Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами - Г.І. Сливка
Для даних задач знайдено умови існування з імовірністю одиниця двічі неперервно диференційованих розв'язків у частинному випадку. Для задач про коливання неоднорідної струни та про коливання прямокутного паралелепіпеда дослідження проведено у термінах кореляційних функцій, а також знайдено оцінки для розподілу супремуму розв'язків.

Вдосконалення технологій вводу-виводу картографічної інформації в кадастрових геоінформаційних систе - К.О. Гермонова
Для даних задач знайдено умови існування з імовірністю одиниця двічі неперервно диференційованих розв'язків у частинному випадку. Для задач про коливання неоднорідної струни та про коливання прямокутного паралелепіпеда дослідження проведено у термінах кореляційних функцій, а також знайдено оцінки для розподілу супремуму розв'язків.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 44, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка методу оцінки організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувального виробництва на основі С.А. Ртищев 89.6 КБ
Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві О.Ю. Кудояр 37.2 КБ
Розробка механізму економічної сталості енергетичної промисловості В.Б. Суворов 31.4 КБ
Розробка механізму стратегічного планування на залізничному транспорті Юрій Михайлович Юрченко 51.5 КБ
Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери Т.М. Гнатюк 64.3 КБ
Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту Т.О. Тимофєєва 101.4 КБ
Розробка моделей та методів дослідження банківської діяльності І.Г. Бібік 89.3 КБ
Розробка моделей та методів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства Л.В. Джулій 70.2 КБ
Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу В.І. Попович 48.8 КБ
Розробка організаційно-економічного забезпечення розвитку АТП О.О. Солодовнік 154.3 КБ
Розробка організаційної структури управління підприємством Н.А. Довгопол 35.2 КБ
Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної е А.В. Бардась 36.8 КБ
Розробка системи моніторингу ринку послуг мережі Інтернет Л.Ф. Іщенко 37.8 КБ
Розробка системи підтримки стратегічного планування маркетингової діяльності металургійного підприєм Андрій Миколайович Івашина 39.6 КБ
Розробка системної моделі інноваційного розвитку промислового підприємства О.В. Сиволовська 37.9 КБ
Розробка стратегії маркетингу в умовах диверсифікації виробництва О.М. Красноносова 28.3 КБ
Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу К.С. Думанська 125.9 КБ
Розробка стратегії регулювання зайнятості трудових ресурсів (на прикладі матеріалів В'єтнаму) К.Т. Нгуєн 69.8 КБ
Розробка стратегії функціонування підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища О.І. Захаров 27.8 КБ
Розробка стратегій реального інвестування підприємств АПК О.В. Тарасова 38.4 КБ
Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів Віктор Михайлович Кравець 28.6 КБ
Розробка та обгрунтування виробничої і збутової стратегії підприємства Г.В. Верещагіна 25.7 КБ
Розробка та обгрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства О.С. Головко 50.0 КБ
Розробка та обгрунтування управлінських рішень в ринкових умовах Л.В. Лазоренко 31.0 КБ
Роль банків у розвитку фінансового ринку України Т.І. Андрушків 30.2 КБ
Роль банків у формуванні фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників С.В. Башлай 43.9 КБ
Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконал В.В. Андріанова 27.8 КБ
Роль вільних економічних зон у формуванні ринкового господарства (на прикладі Китаю) Лю Сяоінь 44.0 КБ
Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні О.А. Бірюков 31.2 КБ
Роль держави у трансформації економіки регіонів України О.В. Шевченко 31.8 КБ
Роль документарних акредитивів у розвитку міжнародних розрахунків комерційних банків Д.М. Озель 112.5 КБ
Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу І. Каплан 28.7 КБ
Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства (1864 - 1914) Л.М. Крот 43.8 КБ
Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку в умовах ринкової трансформації О.А. Кулініч 32.0 КБ
Роль інновацій в сучасних транзитивних процесах в Україні О.В. Чернова 33.1 КБ
Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки О.А. Федірко 40.2 КБ
Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту Д.Г. Хохич 44.4 КБ
Роль Міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн І.В. Івлєва 34.2 КБ
Роль неформальних інститутів у перехідній економічній системі Ю.О. Укіс 33.5 КБ
Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки С.О. Михаць 27.9 КБ
Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної О.О. Волкова 40.8 КБ
Роль соціального партнерства в становленні найманої праці в трансформаційній економіці О.І. Петровський 40.8 КБ
Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентноспроможності малих та середніх підприємств Вернер Браун 18.3 КБ
Роль страхових послуг у відтворенні робочої сили Н.О. Тарасова 32.5 КБ
Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст. Е.А. Бахтарі 31.7 КБ
Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою Т.В. Липова 33.9 КБ
Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (2 Л.А. Родіонова 27.5 КБ
Роль цінності людської праці у ринкових перетвореннях (соціально-економічний аспект) І.М. Чернін 24.0 КБ
Самоорганізація як інституціональний механізм розвитку соціально-економічних систем Д.К. Чистілін 34.2 КБ
Світова металургійна галузь в системі глобальної конкуренції О.М. Гаркуша 49.0 КБ
Світовий досвід і особливості його застосування в розвитку спеціальних (вільних) економічних зон Укр О.А. Танцюра 62.7 КБ
Синергізм спільних підприємств О.В. Хитра 57.2 КБ
Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання С.А. Кузнецова 73.8 КБ
Синтез гнучких механізмів управління потенціалом у виробничому менеджменті економічних систем М. М. Наумова 32.9 КБ
Синтез ефективної системи управління персоналом промислового підприємства О.С. Шилець 86.9 КБ
Синтез корпоративної системи управління контрольно-ревізійною діяльністю у регіоні Н.І. Богомол 21.8 КБ
Синтез логістичної системи металоторговельної компанії Л.В. Ткач 37.4 КБ
Синтез механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного комплексу І.Є. Зарубін 49.0 КБ
Синтез механізмів логістикоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного п Д.П. Михайлик 24.2 КБ
Синтез механізмів управління підприємством, що надає спортивно-оздоровчі послуги І.А. Міщенко 117.6 КБ
Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства В.Б. Кочкодан 95.1 КБ
Синтез моделей підтримки прийняття рішень при управлінні оборотними активами підприємства В.В. Баранников 88.8 КБ
Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції Ігор Володимирович Рожко 85.8 КБ
Синтез системи адаптивного управління грошовими потоками О.В. Пулянович 28.1 КБ
Синтез системи діагностики управління фінансовою діяльністю підприємства В.Г. Андрєєва 105.2 КБ
Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства О.В. Любий 63.9 КБ
Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств проми С.М. Войт 81.6 КБ
Синтез системи механізмів кредитного менеджменту підприємства В.П. Козлов 24.5 КБ
Синтез системи механізмів управління інноваційним розвитком промисловості України О.О. Шакура 42.6 КБ
Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємства В.В. Храпкіна 33.2 КБ
Синтез системи організаційно-фінансової підтримки підприємництва О.В. Бессмертний 22.9 КБ
Синтез системи прийняття управлінських рішень в умовах нестабільного економічного середовища Ю.Ю. Пищенко 57.3 КБ
Синтез системи управління витратами промислового підприємства А.В. Маліков 37.3 КБ
Синтез системи управління діловою активністю персоналу підприємства В.О. Голтвенко 50.4 КБ
Синтез системи управління діяльністю підприємств ринкової інфраструктури Н.А. Нестерова 23.6 КБ
Синтез системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства О.В. Писарчук 205.4 КБ
Синтез системи управління контрольно-ревізійною діяльністю у великому промисловому регіоні О.А. Васильєв 20.2 КБ
Синтез системи управління стратегічними взаємодіями великого металургійного комплексу О.П. Білий 40.7 КБ
Синтез системи фінансового менеджменту державного ВНЗ, що функціонує в умовах ринку Т.О. Лев 17.3 КБ
Синтез системи фінансового менеджменту територіально-розподіленого виробничого підприємства Т.О. Черкасова 28.0 КБ
Синтетичні моделі та методи оптимізації структури сільськогосподарського виробництва Оксана Іванівна Снитюк 56.0 КБ
Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика Л.М. Кіндрацька 113.7 КБ
Система валютного регулювання в Україні на сучасному етапі О.О. Резнікова 33.4 КБ
Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві Н.П. Кузик 41.5 КБ
Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні В.І. Огієнко 101.6 КБ
Система державного фінансового контролю в Україні І.С. Микитюк 38.1 КБ
Система економічних методів оптимізації будівництва І.В. Вахович 31.2 КБ
Система економічного управління лікувальною установою як суб'єктом медичного страхування Олена Ігорівна Мацків 61.8 КБ
Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи В.О. Шуршин 65.6 КБ
Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної сервісизації Ірина Миколаївна Польова 104.7 КБ
Система індикаторів фондового ринку України та напрямки її удосконалення В.С. Романова 32.6 КБ
Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва Н.В. Бутенко 30.7 КБ
Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку О.П. Крайник 61.4 КБ
Система моделей динаміки валютних курсів на основі інтегральних рівнянь І.І. Стрельченко 71.6 КБ
Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства О.М. Гай 66.8 КБ
Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об'єктів реконструкції житла Ю.О. Гриценко 45.8 КБ
Система оподаткування доходів фізичних осіб Андрій Олександрович Нікітішин 121.2 КБ
Система оподаткування та її вплив на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення регіону С.О. Джигалов 211.8 КБ
Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика В.П. Синчак 103.4 КБ
Система організації управління частками державного майна в промисловості І.І. Соколи 41.0 КБ
Система оцінки економічної ефективності діяльності промислових підприємств на основі застосування кр С.Л. Благодєтєлєва-Вовк 42.9 КБ
Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект О.М. Тиховська 39.5 КБ
Система підприємництва в країнах з перехідною економікою Н.О. Юріна 90.2 КБ
Система показників та методичні особливості реструктуризації текстильної промисловості України М.В. Шарко 33.6 КБ
Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств Т.П. Гудзь 54.3 КБ
Система регулювання макроекономічних процесів (на прикладі формування валової доданої вартості Автон А.М. Цугунян 46.2 КБ
Система реформування ціноутворення у будівництві України А.В. Беркута 50.4 КБ
Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки Н.В. Томчук 53.1 КБ
Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів України І.С. Верховод 48.0 КБ
Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах Л.О. Жилінська 65.4 КБ
Система стратегічного планування розвитку підприємства І.В. Смолін 80.5 КБ
Система стратегічного управління великим текстильним підприємством Т.А. Стовба 43.3 КБ
Система страхування в країнах перехідної економіки: структура, механізм функціонування, тенденції В.М. Ручкіна 39.3 КБ
Система страхування екологічних і катастрофічних ризиків О.В. Козьменко 23.6 КБ
Система управління витратами підприємств залізничного транспорту О.М. Козир 230.5 КБ