Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості пластичної деформації та руйнування двовимірних полікристалів алюмінію та міді - Н.О. Сахарова
Містяться результати експериментальних досліджень впливу меж зерен і потрійних стиків меж зерен (ПС) на механізми релаксації напруженого стану в процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію і міді. Досліджено характер розвитку відносної локальної деформації у зонах потрійних стиків меж зерен у залежності від типу меж зерен, форми ПС і його орієнтації до ззовні прикладеної напруги. Експериментально показано, що незалежно від типу меж зерен, у двовимірних полікристалах із ГЦК-решіткою, релаксація напруженого стану носить сходинкоподібний характер, що дозволяє припустити дію ПС як пульсуючого джерела решіткових дислокацій. Досліджено закономірності виникнення і розвитку ротаційної моди пластичної деформації в алюмінієвих і мідних полікристалах. Показано, що ротаційна деформація може відігравати не тільки акомодаційну, але й самостійну роль у пластичній течії. Вона дає істотний внесок у пластичність і визначає тип зруйнування двовимірних полікристалів. Встановлено характер виникнення і закономірності розвитку тріщин у зразках у залежності від типу меж зерен, густини потрійних стиків у зразку і умов деформування.

Спектральний аналіз безумовних розкладань за значеннями цілих вектор-функцій половинного порядку зро - М.Г. Волкова
Містяться результати експериментальних досліджень впливу меж зерен і потрійних стиків меж зерен (ПС) на механізми релаксації напруженого стану в процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію і міді. Досліджено характер розвитку відносної локальної деформації у зонах потрійних стиків меж зерен у залежності від типу меж зерен, форми ПС і його орієнтації до ззовні прикладеної напруги. Експериментально показано, що незалежно від типу меж зерен, у двовимірних полікристалах із ГЦК-решіткою, релаксація напруженого стану носить сходинкоподібний характер, що дозволяє припустити дію ПС як пульсуючого джерела решіткових дислокацій. Досліджено закономірності виникнення і розвитку ротаційної моди пластичної деформації в алюмінієвих і мідних полікристалах. Показано, що ротаційна деформація може відігравати не тільки акомодаційну, але й самостійну роль у пластичній течії. Вона дає істотний внесок у пластичність і визначає тип зруйнування двовимірних полікристалів. Встановлено характер виникнення і закономірності розвитку тріщин у зразках у залежності від типу меж зерен, густини потрійних стиків у зразку і умов деформування.Напыляемая жидкая резина.
Смотрите http://sticker.od.ua полосы на авто.
База находящаяся смотрите здесь.
На http://www.caravankhv.ru автоперевозки контейнеров.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 43, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток підприємництва в сільському господарстві Луганської області О.О. Лемішко 66.9 КБ
Розвиток підприємництва в сфері послуг (на прикладі Чернівецької області) О.В. Гаврилюк 53.7 КБ
Розвиток підприємництва в умовах трансформації форм власності та шляхи зростання його ефективності В. Янік 139.6 КБ
Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах В.А. Кредісов 53.9 КБ
Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах ринкової трансформації економіки України М.В. Кічурчак 35.3 КБ
Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві Я.Ю. Козьміна 34.3 КБ
Розвиток підприємств інфраструктури автомобільного транспорту П.І. Малех 39.3 КБ
Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу О.С. Богма 220.7 КБ
Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу С.О. Вольвак 72.6 КБ
Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно-оздоровчих комплексів С.В. Сорока 47.3 КБ
Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах Г.А. Штофер 82.1 КБ
Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності А.В. Антонов 28.0 КБ
Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку Наталія Григорівна Євченко 60.4 КБ
Розвиток податкового потенціалу в умовах трансформації бюджетної системи України О.В. Мірчев 36.9 КБ
Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації України О.Ю. Гавриленко 33.2 КБ
Розвиток послуг розосередженим контингентам споживачів в умовах ринкової економіки Н.С. Ситник 52.7 КБ
Розвиток потенційно небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикла О.Ю. Кононенко 36.1 КБ
Розвиток похідних фінансових інструментів у країнах з перехідною економікою А.В. Безп'ятов 33.0 КБ
Розвиток приватних господарств в аграрній сфері економіки Л.Л. Мельник 38.6 КБ
Розвиток приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні В.І. Рибчак 21.4 КБ
Розвиток приватного сектора в економіці України (інституційний аналіз) О.Р. Саніна 171.5 КБ
Розвиток приватного та колективного укладів в сільському господарстві України А.М. Карпенко 30.0 КБ
Розвиток промисловості на основі активізації трудового потенціалу А.М. Ревва 105.8 КБ
Розвиток професійно-технічної освіти в контексті кадрового забезпечення економіки регіону І.В. Солдатова 45.4 КБ
Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку С.М. Константінова 31.5 КБ
Розвиток регіонального овочеконсервного підкомплексу АПК та підвищення конкурентоспроможності його п Г.М. Рябенко 146.8 КБ
Розвиток регіонального ринку праці в умовах трансформації інтеграційних процесів Т.Б. Мухіна 132.4 КБ
Розвиток регіонального ринку продукції скотарства О.З. Томашівський 63.6 КБ
Розвиток регіональної енергетичної політики: концептуальні засади та напрямки реалізації Оксана Василівна Кушнірецька 44.8 КБ
Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні Н.А. Гук 39.9 КБ
Розвиток регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні І.В. Осоченко 26.7 КБ
Розвиток ринку біопалив в Україні Г.М. Калетнік 89.7 КБ
Розвиток ринку добового молодняку птиці в сільському господарстві Олексій Павлович Карасьов 95.7 КБ
Розвиток ринку зерна в Україні О.В. Боднар 113.8 КБ
Розвиток ринку нерухомості в процесі трансформації сільського господарства Польщі Т.Я. Плішка 23.0 КБ
Розвиток ринку плодоягідної продукції і підвищення ефективності функціонування садівницьких підприєм С.В. Коваль 38.2 КБ
Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки О.Б. Демуш 43.5 КБ
Розвиток ринку сільськогосподарської техніки та технічного сервісу В.П. Яковенко 39.7 КБ
Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції О.І. Фарат 95.9 КБ
Розвиток ринку хлібобулочних виробів Ольга Анатоліївна Опря 40.9 КБ
Розвиток різноукладності у сільському господарстві регіону В.Х. Брус 70.3 КБ
Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки В.В. Тіпанов 34.5 КБ
Розвиток світового ринку туристичних послуг Я.А. Дубенюк 41.5 КБ
Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації С.Л. Осаволюк 26.6 КБ
Розвиток селянських (фермерських) господарств і формування ефективного економічного механізму їх фун Н.В. Тютенко 47.1 КБ
Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій О.І. Крикун 132.2 КБ
Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічн Р.Л. Капченко 41.9 КБ
Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону Г.Л. Норд 27.9 КБ
Розвиток системи довгострокового банківського кредитування агроформувань В.М. Годун 52.8 КБ
Розвиток системи екологічного менеджменту на металургійних підприємствах Ірина Сергіївна Варламова 43.9 КБ
Розвиток системи маркетингу туристичних послуг Неталія Леонідівна Жукова 31.3 КБ
Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві Н.О. Гура 77.4 КБ
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні А.І. Якимов 48.3 КБ
Розвиток системи податкового регулювання діяльності промислових підприємств в Україні О.М. Міночкіна 44.5 КБ
Розвиток системи соціального захисту населення регіону О.І. Антоненко 42.9 КБ
Розвиток системи сценарного планування у діяльності підприємств сфери послуг С.В. Рябцун 37.2 КБ
Розвиток системи управління земельними ресурсами Уляна Валеріївна Лаврик 76.6 КБ
Розвиток системи управління підприємницьких структур в Україні А.В. Базильський 42.9 КБ
Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприємництва сфери матеріального виробництва О.Л. Пластун 91.5 КБ
Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону О.А. Біттер 68.9 КБ
Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у регіоні Т.П. Шаповал 50.7 КБ
Розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах Західної Європи (результати та можливості застос А.М. Волик 31.9 КБ
Розвиток соціально орієнтованої економіки в умовах міжнародної інтеграції В.М. Миленький 594.8 КБ
Розвиток соціально-економічних відносин в умовах малоземелля Ю.Д. Радіонов 31.1 КБ
Розвиток соціально-трудових відносин аграрних підприємств Т.В. Кузькіна 42.5 КБ
Розвиток соціального комплексу регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Харківщини) О.О. Топчій 89.3 КБ
Розвиток соціальної інфраструктури на радіоактивно забруднених сільських територіях О.В. Михайленко 47.2 КБ
Розвиток соціальної інфраструктури села в ринкових умовах С.І. Бондар 35.7 КБ
Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій А.М. Круковський 41.7 КБ
Розвиток соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектора економіки (на матеріалах Хмел М.М. Чорнобай 43.9 КБ
Розвиток соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин (на прикладі Карпатського регі К.В. Прокопишак 71.7 КБ
Розвиток спеціалізації сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України в умовах аграрних П. К. Канінський 176.7 КБ
Розвиток страхування травматизму при впровадженні бюджетно-страхового фінансування Н.М. Резнік 103.7 КБ
Розвиток сфери зайнятості сільського населення в Україні Т.В. Решитько 31.8 КБ
Розвиток сфери рекреаційних послуг регіону в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі євр О.В. Кифяк 100.5 КБ
Розвиток та ефективне функціонування аграрно-промислових формувань: теорія, методологія, практика Ю.О. Нестерчук 100.2 КБ
Розвиток та ефективність туристичних послуг аграрних підприємств регіону Т.А. Пінчук 60.2 КБ
Розвиток та ефективність функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу Маргарита Леонідівна Гончарова 41.9 КБ
Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу В.П. Лисенко 38.3 КБ
Розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального ринку аграрної продукції І.Г. Гуров 38.6 КБ
Розвиток та підвищення ефективності свинарства в Черкаській області О.М. Грицик 65.2 КБ
Розвиток та регулювання ринку цінних паперів в регіоні Л.З. Мерджанова 113.6 КБ
Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України в умовах інтеграційних процесів Ю.Є. Пащенко 52.5 КБ
Розвиток та удосконалення фінансового контролю в митній справі М.М. Каленський 43.7 КБ
Розвиток теоретико-методичних основ регулювання ринку праці В.В. Самойленко 26.7 КБ
Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС Вентура Андре 83.7 КБ
Розвиток транзитного потенціалу України Н.Ю. Ткаченко 47.7 КБ
Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону О.І. Моран 116.0 КБ
Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегі А.І. Піддубна 40.6 КБ
Розвиток фермерства в умовах Полісся України О.В. Шуткевич 44.1 КБ
Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх функціонування Р.П. Любар 149.8 КБ
Розвиток фермерських господарств у приміській зоні О.М. Кордоба 74.7 КБ
Розвиток фермерського підприємництва України В.П. Горьовий 93.9 КБ
Розвиток фінансових послуг на основі систем електронного бізнесу Г.В. Юрчук 47.6 КБ
Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації О.Л. Бакаєв 34.2 КБ
Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації А.М. Кутовенко 41.3 КБ
Розвиток фінансово-економічного механізму підприємств О.В. Шипунова 28.3 КБ
Розвиток фінансово-кредитного забезпечення переробних підприємств АПК М.М. Балахнічова 36.6 КБ
Розвиток фінансового лізингу в аграрних підприємствах Л.В. Соболь 48.3 КБ
Розвиток форм господарювання в приміській зоні (на прикладі приміської зони м.Харкова) А.І. Литвинов 41.6 КБ
Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин М.М. Могилова 70.7 КБ
Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин Марина Михайлівна Могилова 70.7 КБ
Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність З.С. Артимяк 50.6 КБ
Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в трансформаційній екон Д.М. Ясін 35.8 КБ
Розвиток цукробурякового виробництва та ринку цукру в Україні Є.В. Імас 70.4 КБ
Розділено-сумісні економічні відносини і форми їх реалізації в фінансовій сфері транзитивного суспіл О.В. Александров 37.8 КБ
Розподіл та перерозподіл доходів населення в перехідних економічних системах Н.М. Холод 60.1 КБ
Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами Р.М. Волчек 69.2 КБ
Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному плануванні і управлінні О.А. Добровольський 131.3 КБ
Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичн Ю.О. Крихтіна 50.6 КБ
Розробка інтегральної оцінки еколого-економічного рівня підприємства (на прикладі конверсії підприєм О.В. Китаєв 55.3 КБ
Розробка кваліметричних методів оптимізації економічної стратегії товарного виробництва на мікро- і Т.В. Лазоренко 33.1 КБ
Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу С.І. Пучкова 163.4 КБ
Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві В.В. Лифар 46.5 КБ
Розробка маржинальної теорії цінності українськими економістами кінця XIX - початку XX століть І.В. Головата 30.9 КБ