Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 38, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження взаємодії вісмуту та водню з поверхнями Si(111) та Si(100) методом скануючої тунельної м - С.Ю. Булавенко
Вивчено природу дефектів у нанонитках.

Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж - А.В. Мисник
Вивчено природу дефектів у нанонитках.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 38, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Попередження та уникнення банкрутства промислових підприємств (на прикладі підприємств поліграфічної А.М. Штангрет 59.1 КБ
Пореформений розвиток сільського господарства в регіоні М.В. Вишиванюк 39.6 КБ
Пореформений розвиток сільськогосподарських підприємств Івано- Франківського Прикарпаття Д.І. Шеленко 65.9 КБ
Пореформений розвиток сільськогосподарського виробництва регіону О.В. Охрімовський 86.1 КБ
Порівняльна оцінка методів ад'ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залоз Є.В. Бутенко 30.4 КБ
Порівняльна оцінка сучасного розвитку шахтарських міст Донбасу Л.В. Руденко 31.5 КБ
Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект В.І. Кончин 45.0 КБ
Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей Л.І. Сазонова 34.4 КБ
Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем О.І. Черепніна 29.5 КБ
Портфельне інвестування в умовах розвитку фінансового ринку України О.К. Малютін 85.5 КБ
Портфельний аналіз у корпоративному управлінні в сфері телекомунікацій (на прикладі ВАТ "Укртелеком" Н.В. Прудка 142.4 КБ
Посилення регулюючої і стимулюючої функцій механізму прямого оподаткування суб'єктів ринкової економ В.В. Лащак 50.8 КБ
Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем М.Ю. Лалакулич 109.4 КБ
Потенціал економічної ефективності реалізації виноробної продукції (на прикладі виноробних підприємс С.В. Додонов 28.5 КБ
Потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств С.Е. Сардак 126.6 КБ
Потенціал оборонної сфери в інноваційній моделі розвитку національної економіки В.Л. Рихтюк 105.4 КБ
Потенціал промислового виробництва грецьких горіхів в Україні та шляхи його ефективного використання Г.М. Сатіна 72.6 КБ
Потенціал промислового садівництва України і основні напрями його ефективного використання В.А. Рульєв 135.3 КБ
Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів М.М. Тріпак 85.7 КБ
Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні Т.В. Паєнтко 73.4 КБ
Прибутковість акціонерних товариств (на прикладі деревообробної промисловості Чернівецької області) М.М. Свердан 45.4 КБ
Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки Ю.Л. Субботович 74.2 КБ
Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва О.В. Приказюк 50.0 КБ
Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів О.Ю. Пригара 38.2 КБ
Приватизація підприємств харчосмакової промисловості в умовах трансформації економіки України Ю.В. Єлагін 10.6 КБ
Приватизація у промисловому секторі економіки України О.В. Рябченко 37.8 КБ
Приватизація як форма зміни відносин власності в умовах ринкової трансформації О.Г. Бакланова 72.6 КБ
Приватне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України (на прикладі малих підприємс В.В. Ступницький 29.8 КБ
Приватно-державні джерела фінансування розвитку автомобільних доріг регіону Ю.С. Вдовенко 57.4 КБ
Прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві М.Л. Данилович 34.1 КБ
Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств Г.В. Теплінський 30.2 КБ
Прикордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України З.О. Петренко 34.7 КБ
Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних проц М.В. Лізанець 57.7 КБ
Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств О.І. Паламарчук 26.5 КБ
Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ре Н.Г. Луців 42.5 КБ
Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на м Дмитро Георгійович Шушпанов 45.9 КБ
Принципи та методи просторової організації соціальної інфраструктури села в умовах економічних транс О.А. Шуст 39.5 КБ
Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект А.В. Рабошук 196.4 КБ
Природа і механізм трансформації банківських ресурсів А.П. Вожжов 63.0 КБ
Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки О.В. Кривень 40.0 КБ
Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України Г.М. Филюк 32.9 КБ
Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання Н.Б. Малахова 60.7 КБ
Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу К.А. Андрющенко 55.6 КБ
Пріоритети використання інвестиційного потенціалу у борошномельно-круп'яній і комбікормовій промисло Є.І. Масленніков 39.0 КБ
Пріоритети розвитку корпоративного сектора та ринку цінних паперів в Україні В.К. Кубліков 288.8 КБ
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва В.І. Волошин 87.7 КБ
Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними г О.В. Мельник 52.2 КБ
Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі) Р.Є. Олейнюк 94.2 КБ
Проблема ефективного розвитку пасажирського транспорту великого міста і шляхи її розв'язання О.І. Мірошник 65.6 КБ
Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання Л.М. Черенько 21.7 КБ
Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України Є.В. Хлобистов 66.5 КБ
Проблеми розвитку європейської валютної інтеграції на третьому етапі створення Європейського економі Ю.А. Савчук 26.7 КБ
Проблеми сталого землекористування в Україні М.І. Лавейкін 62.9 КБ
Проблеми формування та удосконалення податкового механізму в Азербайджанській Республіці Т.Г. огли Аждаров 44.0 КБ
Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рів Т.В. Мовчан 40.5 КБ
Прогнозування динаміки валютного курсу на основі нелінійних моделей Сергій Сергійович Погасій 40.1 КБ
Прогнозування еколого-економічних процесів у зрошуваному землеробстві І.А. Мухіна 24.4 КБ
Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин Е.В. Мащенко 31.0 КБ
Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної ді І.О. Мариніч 112.8 КБ
Прогнозування економічного розвитку малих підприємств І.Ю. Кондрат 50.3 КБ
Прогнозування кризового стану підприємства й обгрунтування комплексу заходів антикризового управлінн Ю.С. Шембель 53.6 КБ
Прогнозування монетарних показників в системі державного регулювання економікою О.М. Грабовський 35.1 КБ
Прогнозування оптимальної структури м'ясо-молочного виробництва в аграрній економіці України О.І. Попрозман 34.8 КБ
Прогнозування основних статей платіжного балансу України А.В. Ставицький 45.3 КБ
Прогнозування підприємствами обсягів збуту споживчих товарів і послуг на регіональних ринках В.Л. Прокопенко 41.9 КБ
Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу Л.В. Распутна 29.7 КБ
Прогнозування ринкової вартості акцій Н.С. Шапран 40.2 КБ
Прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС Б.В. Дідковська 297.6 КБ
Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України А.В. Лісовий 28.1 КБ
Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців Л.Г. Ліпич 72.0 КБ
Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території О.М. Чечель 95.9 КБ
Прогнозування створення конкурентоздатної продукції М.І. Главчев 40.6 КБ
Прогнозування стійкого розвитку регіону І.С. Кондіус 82.6 КБ
Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні В.С. Волощенко 42.8 КБ
Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону (на прикладі Київської області) А. А. Олешко 38.6 КБ
Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів О.В. Кощій 41.8 КБ
Прогнозування та регулювання інфляції в Україні О.А. Булавіна 31.3 КБ
Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств Г.М. Воляник 135.9 КБ
Прогнозування тенденцій економічного розвитку транспортної інфраструктури України в ринкових умовах В.І. Творонович 42.5 КБ
Прогнозування у системі планування розвитку промислового підприємства О.Л. Гура 44.6 КБ
Прогнозування фінансового стану банку Ольга Вікторівна Кот 93.4 КБ
Прогнозування цін на підприємствах харчової промисловості Н.О. Пархоменко 34.4 КБ
Програмне управління містами з моногалузевою структурою виробництва В.І. Ханін 39.3 КБ
Програмно-цільове управління в сільськогосподарських підприємствах С.В. Кузьменко 33.4 КБ
Програмно-цільовий метод управління видатками бюджету І.Ю. Потеряйло 46.9 КБ
Продовольча безпека України та її забезпечення на регіональному рівні В.І. Суперсон 43.1 КБ
Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми Ольга Іванівна Гойчук 237.9 КБ
Продовольча проблема в умовах глобалізації В.І. Власов 110.5 КБ
Продовольчий ринок у перехідній економіці Є.М. Ігнатова 26.4 КБ
Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в умовах трансформаційних процесів С.І. Панченко 57.6 КБ
Продуктова політика комерційного банку С.В. Оніщенко 53.7 КБ
Проектний підхід в управлінні підприємницькою діяльністю Л.Г. Сванідзе 30.7 КБ
Проектний підхід до реалізації ділової стратегії підприємства А.В. Ребенок 694.0 КБ
Проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку Т.О. Кокодей 59.8 КБ
Промисли Волинського воєводства Речі Посполитої у другій половині XVI - середині XVII ст. О.М. Стрішенець 30.1 КБ
Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект Л.І. Яковенко 56.6 КБ
Промислові підприємства в системі функціонування фондового ринку (на прикладі промислових підприємст О.Ю. Бєлікова 20.8 КБ
Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України З.М. Бойко 1.55 МБ
Протекціонізм в системі світогосподарських зв'язків Н.В. Фомічова 32.8 КБ
Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки О.А. Довгаль 65.9 КБ
Протиріччя світогосподарських зв'язків і форми їх розв'язання в умовах включення перехідних економік С.М. Макуха 80.1 КБ
Процес капіталотворення в трансформаційній економіці І.П. Соколовська 19.9 КБ
Процес курсоутворення на валютному ринку України Ф.І. Рогач 338.1 КБ
Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, еконо В.І. Захарченко 70.0 КБ
Процесне управління бізнесом (за матеріалами меблевих підприємств Київського регіону) А.М. Бортнік 38.0 КБ
Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного зростання України О.Ю. Кугаткіна 54.2 КБ
Прямі іноземні інвестиції в розвитку транзитивних економік України і Китаю Жень Фей 32.3 КБ
Прямі іноземні інвестиції в технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва України В.Б. Ніколенко 32.4 КБ
Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобального економічного простору К.В. Єрмілова 46.1 КБ
Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону Ю.В. Полякова 34.2 КБ
Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб Т.О. Дулік 36.5 КБ
Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку Ф.О. Ярошенко 59.2 КБ
Рання діагностика банкрутства банків Роман Анатолійович Павлов 52.6 КБ
Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано-Франківської області О.М. Максимович 68.0 КБ
Раціоналізація структури виробництва як фактор економічного зростання в умовах переходу України до р А.Б. Орловська 38.9 КБ