Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 45, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стабільність контрактно-металізаційних систем у приладах з бар'єром Шотткі - В.О. Цимбал
Досліджено деградацію контактно-металізаційної системи на початкових стадіях формування бар'єра Шотткі. Обгрунтовано можливості надійного прогнозування зміни електронних параметрів потенціального бар'єра для межі сформованого поділу. Із використанням резерфордівського зворотного розсіювання, електронної мікроскопії та ренгтеноструктурного аналізу вперше визначено ряд важливих закономірностей досліджуваних систем на поверхні арсеніду галію. Описано схеми устаткування та режими експлуатації установки спектроскопії зоворотнього резерфордівського розсіяння. Досліджено окремі системи металізації, які відрізняються типом антидифузійних шарів - чистих металів, силіцидів і боридів зі збереженням ідентичних технологічних умов формування контакту в цілому. Проаналізовано експериментальні дані у межах моделей деградації, використаних у науковому дослідженні. Обгрунтовано шляхи оптимізації застосування полікристалічних шарів як стабілізувальних факторів контактно-металізаційної системи.

Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій - С.В. Калініченко
Досліджено деградацію контактно-металізаційної системи на початкових стадіях формування бар'єра Шотткі. Обгрунтовано можливості надійного прогнозування зміни електронних параметрів потенціального бар'єра для межі сформованого поділу. Із використанням резерфордівського зворотного розсіювання, електронної мікроскопії та ренгтеноструктурного аналізу вперше визначено ряд важливих закономірностей досліджуваних систем на поверхні арсеніду галію. Описано схеми устаткування та режими експлуатації установки спектроскопії зоворотнього резерфордівського розсіяння. Досліджено окремі системи металізації, які відрізняються типом антидифузійних шарів - чистих металів, силіцидів і боридів зі збереженням ідентичних технологічних умов формування контакту в цілому. Проаналізовано експериментальні дані у межах моделей деградації, використаних у науковому дослідженні. Обгрунтовано шляхи оптимізації застосування полікристалічних шарів як стабілізувальних факторів контактно-металізаційної системи.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 45, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Система управління підприємствами торгівлі на засадах інноваційного підходу В.С. Ціпуринда 1.7 КБ
Система управління трудовим колективом в умовах трансформації економіки О.Ю. Сердюк 47.4 КБ
Система управління фінансовими потоками промислового підприємства О.В. Єрмошкіна 103.9 КБ
Система управління якістю як основа стратегії конкурентоспроможності підприємства В.О. Кислицин 273.5 КБ
Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах Д.В. Людвенко 41.6 КБ
Система фінансових відносин та її ефективність в умовах ринкової трансформації економіки Вахдан Абдель Халім 29.9 КБ
Система фінансово-економічного контролю в Україні І.К. Дрозд 54.9 КБ
Система фінансування охорони здоров'я: конкурентні та соціальні критерії розвитку Є.О. Малік 34.9 КБ
Система циклів відтворення як основа управління науково-технічним прогресом І.Д. Скляр 57.4 КБ
Системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах Н.І. Галан 33.4 КБ
Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах Віталіна Вікторівна Зайчикова 44.3 КБ
Системна трансформація зовнішньоекономічної діяльності при переході від централізованої планової до В.Р. Сіденко 26.8 КБ
Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення А.С. Малиновський 69.7 КБ
Системне моделювання важелів регулювання економічного зростання України Ю.М. Харазішвілі 107.4 КБ
Системне моделювання механізму бюджетного регулювання І.Г. Лук'яненко 81.9 КБ
Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі Лілія Анатоліївна Нападовська 41.5 КБ
Системне управління процесами мотивації персоналу організацій М.О. Табахарнюк 50.2 КБ
Системне формування стратегічного потенціалу підприємства О.В. Россошанська 32.0 КБ
Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в умовах економіки знань Н.А. Длугунович 82.3 КБ
Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої діяльності промислових фірм О.В. Балко 49.9 КБ
Системні аспекти забезпечення ефективності функціонування автотранспортних підприємств Ю.С. Грисюк 66.6 КБ
Системно-оптимізаційні моделі товару в маркетингових стратегіях малих підприємств Г.В. Хмурковський 40.7 КБ
Системно-ситуаційне управління витратами локомотивного господарства залізничного транспорту М.М. Сергієнко 95.3 КБ
Ситуаційний підхід до стратегічного планування банківських продуктів та послуг І.В. Ухлічєва 29.8 КБ
Сільське господарство в системі макроекономічних пропорцій К.О. Прокопенко 58.9 КБ
Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) В.М. Островерхов 76.0 КБ
Сільський ринок продовольчих товарів, його ефективність та шляхи стабілізації І.М. Мягких 35.2 КБ
Сільськогосподарська кооперація: теорія, методологія, практика В.В. Зіновчук 44.5 КБ
Сімейні аграрні господарства в умовах перехідної економіки України А.Р. Дуб 32.9 КБ
Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України Г.А. Лех 36.6 КБ
Складові інформаційного забезпечення планування потреби в персоналі на підприємствах зв'язку І.Ю. Лєбєдєва 144.4 КБ
Складові організаційно-економічного механізму корпоратизації сучасних операторів телекомунікацій Т.І. Горенко 48.0 КБ
Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв'язку Л.А. Приступа 43.6 КБ
Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку Ю.К. Зайцев 80.2 КБ
Соціалізація економіки: об'єктивна необхідність та основні напрями в Україні Ю.М. Салюта 35.9 КБ
Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні Ю.І. Скулиш 94.4 КБ
Соціальне ринкове господарство: умови і можливості формування в Україні В.В. Міуська 34.3 КБ
Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки Н.П. Борецька 49.3 КБ
Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання В.Я. Бідак 44.6 КБ
Соціальний захист сільського населення: стан і перспективи розвитку Наталія Михайлівна Жигар 88.7 КБ
Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку Р.Ф. Атаманюк 104.8 КБ
Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методоло М.Є. Горожанкіна 63.3 КБ
Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему І.І. Богатирьов 39.5 КБ
Соціальний розвиток регіонів України та напрями підвищення його ефективності Наталія Олександрівна Халда 43.3 КБ
Соціальні аспекти трансформації організаційної структури сільського господарства Л.О. Удова 34.8 КБ
Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України О.М. Диба 52.7 КБ
Соціальні гарантії в умовах становлення ринкових відносин в Україні В.В. Капильцова 53.8 КБ
Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика А.Л. Баланда 174.7 КБ
Соціальні наслідки реструктуризації підприємств вугільної промисловості В.Г. Гадецький 47.8 КБ
Соціально орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю підприємств міського електрично В.В. Димченко 46.5 КБ
Соціально- економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогоспо В.В. Кучер 18.9 КБ
Соціально-економічна ефективність використання земельних ресурсів регіону В.А. Романова 188.6 КБ
Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України М.О. Ковзель 57.8 КБ
Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу Г.О. Шамборовський 39.6 КБ
Соціально-економічна ефективність споживчої кооперації в умовах формування ринкових відносин М.П. Овчарук 19.6 КБ
Соціально-економічна інфраструктура як фактор зростання трансформаційної економіки України О.О. Ципліцька 43.2 КБ
Соціально-економічна модель розвитку залізничного транспорту України Л.О. Позднякова 62.5 КБ
Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці М.В. Семикіна 65.2 КБ
Соціально-економічна оцінка технологічних інновацій І.В. Долина 60.3 КБ
Соціально-економічна оцінка торгівлі та її реформування Н.І. Яркова 27.8 КБ
Соціально-економічна природа домогосподарств та їхня роль у господарській системі перехідного типу О.О. Тумакова 86.0 КБ
Соціально-економічна природа і тенденції безробіття в перехідній економіці України І.О. Штундер 46.6 КБ
Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації В.І. Максимович 47.0 КБ
Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства О.В. Козирєва 51.4 КБ
Соціально-економічна спрямованість управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств І.В. Шевченко 37.5 КБ
Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств Т.І. Кужда 91.5 КБ
Соціально-економічне стимулювання працівників на промислових підприємствах І.Я. Лико 80.3 КБ
Соціально-економічне управління умовами та охороною праці І.В. Панченко 46.3 КБ
Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловос О.І. Гнибіденко 57.4 КБ
Соціально-економічний механізм підвищення ефективності управління підприємствами Н.М. Мішковець 50.9 КБ
Соціально-економічний механізм регулювання пенсійного страхування населення Юлія Валеріївна Галицька 27.8 КБ
Соціально-економічний механізм розвитку господарської діяльності промислових підприємств Н.В. Вецепура 44.8 КБ
Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону Н.М. Влащенко 227.5 КБ
Соціально-економічний розвиток регіону і формування нового типу споживача І.В. Фірсова 36.9 КБ
Соціально-економічний розвиток регіону та його ресурсне забезпечення (на матеріалах Чернігівської об А.О. Михайличенко 53.6 КБ
Соціально-економічний розвиток села в умовах європейського вибору Н.М. Куцмус 77.2 КБ
Соціально-економічний розвиток села в умовах реформування економіки (на прикладі Черкаської області) О.О. Стороженко 33.1 КБ
Соціально-економічний розвиток сільських територій Н.В. Стоянець 60.1 КБ
Соціально-економічний розвиток сільської місцевості регіону та напрями його удосконалення Т.В. Бондар 40.5 КБ
Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили в аграрному секторі економіки І.П. Мосіюк 27.9 КБ
Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових підприємств І.П. Голофаєва 120.9 КБ
Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення І.М. Терюханова 26.3 КБ
Соціально-економічні аспекти розвитку вищих навчальних закладів України Г.С. Лопушняк 31.2 КБ
Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні Олена Василівна Гаращук 27.5 КБ
Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів в аграрній сфері Р.П. Косодій 39.4 КБ
Соціально-економічні аспекти управління рекламною діяльністю підприємства Я.О. Полякова 49.5 КБ
Соціально-економічні аспекти формування регіонального продовольчого ринку Л.Й. Левадна 85.5 КБ
Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці А.А. Меліхов 76.1 КБ
Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах Л.А. Коваль 31.4 КБ
Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації С.Г. Батажок 208.0 КБ
Соціально-економічні засади розвитку шахтарських міст Г.В. Олексюк 40.0 КБ
Соціально-економічні засади формування системи міжбюджетних відносин в Україні О.С. Журба 32.8 КБ
Соціально-економічні механізми управління адміністративним районом в системі регіонального розвитку В.С. Коломийчук 149.5 КБ
Соціально-економічні механізми управління акціонерним капіталом О.Б. Денис 47.9 КБ
Соціально-економічні напрями підвищення ефективності виробництва у вугільній промисловості Л.В. Батченко 102.5 КБ
Соціально-економічні наслідки девіантної поведінки молоді та механізм їх профілактики Н.І. Андрусишин 69.4 КБ
Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств А.С. Малафеєв 70.4 КБ
Соціально-економічні основи регулювання державного сектору економіки П.В. Тархов 99.8 КБ
Соціально-економічні особливості відтворення трудового потенціалу територіально-галузевих комплексів О.І. Дребот 23.9 КБ
Соціально-економічні особливості розвитку особистих господарств сільського населення Н.В. Коваль 172.0 КБ
Соціально-економічні особливості системи пенсійного забезпечення в умовах перехідної економіки Ю.Ю. Діденко 109.1 КБ
Соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарської кооперації В.Л. Валентинов 25.7 КБ
Соціально-економічні пріоритети розвитку і розміщення галузей тваринництва у пореформений період Г.В. Чабан 142.6 КБ
Соціально-економічні проблеми використання праці сільської молоді в аграрному секторі економіки Оксана Степанівна Лаврук 97.5 КБ
Соціально-економічні проблеми державного регулювання інвестицій в перехідній економіці України О.З. Федоришин 22.4 КБ
Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економі І.Ф. Гнибіденко 57.4 КБ
Соціально-економічні проблеми реструктуризації промисловості України в умовах ринкових відносин (на Л.В. Левковська 26.7 КБ
Соціально-економічні проблеми розвитку промислового комплексу регіону (на прикладі Полтавської облас О.В. Комеліна 44.3 КБ
Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект) Г.Ф. Мазур 44.3 КБ
Соціально-економічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил регіону (на матеріалах Рівненс А.Б. Клиновський 38.8 КБ
Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону Н.А. Мазур 27.8 КБ
Соціально-економічні проблеми формування і використання жіночих трудових ресурсів аграрної сфери К.І. Якуба 59.1 КБ
Соціально-економічні системи розвинутих країн: основи типологізації О.Є. Стогній 26.7 КБ
Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону Н.М. Слівінська 56.1 КБ
Соціально-економічні та організаційні фактори раціонального використання трудового потенціалу в умов Т.Г. Пенцак 90.9 КБ