Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 42, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених вольтеррівських моделей - В.С. Чернишенко
Розроблено нові квадратичні та дробово-раціональні узагальнення класичних вольтеррівських моделей і методів їх якісного аналізу. Розглянуто моделі, які описують динаміку генетично неоднорідних популяцій, міжпопуляційну конкуренцію з урахуванням енергетичних аспектів цього процесу, залежність параметрів процесу від умов середовища. Для вивчення динамічних властивостей моделей запропоновано нові алгоритми на основі методів топологічного аналізу фазового простору рівнянь та інваріантного аналізу. Досліджено глобальну стійкість квадратичних моделей загального вигляду на конусі. Для двовимірних систем побудовано інваріанти, на їх основі побудовано загальний критерій обмеженості розв'язків таких систем. Для узагальнених вольтеррівських систем (квадратичних і дробово-раціональних) одержано повні топологічні класифікації в регулярних випадках. На конкретних прикладах продемонстровано можливість практичного використання запропонованих методів.

Оцінка біологічної активності та біосумісності модифікованих полімерів як потенційних імплантаційних - Д.В. Кулєш
Розроблено нові квадратичні та дробово-раціональні узагальнення класичних вольтеррівських моделей і методів їх якісного аналізу. Розглянуто моделі, які описують динаміку генетично неоднорідних популяцій, міжпопуляційну конкуренцію з урахуванням енергетичних аспектів цього процесу, залежність параметрів процесу від умов середовища. Для вивчення динамічних властивостей моделей запропоновано нові алгоритми на основі методів топологічного аналізу фазового простору рівнянь та інваріантного аналізу. Досліджено глобальну стійкість квадратичних моделей загального вигляду на конусі. Для двовимірних систем побудовано інваріанти, на їх основі побудовано загальний критерій обмеженості розв'язків таких систем. Для узагальнених вольтеррівських систем (квадратичних і дробово-раціональних) одержано повні топологічні класифікації в регулярних випадках. На конкретних прикладах продемонстровано можливість практичного використання запропонованих методів.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 42, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток і ефективність овочепродуктового підкомплексу в умовах ринку Л.О. Міронова 42.7 КБ
Розвиток і підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в регіоні В.О. Компанієць 39.2 КБ
Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового р Л.С. Кравчук 86.7 КБ
Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні І.Т. Кіщак 105.7 КБ
Розвиток і підвищення ефективності підприємництва в аграрних формуваннях Юлія Євгеніївна Осацька 63.5 КБ
Розвиток і регулювання виробництва та реалізації зерна в регіоні О.Ю. Шевчук 44.8 КБ
Розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки України В.С. Сівков 30.3 КБ
Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині Н.І. Шуфрич 38.8 КБ
Розвиток інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств Р.І. Рубан 55.5 КБ
Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробн В.І. Лобунець 40.6 КБ
Розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві С.М. Богданов 42.4 КБ
Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах О.А. Туманова 135.5 КБ
Розвиток інвестиційної діяльності підприємств океанічного рибальства В.В. Ушаков 47.1 КБ
Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств І.А. Абрамович 52.5 КБ
Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів Ольга Віталіївна Меренкова 67.8 КБ
Розвиток інноваційних систем у сфері малого бізнесу Є.В. Остропольська 49.7 КБ
Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування М.В. Гронська 965.8 КБ
Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області) І.М. Боярко 71.8 КБ
Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці В.В. Зянько 64.5 КБ
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у трансформаційній економіці О.В. Рудика 63.9 КБ
Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК І.В. Драган 123.7 КБ
Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Н.О. Шквиря 59.8 КБ
Розвиток іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку Н.В. Клєцова 58.6 КБ
Розвиток інститутів освітньої сфери у трансформаційній економіці К.В. Астахова 57.4 КБ
Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства Б.В. Бойко 38.1 КБ
Розвиток інтеграційних процесів в АПК В.В. Дубицький 37.2 КБ
Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній Р.Р. Арутюнян 44.2 КБ
Розвиток інтеграційних процесів у м'ясопродуктовому підкомплексі регіону М.В. Мазнєва 141.3 КБ
Розвиток інтеграційних формувань в АПК Є.А. Кобець 82.8 КБ
Розвиток інтегрованих формувань в АПК Л.В. Ярема 57.0 КБ
Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні Т.В. Багрій 43.9 КБ
Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств І.О. Бучацька 25.0 КБ
Розвиток інформаційного забезпечення маркетингу В.Д. Гончаренко 31.3 КБ
Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації А.А. Сагалович 33.6 КБ
Розвиток інфраструктури аграрного ринку Південного регіону Л.О. Потравка 173.8 КБ
Розвиток інфраструктури і регулювання товарного ринку в умовах конкуренції О.Л. Вальдрат 40.6 КБ
Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу В.Ю. Медянік 26.7 КБ
Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній економіці України О.О. Мицик 40.5 КБ
Розвиток конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг в Україні С.М. Мельник 36.8 КБ
Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств рекреаційної сфери Криму О.М. Діденко 78.3 КБ
Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств В.М. Коломієць 36.8 КБ
Розвиток концентрації і спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі на сільському ринку В.М. Мулярчук 29.1 КБ
Розвиток кооперативних форм господарювання в аграрній сфері економіки І.М. Величко 121.2 КБ
Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки А.Є. Черпак 51.1 КБ
Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціонального бізнесу А.О. Овчаренко 61.1 КБ
Розвиток культури підприємства І.В. Мажура 29.4 КБ
Розвиток лізингу в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств Г.Є. Павлова 39.4 КБ
Розвиток лізингу для аграрних підприємств у ринкових умовах Т.В. Куліш 83.4 КБ
Розвиток лізингу для забезпечення оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств І.О. Щебликіна 40.0 КБ
Розвиток локальних соціальних ресурсів прикордонних територій в умовах поглиблення євроінтеграційних М.В. Маргіта 41.8 КБ
Розвиток льонопромислового підкомплексу України Т.П. Єсипчук 40.5 КБ
Розвиток людських ресурсів виробничої організації К.В. Сатушева 36.6 КБ
Розвиток людського ресурсу і міжнародна конкурентоспроможність країн Юлія Сергіївна Гурова 84.4 КБ
Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу України О.В. Мазуренко 37.6 КБ
Розвиток малих підприємств на підставі диверсифікації діяльності Д.А. Коміссаренко 38.8 КБ
Розвиток малих форм господарювання та забезпечення їх ефективного функціонування в Криму І.В. Ляшенко 62.3 КБ
Розвиток малого бізнесу в агропромисловій сфері прикордонного регіону України В.В. Стегура 40.5 КБ
Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі С.М. Черненко 37.3 КБ
Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних умовах Олена Миколаївна Матусова 37.5 КБ
Розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України Л.П. Хмелевська 35.2 КБ
Розвиток малого підприємства в сільському господарстві С.В. Коробка 74.9 КБ
Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві В.С. Муковіз 39.6 КБ
Розвиток маркетингової діяльності в системі управління металургійних підприємств Т.В. Мордвінцева 48.3 КБ
Розвиток маркетингової діяльності плодоовочевих господарств на ринку органічної продукції Т.В. Боровик 82.6 КБ
Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку Дмитро Анатолійович Міщенко 52.4 КБ
Розвиток маркетингу страхових послуг О.В. Данніков 36.2 КБ
Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК Т.Г. Величко 90.1 КБ
Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів за концепцією маркетингу В.П. Штуль 152.4 КБ
Розвиток менеджменту в корпоративних системах на основі інформаційних технологій Н.В. Останіна 24.6 КБ
Розвиток методичного забезпечення антикризового управління на підприємстві О.Є. Майборода 162.4 КБ
Розвиток методів визначення витрат та їх резервів на промислову продукцію А.С. Скідан 24.6 КБ
Розвиток методів економічної оцінки промислової продукції В.М. Кобєлєв 78.3 КБ
Розвиток методів оцінки конкурентоздатності техніки на стадії її проектування Д.В. Тимофєєв 46.1 КБ
Розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі І.В. Заблодська 18.0 КБ
Розвиток механізмів управління економічною стійкістю функціонування морських портів регіону В.М. Ковалевич 35.6 КБ
Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства Є.С. Жданко 92.0 КБ
Розвиток механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу (на прикладі АР Крим) О.Є. Кисельова 91.4 КБ
Розвиток механізму іпотечного кредитування банками України А.С. Кірізлєєва 41.4 КБ
Розвиток механізму мотивації праці в системі виробничого менеджменту великого підприємства О.Л. Єськов 79.4 КБ
Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах М.В. Грузд 49.3 КБ
Розвиток механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства Салах Туркі Атеіві Аль-Равашдех 42.9 КБ
Розвиток міжбюджетних відносин в Україні В.В. Баранова 33.8 КБ
Розвиток міжбюджетних відносин у регіоні І.В. Усков 62.3 КБ
Розвиток міжнародних комерційних банків в умовах глобалізації О.С. Журавльов 36.3 КБ
Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку Н.В. Камінська 37.2 КБ
Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі М.С. Дорожкіна 194.8 КБ
Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні Л.Б. Чайка-Петегирич 1.82 МБ
Розвиток міжнародної податкової конкуренції в умовах глобалізації О.Я. Бозуленко 52.0 КБ
Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції В.В. Приходько 33.1 КБ
Розвиток міжнародної торгівлі в контексті рег-онально-інтеграційних процесів А.М. Чепеленко 51.9 КБ
Розвиток місцевого оподаткування в Україні А.В. Ібатулліна 170.8 КБ
Розвиток молочно-продуктового підкомплексу в регіоні спеціалізації (на матеріалах Полтавської област Л.В. Олексенко 33.2 КБ
Розвиток молочного скотарства на Поліссі П.В. Шваб 66.6 КБ
Розвиток морських єврорегіонів в системі локальної кооперації ЄС В.В. Чередниченко 40.7 КБ
Розвиток мотивації персоналу підприємства К.Г. Наумік 87.6 КБ
Розвиток мотиваційної системи управління на промислових підприємствах І.І. Смирнова 163.3 КБ
Розвиток науково-методичних засад соціально-економічного районування регіону О.Д. Стефанюк 54.4 КБ
Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи Т.М. Мельник 89.3 КБ
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентац О.М. Петрук 50.4 КБ
Розвиток недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку Н.А. Телічко 77.0 КБ
Розвиток неявної інфраструктури рекреаційного комплексу (на прикладі АР Крим) К.О. Міхуринська 38.3 КБ
Розвиток оліє-сировинного виробництва і збуту соняшнику в умовах ринку Ю.В. Домашенко 38.1 КБ
Розвиток організаційних структур маркетингу на промислових підприємствах Г.М. Шумська 48.4 КБ
Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону С.Р. Теслюк 156.8 КБ
Розвиток організаційно-економічного механізму ефективної взаємодії залізниці з регіоном О.І. Панченко 40.4 КБ
Розвиток організаційно-економічного механізму раціонального сільськогосподарського землекористування В.М. Русан 107.8 КБ
Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах О.Г. Кубай 91.5 КБ
Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві А.Є. Данкевич 100.2 КБ
Розвиток особистих селянських господарств при становленні ринкових відносин Г.В. Довбиш 80.5 КБ
Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні І.Б. Франчук 71.9 КБ
Розвиток особистих селянських господарств у системі економічних відносин в агропромисловому виробниц С.О. Ковальова 42.0 КБ
Розвиток пенсійного страхування сільського населення М.І. Мальований 43.3 КБ
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки І.Б. Жовтанюк 36.9 КБ
Розвиток підприємництва в системі становлення сільського (зеленого) туризму В.В. Гловацька 73.6 КБ
Розвиток підприємництва в сільському господарстві (на матеріалах Вінницької області) О.В. Клочковський 40.3 КБ