Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень - М.Є. Сердюк
Розроблено новий підхід щодо побудови алгоритмів просторової інтерполяції статичних зображень. Запропоновано метод, перший етап якого полягає у розв'язанні задачі каркасної інтерполяції зображення, другий - у вирішенні проблеми реконструкції зображення на всій області за інтерпольованими значеннями на каркасі. Запропоновано алгоритм адаптивної побудови каркасу зображення, остов якого є близьким до його топографічної карти, та алгоритм відтворення значень породжуючих функцій зображень на побудованому каркасі. Одержано аналітичне подання для шеститочкового інтерполяційного сплайну з мінімальною локальною кривизною, який використовується в алгоритмах. Запропоновано варіаційну постановку задачі реконструкції зображення. Доведено її розв'язність на класі функцій з обмеженою варіацією. Наведено апроксимативну модель задачі реконструкції зображень, з використанням якої побудовано числові процедури їх просторової інтерполяції. Встановлено факт її розв'язності та доведено, що розв'язки таких задач у відповідних топологіях спрямовані до розв'язків вихідної задачі реконструкції зображень. Здійснено практичну реалізацію розробленого методу. Зроблено висновок, що запропонований підхід дозволяє уникнути появи ряду візуальних артефактів і зберегти достатньо високу візуальну якість результуючих зображень.

Дослідження задач пружності двохкомпонентних стохастичних композитів на основі статичної моделі неод - Ю.М. Кабиш
Розроблено новий підхід щодо побудови алгоритмів просторової інтерполяції статичних зображень. Запропоновано метод, перший етап якого полягає у розв'язанні задачі каркасної інтерполяції зображення, другий - у вирішенні проблеми реконструкції зображення на всій області за інтерпольованими значеннями на каркасі. Запропоновано алгоритм адаптивної побудови каркасу зображення, остов якого є близьким до його топографічної карти, та алгоритм відтворення значень породжуючих функцій зображень на побудованому каркасі. Одержано аналітичне подання для шеститочкового інтерполяційного сплайну з мінімальною локальною кривизною, який використовується в алгоритмах. Запропоновано варіаційну постановку задачі реконструкції зображення. Доведено її розв'язність на класі функцій з обмеженою варіацією. Наведено апроксимативну модель задачі реконструкції зображень, з використанням якої побудовано числові процедури їх просторової інтерполяції. Встановлено факт її розв'язності та доведено, що розв'язки таких задач у відповідних топологіях спрямовані до розв'язків вихідної задачі реконструкції зображень. Здійснено практичну реалізацію розробленого методу. Зроблено висновок, що запропонований підхід дозволяє уникнути появи ряду візуальних артефактів і зберегти достатньо високу візуальну якість результуючих зображень.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 48, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального А.В. Таранич 261.3 КБ
Стратегія зростання прибутку морських торговельних портів України В.Т. Марченко 52.5 КБ
Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні Н.М. Жовнір 375.9 КБ
Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні В.І. Топіха 66.4 КБ
Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації Л.М. Борщ 50.1 КБ
Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості) Н.Б. Загорняк 32.2 КБ
Стратегія інноваційного розвитку підприємства А.В. Гриньов 64.2 КБ
Стратегія комерційних банків України на світовому фінансовому ринку С.О. Сідорова 32.9 КБ
Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг О.І. Штейн 34.4 КБ
Стратегія конверсії військово-промислового комплексу України (організаційно-економічні аспекти) Л.М. Саломатіна 26.2 КБ
Стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілів О.Ф. Веремейчик 39.5 КБ
Стратегія маркетингу молокопереробних підприємств АПК Н.М. Тошина 54.1 КБ
Стратегія організаційно-економічного розвитку залізничних рефрижераторних перевезень Н.І. Богомолова 87.6 КБ
Стратегія підприємницької дяльності господарюючих суб'єктів Л.А. Останкова 25.2 КБ
Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект) В.Є. Момот 126.2 КБ
Стратегія підприємства на ринку безалкогольної продукції І.Ю. Мартинов 41.9 КБ
Стратегія подолання бар'єрів входу на ринок О.В. Гаврилець 55.6 КБ
Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління) А.М. Валюх 309.4 КБ
Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та практика М.А. Коваленко 73.1 КБ
Стратегія ринкової трансформації кормовиробництва у сільськогосподарських підприємствах Ю.В. Рощина 55.7 КБ
Стратегія розвитку виробництва старопромислового регіону Г.О. Черніченко 50.0 КБ
Стратегія розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування І.В. Репешко 57.5 КБ
Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності в період формування відкритої економіки (на прикл А.З. Марченко 59.3 КБ
Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України Н.В. Шашло 83.4 КБ
Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій М.О. Довба 41.7 КБ
Стратегія розвитку оператора зв'язку та її інвестиційне забезпечення А.Д. Петрашевська 65.8 КБ
Стратегія розвитку підприємництва в регіоні А.В. Круглянко 54.2 КБ
Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса і яєць О.В. Бербенець 42.3 КБ
Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах Л.В. Лукашова 55.7 КБ
Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційний період С.М. Сологуб 33.2 КБ
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи О.М. Тридід 41.4 КБ
Стратегія розвитку промислового виробництва на підставі активізації інноваційної діяльності Е.М. Забарна 22.0 КБ
Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури М.П. Коваленко 36.4 КБ
Стратегія розвитку ринку винопродукції України І.Г. Матчина 145.9 КБ
Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методологія, проблеми, шляхи вирішення Л.С. Тараєвська 34.7 КБ
Стратегія розвитку спільного підприємництва в Україні Н.З. Жуковська 47.6 КБ
Стратегія розвитку туристичних регіонів М. Борущак 73.1 КБ
Стратегія розвитку фінансового ринку України І.О. Школьник 72.4 КБ
Стратегія розвитку фондових бірж у системі реформування економіки України М.І. Назарчук 132.7 КБ
Стратегія розрахункових компаній в Україні Т.В. Марченко 64.6 КБ
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України О.В. Черевко 65.3 КБ
Стратегія стабілізації та розвитку м'ясопереробної промисловості України П.О. Заремба 82.7 КБ
Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства І.Р. Михальчук 51.0 КБ
Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки В.В. Миронюк 28.7 КБ
Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й основні напрямки підвищення його економічної ефе О.М. Баланін 39.6 КБ
Стратегія трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами Криму В.О. Сафонов 37.6 КБ
Стратегія управління доходами торговельних підприємств В.В. Полянко 32.6 КБ
Стратегія управління інвестиціями аграрних підприємств Запорізької області Ганна Миколаївна Завадських 56.1 КБ
Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-виробничих структур С.В. Коверга 263.5 КБ
Стратегія управління нафтогазовим комплексом України в умовах інституційно-інноваційних перетворень О.М. Ковалко 52.4 КБ
Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств О.Ю. Гусєва 42.0 КБ
Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні В.А. Петренко 103.6 КБ
Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України З.В. Смаль 30.8 КБ
Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України М.П. Висоцька 38.3 КБ
Стратегія формування надійності збутових структур (на прикладі пивобезалкогольної галузі України) Н.В. Семенченко 59.9 КБ
Стратегія формування персоналу підприємств у сучасних умовах Л.М. Романюк 70.9 КБ
Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві О.А. Дороніна 98.3 КБ
Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відноси О.П. Корольчук 114.4 КБ
Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами О.О. Кавун 35.8 КБ
Стратегія функціонування і розвитку міжнародних транспортних коридорів і методи управління Д.І. Бойко 25.0 КБ
Страховий захист господарств аграрного сектору Р.П. Смоленюк 64.3 КБ
Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку В.М. Фурман 75.6 КБ
Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку Ольга Володимирівна Козьменко 89.2 КБ
Страхові процеси в умовах ринкової трансформації економіки Л.О. Позднякова 74.1 КБ
Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України) Ю.В. Євченко 30.5 КБ
Страхування в системі економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки І.А. Сааджан 36.8 КБ
Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні Ольга Данилівна Колотило 89.4 КБ
Страхування від нещасних випадків на виробництві К.В. Слюсаренко 53.8 КБ
Страхування діяльності торговельних підприємств В.Г. Сєвка 28.2 КБ
Страхування майна громадян в Україні Т.Д. Кривошлик 31.8 КБ
Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві С.Д. Пущак 42.8 КБ
Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб'єктам підприємницької діяльності В.Г. Бабенко 42.9 КБ
Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення М.В. Мних 67.7 КБ
Структура валового внутрішнього продукту України за категоріями доходу М.Я. Меламед 36.5 КБ
Структура відтворювальної системи АПК України в ринкових умовах М.М. Корнєв 22.6 КБ
Структура і зміни зайнятості населення в національній економіці перехідного типу Нгуен Вієт Хоа 27.0 КБ
Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення Світлана Григорівна Дубова 65.8 КБ
Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці К.Е. Більовський 175.3 КБ
Структура суспільного виробництва: соціально-економічний аспект Л.А. Дмитриченко 32.0 КБ
Структуризація власного капіталу акціонерних товариств Н.М. Чиж 71.4 КБ
Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств О.М. Кравчук 40.1 КБ
Структурна перебудова в телекомунікаційних компаніях К.О. Танащук 82.8 КБ
Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні О.О. Матлак 38.3 КБ
Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації В.В. Жигінас 45.3 КБ
Структурна трансформація і перспективи розвитку промисловості Криму Г.О. Бабенко 66.6 КБ
Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу К.В. Рясна 31.6 КБ
Структурний аналіз і прогнозування економічного зростання в умовах реформування національного господ С.Є. Іванов 61.5 КБ
Структурні зміни в економіці України та їх вплив на зайнятість населення Е.В. Прушківська 30.7 КБ
Структурні зрушення в господарському комплексі регіону та напрямки їх регулювання О.Ю. Поліщук 70.3 КБ
Структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи: теоретичні та прикладні підходи О.-Г.О. Дідич 50.9 КБ
Структурні трансформації та регулювання розвитку нафтогазового комплексу В.В. Горобець 67.4 КБ
Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця та можливості його корекції лозартаном О.В. Морозова 48.4 КБ
Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг К.В. Антонюк 41.9 КБ
Структурування задач формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі підприємств хлібопродук О.О. Голубьонкова 40.0 КБ
Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних за М.В. Мальчик 87.9 КБ
Суверенітет грошово-кредитної політики у відкритій економіці Т.В. Дідьківська 75.5 КБ
Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв'язання О.П. Білик 32.9 КБ
Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні А.А. Степанова 47.7 КБ
Сутність та особливості трансакцій кредитування за умов ринкової трансформації О.В. Попадинець 51.8 КБ
Сучасна єврорегіоналізація: інтеграційний аспект О.В. Воронова 95.4 КБ
Сучасна парадигма міжнародного маркетингу Т.М. Циганкова 52.5 КБ
Сучасна управлінська парадигма фінансового потенціалу виробничого підприємства (на матеріалах підпри О.О. Маслиган 49.3 КБ
Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні С.Ф. Голов 71.2 КБ
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці в аграрній сфері І.О. Опаленко 236.1 КБ
Сучасні конкурентні переваги металургійної галузі України на зовнішніх ринках М.С. Гриценко 677.8 КБ
Сучасні проблеми формування державної регіональної економічної політики України І.В. Терон 25.4 КБ
Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії Н.А. Хрущ 150.4 КБ
Сучасні форми організації обслуговування кредитними інститутами приватних споживачів (на прикладі за К. Острінгер 50.1 КБ
Сфера послуг в умовах переходу до ринкової економіки України В.А. Парена 30.5 КБ
Сфера фінансових послуг в економіці України: організаційні засади державного регулювання О.А. Дмитрієва 37.7 КБ
Таргетування інфляції в європейських країнах М.В. Безнощенко 44.3 КБ
Тарифікація і оплата праці в системі мотивації працівників сільськогосподарських підприємств О.І. Матійчук 43.3 КБ
Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України О.В. Жулин 218.3 КБ
Тенденції розвитку інвестиційної політики в Україні та її оцінка на регіональному рівні М.Б. Дацишин 121.7 КБ
Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення підприємствами побутового обслуговування Т.І. Данилюк 101.3 КБ