Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 39, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вишукування раціональних транспортно-планувальних рішень пішохідних зон у центрах міст Іорданії (на - Ал-Заідіеен Слеіман
Розроблено містобудівну класифікацію пішохідних зон (ПЗ) з урахуванням кліматичних та інших особливостей міст Іорданії. Виявлено фактори, які впливають на ефективність функціонування ПЗ, визначено їх кількісні показники. Встановлено регресійні залежності між кількістю дорожньо-транспортних пригод і довжиною вулично-дорожньої мережі (ВДМ), що дозволяють прогнозувати дані показники. Розроблено математичну модель розподілу руху пішоходів на заданій планувальній структурі ВДМ; комп'ютерну програму забезпечення моделювання руху транспорту у районах міста, що дозволяє обчислити доцільність запровадження пішохідних зон на існуючій ВДМ; програмне забезпечення для розв'язання задачі безпечного переходу пішоходами магістралей, що оточують пішохідні зони; укрупнений алгоритм проектування і запровадження пішохідних зон в центрах міст Іорданії (на прикладі м.Амман) з урахуванням нових нормативів і економічних показників; створено математичні моделі та програмне забезпечення для розв'язання задач оптимізації розміщення пішохідних зон у центрах міст і розрахунки параметрів їх функціонування.

Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму - А.О. Водяник
Розроблено містобудівну класифікацію пішохідних зон (ПЗ) з урахуванням кліматичних та інших особливостей міст Іорданії. Виявлено фактори, які впливають на ефективність функціонування ПЗ, визначено їх кількісні показники. Встановлено регресійні залежності між кількістю дорожньо-транспортних пригод і довжиною вулично-дорожньої мережі (ВДМ), що дозволяють прогнозувати дані показники. Розроблено математичну модель розподілу руху пішоходів на заданій планувальній структурі ВДМ; комп'ютерну програму забезпечення моделювання руху транспорту у районах міста, що дозволяє обчислити доцільність запровадження пішохідних зон на існуючій ВДМ; програмне забезпечення для розв'язання задачі безпечного переходу пішоходами магістралей, що оточують пішохідні зони; укрупнений алгоритм проектування і запровадження пішохідних зон в центрах міст Іорданії (на прикладі м.Амман) з урахуванням нових нормативів і економічних показників; створено математичні моделі та програмне забезпечення для розв'язання задач оптимізації розміщення пішохідних зон у центрах міст і розрахунки параметрів їх функціонування.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 39, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення в умовах західного регіону Україн Л.В. Фоменко 39.9 КБ
Раціональне відтворення основного капіталу в сільському господарстві Т.М. Старицький 40.3 КБ
Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм Р.О. Коваленко 52.7 КБ
Реалізація власності на сільськогосподарські угіддя в аграрних підприємствах В.В. Селіверстов 203.0 КБ
Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформаційних змін в економіці Марія Юріївна Петрина 83.8 КБ
Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу в аграрній сфері (на матеріалах підприємств Полта В.В. Писаренко 30.5 КБ
Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ А.О. Олефір 36.3 КБ
Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону Г.В. Кравчук 123.6 КБ
Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації Н.В. Резнікова 34.9 КБ
Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства Л.Л. Кушнір 27.7 КБ
Регіоналізація транспортного обслуговування сфери обігу в ринкових умовах М.Ю. Цвєтов 37.7 КБ
Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її регулювання Н.В. Божидарнік 41.2 КБ
Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, п В.С. Кравців 74.1 КБ
Регіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн І.В. Брикова 38.7 КБ
Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України) Я. Гаврись 145.1 КБ
Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу Ук О.М. Лютак 49.8 КБ
Регіональна політика формування ринків медичних послуг І.Б. Шевчук 119.3 КБ
Регіональна соціальна політика: інформаційне забезпечення її формування та реалізації А.В. Барсуков 40.5 КБ
Регіональне управління конкурентоспроможністю туристичних послуг: методологія і практика І.Ю. Швець 108.0 КБ
Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації М.І. Маниліч 31.4 КБ
Регіональний менеджмент формування трудового потенціалу О.П. Ольшанська 69.5 КБ
Регіональний механізм відновлення основних фондів міського електротранспорту М.Ю. Радченко 48.8 КБ
Регіональний ринок зерна: формування та розвиток В.В. Клочан 34.2 КБ
Регіональний ринок праці торгівлі в сучасних умовах (на матеріалах західних областей України) О.І. Гончар 17.9 КБ
Регіональний розвиток вантажних автотранспортних підприємств І.О. Хоменко 37.8 КБ
Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні змі В.І. Чужиков 160.0 КБ
Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств І.А. Мішньов 40.9 КБ
Регіональні аспекти інвестування об'єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки О.В. Мірошниченко 261.1 КБ
Регіональні аспекти охорони земель в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі Чернівецьк З.С. Хапіцька 33.4 КБ
Регіональні аспекти раціонального аграрного землекористування (на прикладі Миколаївського регіону) А.В. Січко 35.6 КБ
Регіональні аспекти реформування сільського господарства (на матеріалах Житомирської області) З.Б. Янченко 31.8 КБ
Регіональні аспекти стратегії активізації сільського ринку непродовольчих товарів С.М. Дольний 57.3 КБ
Регіональні аспекти техногенно-екологічної безпеки населення України І.М. Підкамінний 25.0 КБ
Регіональні аспекти управління фінансами рекреаційно-оздоровчого комплексу (на матеріалах Закарпатсь О.П. Слюсарчук 41.3 КБ
Регіональні аспекти формування ефективного виробництва та реалізації зерна кукурудзи Я.В. Бунзяк 130.6 КБ
Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу сільських територій (на прикладі Г.В. Войтенко 43.8 КБ
Регіональні важелі формування амортизаційної політики підприємства Л.В. Левченко 36.5 КБ
Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської област М.М. Пітюлич 74.8 КБ
Регіональні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності М.М. Дуран 93.8 КБ
Регіональні механізми розвитку готельного бізнесу в умовах ринкової економіки (на матеріалах Закарпа І.В. Свида 109.3 КБ
Регіональні механізми розвитку малого підприємства (на матеріалах Закарпатської області) О.Я. Сідун 39.0 КБ
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці М.П. Бутко 56.1 КБ
Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м.Харкова) Т.В. Іщенко 35.2 КБ
Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки Н.Ю. Мущинська 251.3 КБ
Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект Н.В. Філіпчук 62.7 КБ
Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського землекористування (на прикладі З Н.Й. Балаж 102.7 КБ
Регіональні особливості ринку праці в Україні: методологія дослідження, аналіз та прогноз В.В. Близнюк 28.1 КБ
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу в умовах ринкових трансформацій Михайло Васильович Газуда 321.1 КБ
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України В.І. Копитко 83.5 КБ
Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи) О.П. Дудкіна 23.9 КБ
Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери О.М. Головня 42.0 КБ
Регіональні особливості розміщення та розвитку бурякоцукрового комплексу України Я.А. Пендзей 26.0 КБ
Регіональні особливості соціально-економічного розвитку села Н.В. Морозюк 32.6 КБ
Регіональні особливості становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні В.В. Пилипів 73.7 КБ
Регіональні особливості формування і реалізації людського капіталу Г.О. Зелінська 49.1 КБ
Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку У.Я. Грудзевич 54.0 КБ
Регіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва Я.Я. Пушак 28.0 КБ
Регіональні особливості формування раціональної системи економічних зв'язків агропромислового компле С.Г. Павлюк 18.5 КБ
Регіональні особливості формування ринку товарів народного споживання України Л.В. Мазник 36.1 КБ
Регіональні проблеми формування ринку торгівлі споживчими товарами Л.О. Шпак 35.9 КБ
Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні: тенденції розвитку, методологія, практика О.В. Кужель 24.4 КБ
Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб В.А. Романенко 56.4 КБ
Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи І.Б. Жиляєв 62.7 КБ
Регіональні фактори активізації інвестиційної діяльності в Україні О.Б. Піріашвілі 34.8 КБ
Регіональні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції Т.В. Федак 25.7 КБ
Регіональні фактори реалізації інвестиційного процесу в Україні М.М. Недашківський 19.7 КБ
Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу Г.І. Пушак 52.0 КБ
Регіональні фактори розвитку та механізми регулювання соціально-трудового потенціалу (на матеріалах Е.Ф. Югас 82.3 КБ
Регіональні чинники інвестиційної реструктуризації економіки (на прикладі Автономної республіки Крим П.І. Акіменко 82.7 КБ
Регіональні чинники системи управління ресурсовикористанням аграрних підприємств Л.М. Березіна 34.5 КБ
Регіонально- галузеві аспекти управлІння інвестиційними та інноваційними процесами (на прикладі залі Віталій Олегович Крючков 40.1 КБ
Регіонально-інноваційні чинники розвитку міжнародного економічного співробітництва В.В. Тарасова 38.9 КБ
Регіонально-інтеграційні приіоритети країн в процесі глобалізації економіки О.О. Коваленко 37.3 КБ
Регулювання банківського капіталу К.О. Кірєєва 34.2 КБ
Регулювання банківської діяльності в Україні Л.В. Конопатська 41.0 КБ
Регулювання валютного курсу в Україні в умовах глобалізації Я.В. Белінська 84.1 КБ
Регулювання виробничих ресурсів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах М.С. Маршалок 33.4 КБ
Регулювання виробничо-збутової діяльності господарюючих суб'єктів в умовах формування ринкової еконо А.С. Полянська 59.6 КБ
Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки П.О. Нікіфоров 65.1 КБ
Регулювання демпінгового імпорту агропродовольчої продукції в умовах вступу України до СОТ Р.В. Янчевський 41.5 КБ
Регулювання діяльності місцевих ринків з продажу споживчих товарів В.В. Чмаріна 41.7 КБ
Регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства В.І. Лаптєв 84.5 КБ
Регулювання еколого-економічними процесами в містах (на прикладі м.Львова) З.М. Міндрова 23.8 КБ
Регулювання економічних відносин міста і приміської зони Н.М. Лисяк 50.3 КБ
Регулювання економічних інтересів господарчих суб'єктів: податкові важелі та стимули Л.М. Дейніс 30.1 КБ
Регулювання економічних процесів розвитку підприємств промисловості О.Ю. Бобровська 33.4 КБ
Регулювання економічного розвитку України з урахуванням зовнішніх факторів Мд. Момінул Хок 96.3 КБ
Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарств О.Ф. Лука 106.5 КБ
Регулювання експортної діяльності підприємств чорної металургії України (на прикладі Європейського С Г.М. Горбенко 48.4 КБ
Регулювання євроінтеграційних процесів у сфері освітніх послуг В.Л. Гайрапетян 56.4 КБ
Регулювання зайнятості населення Д.Р. Зоідзе 67.4 КБ
Регулювання збуту продукції машинобудування: методи і напрями удосконалення Л.М. Сакун 61.1 КБ
Регулювання земельних відносин при становленні ринку земель аграрних підприємств Ю.І. Яремко 42.6 КБ
Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України В.Є. Власюк 27.7 КБ
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства Д.В. Пудрик 51.8 КБ
Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ І.Б. Іринчина 43.9 КБ
Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації Н.П. Литвиненко 41.2 КБ
Регулювання інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури регіону В.І. Кардаш 44.1 КБ
Регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки Д.В. Пономаренко 42.8 КБ
Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою С.В. Князь 31.9 КБ
Регулювання інноваційного розвитку регіону В.А. Вакалюк 51.4 КБ
Регулювання інноваційного розвитку регіону В.В. Демиденко 57.5 КБ
Регулювання інформаційного середовища маркетингу Г.В. Мозгова 53.1 КБ
Регулювання кредитних ризиків банків Л.Я. Слобода 113.4 КБ
Регулювання кредитного механізму в перехідній економіці України О.І. Скаско 36.1 КБ
Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин І.А. Аванесова 55.3 КБ
Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика Н.А. Бак 32.7 КБ
Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації Д.Г. Михайлина 52.0 КБ
Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації Д.Г. Михайлина 48.1 КБ
Регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання в умовах нестабільного економічного середови І.О. Ахновська 35.1 КБ
Регулювання поведінки економіко-екологічних систем на принципах сталого розвитку Н.С. Красовська 38.7 КБ
Регулювання попиту і пропозиції м'яса та м'ясопродуктів в АР Крим Д.О. Титаренко 119.0 КБ
Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності В.Й. Самолюк 38.0 КБ
Регулювання пропорцій та ефективності внутрішнього ринку промислової продукції (на прикладі мінераль О.Ф. Михайленко 251.8 КБ
Регулювання процесів інтеграції національної економіки України до Європейського Союзу К.Г. Кейданський 42.4 КБ