на прикладі Східного регіону Укра О.М. Фащевська 39.2 КБ
Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення Н.О. Кравченко 52.8 КБ
Територіальна організація ринку фінансових активів регіону (на прикладі Київської області) В.В. Гевель 86.4 КБ
Територіальна організація ринку цінних паперів: методологія і практика А.Б. Кондрашихін 73.3 КБ
Територіальна організація фінансового ринку в Україні В.П. Ходаківська 27.5 КБ
Територіальні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (на прикладі Закарпатської області) О.М. Жулканич 35.8 КБ
Територіально-організаційна структура системи підприємств промислового залізничного транспорту та на А.І. Ліщук 30.0 КБ
Територіально-функціональна організація діяльності будівельного комплексу регіону Т.А. Пушкар 293.5 КБ
Технічний аналіз на міжнародному валютному ринку І.В. Роговська-Іщук 35.3 КБ
Технологічна конкурентоспроможність у зовнішньоекономічній діяльності підприємства Л.І. Піддубна 44.2 КБ
Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства М.М. Вініченко 50.0 КБ
Технологія процесів управління у виробничих системах АПК В.В. Ткачук 33.8 КБ
Типологізація і порівняння економічних систем суспільства (проблеми теорії і методології) Б.В. Кульчицький 84.7 КБ
Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія Н.М. Краус 55.1 КБ
Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу Н.І. Трішкіна 46.5 КБ
Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки Г.С. Решетнікова 32.6 КБ
Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності О.В. Штовба 67.2 КБ
Товарні біржі України в період нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) І.О. Хромов 32.6 КБ
Торгівля житловою нерухомістю та механізм її удосконалення І.І. Канєєва 31.5 КБ
Торгівля нафтою і нафтопродуктами у системі економічної безпеки держави А.М. Остапко 54.6 КБ
Торгівля як інституціональна форма функціонування сфери обігу Т.М. Громова 45.1 КБ
Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації Т.І. Мединська 31.9 КБ
Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв'язків України І.Л. Гурняк 60.4 КБ
Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації С.І. Архієреєв 69.6 КБ
Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації Н.М. Волоснікова 91.6 КБ
Трансакційні витрати іноземного інвестування в Україні та шляхи їх скорочення Т.В. Семенова 45.5 КБ
Трансакційні витрати формування та розвитку фондового ринку Я.В. Зінченко 138.8 КБ
Трансакційні витрати: механізм формування та впливу на економічну циклічність С.В. Кузьминов 27.1 КБ
Транскордонне економічне співробітництво в умовах глобалізації та європейської інтеграції Р.О. Мадяр 45.1 КБ
Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки О.В. Етокова 41.7 КБ
Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України Н.А. Мікула 126.9 КБ
Транскордонне співробітництво в умовах сучасних процесів інтернаціоналізації Р.Ю. Ткач 46.0 КБ
Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції О.А. Урбан 51.3 КБ
Транскордонні економічні зв'язки Карпатського Єврорегіону та їх ефективність Р.М. Дацків 23.2 КБ
Транскордонні злиття та поглинання у процесі корпоративної консолідації В.В. Томарева 214.1 КБ
Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях Т.В. Каленська 93.4 КБ
Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобальної інтеграції Т.В. Орєхова 104.0 КБ
Транснаціональні корпорації в системі інтернаціоналізації світового суспільного виробництва Н.В. Саприкіна 32.9 КБ
Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн М.Е. Прохорова 33.1 КБ
Транспортне забезпечення комплексного розвитку господарства регіонів України (на прикладі залізнично О.М. Ярош 31.8 КБ
Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку Західного регіону України О.Б. Пікулик 69.7 КБ
Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК П.В. Дзюба 33.2 КБ
Трансфертне ціноутворення у комерційних банках Т.Г. Савченко 43.3 КБ
Трансформація агропромислового комплексу України в ринкові умови В.П. Ситник 54.2 КБ
Трансформація агропромислового комплексу України в умовах перехідної економіки О.О. Шутаєва 31.1 КБ
Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі Д.З. Моргуновський 42.4 КБ
Трансформація відносин власності в умовах інверсійного переходу до ринкової економіки Н.В. Власенко 24.8 КБ
Трансформація відносин власності і формування раціональної структури економіки С.В. Васильєв 32.9 КБ
Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості) Я. С. Ларіна 38.0 КБ
Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці С.В. Степаненко 44.4 КБ
Трансформація господарського механізму до ринкового типу (на прикладі ПЕК України) Ю.П. Ященко 46.2 КБ
Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні І.С. Кузнецова 27.9 КБ
Трансформація державного сектора в умовах глобалізаціі світового господарства (на прикладі промислов Г. Меркер 31.6 КБ
Трансформація державної власності в перехідній економіці Ю.М. Руденко 37.4 КБ
Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави З.М. Васильченко 66.5 КБ
Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту І.М. Драгомирова 72.0 КБ
Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів В.А. Андрєєва 47.1 КБ
Трансформація економічних систем в умовах глобалізації Н.І. Гражевська 64.6 КБ
Трансформація економічної ролі та управлінсько-регуляторних функцій держави в ринковій системі Украї Н.В. Петришина 41.8 КБ
Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці В.І. Герасимчук 48.2 КБ