Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій - О.П. Ясній
Виялено основні закономірності впливу асиметрії циклу навантажування на швидкість підростання втомних тріщин у матеріалах осей колісних пар локомотивів і визначено статистичні розподіли характеристик циклічної тріщиностійкості для сталей і алюмінієвих сплавів, які використовуються в літаках, осях колісних пар залізничного транспорту, корпусах атомних реакторів. Розроблено методику моделювання підростання втомних тіщин в елементах конструкцій за регулярного та випадкового навантажування з урахуванням статистичних характеристик параметрів навантаження, механічних властивостей і геометрій, яка дає можливість одержати статистичний розподіл скінченних довжин тріщин за заданої кількості циклів навантаження та розподіл довговічності для наперед заданої критичної довжини тріщини. Запропоновано методику оцінювання ймовірності руйнування елементів конструкцій на основі числового моделювання рівноважного стану тіла з тріщиною з використанням диспараметричного критерію руйнування та врахуванням статистичних характеристик параметрів навантаження, механічних властивостей і геометрії конструкції та тріщин.

Вплив різних культуральних середовищ на мейотичне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок - О.П. Гончарук
Виялено основні закономірності впливу асиметрії циклу навантажування на швидкість підростання втомних тріщин у матеріалах осей колісних пар локомотивів і визначено статистичні розподіли характеристик циклічної тріщиностійкості для сталей і алюмінієвих сплавів, які використовуються в літаках, осях колісних пар залізничного транспорту, корпусах атомних реакторів. Розроблено методику моделювання підростання втомних тіщин в елементах конструкцій за регулярного та випадкового навантажування з урахуванням статистичних характеристик параметрів навантаження, механічних властивостей і геометрій, яка дає можливість одержати статистичний розподіл скінченних довжин тріщин за заданої кількості циклів навантаження та розподіл довговічності для наперед заданої критичної довжини тріщини. Запропоновано методику оцінювання ймовірності руйнування елементів конструкцій на основі числового моделювання рівноважного стану тіла з тріщиною з використанням диспараметричного критерію руйнування та врахуванням статистичних характеристик параметрів навантаження, механічних властивостей і геометрії конструкції та тріщин.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 46, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств Т.О. Шматковська 2.53 МБ
Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в перехідній економіці України М.І. Дзямулич 39.1 КБ
Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування ї І.В. Кулага 26.1 КБ
Соціально-культурна сфера: територіальна організація та особливості розвитку (на матеріалах Львівськ Н.М. Кисіль 49.3 КБ
Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства О.В. Макара 63.6 КБ
Соціально-трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку В.В. Довбня 22.0 КБ
Соціально-трудові відносини: формування та розвиток І.І. Моторна 45.0 КБ
Спеціалізовані банки: напрями та перспективи розвитку в Україні В.І. Лазепка 41.4 КБ
Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському господарстві Є.А. Опря 102.2 КБ
Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами в умовах ринкової трансформації еко І.В. Клименко 19.6 КБ
Спільне підприємництво і шляхи підвищення його ефективності Н.О. Рак 73.3 КБ
Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України М.М. Ватаманюк 37.6 КБ
Споживач в маркетингу О.К. Шафалюк 69.7 КБ
Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока Т.А. Рябова 44.3 КБ
Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність С.В. Кудряшов 32.1 КБ
Споживчий ринок в сучасних умовах І.В. Сухаревська 145.6 КБ
Сприяння залученню іноземних інвестицій у переробну сферу АПК України Р.Б. Кримковський 85.6 КБ
Спряження невизначеності господарських систем та їх реформування Г.М. Коломієць 58.0 КБ
Стабілізаційні механізми розвитку економіки регіону Х.М. Притула 71.4 КБ
Стабілізація ринку зерна в Україні В.С. Шовкалюк 143.5 КБ
Сталий розвиток землекористування на засадах приватної власності в сільському господарстві Н.В. Гребенюк 32.9 КБ
Стан і проблеми розвитку підприємств молочного підкомплексу регіону П.Ю. Ткачук 119.0 КБ
Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні О.М. Калівошко 57.5 КБ
Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти О.А. Петрик 77.2 КБ
Стан та перспективи розвитку господарств населення В.В. Лисенко 49.5 КБ
Стан та перспективи розвитку картоплярства у Львівській області О.М. Крупа 93.4 КБ
Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів О.С. Резнікова 99.4 КБ
Стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції скотарства в нових умовах го Р.М. Шелудько 41.0 КБ
Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства Н.І. Кравчук 161.9 КБ
Стан, тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку яловичини (на прикладі Карпатського регі Р.С. Грабовський 44.5 КБ
Становлення економічних суб'єктів ринкової економічної системи в Західній Європі (друга половина ХVI Ярослава Василівна Чернятевич 51.4 КБ
Становлення Європейського валютного союзу та його вплив на міжнародні ринки капіталів Мітрі Жорж Юсеф 32.4 КБ
Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України Г.М. Білокінь 33.9 КБ
Становлення і ефективність функціонування сільськогосподарських товариств Д.О. Плеханов 41.9 КБ
Становлення і розвиток аграрних формувань в умовах багатоукладної економіки С.В. Тивончук 72.6 КБ
Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління О.С. Поважний 47.4 КБ
Становлення і розвиток комерційних банків в перехідній економіці України (політекономічний аспект) Л.С. Тришак 31.7 КБ
Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина XIX - поч А.О. Пантелеймоненко 68.7 КБ
Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці А.В. Сірко 62.0 КБ
Становлення і розвиток організацій невиробничої сфери в сучасних умовах Вадим Олександрович Жмурин 26.6 КБ
Становлення і розвиток підприємництва в аграрному виробництві О.А. Любович 43.2 КБ
Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону О.М. Буднік 186.9 КБ
Становлення і розвиток приватних підприємницьких агроформувань Т.М. Самілик 121.3 КБ
Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємс Н.Є. Кубай 62.6 КБ
Становлення і розвиток ринку зерна в Україні Є.В. Милованов 33.3 КБ
Становлення і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні В.А. Табінський 35.6 КБ
Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні І.М. Бобух 362.2 КБ
Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструктури в Україні О.І. Никифорук 48.0 КБ
Становлення корпоративного сектора у транспортному комплексі регіону І.В. Ордашевська 47.4 КБ
Становлення макроекономічної рівноваги в економічній системі України Л.Р. Ковтун 29.3 КБ
Становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку (на прикладі Херсонської області) А.С. Мохненко 28.8 КБ
Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки В.М. Узунов 40.1 КБ
Становлення промислово-фінансових об'єднань в Україні (теоретико-методологічні аспекти) А.В. Фоменко 37.8 КБ
Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону) І.М. Буднікевич 39.9 КБ
Становлення ринкових відносин власності та господарювання в аграрній сфері А.О. Литвинова 37.2 КБ
Становлення ринкової форми обміну в перехідній економіці України В.С. Федоренко 22.4 КБ
Становлення ринку боргових зобов'язань України С.В. Омельчук 50.2 КБ
Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці Л.П. Чубук 33.2 КБ
Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці О.В. Ягірська 28.8 КБ
Становлення ринку праці та формування механізму його функціонування у перехідній економіці Т.І. Броварна 32.3 КБ
Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України Роман Іванович Шаравара 33.6 КБ
Становлення ринку цінних паперів України в умовах економіки перехідного періоду Т.В. Костіна 48.6 КБ
Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика В.В. Гончаренко 65.8 КБ
Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах ринкових відносин В.В. Греченко 34.1 КБ
Становлення системи соціального партнерства на ринку праці регіону А.М. Колосок 77.7 КБ
Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі розвитку (на матеріалах Черкась Л.О. Кустріч 43.7 КБ
Становлення та ефективний розвиток регіонального ринку аграрної продукції А.В. Бурковська 79.8 КБ
Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організа О.Й. Березівська 51.2 КБ
Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу В.В. Опанасюк 36.3 КБ
Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні А.В. Кравець 60.1 КБ
Становлення та перспективи розвитку ринку міжбанківських кредитів в Україні І.М. Гумен 36.2 КБ
Становлення та розвиток вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні С.В. Глущенко 41.5 КБ
Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні М.В. Романів 16.8 КБ
Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні О.Я. Лилик 28.7 КБ
Становлення та розвиток ринку місцевих запозичень в Україні В.М. Падалка 80.7 КБ
Становлення та розвиток ринку цукрових буряків у зоні інтенсивного бурякосіяння А.В. Печенюк 80.2 КБ
Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування України О.П. Буряк 47.6 КБ
Становлення та функціонування ринку картоплі на регіональному рівні Ю.А. Цимбалюк 45.2 КБ
Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно забруднених територіях В.А. Довженко 43.9 КБ
Стартегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-в Ю.М. Лозовик 58.4 КБ
Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та ВВП Л.М. Лавриненко 33.0 КБ
Статистика ринку праці в сільській місцевості регіону (на прикладі Вінницької області) С.Н. Ігнатов 268.0 КБ
Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків А.С. Незнамова 28.3 КБ
Статистична оцінка взаємозв'язку ВВП України та монетарних показників Н.В. Камашева 42.5 КБ
Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом С.І. Колесник 37.4 КБ
Статистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний Ю.І. Муромцева 42.6 КБ
Статистична оцінка рівня економічної злочинності Н.К. Сукач 35.3 КБ
Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону Л.В. Черничук 31.5 КБ
Статистичне дослідження зайнятості населення (регіональний аспект) О.І. Кремень 284.4 КБ
Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні В.В. Маслій 53.5 КБ
Статистичне дослідження ринків енергетичних матеріалів та продукції (на прикладі Житомирської област Г.А. Пашинська 51.1 КБ
Статистичне дослідження товарообороту зовнішньої торгівлі України Т.М. Пузанова 41.4 КБ
Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України Н.О. Коренєва 58.7 КБ
Статистичне забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України А.В. Чуб 47.8 КБ
Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності Я.В. Іщук 120.6 КБ
Статистичне забезпечення маркетингових досліджень Є.А. Носова 44.0 КБ
Статистичне забезпечення моніторингу виконання Державного бюджету України О.М. Олексійчук 30.0 КБ
Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ Л.С. Пирожков 30.8 КБ
Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні О.Ф. Євсєєнко 29.4 КБ
Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України К.В. Захожай 30.3 КБ
Статистичне забезпечення управління регіональною системою вищої освіти Ю.В. Мазур 111.7 КБ
Статистичне моделювання вибору вкладника в умовах ризику С.О. Скобєльцев 31.6 КБ
Статистичне обгрунтування інвестиційної привабливості підприємств в Україні М.В. Сидоренко 33.7 КБ
Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика) З.П. Бараник 56.9 КБ
Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу Д.Л. Єрін 107.5 КБ
Статистичне оцінювання рівня життя населення О.Ю. Мірошниченко 107.7 КБ
Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного господарства С.В. Сєміколенова 35.1 КБ
Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі А.Ю. Чорний 36.2 КБ
Статистичне прогнозування кон'юнктури аграрного ринку в Україні О.С. Корепанов 123.9 КБ
Статистичний аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України Р.О. Кулинич 104.6 КБ
Статистичний аналіз динаміки грошової маси в Україні Я.В. Поплюйко 49.1 КБ
Статистичний аналіз діяльності банків України О.С. Доценко 305.5 КБ
Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні О.Є. Линюк 32.9 КБ
Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект І.В. Пономаренко 60.3 КБ
Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України М.В. Мазур 64.3 КБ