Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicinde - О.В. Пучков
Вивчено морфологію личинок стрибунів світу, що дало змогу розробити засади для повноцінних досліджень філогенії та систематики світової фауни жуків-стрибунів. Описано личинки 42-х видів з 10-ти родів. Переописано - близько 20-ти родів і підродів, особливо з ряду найбільш проблематичних у таксономічному відношенні, уточнено діагностику всіх відомих личинок стрибунів і виявлено комплекс нових (філогенетично і систематично) важливих ознак. Уперше, на підставі ознак личинок обгрунтовано та підтверджено систематичний статус жуків-стрибунів як родини підряду Adephaga. З використанням морфології личинок уперше розглянуто філогенетичні відносини жуків-стрибунів та виявлено необхідність ряду таксономічних змін. На підставі комплексу даних стосовно личинок та імаго проведено ревізію Cicindelidae зі зміною статусу деяких таксонів, особливо в трибі Megacephalini. Виділено дві нові підтриби, змінено таксономічний статус одної триби та відновлено одну трибу. У межах підтриби Cicindelina Палеарктики обгрунтовано виділення одного нового роду, двох нових груп видів і уточнено межі трьох інших груп видів. Уперше складено найбільш повні таблиці для визначення личинок стрибунів (усіх триб, підтриб і основних родів) світової фауни, а також багатьох родів, підродів і видів підтриби Cicindelina Палеарктики. Уточнено видовий склад даної підтриби та складено найбільш повний каталог, що нараховує 210 видів і 360 підвидів з 22-х родів, з докладними даними всіх морф і аберацій. Описано один новий вид і три нових підвиди жуків-стрибунів, а біля семидесяти назв, що використовували раніше як синоніми, виведено з уживання, як невідповідні правилам Кодексу зоологічної номенклатури.

Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень - І.М. Бялик
Вивчено морфологію личинок стрибунів світу, що дало змогу розробити засади для повноцінних досліджень філогенії та систематики світової фауни жуків-стрибунів. Описано личинки 42-х видів з 10-ти родів. Переописано - близько 20-ти родів і підродів, особливо з ряду найбільш проблематичних у таксономічному відношенні, уточнено діагностику всіх відомих личинок стрибунів і виявлено комплекс нових (філогенетично і систематично) важливих ознак. Уперше, на підставі ознак личинок обгрунтовано та підтверджено систематичний статус жуків-стрибунів як родини підряду Adephaga. З використанням морфології личинок уперше розглянуто філогенетичні відносини жуків-стрибунів та виявлено необхідність ряду таксономічних змін. На підставі комплексу даних стосовно личинок та імаго проведено ревізію Cicindelidae зі зміною статусу деяких таксонів, особливо в трибі Megacephalini. Виділено дві нові підтриби, змінено таксономічний статус одної триби та відновлено одну трибу. У межах підтриби Cicindelina Палеарктики обгрунтовано виділення одного нового роду, двох нових груп видів і уточнено межі трьох інших груп видів. Уперше складено найбільш повні таблиці для визначення личинок стрибунів (усіх триб, підтриб і основних родів) світової фауни, а також багатьох родів, підродів і видів підтриби Cicindelina Палеарктики. Уточнено видовий склад даної підтриби та складено найбільш повний каталог, що нараховує 210 видів і 360 підвидів з 22-х родів, з докладними даними всіх морф і аберацій. Описано один новий вид і три нових підвиди жуків-стрибунів, а біля семидесяти назв, що використовували раніше як синоніми, виведено з уживання, як невідповідні правилам Кодексу зоологічної номенклатури.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 41, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Реформування та інвестування харчової та переробної промисловості України в період переходу до ринко А.А. Реклізон 30.4 КБ
Реформування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту Я.Я. Назаренко 42.5 КБ
Реформування форм господарювання в аграрному секторі економіки О.Ф. Стасів 38.2 КБ
Рециклінг продукції машинобудування: економічна оцінка ефективності В.О. Рильков 33.8 КБ
Ризик-менеджмент в комерційних банках України А.І. Грищенко 63.5 КБ
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку Л.А. Бондаренко 40.5 КБ
Ризик-менеджмент на підприємствах хімічної промисловості О.Р. Савченко 55.1 КБ
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання Л.М. Пилипенко 60.2 КБ
Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління Олександр Геннадійович Савченко 29.8 КБ
Ризики в сільському господарстві: виявлення, оцінка, управління О.Ю. Ничипорук 41.1 КБ
Ризики маркетингової діяльності машинобудівних підприємств І.І. Зарівняк 89.1 КБ
Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва В.О. Маслак 102.5 КБ
Ринкова трансформація в регіоні: методологія і теорія О.В. Фінагіна 76.7 КБ
Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України М.В. Чехунов 30.9 КБ
Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави) Г.Я. Аніловська 94.8 КБ
Ринкова трансформація промислового комплексу регіону В.І. Дубницький 57.2 КБ
Ринкова трансформація сільськогосподарських підприємств С.В. Городенко 25.1 КБ
Ринкова трансформація традиційних секторів регіональної економіки (на прикладі переробки льону) Я. Гаврись 56.7 КБ
Ринковий механізм відтворення виробничих фондів Т.Л. Цибулько 22.5 КБ
Ринкові інструменти підвищення ефективності промислового виробництва Н.М. Доба 42.0 КБ
Ринкові структури в перехідній економіці України О.О. Погребняк 38.6 КБ
Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні Л.М. Черчик 57.8 КБ
Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах В.С. Мазур 104.9 КБ
Ринково-орієнтована система управління економічною діяльністю в галузі зв'язку Л.О. Стрій 101.8 КБ
Ринок автотранспортного страхування і методи регулювання його в Україні Н.В. Онищенко 34.5 КБ
Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку О.А. Брегеда 27.9 КБ
Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України Р.В. Рак 37.6 КБ
Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні В.В. Гоффе 67.1 КБ
Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз Андрій Володимирович Бєліч 79.6 КБ
Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації І.А. Іваненко 50.9 КБ
Ринок житлово-комунальних послуг: регіональний вимір А.А. Муренко 35.7 КБ
Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку Олег Миколайович Загурський 61.9 КБ
Ринок і інститут власності: особливості формування М.В. Третьяк 222.9 КБ
Ринок інфраструктурних послуг та його розвиток у трансформаційній економіці О.Є. Дахнова 32.7 КБ
Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку К.С. Марахов 46.7 КБ
Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської облас В.Г. Кудлай 36.3 КБ
Ринок науково-технічної інформації в структурі національної економіки Володимир Іванович Душков 55.2 КБ
Ринок нерухомості в структурі перехідної економіки В.А. Йолкіна 30.8 КБ
Ринок нерухомості України: економічні та регіональні аспекти О.О. Мухін 71.2 КБ
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування О.А. Гриценко 76.6 КБ
Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегичного розвитку країни Р. Патора 153.7 КБ
Ринок праці в торгівлі: організаційно-економічні засади функціонування та регулювання О.І. Іляш 104.2 КБ
Ринок праці сфери культури України: методологія і практика регулювання О.Ю. Гулевич 36.8 КБ
Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці А.О. Вітренко 46.7 КБ
Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні З.К. Сороківська 35.3 КБ
Ринок фінансового капіталу в економічній системі України Л.М. Алексеєнко 68.3 КБ
Рівень життя населення та механізми його регулювання В.О. Мандибура 52.8 КБ
Рівень життя населення України: методи аналізу та напрями підвищення І.І. Проніна 32.7 КБ
Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення (на матеріалах Кіровоградської о М.С. Татаревська 39.6 КБ
Рівень оподаткування доходів підприємств та його вплив на їх економічну діяльність Т.А. Хайтова 34.0 КБ
Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії) В.В. Бандуров 104.3 КБ
Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рівні О.В. Гончаренко 60.6 КБ
Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного виробництва П.А. Борисенко 84.4 КБ
Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація) І.Ф. Баланюк 40.3 КБ
Розвиток аграрно-промислових формувань у цукробуряковому виробництві І.І. Румик 50.4 КБ
Розвиток аграрної реформи та аграрної політики в Чеській Республіці у постсоціалістичний період Ю.Е. Губені 100.7 КБ
Розвиток агропромислового виробництва в Кримському регіоні на іноваційній основі А.П. Гриценко 41.8 КБ
Розвиток агропромислової інтеграції на регіональному рівні Володимир Миколайович Заболотній 35.3 КБ
Розвиток агротуризму як напрямок диверсифікації особистих селянських господарств Н.В. Липчук 44.5 КБ
Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку М.М. Шигун 33.3 КБ
Розвиток базових функцій акціонерного капіталу та їх інституалізація в умовах ринкової трансформації Я.В. Шкодін 77.5 КБ
Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ І.Е. Новікова 136.4 КБ
Розвиток бізнес-освіти в Україні в умовах трансформації економіки С.В. Опацька 30.9 КБ
Розвиток Британсько-Українських економічних відносин в сучасних умовах В.А. Майко 27.9 КБ
Розвиток в Україні системи підприємництва: формування малого бізнесу А.М. Хімченко 46.5 КБ
Розвиток взаємної торгівлі країн Європейського Союзу в умовах поглиблення інтеграційних процесів В.П. Пісоцький 35.8 КБ
Розвиток виноградарсько-виноробyого підкомплексу регіону в умовах ринку А.В. Тарасюк 183.8 КБ
Розвиток виробництва і формування ринку продукції цукробурякової галузі (на матеріалах Вінницької об О.М. Рибаченко 158.7 КБ
Розвиток виробництва м'ясопродуктів на підприємствах переробної промисловості І.О. Журба 31.6 КБ
Розвиток виробництва молока та ринку молочних продуктів в Карпатському регіоні України С.В. Васильчак 77.6 КБ
Розвиток виробництва продукції переробних і харчових галузей в умовах ринкових перетворень Л.В. Плетінь 33.8 КБ
Розвиток виробництва та збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами О.П. Левченко 46.4 КБ
Розвиток виробництва та промислової переробки молока у Львівському регіоні Х.І. Пастернак 45.8 КБ
Розвиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного періоду І.В. Бурачек 45.1 КБ
Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах Л.М. Пронько 53.6 КБ
Розвиток відносин страхового відшкодування збитків і втрат в АПК О.В. Царенко 56.6 КБ
Розвиток вторинного ринку цінних паперів України І.І. Рекуненко 41.8 КБ
Розвиток господарських систем в умовах ринкової трансформації (проблеми ефективності державного регу Г.С. Третяк 31.7 КБ
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України П.В. Матвієнко 65.4 КБ
Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної реструктуризації електроенергетики В.Г. Лежепьокова 46.4 КБ
Розвиток державного сектора економіки в Україні Д.М. Мєдвєдєв 38.7 КБ
Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки Л.А. Іващенко 37.3 КБ
Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України І.В. Басанцов 123.1 КБ
Розвиток довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств О.О. Олійник 75.3 КБ
Розвиток економіки регіону в умовах реформування податкового механізму О.Б. Вознюк 40.1 КБ
Розвиток економічних взаємовідносин в енергозабезпеченні сільського господарства О.В. Томчук 76.0 КБ
Розвиток економічних взаємовідносин в системі зернопродуктового підкомплексу АПК А.В. Линенко 78.3 КБ
Розвиток економічних відносин в системі інтеграції науки і виробництва в аграрному секторі економіки І.Г. Царенко 56.8 КБ
Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація О.В. Олійник 444.9 КБ
Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону Н.В. Кучкова 54.9 КБ
Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК Володимир Михайлович Вишняков 55.2 КБ
Розвиток економічного співробітництва арабських країн з Європейським Союзом Джамаль Ахмад Саїд Абу Саба 34.8 КБ
Розвиток економічного співробітництва між країнами Арабського Магрибу Рамадан Х. А. Еркхес 388.9 КБ
Розвиток економічної науки в Київському університеті (ХІХ - початок ХХ ст.) Л.В. Вернигора 26.6 КБ
Розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України О.В. Овсянніков 82.0 КБ
Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) Л.А. Петренко 60.8 КБ
Розвиток експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах загострення конкуренції Н.О. Філіпова 90.3 КБ
Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях С.М. Дутка 49.0 КБ
Розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних підприємств О.Є Качан 41.4 КБ
Розвиток ефективного використання землі суб'єктами аграрного господарювання О.В. Лебеденко 50.1 КБ
Розвиток земельного маркетингу в сільськогосподарському землекористуванні М.В. Мозгова 229.4 КБ
Розвиток земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами І.М. Песчанська 1.44 МБ
Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону С.В. Діденко 68.6 КБ
Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі Ольга Володимирівна Дашевська 30.6 КБ
Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі О.В. Дашевська 37.9 КБ
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна Ю.Є. Кирилов 87.8 КБ
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур Л.Є. Котик 22.2 КБ
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК Сумської області Л.О. Лісова 71.4 КБ
Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі Н.З. Щербата 142.7 КБ
Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків України в аграрному секторі Н.В. Кривенко 75.9 КБ
Розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами Н.В. Волченко 63.1 КБ
Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК А.В. Благодатний 39.4 КБ
Розвиток і ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини О.О. Саєнко 133.2 КБ
Розвиток і ефективність агротекстильного виробництва в Україні: теорія, методологія, стратегія О.Б. Наумов 71.0 КБ
Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу Д.С. Аранчій 58.3 КБ