Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 40, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та властивості міді і багатошарових плівок мідь-нікель, отриманих при імпульсному електрол - В.С. Грибок
Досліджено вплив режимів імпульсного струму на умови кристалізації міді. Показано, що окрім абсолютного значення величини катодного пересічення для формування структури, значний вплив має швидкість її зміни. Використання уніполярного, біполярного та програмованого імпульсного струму дозволяє змінювати структуру міді в поперечному перерізі у широкому діапазоні: стовпчаста крупнокристалічна, стовпчаста дрібнокристалічна, блочна, мікрошарова. Залежно від параметрів імпульсного струму досліджено електричні та механічні властивості електроосадженої міді. Програмованим імпульсним струмом із одного електроліту отримано багатошарові плівки Cu-Ni з різною товщиною та структурою відповідних шарів. Проведено теоретичний розрахунок та експериментальну перевірку міцності та електричних властивостей даних плівок. На основі проведених досліджень запропоновано найбільш оптимальні режими отримання багатошарових мідних і мідно-нікелевих плівок з необхідним комплексом властивостей.

Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів - І.С. Ромашко
Досліджено вплив режимів імпульсного струму на умови кристалізації міді. Показано, що окрім абсолютного значення величини катодного пересічення для формування структури, значний вплив має швидкість її зміни. Використання уніполярного, біполярного та програмованого імпульсного струму дозволяє змінювати структуру міді в поперечному перерізі у широкому діапазоні: стовпчаста крупнокристалічна, стовпчаста дрібнокристалічна, блочна, мікрошарова. Залежно від параметрів імпульсного струму досліджено електричні та механічні властивості електроосадженої міді. Програмованим імпульсним струмом із одного електроліту отримано багатошарові плівки Cu-Ni з різною товщиною та структурою відповідних шарів. Проведено теоретичний розрахунок та експериментальну перевірку міцності та електричних властивостей даних плівок. На основі проведених досліджень запропоновано найбільш оптимальні режими отримання багатошарових мідних і мідно-нікелевих плівок з необхідним комплексом властивостей.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 40, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Регулювання процесів ринкової трансформації системи доходів місцевого самоврядування В.В. Рибак 56.9 КБ
Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі В.С. Морозов 51.5 КБ
Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишегра В.М. Бородіна 30.6 КБ
Регулювання регіонального ринку праці в системі соціально-економічних відносин А.О. Горова 35.2 КБ
Регулювання регіонального ринку праці за умов структурної трансформації економіки (на прикладі Терно І.Б. Шевченко 92.8 КБ
Регулювання ресурсоємності водоспоживання (регіональний аспект) О.В. Харламова 274.2 КБ
Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою Н.В. Фаренюк 84.0 КБ
Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації Р.А. Жамалдінов 31.6 КБ
Регулювання ринкової економіки соціального спрямування: теоретичний аспект О.В. Черкасова 38.1 КБ
Регулювання ринку банківських металів в Україні Л.М. Чиж 35.7 КБ
Регулювання ринку праці на основі маркетингової стратегії Ю.С. Горяйнова 143.9 КБ
Регулювання ринку праці старопромислового регіону А.С. Хлистік 85.0 КБ
Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм О.В. Павловська 48.0 КБ
Регулювання ринку цінних паперів Г.М. Терещенко 43.8 КБ
Регулювання рівня доходів сільського населення Л.В. Саловська 88.3 КБ
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на рівні АР Крим) В.І. Срібний 112.5 КБ
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на рівні АР Крим) Володимир Іванович Срібний 112.5 КБ
Регулювання розвитку конкуренції на основі товарної диверсифікації виробництва Б.О. Король 108.8 КБ
Регулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні М.О. Беззубова 70.6 КБ
Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні І.М. Фабрая 38.9 КБ
Регулювання розвитку малого підприємництва у перехідній економіці України Г.Ф. Толмачова 28.6 КБ
Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального госп О.В. Ореховська 61.2 КБ
Регулювання розвитку фондового ринку в Україні Н.Б. Татарин 102.2 КБ
Регулювання руху робочих кадрів на внутрішньому ринку праці Е.В. Шаповалова 67.9 КБ
Регулювання сільськогосподарського виробництва регіону А.В. Іванько 37.1 КБ
Регулювання соціальних відносин в Європейському Союзі Ю.В. Штуль 37.9 КБ
Регулювання соціально-економічних умов праці в системі управління її результативністю в аграрних під А.О. Соколова 47.9 КБ
Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з використанням комплексних індикаторів Г.І. Карімов 54.9 КБ
Регулювання соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки Ю.Д. Петров 87.2 КБ
Регулювання соціально-трудових відносин на регіональному ринку праці М.І. Приступа 108.4 КБ
Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці Н.І. Мормуль 35.5 КБ
Регулювання та активізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації економіки України О.Г. Пуригіна 55.7 КБ
Регулювання та прогнозування зайнятості населення (на матеріалах Житомирської області) А.М. Волківська 42.3 КБ
Регулювання темпів економічного зростання методами податкової політики Ю.О. Мазур 68.5 КБ
Регулювання трансакційних витрат міжнародної економічної інтеграції Г.В. Дугінець 94.7 КБ
Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці В.І. Приймак 97.5 КБ
Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу Ю.О. Самура 38.0 КБ
Регулювання фондового ринку та його удосконалення в перехідній економіці О.В. Набока 30.2 КБ
Регулювання якості підготовки кваліфікованих кадрів для промислового регіону Т.В. Філатова 33.1 КБ
Регулювання якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами В.В. Ковалевська 48.6 КБ
Регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці Н.М. Шульга 36.2 КБ
Регулятивна роль цінностей в адаптації системи зайнятості населення до ринкового середовища А.С. Саєнко 24.3 КБ
Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємн В.І. Ляшенко 92.2 КБ
Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва О.О. Глущенко 59.6 КБ
Резерви і шляхи забезпечення конкурентоздатності селянських (фермерських) господарств В.Ф. Іванюта 38.6 КБ
Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств В.О. Матросова 88.3 КБ
Результативність діяльності підприємства О.І. Олексюк 77.9 КБ
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств сфери послуг І.Є. Мельник 33.2 КБ
Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія О.В. Виноградова 72.8 КБ
Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості Т.В. Пуліна 74.0 КБ
Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєво С.М. Бондаренко 123.8 КБ
Рекламна діяльність фармацевтичних підприємств І.І. Віннікова 29.1 КБ
Рекламне забезпечення результативності авіаційних перевезень О.С. Борисенко 87.1 КБ
Рекламні стратегії підприємств ресторанного господарства О.В. Сушко 39.8 КБ
Рентне регулювання природно-ресурсних платежів у нафтогазовидобувній сфері України С.Б. Педько 69.4 КБ
Реорганізація та реструктуризація комерційних банків І.М. Вядрова 35.3 КБ
Реорганізація управління житлово-комунального господарства регіону І.М. Осипенко 20.7 КБ
Реструктуризація виробництва в умовах реформування підприємств важкого машинобудування Р.В. Скудар 38.6 КБ
Реструктуризація виробничого потенціалу в умовах глобалізації Т.Г. Кучерук 52.8 КБ
Реструктуризація власності в умовах ринкової трансформації (українська практика в контексті міжнарод С.Є. Раменська 29.5 КБ
Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку Ю.С. Бараш 57.6 КБ
Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу К.М. Леміш 55.1 КБ
Реструктуризація організаційно-господарської діяльності підприємства в умовах трансформаційної еконо В.В. Прохорова 38.6 КБ
Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин Г.В. Козицька 58.7 КБ
Реструктуризація підприємств виноробства як інструмент управління їх життєвим циклом Г.В. Карпінська 42.7 КБ
Реструктуризація підприємств житлово-комунального господарства В.О. Гавриленко 34.2 КБ
Реструктуризація підприємств плодоовочеконсервної промисловості в процесі трансформації економіки Ук А.В. Оганезов 35.3 КБ
Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної Л.Ф. Кальніченко 60.2 КБ
Реструктуризація підприємств чорної металургії України О.М. Гончарова 34.0 КБ
Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління О.Б. Моргулець 38.5 КБ
Реструктуризація підприємства: політекономічні аспекти Євгенія Іванівна Чернявська 77.4 КБ
Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу Валентина Віталіївна Лаврененко 21.8 КБ
Реструктуризація промислового виробництва (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України) Л.П. Тимощик 40.3 КБ
Реструктуризація промислового комплексу регіону в умовах трансформації соціально-економічних відноси Р.В. Алямкін 44.8 КБ
Реструктуризація промислового комплексу регіону на основі активізації інвестиційно-інноваційної діял П.А. Швець 31.7 КБ
Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських А.В. Клішейко 170.7 КБ
Реструктуризація системи управління промислових підприємств в Україні І.О. Лепьохіна 46.8 КБ
Реструктуризація та організація ефективного розвитку аграрних формувань в ринкових умовах (на прикла Н.В. Потриваєва 37.8 КБ
Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку М.В. Гомонай-Стрижко 105.7 КБ
Реструктурування промислових підприємств у перехідних економіках І.В. Тинний 24.2 КБ
Ресурси комерційного банку: формування та управління Ж.М. Довгань 22.1 КБ
Ресурси соціалізації економіки регіону (на матеріалах Кіровоградської області) С.Д. Тарасов 57.6 КБ
Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні С.В. Землячов 31.7 КБ
Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування О.Л. Гринько 58.2 КБ
Ресурсне забезпечення виробничої програми (на прикладі підприємств гірничого машинобудування) Н.Ю. Рекова 43.2 КБ
Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах І.П. Хомин 64.2 КБ
Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного розвитку підприємств (за матеріалами цукрових зав О.М. Кремень 35.3 КБ
Ресурсний потенціал регіону та напрями удосконалення його використання Л.М. Бондаренко 67.7 КБ
Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах М.В. Сорока 95.3 КБ
Ресурсно-функціональний механізм розвитку системи енергетичної безпеки держави Дмитро Кузьмич Турченко 73.6 КБ
Ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств в Україні В.П. Чайковська 47.0 КБ
Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України С.Ю. Половнікова 34.3 КБ
Ресурсозбереження в системі економічного механізму підвищення ефективності сільськогосподарського ви О.П. Старицька 40.5 КБ
Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель фермерських господарств Тетяна Володимирівна Порудєєва 227.7 КБ
Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств О.О. Градінарова 43.3 КБ
Реформи сільського господарства України і Казахстану за роки незалежності і шляхи удосконалення екон Є.Б. Булєгєнов 51.5 КБ
Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення В.М. Пархоменко 77.1 КБ
Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету Н.І. Сушко 58.7 КБ
Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення багатоукладної екон В.В. Суховерхий 38.9 КБ
Реформування власної споживчої кооперації у трансформаційній економіці України О.О. Юрманова 25.9 КБ
Реформування економічних відносин в аграрному секторі України Н.О. Денисенко 39.0 КБ
Реформування економічних відносин в агропромисловому виробництві України І.С. Плющ 51.2 КБ
Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) Є.В. Калюга 65.2 КБ
Реформування економічного механізму користування надрами І.Д. Андрієвський 26.1 КБ
Реформування житлово-комунального господарства регіону (на прикладі Рівненської області) В.О. Солодкий 52.0 КБ
Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні по І.Г. Мельник 60.8 КБ
Реформування залізничного транспорту України Н.В. Гриценко 85.7 КБ
Реформування земельних відносин у містах П.Ф. Козьмук 24.4 КБ
Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання Л.І. Заставнюк 68.2 КБ
Реформування і розвиток майнових відносин власності в сільському господарстві Ю.В. Чириченко 37.9 КБ
Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України М.М. Василишен 41.6 КБ
Реформування пенсійної системи в Україні М.М. Папієв 37.6 КБ
Реформування системи оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки М.К. Вишневська 16.4 КБ
Реформування системи управління доходами та витратами бюджету і розвиток казначейської системи його О.О. Чечуліна 33.5 КБ
Реформування структури власників підприємств чорної металургії України О.М. Луппол 46.6 КБ