Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гранична роздільна здатність зондоформуючих систем на базі параметричних мультиплетів квадрупольних - К.І. Мельник
Розв'язано задачу підвищення просторової роздільної здатності іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом близько 100 пкА. Розглянуто процеси формування іонних зондів. Розвинуто модель, яка описує нелінійну динаміку пучка заряджених частинок у зондоформувальних системах магнітних і електростатичних квадрупольних лінз, ця модель враховує всі власні та паразитні аберації до третього порядку включно. Визначено межову роздільну здатність мультиплетів магнітних квадрупольних лінз з урахуванням паразитних компонент поля у наближенні рівномірного розподілу частинок пучка у почаковому фазовому об'ємі. Уперше розглянуто вплив збільшення кількості лінз на роздільну здатність. Визначено межово допустимі паразитні компоненти поля даних лінз, коли їх внесок до уширення пучків на мішені є значно меншим від впливу власних аберацій, що дозволило визначити вимоги стосовно допусків виготовлення магнітопроводів лінз. Уперше показано наявність оптимуму робочої відстані та відстані між прямокутними об'єктним і кутовим коліматорами, коли система формує пучок з максимальною густиною струму.

Умови потенціометричного, вольтамперометричного і фотометричного визначення активного хлору - О.Ю. Колос
Розв'язано задачу підвищення просторової роздільної здатності іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом близько 100 пкА. Розглянуто процеси формування іонних зондів. Розвинуто модель, яка описує нелінійну динаміку пучка заряджених частинок у зондоформувальних системах магнітних і електростатичних квадрупольних лінз, ця модель враховує всі власні та паразитні аберації до третього порядку включно. Визначено межову роздільну здатність мультиплетів магнітних квадрупольних лінз з урахуванням паразитних компонент поля у наближенні рівномірного розподілу частинок пучка у почаковому фазовому об'ємі. Уперше розглянуто вплив збільшення кількості лінз на роздільну здатність. Визначено межово допустимі паразитні компоненти поля даних лінз, коли їх внесок до уширення пучків на мішені є значно меншим від впливу власних аберацій, що дозволило визначити вимоги стосовно допусків виготовлення магнітопроводів лінз. Уперше показано наявність оптимуму робочої відстані та відстані між прямокутними об'єктним і кутовим коліматорами, коли система формує пучок з максимальною густиною струму. Мойка karcher.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Відчуження праці в умовах перехідної економіки (на прикладі України) В.Р. Чернишук 29.2 КБ
Відшкодування морального зносу технологічного обладнання підприємств машинобудування О.О. Решетняк 34.7 КБ
Військові фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України І.Ю. Марко 20.6 КБ
Вільні економічні зони: механізм формування й функціонування Т.В. Горянська 46.1 КБ
Влада в системі економічних відносин В.В. Дементьєв 51.6 КБ
Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України Н.М. Ткачук 61.2 КБ
Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку Світлана Любомирівна Коваль 193.9 КБ
Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці Н.В. Чеснокова 30.2 КБ
Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Укра І.В. Мордас 38.1 КБ
Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках О.Б. Ретюнських 41.3 КБ
Внутрішній економічний механізм інтегрованих металургійних комплексів Г.В. Руденко 33.7 КБ
Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами Р.А. Сагайдак 40.9 КБ
Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, ор С.М. Петренко 96.2 КБ
Внутрішньовиробничі аспекти формування конкурентної стратегії підприємства О.Є. Найденко 48.8 КБ
Внутрішньогосподарська структуризація промислових підприємств (на матеріалах підприємств харчової пр О.Л. Трухан 134.7 КБ
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стіно Й.В. Канак 45.7 КБ
Внутрішньогосподарський контроль в аграрних підприємствах Л.В. Рибалко 60.4 КБ
Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація З.-М.В. Задорожний 170.2 КБ
Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності Христина Любомирівна Дюкарєва 59.6 КБ
Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств П.В. Іванюта 69.2 КБ
Внутрішньофірмове планування діяльності промислових підприємств Н.О. Степаненко 37.0 КБ
Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії В.В. Апопій 67.8 КБ
Вплив Азіатської фінансової кризи на формування Європейського валютного союзу Акмаль Вассеф Абдала 24.5 КБ
Вплив академічної науки на технологічний розвиток України (на прикладі НАН України) В.Ю. Грига 276.1 КБ
Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу Г.Б. Тимохова 29.0 КБ
Вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємств цукрової промисловості Л.М. Духновська 58.9 КБ
Вплив економічної інформації та планування господарської діяльності підприємства Т.В. Лівошко 40.2 КБ
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні О.В. Бабінська 66.9 КБ
Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України В.Я. Голюк 33.5 КБ
Вплив зовнішньоекономічної діяльності на інституційні перетворення в трансформаційній економіці О.О. Кім 28.9 КБ
Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці Я.О. Діденко 34.6 КБ
Вплив інерційності системи адаптації на удосконалення організації складального виробництва А.М. Зинченко 40.9 КБ
Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі Україн Г.В. Нямещук 62.2 КБ
Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою Н.М. Гончарова 32.1 КБ
Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічної політики ЄС Ю.Л. Грінченко 31.9 КБ
Вплив кредитування на стабілізацію діяльності тоговельних підприємств К.Є. Кривенко 44.8 КБ
Вплив маркетингової стратегії на ефективність банківського бізнесу Л.П. Семенюк 32.2 КБ
Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України Т.В. Савелко 70.5 КБ
Вплив міжнародних тенденцій зайнятості на регулювання ринків праці у відкритій економіці Н.В. Руденко 35.4 КБ
Вплив обмежених енергоресурсів на якість життя населення (на прикладі Харківського регіону) О.С. Дудолад 50.5 КБ
Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці О.П. Мельникова 34.8 КБ
Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні Н.П. Мацелюх 69.9 КБ
Вплив податків на функціонування та вибір стратегії промислових підприємств О.М. Сердюк 54.2 КБ
Вплив поділу праці на соціально-економічну структуру господарської системи в період трансформації М.В. Білоусенко 26.9 КБ
Вплив приєднання до валютної зони на розвиток національних економік І.Б. Насадюк 54.7 КБ
Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах Центральної та Східної Європи Н.Б. Голіян 45.7 КБ
Вплив результатів інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства І.М. Семененко 61.1 КБ
Вплив ризик-менеджменту на інвестиційну привабливість підприємства А.С. Маловичко 42.6 КБ
Вплив соціально-економічних перетворень на рівень життя населення В'єтнаму Чинь Суан Хьєу 35.1 КБ
Вплив стратегії європейської інтеграції України на функціонування податкової системи Р.Ю. Римарська 88.2 КБ
Вплив тіньової економіки на формування доходів населення в умовах ринкової трансформації Б.П. Тимченко 33.6 КБ
Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище національної економіки І.Б. Хоменко 42.6 КБ
Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою К.В. Панченко 40.8 КБ
Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України Р.Д. Стаканов 47.1 КБ
Вплив фінансово-кредитної системи на стан транзитивної економіки О.Є. Юрченко 59.1 КБ
Врахування екологічних чинників при економічній оцінці міських територій Н.Ю. Марченко 50.2 КБ
Врахування факторів навколишнього середовища при оцінці нерухомості В.М. Пунько 42.2 КБ
Врахування чинника циклічності у прийнятті стратегічних рішень на промисловому підприємстві Л.С. Чикалова 38.6 КБ
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами Л.П. Нишенко 34.7 КБ
Гармонізація національних монетарних політик у процесі євроінтеграції Є.І. Хомайко 43.7 КБ
Гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири В.А. Валігура 71.9 КБ
Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні Г.В. Герасименко 164.4 КБ
Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини XIX - початку X Н.А. Супрун 31.8 КБ
Генеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід) Борис Михайлович Одягайло 71.3 КБ
Генезис та функціонування зв'язано-диверсифікованих систем підприємств С.Ф. Смерічевський 63.2 КБ
Геоекономічний та регіональний вектори прямого іноземного інвестування в економіку України О.В. Верченко 33.4 КБ
Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної конкурентоспроможності країн базування О.К. Грищенко 50.5 КБ
Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритеті Н.М. Грущинська 29.7 КБ
Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи І.А. Євлакова 48.0 КБ
Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку О.А. Швиданенко 65.7 КБ
Глобальні імперативи розвитку національних фінансових систем Н.В. Стукало 56.3 КБ
Господарська діяльність аграрних підприємств і формування їх цінового механізму А.М. Щеглова 93.1 КБ
Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення О.М. Броницький 33.8 КБ
Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва О.О. Гуторова 329.2 КБ
Господарсько-політичний механізм як інституціональна модель функціонування національної економіки І.О. Пінчук 38.7 КБ
Грошова оцінка виноградників різних сортів і її використання для підвищення ефективності виноградарс Л.О. Миргородська 139.5 КБ
Грошова оцінка сільськогосподарських угідь степової зони Криму та її використання для підвищення їх К.В. Свириденко 84.7 КБ
Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність та механізми оптимізації Т.Б. Хлевицька 47.3 КБ
Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні Н.С. Островська 32.5 КБ
Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці І.В. Дорошенко 35.9 КБ
Грошово-кредитне регулювання в перехідних економіках Г.Є. Шпаргало 48.6 КБ
Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку Т.О. Кричевська 42.5 КБ
Грошово-кредитне регулювання цінової стабільності у період ринкової трансформації економіки України О.Є. Шаринська 33.3 КБ
Грошово-кредитні засоби регулювання національної економіки Т.В. Процик 62.6 КБ
Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації Е.Е. Галієв 31.3 КБ
Девелоперські компанії на ринку нерухомості Євгенія Анатоліївна Поліщук 43.2 КБ
Девіантна поведінка суб'єктів господарювання у трансформаційній економіці Світлана Андріївна Гриценко 46.6 КБ
Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій З.С. Сіройч 63.7 КБ
Демографічні та соціально-економічні чинники формування і використання інтелектуального потенціалу з Л.С. Ноджак 50.0 КБ
Демоекономічні процеси у сільській місцевості України Є.О. Припік 55.6 КБ
Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України С.І. Брус 46.3 КБ
Депозитна політика банків та інструменти її реалізації Г.О. Панасенко 92.0 КБ
Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України О.А. Дмитрієва 44.3 КБ
Депозитні ризики у банківській діяльності Н.А. Лунякова 64.5 КБ
Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації Я.В. Шевчук 256.7 КБ
Держава на фінансовому ринку (на прикладі США) Артем Станіславович Бабенко 37.0 КБ
Державна власність у трансформаційній економіці А.Д. Залєвська-Шишак 35.7 КБ
Державна власність у трансформаційній економіці України М.О. Камишанська 41.5 КБ
Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки Н.П. Москалюк 37.8 КБ
Державна інноваційна політика багатопрофільного промислового підприємництва К.А. Машненков 37.3 КБ
Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку О.В. Морщагін 40.9 КБ
Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій І.В. Моргачов 97.1 КБ
Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні Г.М. Колісник 173.9 КБ
Державна підтримка сільського господарства в умовах трансформації економіки АПК І.М. Титарчук 40.3 КБ
Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів Наталія Юріївна Буга 41.0 КБ
Державна політика підтримки аграрного виробництва України в контексті вимог Світової організації тор І.М. Свідерська 34.0 КБ
Державна політика у сфері економіки знань Т.М. Корнєєва 60.7 КБ
Державна регіональна промислово-інноваційна політика М.В. Волосюк 149.2 КБ
Державна фінансова підтримка аграрного сектору України І.В. Комарова 123.7 КБ
Державне бюджетування з використанням методів фінансового контролінгу Н.О. Брюшкова 77.6 КБ
Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні Т.Т. Гринів 124.5 КБ
Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку М.Б. Ріппа 31.5 КБ
Державне регулювання аграрного сектора економіки України С.І. Урба 124.3 КБ
Державне регулювання агропромислового комплексу регіону О.В. Булатова 42.4 КБ
Державне регулювання АПК в умовах трансформації економіки Ю.В. Ігнатенко 27.2 КБ