Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні основи побудови швидкодіючих інформаційно-керуючих систем на базі електрично активних напівп - С.В. Плаксін
Проведено теоретичне і експериментальне дослідження розвитку електричної нестійкості в напівпровідниковій плазмі гарячих електронів в об'ємних структурах з міждолинним електронним перенесенням за керуючих впливів НВЧ-полів. Обгрунтовано фізичні принципи створення багатофункційних швидкодіючих НВЧ-пристроїв для інформаційно-керуючих систем (ІКС). Зазначено, що дані принципи встановлюються в основу нової методології синтезу багаторівневих внутрішньо несуперечливих систем керування. Проведено експериментальну верифікацію методу синтезування розподілених ІКС за допомогою виготовлення і випробування основних датчиків і вузлів приймально-передавального тракту. Проаналізовано радіофізичні принципи побудови ІКС терапевто-діагностичного КВЧ-діапазону для підвищення надійності швидкодіючих людино-машинних систем керування на основі моніторингу і корекції функціонального стану персоналу.

Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці - Т.М. Червінська
Проведено теоретичне і експериментальне дослідження розвитку електричної нестійкості в напівпровідниковій плазмі гарячих електронів в об'ємних структурах з міждолинним електронним перенесенням за керуючих впливів НВЧ-полів. Обгрунтовано фізичні принципи створення багатофункційних швидкодіючих НВЧ-пристроїв для інформаційно-керуючих систем (ІКС). Зазначено, що дані принципи встановлюються в основу нової методології синтезу багаторівневих внутрішньо несуперечливих систем керування. Проведено експериментальну верифікацію методу синтезування розподілених ІКС за допомогою виготовлення і випробування основних датчиків і вузлів приймально-передавального тракту. Проаналізовано радіофізичні принципи побудови ІКС терапевто-діагностичного КВЧ-діапазону для підвищення надійності швидкодіючих людино-машинних систем керування на основі моніторингу і корекції функціонального стану персоналу.Входная металлическая дверь с зеркалом в квартиру на сайте http://вседвери-магазин.рф.
Смотрите http://korobeinik.net замок для металлической двери, kilit loid.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 37, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК А.Г. Бидик 35.0 КБ
Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону (на прикладі Львівської області) І.В. Прокопович-Павлюк 57.7 КБ
Підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті пріоритетів національного розвитку М.В. Цебренко 27.4 КБ
Підвищення конкурентоспроможності м'ясопереробних підприємств Р.І. Олексенко 41.9 КБ
Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств А.М. Железняк 64.8 КБ
Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктивного підкомплексу АПК І.М. Галак 91.2 КБ
Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств О.О. Смірнов 757.1 КБ
Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури О.В. Коваленко 22.8 КБ
Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу Інна Юріївна Рудь 84.7 КБ
Підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі Олександр Миколайович Рудаков 108.3 КБ
Підвищення конкурентоспроможності продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК Г.М. Кулешова 50.1 КБ
Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства В.М. Мартинюк 98.9 КБ
Підвищення конкурентоспроможності продукції овочівництва М.П. Канінський 48.9 КБ
Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів О.А. Гнатенко 83.9 КБ
Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу Т.Г. Вяткіна 54.4 КБ
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Н.О. Ботвіна 42.0 КБ
Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств регіонального АПК Т.П. Добрунік 127.3 КБ
Підвищення обсягів продажу послуг на підприємствах туризму на основі інтернет-маркетингу А.В. Мартовой 28.5 КБ
Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві Н.Я. Пітель 89.8 КБ
Підвищення результативності діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі В.В. Нехай 74.3 КБ
Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці О.В. Абашина 38.5 КБ
Підвищення ролі аграрних підприємств у соціальному розвитку сільських територій В.І. Коваленко 121.5 КБ
Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні Наталя Валентинівна Яблонська 39.2 КБ
Підвищення усталеності роботи підприємства і його адаптація до інфраструктури регіону Лю Шао Цзюнь 32.1 КБ
Підвищення якості послуг в туризмі О.В. Апілат 41.7 КБ
Підприємництво в аграрній сфері в умовах трансформації економіки України Б.В. Фурдас 33.3 КБ
Підприємництво в економічній системі А.П. Самійленко 31.7 КБ
Підприємництво в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку економіки України К.Г. Ваганов 48.2 КБ
Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні (організаційно-управлінські засади) Т.П. Ткаченко 91.4 КБ
Підприємництво: роль у системі зайнятості і доходів Л.М. Редька 36.6 КБ
Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємс В.В. Шляхетко 89.8 КБ
Підприємницька модель антикризового управління підприємством В.Ф. Байцим 62.8 КБ
Підприємницьке середовище та економічний розвиток (питання теорії і практики) П. Кузмішин 52.5 КБ
Підприємницькі засади розвитку сільського туризму М.М. Костриця 168.8 КБ
Підтримання і розвиток потенціалу працездатності у великій міській агломерації (на прикладі м.Кривог Е.В. Мокряк 54.9 КБ
Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку П.М. Чуб 42.6 КБ
Планомірність у механізмі трансформації перехідної економіки С.П. Наливайченко 52.2 КБ
Планування автомобільних перевезень вантажів малими партіями О.В. Мороз 57.4 КБ
Планування бюджетної підтримки підприємств міського пасажирського транспорту (на прикладі автобусног В.І. Вербицька 35.4 КБ
Планування в системі управління фінансами банківських установ Б.І. Сюркало 42.6 КБ
Планування виробничої діяльності в системі сільськогосподарського менеджменту Є.І. Овчаренко 73.7 КБ
Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах І.М. Танасюк 19.7 КБ
Планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах М.Б. Журавльова 52.9 КБ
Планування дебіторської заборгованості в умовах вантажних автотранспортних підприємств М.М. Уткіна 40.4 КБ
Планування діяльності підприємства в ринкових умовах О.Г. Дзюбенко 387.5 КБ
Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств О.Р. Беднарська 73.6 КБ
Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки Т.Б. Кузенко 26.3 КБ
Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України Л.І. Лелик 65.6 КБ
Планування і регулювання партнерських відносин у сфері туризму А.С. Татаринцева 48.5 КБ
Планування й управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукці О.М. Панченко 24.3 КБ
Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств А.В. Роговий 42.2 КБ
Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств м Н.І. Гавловська 49.3 КБ
Планування рекламної діяльності підприємства Т.В. Новікова 45.0 КБ
Планування розвитку роздрібної торговельної мережі О.Б. Казакова 30.8 КБ
Планування розвитку та ефективна реструктуризація аграрних підприємств М.М. Прокопенко 34.3 КБ
Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками В.В. Масалітіна 36.0 КБ
Планування собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкових механізмів господарюванн К.Л. Ларіонова 23.8 КБ
Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) Т.Л. Желюк 24.3 КБ
Планування стратегічних змін на радіоелектронних виробництвах С.В. Войтко 31.9 КБ
Планування та організування маркетингової діяльності підприємств О.В. Ковальчук 73.6 КБ
Планування та раціональна організація роботи внутрішньозаводського залізничного транспорту Л.М. Хоменко 29.1 КБ
Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств О.Ю. Ємельянов 58.1 КБ
Планування та регулювання місцевих бюджетів Т.Д. Таукешева 126.4 КБ
Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі І.В. Жарко 42.1 КБ
Планування фінансової діяльності банку Ю.К. Маслов 65.2 КБ
Платоспроможність населення і ефективність сільськогосподарського виробництва Л.П. Петришин 45.6 КБ
Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення (на прикладі харчової промисловості) Ю.Ю. Журавльова 34.2 КБ
Побудова і застосування математичних моделей для формування цінової політики провайдера Інтернет Р.В. Корж 51.2 КБ
Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської област О.Ю. Акименко 58.2 КБ
Побудова інтегрованої системи управління матеріальними потоками на підприємствах кабельної промислов О.В. Шнуренко 27.5 КБ
Побудова системи облікової інформації в сільськогосподарських підприємствах в умовах комп'ютеризації А.О. Ніколашин 40.3 КБ
Побудова та використання еколого-економічних виробничих функцій Л.З. Хрущ 123.8 КБ
Поведінковий підхід до антикризового менеджменту персоналу підприємства О.М. Миронова 34.8 КБ
Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в управлінні формуванням витрат підприємств водопровідн О.В. Шелковникова 32.7 КБ
Податки в системі державного регулювання економіки Микола Миколайович Мельник 62.2 КБ
Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і цінові наслідки І.П. Сидор 38.1 КБ
Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика Л.Л. Тарангул 51.5 КБ
Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики А.І. Крисоватий 95.2 КБ
Податкова система держави: теорія та практика становлення А.М. Соколовська 50.2 КБ
Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці П.В. Мельник 55.5 КБ
Податкова система України в роки нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) Б.А. Оксентюк 36.1 КБ
Податкова та бюджетна політика в системі інструментів державного регулювання відтворення капіталу пі В.І. Зятковський 59.1 КБ
Податкове планування в системі управління підприємством Я.І. Глущенко 35.3 КБ
Податкове планування на підприємстві А.В. Єлісєєв 51.3 КБ
Податкове регулювання економічного розвитку Т.І. Єфименко 100.4 КБ
Податкове регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією Вадим Володимирович Березовський 54.1 КБ
Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах ринкової трансформації С.О. Рибак 31.1 КБ
Податкове регулювання підприємницької діяльності Є.Б. Бережний 26.0 КБ
Податкове регулювання прибутку підприємства В.О. Сірко 30.4 КБ
Податкове регулювання ринку страхових послуг в Україні Р.Е. Островерха 74.5 КБ
Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні Є.О. Литвиненко 60.3 КБ
Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств В.О. Орлова 33.7 КБ
Податкове стимулювання економічного росту С.Г. Міщенко 99.5 КБ
Податкове стимулювання підприємницької діяльності Т. М. Мараховська 34.7 КБ
Податкове стимулювання розвитку інвестиційної діяльності В.В. Колесник 43.3 КБ
Податкове стимулювання розвитку малих підприємств В.О. Швадченко 37.2 КБ
Податкове стимулювання розвитку підприємництва О.А. Сич 37.1 КБ
Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні С.Д. Герчаківський 75.6 КБ
Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України А.П. Чередніченко 51.3 КБ
Податковий механізм створення передумов економічного зростання Я.В. Янушевич 171.8 КБ
Податкові важелі активізації інвестиційної діяльності в Україні Г.В. Кулінченко 37.5 КБ
Податкові важелі державного регулювання доходів фізичних осіб О.О. Кухарєва 67.3 КБ
Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку в Україні А.І. Накай 35.0 КБ
Податкові механізми в системі природокористування: теорія і практика Ю.М. Хвесик 161.5 КБ
Податкові регулятори екологічної безпеки перехідної економіки України В.М. Лалаєва 36.0 КБ
Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійсненн О.В. Адамик 181.3 КБ
Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування Т.В. Давидюк 41.7 КБ
Подолання бідності в системі світового господарства В.В. Опалько 83.5 КБ
Показники економічної ефективності інноваційних технологій у банківській сфері (на прикладі дистанці С.В. Вахнюк 47.7 КБ
Покращання фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу О.М. Костюк 36.9 КБ
Політекономічні аспекти маркетингу: особливості ефективного використання в Україні О.М. Лісовіна 42.3 КБ
Політика зайнятості у перехідній економічній системі України І.В. Єлейко 43.3 КБ
Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та В.І. Павлов 55.7 КБ
Політика формування конкурентних переваг галузі Яніна Василівна Ромусік 37.6 КБ
Політико-економічний аналіз мотивації праці в трансформаційній економіці України Ю.В. Максимець 77.5 КБ