Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 47, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Контактна взаємодія прорізних циліндричних оболонок з деформівним заповнювачем при врахуванні сухого - О.О. Бедзір
Досліджено контакну взаємодію прорізних циліндричних оболонок з деформівним наповнювачем. Здійснено постановку низки нових контактних задач про фрикційну взаємодію прорізних циліндричних оболонок із пружним заповнювачем за умов врахування сухого тертя. Сформульовані задачі зведено до інтегральних рівнянь для визначення контакних напружень. Розроблено методику числового розв'язування конструктивно-нелінійних змішаних задач. Отримано формули для визначення основних характеристик контактних тіл. Розглянуто фрикційну взаємодію в системі коаксіальної прорізної та суцільної циліндричних оболонок, розділених деформівним заповнювачем. Розроблено методику розрахунку параметрів і конструкційного демпфування в системах з прорізною оболонкою за умов немонотонного навантаження. На основі числового розв'язку контакних задач досліджено вплив механічних, геометричних і трибологічних властивостей взаємодіючих тіл на напружено-деформований стан системи. Теоретично обгрунтовано та запропоновано конструктивні заходи зменшення жорсткості прорізних пружних елементів, а також механіко-математичну модель оболонки з прорізами.

Методика формування раціональної структури підприємств різної потужності у системі автосервісу - Саєд Юсоф
Досліджено контакну взаємодію прорізних циліндричних оболонок з деформівним наповнювачем. Здійснено постановку низки нових контактних задач про фрикційну взаємодію прорізних циліндричних оболонок із пружним заповнювачем за умов врахування сухого тертя. Сформульовані задачі зведено до інтегральних рівнянь для визначення контакних напружень. Розроблено методику числового розв'язування конструктивно-нелінійних змішаних задач. Отримано формули для визначення основних характеристик контактних тіл. Розглянуто фрикційну взаємодію в системі коаксіальної прорізної та суцільної циліндричних оболонок, розділених деформівним заповнювачем. Розроблено методику розрахунку параметрів і конструкційного демпфування в системах з прорізною оболонкою за умов немонотонного навантаження. На основі числового розв'язку контакних задач досліджено вплив механічних, геометричних і трибологічних властивостей взаємодіючих тіл на напружено-деформований стан системи. Теоретично обгрунтовано та запропоновано конструктивні заходи зменшення жорсткості прорізних пружних елементів, а також механіко-математичну модель оболонки з прорізами.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 47, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Статистичний аналіз репродуктивного здоров'я населення України М.Ю. Потапова 47.2 КБ
Статистичний аналіз ринку зерна України Я.О. Довгенко 57.4 КБ
Статистичний аналіз ринку нафтопродуктів В.М. Лесик 46.3 КБ
Статистичний аналіз ринку цукру в Україні К.С. Чуприн 38.6 КБ
Статистичний аналіз розвитку структури економіки О.В. Галіцина 63.0 КБ
Статистичний аналіз та оцінка державного боргу О.В. Царук 65.9 КБ
Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрішнього продукту К.Р. Приходько 27.7 КБ
Статистичний моніторинг валютного ринку Є.Д. Павлюк 147.8 КБ
Статистичні аспекти формування соціального моніторингу О.А. Рудич 144.3 КБ
Статистичні індикатори соціально-економічного становища населення України І.В. Дзюба 37.9 КБ
Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України І.М. Аксьонов 78.3 КБ
Створення транснаціональних фінансово-промислових груп в Україні і країнах близькосхідного регіону Х. Румі 28.2 КБ
Стимулювання ефективності праці медичного персоналу І.С. Кизима 61.5 КБ
Стимулювання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку О.В. Малишко 49.1 КБ
Стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості С.В. Зосько 38.1 КБ
Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств О.І. Тивончук 75.2 КБ
Стимулювання підвищення безпеки праці на гірничих підприємствах Е.І. Полякова 51.8 КБ
Стимулювання підприємницької діяльності на підставі удосконалення податкового регулювання О.В. Чернобай 41.8 КБ
Стимулювання працівників за випуск конкурентоспроможної продукції на підприємстві В.В. Іваніченко 49.6 КБ
Стимулювання розвитку ринку біопалива в Україні Г.С. Чибіскова 59.8 КБ
Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на В.М. Вербенська 36.7 КБ
Стратегії конкуренції банків на ринку фінансових послуг Р.П. Кирій 41.2 КБ
Стратегії маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем А.О. Губерник 60.1 КБ
Стратегії міжнародної корпоративної консолідації Н.М. Рябець 44.3 КБ
Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній М.В. Колесник 46.5 КБ
Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії З.С. Люльчак 49.0 КБ
Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур І.В. Алєксєєв 62.5 КБ
Стратегії ТНК у сфері науково-технічнологічного обміну А.А. Бідило 39.3 КБ
Стратегії трансформації воєнних економік розвинутих країн в умовах глобалізації М.В. Бондарець 31.3 КБ
Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світого Н.П. Губар 33.1 КБ
Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз) Н.М. Гаращенко 33.4 КБ
Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств Ю.П. Митрохіна 38.5 КБ
Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств А.С. Панчук 32.5 КБ
Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки В.В. Сліпенький 28.9 КБ
Стратегічне планування в реалізації інновацій на підприємстві С.О. Михальчик 44.4 КБ
Стратегічне планування в страхових компаніях В.І. Нечипоренко 43.5 КБ
Стратегічне планування діяльності підприємства Ноордін Ашаді Джелла 26.5 КБ
Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України В.М. Мірошко 68.9 КБ
Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні В.О. Жаворонков 43.1 КБ
Стратегічне планування економічної діяльності господарських комплексів (на прикладі лісогосподарськи О.М. Шубалий 73.5 КБ
Стратегічне планування інвестиційної діяльності комунальних підприємств із залученням громадськості Р.Ю. Тормосов 559.5 КБ
Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Ю.В. Малиновський 59.2 КБ
Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства О.М. Гавриш 40.3 КБ
Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві В.І. Коршунов 51.2 КБ
Стратегічне планування місцевого економічного розвитку на рівні сільських громад О.Ю. Прокопенко 31.1 КБ
Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування О.І. Богдан 26.6 КБ
Стратегічне планування розвитку промислового підприємства Г.Г. Висоцький 25.5 КБ
Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когніти В.М. Логвін 87.7 КБ
Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та Ольга Святославівна Костюк 94.1 КБ
Стратегічне планування у системі управління національним господарством Л.А. Лаврів 108.5 КБ
Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошов І. А. Шестова 37.7 КБ
Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону С.Т. Пухир 77.0 КБ
Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем Д.В. Бабич 45.8 КБ
Стратегічне управління активами підприємств залізничного комплексу Н.В. Чебанова 109.8 КБ
Стратегічне управління залученням іноземних інвестицій в економіку України Е.Ю. Терещенко 39.2 КБ
Стратегічне управління збутом на підприємстві О.Ю. Біленький 24.9 КБ
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства Л.В. Гриневич 28.2 КБ
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств В.А. Чичун 102.6 КБ
Стратегічне управління інвестиціями в сфері підприємництва О.В. Вартанова 22.8 КБ
Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України Т.В. Деділова 60.0 КБ
Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств А.Е. Воронкова 43.3 КБ
Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств І.А. Ткачук 73.4 КБ
Стратегічне управління персоналом підприємства В.В. Безсмертна 27.9 КБ
Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки Олена Василівна Стельмашенко 41.9 КБ
Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві О.М. Коваленко 25.1 КБ
Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в регіоні (на матеріалах Закарпатської області) Т.Ю. Климко 49.4 КБ
Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського р Н.М. Герасимова 124.9 КБ
Стратегічне управління підприємством В.С. Пономаренко 37.7 КБ
Стратегічне управління підприємством в умовах кризи (на прикладі підприємств легкої промисловості) Т.В. Гавриленко 43.5 КБ
Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища В.В. Пастухова 50.7 КБ
Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах О.В. Гошовська 53.1 КБ
Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства С.М. Баранцева 28.2 КБ
Стратегічне управління розвитком підприємства Олена Вікторівна Ревенко 76.1 КБ
Стратегічне управління розвитком підприємства Г.О. Шульга 23.7 КБ
Стратегічне управління соціально-економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць В.М. Кузьмин 55.9 КБ
Стратегічне управління технологічним розвитком інформаційно-комунікаційних підприємств Т.В. Сакалош 75.1 КБ
Стратегічне фінансове управління у банку І.В. Волошко 48.1 КБ
Стратегічне ціноутворення на машинобудівних підприємствах Ю.В. Подмешальська 159.4 КБ
Стратегічний аналіз в банках: методологія та практика І.М. Парасій-Вергуненко 68.1 КБ
Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації С.М. Жукевич 42.7 КБ
Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промислово М.М. Стефаненко 26.1 КБ
Стратегічний маркетинг і інноваційна діяльність підприємств К.С. Курочкін 27.9 КБ
Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства З.Ф. Канурна 31.6 КБ
Стратегічні аспекти планування реальних інвестицій на промислових підприємствах О.В. Пилипяк 79.9 КБ
Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів Олександр Миколайович Бортник 125.9 КБ
Стратегічні засади розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з країнами СНД О.В. Щербина 41.3 КБ
Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики Л.П. Шалабай 41.9 КБ
Стратегічні засади розвитку ринку харчових продуктів в Україні: теорія, методологія та практика Л.В. Страшинська 94.8 КБ
Стратегічні засади розвитку телекомунікаційних послуг (на прикладі Львівської області) Д.С. Мельник 29.1 КБ
Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом Т.С. Морщенок 74.9 КБ
Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних пр П.М. Купчак 42.5 КБ
Стратегічні рішення в експортній діяльності молокопереробних підприємств Р.В. Пинда 32.4 КБ
Стратегічні фактори активізації транскордонного співробітництва регіонів Польщі та України Р. Федан 68.8 КБ
Стратегічні чинники адаптації підприємств до зовнішнього середовища Н.А. Туріца 179.0 КБ
Стратегія антикризового проактивного управління підприємством Л.І. Єгорова 29.4 КБ
Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив йо Р.Р. Білик 36.4 КБ
Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК О.М. Гаркуша 51.2 КБ
Стратегія включення Греції в Європейський валютний союз Н. Пантелідіс 19.6 КБ
Стратегія внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України К.В. Ковальська 85.5 КБ
Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі Альона Ігорівна Пляскіна 70.1 КБ
Стратегія державного регулювання розвитку середнього класу в Україні Г.П. Рекун 38.9 КБ
Стратегія досягнення машинобудівним підприємством конкурентних переваг на основі інноваційного розви Едуард Збигневич Малевський 63.5 КБ
Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери С.Ю. Цьохла 61.1 КБ
Стратегія економічного розвитку м'ясопереробної промисловості К.С. Міхєєнко 34.9 КБ
Стратегія економічного розвитку сезонних галузей харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої к Н.Й. Басюркіна 132.9 КБ
Стратегія економічного співробітництва України з країнами Західної Африки З.С. Соколова 183.4 КБ
Стратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної та переробної сфер АПК України В.М. Яценко 188.9 КБ
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки А.О. Шепіцен 67.8 КБ
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів В.А. Павлова 65.7 КБ
Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання в економіці України І.І. Приймак 53.2 КБ
Стратегія залучення іноземних інвестицій в нові федеральні землі Об'єднаної Німеччини Уве Маркуард 34.9 КБ
Стратегія змішаного маркетингу акціонерного товариства (на прикладі видобувних галузей промисловості В.Ф. Бевзенко 30.7 КБ
Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності Г.Ю. Попова 71.2 КБ
Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення О.М. Гребешкова 34.4 КБ
Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тай Хе Кінг Фонг 29.1 КБ